Menu

Stahujte přes „magnet linky“

Stahujte přes „magnet linky“

Sítě pro klasické sdílení souborů jsou v nesnázích. Do popředí se opět začíná dostávat stahování přes "magnet linky". My vám ukážeme, jak tato technologie funguje.
MANUEL SCHREIBER

Soukromé sdílení souborů patří mezi nejpopulárnější aktivity uživatelů a dalo by se říci, že se stalo nedílnou součástí internetového provozu. Kromě legálních souborů zde však kolují i soubory chráněné autorským právem, jako například filmy či hudba. To se pochopitelně nelíbí zábavnímu průmyslu, v jeho neprospěch však hraje především skutečnost, že chytat uživatele při stahování těchto souborů je velmi nákladné. Jako mnohem slibnější se ukázala jiná cesta: žalovat webové stránky, které nabízí odkazy nebo jiné typy propojení s nelegálním materiálem. Mezi poslední úspěchy "žalující strany" patří i odstavení serverů "The Pirate Bay".
Odpovědí na tuto taktiku je zavádění tzv. magnet linků, které neukazují na zdroj souboru, přesto ale umožňují jeho stažení a navíc potvrzují jeho pravost. Tato technologie není zajímavá jen pro weby typu "The Pirate Bay", ale může usnadnit například i legální distribuci dat a informací.

Výměna dat pomocí trackeru

Jednou z největších P2P (Peer-to-Peer) sítí, které umožňují výměnu dat mezi jednotlivými uživateli, je BitTorrent. Protože jeho protokol neobsahuje žádný mechanismus pro vyhledávání souborů, jsou nutná centrální místa – například stránky typu "The Pirate Bay" a "Mininova". Z tohoto důvodu najdete na těchto serverech tzv. trackery, které obsahují všechny informace potřebné pro stahování.
Dříve než se pustíte do hledání (a stahování) dat, musíte si nainstalovat klienta (jako například Vuze nebo µTorrent). Druhým krokem je nalezení souboru s příponou ".torrent", který již obsahuje všechna důležitá data – především adresu tzv. trackeru, který je pro stažení souboru klíčový. Na trackeru sice nenajdete samotný hledaný soubor, ale IP adresy počítačů nabízejících jednotlivé "kousky dat", ze kterých lze kompletní soubor poskládat. Trackerem je poté řízeno i samotné stahování. V rámci P2P sítě lze také uživatele rozdělit na počítače nabízející celé soubory (tzv. seed), nebo jeho jednotlivé části (tzv. peer). Zároveň zde platí pravidlo, že jakmile stáhnete alespoň část dat, stáváte se sami "peerem". Klíčovým problémem pro servery typu "The Pirate Bay" je nejen shromažďování torrentů, ale především skutečnost, že jejich trackery se podílely na řízení provozu nelegálního stahování.
A právě tento "problém" může odstranit nová technologie "magnet linků". Ty totiž (na rozdíl od URL) neobsahují žádné informace o zdroji pro stahování. "Magnet link" jen potvrzuje, že soubor, který hledáte, přesně odpovídá tomuto "odkazu" – zcela nezávisle na umístění. Pravost souboru je ověřena pomocí tzv. hash hodnoty, která se prostřednictvím algoritmu generuje z "cílového" souboru. Uživatel tedy přesně ví, co hledá, ale s nalezením souboru si musí pomoci sám.
V každém případě jsou ale tyto technologie výhodou pro servery poskytovatelů – jejich centrální správa už nebude nutná. Na specializovaných webech už v budoucnu najdete jen názvy souborů příslušné "hash" hodnoty. To by mělo v důsledku zařídit pokles stížností ze strany ochránců autorských práv…

