Menu

Inteligentní pevný disk

Inteligentní pevný disk

Systém SMART dokáže odhadnout riziko poškození pevného disku. Ukážeme vám, co znamenají jeho hlášení, a nabídneme vám balíček kompletní ochrany pevného disku.
MANUEL SCHREIBER

Jednou z komponent, které jsou v počítači nejnáchylnější k poškození, je pevný disk, tedy zařízení starající se o úschovu dat. Ve většině případů však pevné disky "neodejdou" jen tak, z čistého nebe. Obvykle provází poškození postupná řada syndromů. Díky systému SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) dokážou pevné disky samostatně monitorovat svůj stav a vyhledat potenciální problém, který by mohl vést k nenávratné ztrátě dat. Bohužel technologie SMART vyšle závažné varování až v okamžiku, kdy nastane kritická chyba, a to už je na záchranu dat většinou pozdě. V tomto článku vám Chip ukáže, jak lze prostřednictvím diagnostických nástrojů (viz snímek níže) pravidelně sledovat stav pevného disku a jak včas rozpoznat příznaky stárnoucího a uvadajícího disku. Ilustrační obrázek (napravo) vám prozradí, co značí jednotlivá hlášení systému SMART a na která z nich byste si měli dát největší pozor.
Na DVD disku, který je přílohou našeho časopisu, pak najdete kompletní balík programů a utilit, které vám pomohou uklidit soubory Windows či vytvořit zálohu dat. Pomocí programu Paragon System Upgrade Utilities můžete ukládat celé oddíly disku a prostřednictvím nich pak můžete snadno obnovit kompletní systém počítače včetně nainstalovaných programů. To se vám může hodit i při přechodu na Windows 7.

Zdravotní kontrola: Analýza pevného disku a včasná detekce problémů

Na náš DVD disk jsme vložili utility Smarton tools a rozhraní GsmartControl, pomocí nichž dokážete snadno zjistit, zda je váš pevný disk zdravý, nebo nemocný. Používáte-li operační systém Vista nebo Windows 7, spusťte program s administrátorským přístupem, což provedete tak, že na spouštěcí ikonu kliknete pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberete položku "Spustit jako správce".
Hned po spuštění zkontrolujte pevný disk prostřednictvím hodnot SMART. Kontrolu spustíte kliknutím na zvolený pevný disk a volbou tlačítka "More". V zobrazené nabídce zaškrtněte políčko vedle položky "Enable SMART". Pokud toto políčko nelze aktivovat, restartujte počítač a v BIOS zapněte podporu funkce SMART.
Jestliže váš pevný disk podporuje analýzu prostřednictvím SMART, jeho momentální stav se zobrazí, jakmile kliknete na ikonu disku a přejdete do záložky "Identity". Kromě jiných údajů zde najdete přesné modelové označení, verzi firmwaru a sériové číslo pevného disku. Nejdůležitější jsou ale údaje, které se nacházejí v položce "Overall Health Self Assessment Test: PASSED". Jestliže se v této položce místo hlášení "PASSED" objeví jakákoliv chyba, je to více než špatné znamení. Okamžitě, tedy ještě než uděláte jakýkoliv další test, proveďte zálohu důležitých dat, protože stávajícímu pevnému disku už nemůžete nadále věřit.
Pokud je toto pole prázdné, spusťte kratší test, který najdete v menu "Short Selftest/Perform Test/Test Type". Test spustíte kliknutím na tlačítko "Execute". Diagnostika by měla skončit hlášením "Completed Without Errors". Pokud se objeví jiné hlášení, je třeba zkontrolovat seznam chyb v hlášení "Error Log". Nezapomeňte v této chvíli vytvořit zálohu důležitých dat.
Nyní nastává čas na hloubkovou analýzu, která dokáže přesněji určit, v jakém stavu se váš pevný disk nachází. Klikněte na položku "Extended Selftest" (viz obrázek na str. 70), kterou najdete na záložce "Perform Test". Skenování disku zabere nějaký čas, který je odvislý od stavu, ve kterém se disk nachází, a od jeho kapacity. Skenování našeho 500GB disku trvalo cca dvě hodiny. Po dokončení skenování jsou pro vás nejdůležitější informace uloženy v logu, který zobrazíte stisknutím tlačítka "View Output".
Tabulka (viz obrázek na str. 69) se může z počátku zdát složitá a nepřehledná, ale vysvětlíme vám, co které hodnoty znamenají. Na každé řádce zkontrolujte aktuální hodnotu ("Value") a porovnejte ji s limitní hodnotou ("Tresh"), která musí být vždy větší a nesmí být překročena. I když jsou po daném měření hodnoty Value nižší než Tresh, tak v případě, že se při nějakém minulém měření vyskytl případ, že hodnota Tresh byla nižší než Value, musíte být opatrní, stav disku pravidelně kontrolovat a neukládat na něm pro jistotu žádná důležitá data. Proto také zkontrolujte položku "Worst", která udává historicky nejhorší naměřenou hodnotu. Údaje v tabulce nepředstavují absolutní čísla, ale jen hodnoty měření tabulky SMART. Opravdové naměřené hodnoty najdete v položce "Raw_Value" a i tuto položku je třeba pravidelně kontrolovat. I když totiž může disk dlouhodobě hlásit, že je v pořádku, rychle se zvyšující hodnoty v položce "Raw_Value" mohou ukazovat na blížící se nebezpečí selhání disku. Proto doporučujeme pravidelně ukládat celé logy pomocí příkazu Save As, díky čemuž budete mít možnost porovnat čerstvě naměřené údaje se staršími záznamy.
Zvláštní pozornost si zaslouží i sloupec "Prefail", který ukazuje, zda hodnoty odpovídajících atributů či ID neukazují na hrozící poruchu disku. Sloupec "Old_Age" je na druhou stranu pouze informativní hodnota, a proto i její hraniční hodnota "Tresh" je nastavena na "0".
Výsledky, které podává program GSmartControl, jsou velice přesné, ale bohužel ne všichni výrobci pevných disků dodržují striktně standardy SMART, takže některé detailní hodnoty se mohou od reálného stavu drobně lišit. Ve vloženém článku dole na této straně najdete odkazy na vlastní diagnostické nástroje jednotlivých výrobců pevných disků.

