Menu

Hazardní hrátky s Windows

Hazardní hrátky s Windows

Plnou kontrolu nad svým počítačem získáte pouze v případě, že budete ochotni podstoupit určitá rizika. Vybrali jsme pro vás nejlepší rady pro zrychlení a vylepšení počítače. Případné riziko je ale jen na vás.
MANUEL SCHREIBER

Jde vám jen o rychlost a jste ochotni riskovat? Potom jste narazili na správné stránky. Dali jsme dohromady nejlepší triky na vyladění počítače a seřadili jsme je podle nebezpečnosti od těch nejjednodušších po nejnebezpečnější. Navíc jsme všechny potřebné utility přibalili na naše DVD. Nebezpečnost jednotlivých triků snadno poznáte podle informačního grafu v levém spodním rohu této dvojstránky.
POZOR !!! Než začnete experimentovat s jakýmikoliv návody v tomto článku, vytvořte si zálohu svého systémového diskového oddílu. Návod najdete na str. 50.

1. Odstraňte nechtěné záznamy

Dříve než vám prozradíme extrémní tipy pro vyladění Windows a hardwarových komponent, doporučujeme vám jako rozcvičku provést několik cvičení.
Řada programů ukládá bez povolení záznam do kontextového menu. Pomocí nástroje ShellExView (který najdete na našem DVD) můžete tyto záznamy odstranit několika kliknutími myší.
JAK NA TO: Na listu "Tab" skrolujte na pole "Context Menu", vyberte program, který chcete z kontextového menu odstranit, a klikněte na položku "Disable Selected Items".
RIZIKO: V případě, že odstraníte nesprávné záznamy, ztratíte důležité možnosti nastavení systému.

2. Zbavte se nechtěného DOS

Většina systémových nástrojů nezpůsobuje problémy při provozu operačního systému, výjimku však tvoří některé funkce pevného disku. Například kontrola názvů souborů stále využívá i dosovou část, což zpomaluje rychlost přístupu na pevný disk. Nepotřebný retardér můžeme s klidným svědomím odstranit.
JAK NA TO: V editoru registru přejděte na řádek "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem" a u záznamu "NtfsDisable8dot3NameCreation " změňte hodnotu na "1".
Činnost pevného disku můžete dále urychlit deaktivací časové značky (tzv. TimeStamp), kterou Windows vytváří v okamžiku, kdy uživatel otevírá nějaký adresář. Ve stejné složce změňte hodnotu položky "NtfsDisableLastAccessUpdate" na "1".
RIZIKO: V případě, že hodnotu změníte u špatného záznamu, můžete poškodit NTFS systém a nebudete moci spustit Windows.

3. Raketové zrychlení programů

Zrychlení bootování počítače i spouštění a chodu aplikací lze dosáhnout změnou priority ve Správci úloh. Změna priority ale není jednoduchá a vyžaduje poměrně složitý a nepraktický postup. Nejpraktičtějším řešením bude vytvoření dávkových souborů, které si uložíte na pevném disku počítače a v případě potřeby je jednoduše spustíte. Výsledkem bude výrazné zrychlení činnosti aplikací – zvláště pak těch, které primárně namáhají CPU počítače, jako jsou například hry.
JAK NA TO: Nainstalujte si jednoduchý editor Notepad++ z našeho DVD a napište v něm následující příkazy:
cd • ""
start • /

Výše uvedená cesta je pouze ilustrační. Většinou stačí zadat zápis v podobě start / . Tímto způsobem lze spojit několik programů a přiřadit jim požadovanou prioritu. U aplikací, kterým chcete přiřadit vysokou prioritu, nahraďte proměnnou parametrem , a u aplikací, kterým chcete prioritu snížit, přiřaďte prioritu . Vysokou prioritu doporučujeme přiřadit programu, po kterém chcete, aby pracoval nejrychleji, a prioritu nízkou různým pomocným aplikacím, které většinou běží na pozadí. Pro lepší ilustraci uvádíme příklad, v němž chceme přiřadit vysokou prioritu hře Far Cry a nízkou iTunes:
cd • "C:\Program •Files\Far • Cry\"
start • /high • FarCry.exe
cd • "C:\Program •Files\iTunes\"
start • /low • iTunes.exe

Tento dávkový soubor uložte pod libovolným názvem s příponou .bat, například "Nastaveni priorit.bat".
RIZIKO: Pokud špatně nakonfigurujete priority důležitých aplikací, činnost počítače se zpomalí.