Výměna dat pomocí magnet linků

Pokud uživatel klikne na "magnet link", klient se spustí stejně, jako by šlo o torrent soubor. Díky tomu, že klientský program obvykle využívá protokol DHT (distribuované hash tabulky), během chvíle zjistí, kde se hledaný soubor nachází (aniž by v magnet linku byly podrobnosti o IP adrese zdroje). Popis DHT protokolu je poněkud komplikovanější, ale zjednodušeně ho lze popsat následujícím způsobem. Každý uzel (počítač) v síti má přiděleno ID a zároveň si ukládá informace o svých nejbližších sousedech a jejich nabídce. Klient hledající konkrétní soubor se na něj "zeptá" svých sousedů a na základě "hash hodnoty" požadovaného souboru se propracuje až ke zdroji hledaného souboru. Tato metoda je sice poněkud náročná (systémově i časově), z hlediska řízení ale kompletně decentralizovaná.
Ve finále je však (z hlediska uživatele) úplně jedno, zda si soubor stáhne pomocí "torrent souboru", nebo přes magnet link: jeho IP adresa je v rámci sítě stejně viditelná. A použití magnet linku má pro uživatele i důležitou nevýhodu – vyhledání příslušného souboru je mnohem obtížnější a může se i stát, že soubor vůbec nebude nalezen…
Tento problém částečně řeší například webové služby jako Freebase.be, které přidávají do magnet linku podobné informace, jakými disponuje tracker (viz podtisk dole): do kódu odkazu ukládají na sedm dní IP adresy seederů. Každý leecher, který stahuje data pomocí těchto odkazů (z databáze serveru Freebase. be), se na sedm dní stává zdrojem dat i pro ostatní uživatele.
Vytvoření vlastního magnet linku je jednoduché: stačí si například nainstalovat klienta jménem Phex (www.phex.org) a jedním kliknutím exportovat vlastní data ve formě "magnet linku". Takto můžete jednoduše nasdílet například videa z dovolené a přátelům e-mailem rozeslat příslušné "magnet linky". Vzhledem k tomu, že odkaz je nezávislý na umístění zdroje, není nutné vytváření spojení se serverem ani nahrávání souboru na konkrétní místo. Proces sdílení souboru je plně v režii uživatelů. Na rozdíl od torrent souboru, který ztrácí svou platnost, pokud už vlastník konkrétního souboru (na který odkaz ukazuje) není dosažitelný, mohou být přes magnet link data sdílena tak dlouho, dokud je bude mít alespoň jeden uživatel v síti. I to je důvod, proč je tento typ sdílení vhodný pro levnou distribuci legálního obsahu. Poskytovatel nemusí provozovat drahý server pro distribuci informací – stačí jen zveřejnit magnet link například na svém blogu a soubor nahrát "někam na internet". Kompletní infrastrukturu v podobě P2P sítě si vytvoří sami uživatelé…
AUTOR@CHIP.CZ


Slovníček
TRACKER Server, který spravuje síť a jsou na něm uloženy údaje o nabízených souborech.
CLIENT Software na lokálním počítači, nutný pro připojení do sítě a pro stahování dat.
SEEDER Uživatel, který má kompletní kopii datového souboru a nabízí ji ke stažení.
LEECHER Uživatel, který si stahuje soubor (a stahování není dokončeno).
PEER Všichni uživatelé sítě (nebo také uživatel nabízející část stahovaného souboru).


Magnet odkaz: Takto jsou v názvu souboru zašifrovány informace.
Hash hodnoty: Klient hledá odpovídající soubor s tímto "kódem" v síti P2P.
Magnet-Link: Po kliknutí na odkaz se klient otevře sám. Pomocí zkratky "XT" (exact topic) je kódovaný soubor identifikován. Vzhledem k tomu, že neobsahuje odkaz na zdroj pro stahování, je jeho umístění nezávislé a obsah vždy správný. Tato část tvoří jádro odkazu, další podrobnosti jsou volitelné.
magnet:?xt=urn:sha1:2XINZZZYCTWF4O7LN4375KNLELSDXR5F
sha1: algoritmus, který vytvoří hash hodnotu tak, že soubor získá jednoznačný popis.

Foto: Soubor: V magnet linku je ukryt film.


Nepovinné údaje pro "magnet link".
magnet:?xt=urn:sha1:2XINZZZYCTWF4O7LN4375KNLELSDXR5F&dn=Iron-Man-2.avi&as=http://www.freebase.be/g2/dlcount.php?-sha1=2XINZZZYCTWF4O7LN4375KNLELSDXR5F
sha1 ("secure hash algorithm"): Algoritmus, který zakóduje IP adresu.
dn ("Display Name"): Za tímto odkazem na podrobnosti je název souboru ve formátu "prostého textu" pro snadnější vyhledávání.
as ("acceptable substitute"): Zobrazuje zdroj pro stažení tak, aby ho zákazník mohl najít rychle. Proto "webové služby" (zde Freebase.be) ukládají v souboru IP adresu.
IP- adresa: Kódovaná adresa zdroje pro stažení, která je dočasně (na týden) uložena například na serveru Freebase.be.


KLASICKÁ "BITTORRENT TECHNOLOGIE"
Tracker řídí a koordinuje všechny dotazy a nabídky ke stažení přes "torrent" soubor.
1 Uživatel hledá soubor a nahraje si příslušný "torrent soubor".
2 Klient otevře "torrent soubor", připojí se k trackeru a obdrží IP adresu zdroje. IP: 135.230.745.014
3 Klient se propojí s PC se zjištěnou IP adresou a začne stahovat.


MAGNET LINKY
Ke stažení pomocí magnet linku není potřeba žádný centrální tracker. Server může sloužit pouze jako vyhledávač.
1 Uživatel hledá soubor a obdrží "magnet link".
2 Klient hledá tento "magnet link" nezávisle u svých sousedů.
3 Požadovaný "magnet link" je nalezen, stahování začíná

 

Komerční sdělení