Úklid: Uvolněte si více místa a zameťte po sobě stopy

Poté, co pevný disk projde kontrolou SMART, nejen zjistíte, zda je disk v pořádku, ale můžete si i uvolnit více místa na disku. K tomu vám poslouží freewarový program HDDBooster, který vám zobrazí, kolik místa na disku zabírají data, a vyhledá duplicitní soubory.
Nejprve věnujte pozornost využití pevného disku a jednotlivých oddílů a vyhledejte zbytečně zabrané sektory disku (viz obrázek níže). Klikněte na sloupec zobrazující jednotlivé oddíly (partice) disku a v hlavním nabídkovém menu zvolte položku "IntensivScan", která provede analýzu jednotlivých adresářů. Výsledné hlášení o využití disku můžete třídit podle různých kategorií, například podle typu přípony souborů. Nejlepší informace však najdete v položce "Top 10", kde si můžete přehledně prohlédnout, co zabírá nejvíce paměti na disku.
Tento program ukazuje soubory ve formě sloupcového grafu. Stačí jednou kliknout na příslušný sloupec a dostanete se přímo do daného adresáře v prohlížeči souborů. Odtud můžete soubor přímo smazat nebo jej přesunout na jiný disk.
Jestliže chcete na pevném disku nalézt duplikátní soubory, klikněte v hlavním menu na položku "File duplicates" a v okně na levé straně rozšiřte hledání na všechny adresáře. Přesnější nastavení vyhledávacího filtru lze nastavit v položce "Options", kde můžete například zvolit, aby HDD Booster vyhledal pouze sobory se stejným názvem, datem či verzí. V seznamu vyhledaných duplicitních souborů zvolte, které chcete zachovat a které má program smazat. Prostřednictvím kontextového menu můžete najednou smazat všechny vybrané soubory.
Druhým nástrojem pro úklid pevného disku je klasický Ccleaner. Tento freewarový program umí mazat nejen dočasné soubory Windows, ale také zbytkové soubory internetových prohlížečů, což má za následek nejen úsporu místa na pevném disku, ale i zrychlení celého systému a snížení potenciálních bezpečnostních rizik.
Nejprve klikněte na menu "Cleaner/Windows" a zaškrtněte políčko před položkami "Internet Explorer", "Windows Explorer" a "System". Pokud si přejete zachovat nastavení systému, jako je například velikost oken nebo uspořádání položek v kontextových menu, nezaškrtávejte položku "Advanced". Naopak pokud si přejete smazat historii a "nacacheované" soubory multimediálních aplikací, zaškrtněte všechna okénka na listu "Applications". Celý proces lze automatizovat tak, abyste při příštím čištění disku nemuseli opětovně zaškrtávat a odškrtávat všechna požadovaná políčka. Ovládání automatického režimu najdete v menu "Settings/Settings/Automatic cleaning during the booting process". Aktivací položky "Secure deletion" zajistíte, aby se všechna nechtěná data sama bezpečně mazala.
Posledním krokem při úklidu dat na pevném disku je úprava registru a odstranění starých záznamů. Tento krok nezrychlí běh systému, ale zabrání potenciálním konfliktům instalací a ovladačů. Dříve než smažete jednotlivé záznamy registrů, registr zálohujte, abyste v případě problémů měli možnost jej obnovit. Položku aktivace zálohování registru najdete v menu "Settings/Advanced". Před posledním skenem přebytečných záznamů v databázi spusťte příkaz "Search for Errors" (doporučujeme využít základního nastavení a v tomto okně neměnit žádné parametry). Přejete-li si urychlit bootování systému, podívejte se na seznam automaticky spouštěných aplikací v menu "Tools". Deaktivujte všechny programy, které zbytečně zpomalují nabíhání systému Windows – například přehrávače multimédií, instantní messengery či pracovní aplikace, jako je třeba Adobe Reader.