4. Vypněte otravná hlášení

Toho, že vám některý program zhavaroval, si většinou všimnete i bez zbytečného a v podstatě jen provokativního hlášení. Poradíme vám, jak programům, které zhavarovaly, snadno a rychle zatrhnout tipec.
JAK NA TO: Uživatelé Windows XP si v editoru registru vyhledají záznam "HKEY_ USERS\.DEFAULT\ControlPanel\Desktop" a vedle položky "AutoEndTasks" vloží hodnotu "1". Pod systémy Vista a Windows 7 vyhledejte záznam "HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop". Pravým tlačítkem myši klikněte na volnou plochu na pravé polovině editoru a zvolte příkaz "Nový/Řetězcová hodnota".
RIZIKO: Po vypnutí chybových hlášení ztratíte přehled o důvodech pádu programu.

5. Odstřelte programy

Nechce se vám při vypínání počítače zbytečně čekat? Pomalé vypínání systému lze urychlit zkrácením doby, po které jsou aplikace, které neodpovídají, nuceně vypnuty.
JAK NA TO: Ve Windows XP upravte v editoru registru položku "WaitToKillServiceTimeout " u záznamu "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control" a vložte k ní hodnotu "3000". Tím nastavíte, že aplikace se při vypínání systému po třech sekundách automaticky vypnou. Ve Windows 7 a Vista je tento řetězec uložen pod položkou "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control".
RIZIKO: Při zrychlení vypínání aplikací během zavírání systému dojde k nucenému "odstřelení" aplikace po třech sekundách bez ohledu na to, zda byla uložena data, se kterými pracovala.

6. Zrušte kontrolu disků

Po každém pádu systému provádí Windows kontrolu pevných disků. Ke kontrole disků během startu systému dochází někdy i v případě poškozených ovladačů, což může být pěkně otravné, ale naštěstí tomu jde zabránit.
JAK NA TO: Otevřete editor registru, vyhledejte záznam "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ Session Manager" a upravte hodnotu "BootExecute". Defaultní záznam je "autocheck autochk *" a je třeba jej nahradit klíčem "autocheck autochk /k:C *". Písmeno C v tomto případě značí diskový oddíl "C", ale nahradit jej lze samozřejmě jakýmkoliv písmenem připojené jednotky. Pokud pod tímto záznamem položka "BootExecute" neexistuje, vytvořte ji kliknutím pravého tlačítka myši a volbou příkazů "Nový/Víceřetězcová hodnota".
RIZIKO: Bez kontroly disků Windows nedokážou odhalit chyby systémových souborů, což může mít za následek kompletní ztrátu dat.

7. Optimalizujte chlazení CPU

Chladicí ventilátory uvnitř počítače připomínají turbíny letadel, zvláště pak co se hlučnosti týče. Díky správnému nastavení můžete výrazně snížit jejich hlučnost, a to bez výrazného omezení výkonu chlazení (viz obrázek napravo).
JAK NA TO: Ovládání rychlosti a hlučnosti chladicích ventilátorů počítače je možné pomocí prográmku SpeedFan, který najdete na našem DVD. Po instalaci klikněte na položku CPU na listu "Temperatures". Zde najdete dvě okénka nazvaná "Desired" (Požadovaná) a "Warning" (Varování). Minimální hodnotu nastavte na 15 °C. Do políčka "Warning" vložte teplotu, při které je třeba, aby ventilátor na chladiči CPU pracoval na plné obrátky a nedošlo tak k přehřátí procesoru. Přesná hodnota závisí na specifikaci použitého procesoru, doporučená hodnota je 40°. Stejný postup pak proveďte v nastavení tabulky "Systém", kde do položky maximální teploty vložte hodnotu mezi 50 a 55 °C. Poté nastavte rychlost ventilátoru v položce "Speeds" (Rychlost ventilátorů). Do pole "Min.tempo" vložte "0" a do pole "Max.tempo" hodnotu v rozmezí 30–40. Poté zaškrtněte políčko u položky "Automatically varied" (Automatické řízení).
Vložené změny potvrďte kliknutím na tlačítko "OK" a v hlavním menu zaškrtněte položku "Automatic fan speed" (Automatická rychlost ventilátoru). Během provozu systému zkontrolujte teplotní vývoj a podle potřeby upravte maximální hodnoty.
RIZIKO: V případě přehřátí se CPU automaticky vypíná. Při špatném nastavení teplotní správy mohou být poškozeny okolní komponenty, zvláště pak konvertor napětí se může poškodit velice snadno.