Uspořádání: Defragmentace pevného disku a zrychlení počítače

Jakmile jste se zbavili přebytečných souborů a systémových záznamů, nastává čas uspořádat data uložená na pevném disku. Tento krok je důležitý, protože po smazání přebytečných souborů zůstala na pevném disku řada fragmentovaných souborů. Výsledkem defragmentace bude zrychlení přístupové doby k jednotlivým souborům, protože čtecí hlavička pevného disku nebude muset přeskakovat po plotně a dávat k sobě příslušná data z roztroušených sektorů.
Pod Windows XP můžete použít nástroj JkDefrag, který se ovládá prostřednictvím grafického rozhraní JkDefragGUI. Výhodou této aplikace je, že je malá, nevyžaduje instalaci a lze ji nastavit do automatického režimu. V grafickém rozhraní programu JkDefrag vyberte menu "General" a klikněte na položku "Action/Analyze and defragment". Před spuštěním zaškrtněte políčko disků, na kterých má defragmentace proběhnout. V nabídce "Task Planner" lze aktivovat automatické spuštění defragmentace například jednou za měsíc.
Pod operačními systémy Vista a Windows 7 se o defragmentaci nemusíte starat, protože tyto systémy ji provádějí automaticky samy. Pokud chcete ještě více zrychlit běh nejpoužívanějších programů, můžete tak učinit prostřednictvím placených programů Diskeeper 2010 Professional (cca 50 eur) nebo O&O Defrag 12 Professional Edition (cca 50 eur), které dokážou automaticky přeuložit nejpoužívanější aplikace na nejrychlejší místa pevného disku.
Pozor: Pokud používáte SSD disk, vyvarujte se jeho defragmentování a vypněte automatickou defragmentaci operačního systému Vista. Defragmentace zbytečně opotřebovává životnost paměťových buněk SSD disku a může vést k jeho předčasnému poškození. Pod Windows 7 se o vypnutí defragmentace nemusíte starat, systém automaticky rozpoznává SSD disky a nastaví se tak, aby nedocházelo k jejich zbytečnému opotřebovávání.