8. Zpomalení ventilátoru GPU

Ventilátor grafické karty bývá jedním z největších zdrojů hlučnosti v počítači. Problém je, že pokud grafický čip běží naplno, musí na plný výkon běžet i chladicí ventilátor grafické karty. Při běžném provozu však GPU běží na volnoběh a intenzitu jeho chlazení lze nastavit tak, aby odpovídala opravdovým potřebám chlazení.
JAK NA TO: Z internetových stránek http://downloads.guru3d.com/RivaTuner-v2.09download-163.html si stáhněte freewarový program RivaTuner a nainstalujte jej. Po instalaci zvolte v hlavním menu "Main" v rámečku "Target adapter" grafický adaptér a klikněte na "Customize". Z nabídky zvolte možnost "Hardware monitoring". V této položce je zobrazena současná teplota grafické karty. Zvláště důležitou položkou je zde "Core Temperature", tedy teplota jádra grafického čipu. Tuto hodnotu musíte během dalších úprav pečlivě kontrolovat.
Nyní se můžete vrátit do hlavního menu, kde opět klikněte na tlačítko "Customize" a z nabídky vyberte možnost "Low Level System settings". Nyní je třeba vytvořit několik profilů s různými rychlostmi ventilátoru grafické karty. Vytvoříte je následujícím způsobem: na listu "Fan" se nachází možnost "Enable low level fan control" – tu zaškrtněte a aktivujte položku "Fixed". Nyní můžete pomocí posuvníku manuálně nastavit rychlost ventilátoru (vždy je třeba potvrdit kliknutím na "Použít"). Začněte tím, že posuvníkem snížíte rychlost ventilátoru o více než polovinu, a výsledné nastavení uložte kliknutím na ikonu diskety pod vámi zvoleným názvem, například "Ventilátor 40 %". Vytvořte přibližně pět různých profilů s rozdílnou rychlostí ventilátoru a uložte je pod odpovídajícími názvy. Poté okno zavřete, klikněte na položku "Launcher" a potom klikněte na zelený symbol znaménka "+" na spodní straně okna, čímž aktivujete vybraný profil.
                                                                                                                  Tichým PC může hrozit přehřátí
Do položky "Regular menu item editor/ Name" vepište název, například "Nejnižší rychlost", a aktivujte jej zaškrtnutím políčka "Associated fan profile". Vložte profil s nejnižší rychlostí, tedy "Ventilátor 40 %", a tento postup opakujte i u dalších profilů.
Dále propojte profily s teplotou grafické karty při provozu. Na listu "Scheduler" klikněte na symbol znaménka "+" a do položky "Task" vložte názvy profilů. Například pro nejnižší rychlost ventilátoru zvolte název "Rychlost při 50 až 55°" a do položky "Name" vložte název, který jste vytvořili výše v položce "Regular menu item edito/Name". Ve spodní straně okna Scheduleru vyberte, kdy se má daný úkol spustit – zde vyberte možnost "On hardware monitoring treshold event". Aktivují se do té doby neaktivní položky, kde zvolíte z vysouvacího menu Data Source možnost "Core temperature". Do vedlejšího políčka vložíte hodnotu, při které se má daný profil aktivovat, tedy například 50 °C. V položce "Direction" by měla být zvolena možnost "Upwards" (tedy při zvyšující se hodnotě). Tento postup opakujte u každého přednastaveného profilu a postupně zvyšujte teplotní hranici (přibližně po každých 10 °C), při které se aktivují. Ventilátor by měl při teplotě 95 °C pracovat na maximální výkon. Stejným způsobem pak s vybranou možností "Downwards" nastavíte stejné profily, aby při chlazení GPU docházelo ke zpomalování ventilátorů.
RIZIKO: Při přehřátí může dojít k poškození grafické karty, v extrémním případě pak i k poškození okolních komponent a základní desky.

9. Zrychlení USB flash disku

USB flash disky se stále dodávají s předformátovaným systémem souborů FAT. I když tento systém souborů dokáže ochránit nepozorné uživatele před ztrátou dat, je velmi pomalý, a dokonce zpomaluje i činnost samotných Windows. Změňte formátování USB disku a můžete dosáhnout mnohem vyšší přenosové rychlosti i činnosti samotného operačního systému.
JAK NA TO: Pro začátek uložte všechna data z USB flash disku na pevný disk počítače. Nejjednodušší způsob je kliknout pravým tlačítkem na ikonu "Tento počítač", vybrat položku "Spravovat" a zde kliknout na řádek "Správa disků". Zobrazí se seznam všech diskových oddílů pevného disku i připojených USB HDD i flash disků. Pravým tlačítkem klikněte na pruh označující partici vašeho USB flash disku a vyberte možnost "Formátovat". Z kontextového menu u řádku Systém souborů zvolte NTFS a potvrďte výběr. Po dokončení formátování USB flash disku je ještě třeba provést úpravu v nastavení Windows.
V Ovládacích panelech klikněte na Správce zařízení a na řádku "Diskové jednotky" vyberte název svého USB flash disku. Pravým tlačítkem vyberte možnost "Vlastnosti" a na panelu "Zásady" vyberte možnost "Lepší výkon".
RIZIKO: Pokud budete vysouvat USB flash disk, aniž byste jej předtím bezpečně odebrali ze systému, hrozí vám ztráta veškerých dat na flash disku. Proto je třeba jej pokaždé nejprve odebrat kliknutím na ikonu "Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium". Tento postup však nemusí stoprocentně fungovat, protože data na flash disku můžete tímto způsobem ztratit i po neočekávaném pádu Windows.

10. Hrátky s BIOS

Téměř všechny počítače dodávané vcelku od výrobce disponují pouze BIOS s velmi "osekanými" funkcemi, ve kterém uživatel nemá moc příležitostí k vlastnímu nastavení položek umožňujících zrychlení počítače. Jediným řešením je nahrání originálního BIOS. Upgrade BIOS je však tak trochu krokem do neznáma. Pokud značkový počítač nový BIOS akceptuje, budete moci ovládat i předem nevídané položky pro přetaktování, ale pokud se při upgradu něco přihodí nebo se značkový počítač prostě v půli cesty rozhodne, že nový BIOS nepřijme, přijdete o základní desku.
JAK NA TO: Existuje několik způsobů, jak riziko zničení základní desky minimalizovat. Ze všeho nejdříve si nainstalujte praktický nástroj CPU-Z, který najdete na našem DVD. Na listu "Mainboard" zkontrolujte model základní desky a verzi BIOS, kterou deska používá. Poté navštivte webové stránky výrobce základní desky a zkontrolujte, zda není k dispozici ke stažení novější verze BIOS. U řady základních desek může nový BIOS aktivovat funkce, které dřívější BIOS neobsahoval či nezpřístupňoval. I kdyby nebyla k dispozici novější verze BIOS, stáhněte si tu verzi, kterou máte sami na základní desce, a uložte ji na USB flash disk nebo ji vypalte na CD. Pokud by došlo k nějakému problému, budete možná tuto zálohu BIOS potřebovat k obnovení.
Otevřete skříň počítače a zjistěte, zda je čip obsahující BIOS zasunut do patice umožňující jeho výměnu, nebo zda je napevno přiletovaný. V případě, že je zasazen do patice, budete moci v případě havárie oživit počítač vložením nového čipu s BIOS.
Nový čip obsahující BIOS základní desky lze koupit na internetu za pár desítek korun (lépe řečeno dolarů, protože budete asi muset hledat na zahraničních službách, jako je například eBay). Na trhu existuje i několik základních desek, které již od výrobce obsahují dva čipy s BIOS, přičemž v případě havárie při upgradu BIOS poslouží druhý čip jako záchranná záloha. Na internetu také najdete řadu návodů, jak se pokusit zachránit poškozený BIOS. Praktické rady (v angličtině) najdete například na stránkách www.biosman.com/biosrecovery.html .
Poté, co jste provedli základní přípravu, můžete přistoupit k upgradu BIOS. Z utility CPU-Z okopírujte název základní desky, vložte jej do internetového vyhledávače a vyhledejte stránky výrobce počítače, či ještě lépe stránky OEM výrobce základní desky.
Přesný postup při upgradu BIOS může být u různých výrobců desky odlišný. Proto je nejlepší si tento návod pečlivě přečíst, popřípadě vytisknout ze stránek výrobce základní desky. Například u desek Asus je postup následující: Nejprve stáhněte BIOS ze stránek výrobce (nedoporučujeme stahovat jej z jiných zdrojů), rozbalte jej a nahrajte na USB flash disk naformátovaný systémem souborů FAT. Soubor musí mít příponu .ROM. Restartujte počítač a stiskem kombinace kláves [Alt]+[F2] vstupte do nástroje "EZ Flash 2". V menu "Path" vyberte USB flash disk, na kterém je uložen nový BIOS, a volbu potvrďte stisknutím tlačítka [Enter].
RIZIKO: Riziko zničení základní desky je vysoké a záchranné operace v tomto směru končí velmi často špatně.
AUTOR@CHIP.CZ