Záloha: Vytvoření systémové image a zálohování dat

Zbavili jste se přebytečných dat a disk je opět uklizený a defragmentovaný. Nyní byste měli provést zálohu systémového oddílu a pravidelně tento proces opakovat, abyste v případě potřeby mohli obnovit Windows se všemi instalovanými aplikacemi a daty. Plnou verzi programů Paragon System Upgrade Utilities a Ocster Backup najdete na našem DVD.
K vytvoření image systémového oddílu použijte program Paragon System Upgrade Utilities. Zvolte položku "Back up/Secure Complete System a vyberte oddíly, které budete chtít zálohovat, a rovněž "First trace of the hard disk" a "Master Boot Record". Jako cílové médium pro zálohu zvolených oddílů doporučujeme použít externí pevný disk.
Abyste mohli v případě nehody obnovit zálohovaný oddíl, musíte nejprve vytvořit bootovatelný systémový CD disk nebo USB flash disk. Klikněte na položku "Create a rescue disk" a v průvodci zvolte možnost "Typical". Pokud nastavíte v položce "Target drive" cestu k optické mechanice, vytvoří program z prázdného CD disku bootovatelný systémový disk. Obnovu systému ze zálohy provedete nabootováním počítače z tohoto vytvořeného CD disku a volbou menu "Normal/Restore wizard". Po spuštění průvodce stačí zvolit zálohovaný systémový oddíl z externího pevného disku, a proběhne obnova systému.
Jakmile máte vytvořenu zálohu systémového oddílu, můžete snadno vytvořit kopii dat za pomoci programu Ocster Backup. Výhodou tohoto programu je, že automaticky vytváří na pozadí práce systému zálohy vašich souborů. Naplánovat zálohování můžete pomocí tlačítka "Set up new backup plan", kde do tabulky zanesete název externího disku, na který bude záloha probíhat. V rámci plánování můžete zvolit, které adresáře chcete zálohovat a jaké typy souborů se budou zálohovat, a nastavit časový plán zálohování. V základním nastavení nabízí Ocster Backup výběr nejdůležitějších zálohovacích scénářů, pokud ale chcete zálohovat i soubory jiných typů nebo celé adresáře, stačí kliknout na položku "User-defined files and folders". Ujistěte se, že na cílovém disku je dostatek místa pro zálohu, jelikož Ocster vytvoří nejprve celkovou zálohu a poté již zálohuje pouze změněné nebo nově vytvořené soubory. Starší kopie záloh doporučujeme čas od času smazat. Dostatečnou ochranu dat vám zajistí první a nejnovější záloha.

Přechod: Z XP na Windows 7

S programem Paragon System Upgrade Utilities můžete nejen vytvářet zálohy celých oddílů, ale i portovat všechny programy a data z Windows XP či Vista do Windows 7. Trik spočívá v tom, že Windows 7 Professional a Ultimate nabízí XP mod a program ukládá všechna data na virtuální stroj. Nastavení této funkce najdete v položce "Visualize System/Switch to virtual machine". Nastavení probíhá pomocí průvodce, v němž můžete zvolit virtuální stroj, který budete později chtít využít pod Windows 7. Paragon System Upgrade Utilities podporují VMware Workstation (www.vmware.com, 30denní trial verze) a Microsoft Virtual PC (www.microsoft.com/windows/virtualpc). Pod systémem Windows 7 pak stačí nainstalovat Paragon System Upgrade Utilities a kliknout na položku "Visualize System/Restore in virtual machine".

Rozšíření: Použijte prostor na webu jako diskovou jednotku

Menší datové zálohy lze ukládat na bezplatné webové disky. Nevýhodou je poněkud složitější použití a fakt, že uživatel se musí pokaždé přihlásit na svůj účet dané webové služby. Pomocí volně šiřitelného nástroje Gladinet Cloud Desktop lze integrovat on-line webové disky tak, aby se v systému Windows tvářily jako lokální fyzické disky.
Po instalaci programu si při prvním spuštění zvolíte možnost licence zdarma (zaškrtnutím položky "I just want to use the free starter edition"). Vyberte jednu z předdefinovaných služeb (jako jsou například Google Picasa či Windows Live SkyDrive), podle toho, kde máte účet. Kromě předdefinovaných poskytovatelů webového prostoru lze rovněž integrovat FTP server nebo připojení WebDAV (jako například GMX media center).
Po dokončení prvotního nastavení se objeví prostředí "Gladinet Quick Launch Pad", které vám usnadní práci s paměťovými disky. Až budete v budoucnu chtít připojit další službu, klikněte na možnost "Mount Cloud Storage". Podle továrního nastavení je virtuální webový disk připojen jako jednotka "Z:".
Poznámka: Pokud se při ukládání dat na webový disk obáváte o bezpečnost, můžete je před uploadem bezpečně zaheslovat prostřednictvím bezplatného nástroje7-Zip.
Nyní jsou vaše data v naprostém bezpečí: zkontrolovali jste pevný disk, vyčistili jej a zbavili duplicitních souborů, pomocí nástrojů Paragon System Upgrade Utilities a Ocster Backup jste zálohovali kompletní systémový oddíl a bezpečně jste zálohovali data na externí disk a na bezplatný webový prostor.
AUTOR@CHIP.CZ


SMART ID: CO ZNAMENAJÍ HODNOTY VYPLÝVAJÍCÍ Z KONTROLY STAVU PEVNÉHO DISKU
U každého ID najdete naměřené hodnoty (RAW_VALUE) a hodnocení jejich nebezpečnosti (VALUE) v podobě škály od 0 do 100.

ID1

Raw_Read_Error_Rate
RAW_VALUE 591158
Množství chyb při čtení, které disk do doby měření zaznamenal. Špatné hodnocení ukazuje na chybu rozhraní.

ID3

Spin_Up_Time
RAW_VALUE 6260
Časová prodleva, kterou disk potřebuje k roztočení do nominální rychlosti. Nižší naměřená hodnota VALUE ukazuje na poškození motorku.

ID4

Start_Stop_Count
RAW_VALUE 596
Tato hodnota ukazuje, kolikrát byl vypnut motorek disku. Do této hodnoty se započítává i stand-by režim.

ID5

Reallocated_Sector_Ct
RAW_VALUE 50
Počet rezervních sektorů použitých do okamžiku měření. Pokud se hodnota RAW_VALUE během opakovaných měření zvyšuje, je to špatné znamení.

ID7

Seek_Error_Rate
RAW_VALUE 7863642
Počet chybných pozic hlaviček pevného disku. Pokud se hodnota VALUE přiblíží blízko k prahové hodnotě TRESH, hrozí brzké poškození disku.

ID8

Seek_Time_Performance
RAW_VALUE 9853
Hodnota značí, kolik milisekund potřebuje čtecí hlavička k dosažení pozice. V případě špatné hodnoty je často poškozena mechanika disku.

ID9

Power_On_Hours
RAW_VALUE 2752
Počet provozních hodin disku je jednou z hodnot značících životnost disku. Lze ji srovnat s výdrží MTBF, kterou pro disk udává výrobce.

ID10

Spin_Retry_Count
RAW_VALUE 2
Počet defektních startů pevného disku. Pokud se tato položka pohybuje pod hodnotou TRESH, doporučujeme disk vyměnit.

ID184

End-to-End_Error
RAW_VALUE 0
Množství chybných dat, která byla zapsána z RAM na pevný disk. Značí chybu paměti RAM nebo pevného disku.

ID194

Temperature_Celsius
RAW_VALUE 28
Teplota disku ve stupních Celsia. Nejvyšší provozní teplota udávaná výrobcem (cca 60 °C) by neměla být překročena.

ID199

UMDA _ CRC _ Error_Count
RAW_VALUE 2504
Počet chybných datových přenosů směrem k základní desce. Příčinou chyb je většinou vadný kabel, nečistota či chyba v kontroléru.

RAW_VALUE: Opravdová naměřená hodnota, včetně hodnocení chyb a teploty pevného disku
VALUE: Vyhodnocení naměřené hodnoty
THRESH: Hraniční hodnota, při které hrozí poškození pevného disku


Nástroje pro analýzu pevných disků od výrobců
Nástroj Smartmon, který popisujeme v článku, je velmi spolehlivý, ale ne všichni výrobci striktně dodržují všechny specifikace standardu SMART. Pro zkoumání podrobnějších hodnot používají výrobci vlastní nástroje, které většinou můžete najít na jejich webových stránkách v sekci podpory.
Hitachi/IBM: www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm
Samsung: www.samsung.de/de/support/downloads.aspx
Seagate/Maxtor/Quantum: www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/
Western Digital: http://support.wdc.com/product/download.asp