OPTIMÁLNÍ CHLAZENÍ PC
Pokud zpomalíte rychlost ventilátorů na CPU a GPU počítače, musíte zajistit dostatečný proud vzduchu uvnitř skříně, jinak se bude počítač přehřívat.

Konvertor napětí
V případě, že nejsou kapacitátory na základní desce dostatečně chlazeny chladičem CPU a dalšími ventilátory uvnitř skříně, dramaticky se snižuje jejich životnost.
Zdroj
Doporučujeme pořídit zdroj s vysokou energetickou účinností. Poznáte jej podle označení "80+".
Zadní stěna
V případě vyobrazené sestavy doporučujeme alespoň jeden nízkootáčkový ventilátor, který zajistí odvod horkého vzduchu ze skříně. Umístěte jej pokud možno do stejné výšky jako procesor.
Chladič


CPU Nemá na starosti jen chlazení procesoru, ale také okolních komponent. Ventilátor na chladiči by proto neměl běžet příliš pomalu.
Velký ventilátor
Pouze dostatečně rozměrný ventilátor dokáže při nízkých otáčkách natáhnout do skříně dostatek chladného vzduchu. V optimálním případě jej umístěte před pevné disky.


Ochrana systému s Nerem 10
Nástroje pro zrychlení počítače mohou zasahovat hluboko do operačního systému. V každém případě tedy doporučujeme před začátkem experimentů zálohovat kompletní partici systémového oddílu. To dokáže zajistit například zkušební verze balíku Nero Multimedia Suite 10, kterou najdete i na našem DVD. Spusťte instalaci a nejprve vyberte možnost Toolbar. Po dokončení instalace restartujte počítač, zvolte možnost uživatelského nastavení a deaktivujte všechny položky, které nepotřebujete. Pro vytvoření obrazu systémového oddílu budete potřebovat pouze "Nero Burning ROM" a "Nero BackItUp".
VYTVOŘENÍ OBRAZU A PRÁCE S NÍM:
Spusťte Nero BackItUp a při dotazu, zda si přejete vytvořit regulérní zálohu, zvolte odpověď "Ne". Místo toho vyberte z menu "Extras/Nero BackItUp Image Tool" možnost "Create Disk", která vám v případě potřeby umožní bootovat počítač a provést obnovu systému. Poté v "Back-up" vyberte položku "Back-up Drive" a zvolte systémový oddíl svého počítače. Zálohu proveďte na externí pevný disk. Obnova systému se provede nabootováním ze záchranného Live-CD, ve kterém vyberete možnost "Restore", pak už stačí jen namapovat cestu, kde je uložen obraz vašeho původního systémového disku.
Poznámka: Zkušební verzi balíku Nero 10 lze použít jen do října 2010 a bude fungovat pouze 30 dní. Vypálené záchranné LiveCD i provedenou zálohu své systémové partice však můžete používat i po skončení zkušební doby.

Foto: Live-CD Pomocí bootovatelného CD disku můžete v případě potřeby obnovit systémový oddíl svého počítače.

Foto: RivaTuner: Pomocí tohoto nástroje můžete ovládat činnost ventilátorů grafické karty. Při jejich regulaci však dávejte dobrý pozor na teplotu GPU (tip 8).
Foto: CPU-Z: Freewarová utilita, která zjistí užitečné informace o základní desce, pamětech a CPU (tip 10).
Foto: Zabezpečení BIOS: Řada moderních základních desek je osazena dvěma čipy. Na jednom je uložen hlavní BIOS, na druhém pak záloha pro případ nepovedeného upgradu.