Jak správně vytvořit a přesunout diskový oddíl
Po nákupu pevného disku byste jej měli nejprve rozdělit na několik oddílů, aby systém Windows neukládal všechna data do jednoho velkého diskového oddílu. Pokud chcete na disku provozovat několik operačních systémů, je jeho rozdělení na více oddílů nutné.
POMOCÍ ZÁCHRANNÉHO CD
Pomocí Paragon Partition Manageru, který je součástí Paragon System Upgrade Utilities, vypálíte na CD či DVD bootovatelnou image disku (viz odstavec Záloha: Vytvoření systémové image a zálohování dat). V Partition Manageru zvolte pevný disk a pomocí regulátoru ("Basis/Hard disk") vytvořte novou část disku. Na zvolenou část disku klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku "Create partition". Pro Windows vyberte formát souborů NTFS. Pro systémový oddíl vyberte "advanced" partition, pro datový oddíl "primary" partition
POMOCÍ WINDOWS
Pokud budete chtít někdy zmenšit velikost diskového oddílu, můžete Paragon System Upgrade Utilities spustit přímo ve Windows. V Paragon System Upgrade Utilities zvolte položku "Partitioning", zvolte pevný disk nebo jeho oddíl a vyberte volbu "Move partition/change size". Změňte velikost oddílu a potvrďte příkazem "Run".
Pozor: Při práci s oddíly vždy postupujte opatrně, jelikož při nesprávném postupu hrozí ztráta veškerých dat v daném oddílu. Dříve než budete oddíly jakkoliv přesouvat či měnit, udělejte si zálohu celého oddílu.


Live CD jako poslední záchrana pevného disku
Pokud je systém Windows poškozen a počítač odmítá nastartovat, musíte k uloženým datům přistoupit pomocí nějakého externího nástroje z bootovatelného CD disku

V tomto okamžiku vám může pomoci záchranná utilita AVG Rescue CD, kterou můžete spustit přímo z našeho DVD. Stačí vložit naše DVD do mechaniky a nabootovat z něj počítač.
KONTROLA VIRŮ
Nejprve zkontrolujte, zda se na vašem disku nenacházejí žádné viry, které byste při další práci zkopírovali na čistý disk. K ovládání AVG Rescue CD použijte klávesnici – pomocí klávesy [Enter] potvrdíte volby a v menu se budete pohybovat prostřednictvím kurzorových kláves. Výběr požadovaných hodnot se provádí stisknutím mezerníku a pohyb mezi jednotlivými okny AVG Rescue CD se provádí tabulátorem.
Po spuštění programu spusťte pomocí volby "Update" analýzu systému. Po jejím dokončení se opět ocitnete v okně "Update", ze kterého je třeba pomocí příkazu "Return" vyskočit zpět do hlavního menu. Zde z nabídky "Scan/Volumes" spusťte antivirovou kontrolu počítače.
Po dokončení antivirového skenu zobrazíte jeho výsledky pomocí položky "Scan Results/Report File". V případě, že antivirový program našel nakažené soubory, nezbývá než zvolit variantu "Delete All", která všechny infikované soubory smaže.
ZÁLOHA DAT
Záchranné CD AVG dokáže mnohem více, než jen zkontrolovat, zda není počítač napaden viry. Z menu "Utilities" spusťte manažer souborů "Midnight Commander", pomocí nějž můžete zkopírovat data na externí disk. Poškozené oddíly nebo smazaná data můžete opravit pomocí záchranného nástroje "TestDisk". Po dokončení skenu a záchranných prací vypněte nebo restartujte počítač příkazem "Restart" nebo "Shutdown".
Záchranný disk AVG Rescue CD si předtím, než nastane kritická situace, vyzkoušejte. Pokud po jeho vložení do optické mechaniky počítač nabootuje do Windows, zkontrolujte, zda je v BIOS správně nastavena bootovací sekvence. Jestliže i tak skončí načítání záchranného disku chybovým hlášením, zkuste záchranný disk spustit z jiné mechaniky či z USB disku. Záchranný balík AVG Rescue CD zkopírujete na USB disk pomocí utility UNETbootin a image AVG Rescue CD, která se nachází na našem DVD.


Foto: Výsledek analýzy: Program GSmartcontrol skenuje pevný disk a nabízí přehled o jeho stavu prostřednictvím SMART hodnot, jejichž význam uvádíme na protější straně.
Foto: Všechny funkce v jednom rozhraní: NAS server lze k počítači připojit stejně snadno jako obyčejný externí disk, ale disponuje vlastním systémem s nástroji pro zálohování i analýzu. NAS disk Synology DS210J (cca 4 900 Kč) je dostupný a obzvlášť jednoduše ovladatelný i pro začátečníky.
Foto: GSmartControl: Funkce "Extended Self-test" provede celkovou analýzu disku.
Foto: HDD Booster: Freewarová utilita, která najde a jedním kliknutím myší dokáže smazat zbytečná data na disku.
Foto: Paragon System Upgrade Utilities: Dokáže vytvořit image oddílu, kterou můžete použít k zálohování systému nebo k jeho přesunutí na virtuální stroj pod Windows 7.