Menu
CHIP Speedtest

Tipy a triky

Tipy a triky

WINDOWS JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS

1. Windows XP

Automatické odstranění odkazů na naposled otevřené dokumenty

Složka Dokumenty v nabídce Start obsahuje odkazy na naposledy použité soubory. Každý, kdo má přístup k PC, se tak může dozvědět, na čem jste pracovali, a příslušné soubory otevřít.
TIP - Windows dokážou seznam naposledy otevřených souborů vymazat. Tuto funkci můžete zapnout v systémovém registru. Za tím účelem otevřete "Start | Spustit", zadejte "regedit" a stiskněte [Enter]. V okně editoru registru vlevo navigujte na klíč "HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies".
Zde pravým tlačítkem myši klikněte na volné místo v pravé části okna a v místní nabídce zvolte příkaz "Nový | Hodnota DWORD". Novou položku pojmenujte "ClearRecentDocsOnExit", pak ji dvojitým kliknutím otevřete a v dialogu "Upravit hodnotu DWORD" nastavte její hodnotu na "1". Změnu potvrďte tlačítkem "OK" a editor registru příkazem "Soubor | Konec" ukončete.
Pokud byste chtěli automatický výmaz odkazů opět zrušit, položku "ClearRecentDocsOnExit" odstraňte nebo změňte její hodnotu na "0".

Foto: Čistič: Tato hodnota v systémovém registru zařídí, aby operační systém při ukončování vymazal seznam naposled použitých dokumentů.

2. Windows XP, Vista, 7

Pohodlné sdílení souborů za pomoci průvodce

Windows se dají do sítě začlenit poměrně snadno. Jakmile však chcete v LAN uvolnit nějakou složku pro sdílení s ostatními uživateli, začínají problémy.
TIP - Windows obsahují průvodce právě pro tuto úlohu. Ten je však dobře ukryt.
SPUŠTĚNÍ PRŮVODCE: Ve Vistě a Windows 7 klikněte na "Start" a do hledacího políčka nabídky Start zadejte příkaz "shrpubw". V oblasti výsledků klikněte v sekci "Programy " na položku "shrpubw". Při vyvolání z normálního uživatelského účtu požadují Windows volbu účtu správce a zadání příslušného hesla.
DEFINICE SDÍLENÍ: Na první stránce průvodce klikněte na "Další". V dalším kroku určete složku, která má být sdílena. Za tím účelem zadejte buď kompletní cestu pod "Cesta ke složce", nebo adresář vyberte prostřednictvím tlačítka "Procházet" a následného dialogu. Poté klikněte na "Další".
STANOVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV: Na následující stránce určíte, kdo má mít čtecí a zápisová práva k datům ve sdílené složce. Windows zde nabízejí tři standardy, které rozlišují mezi správci, všemi nebo specifikovanými uživateli a přístupem plným nebo pouze pro čtení.
Volba "Vlastní" vám umožní pro sdílení cíleně vybrat uživatele, kteří jsou na daném PC registrováni. Za tím účelem klikněte na tlačítko "Přidat", v dialogu "Vybrat objekt typu: Uživatelé, Počítače…" pod "Zadejte názvy objektů k výběru" vložte jméno uživatele a klikněte na "Kontrola názvů". Své rozhodnutí potvrďte tlačítkem "OK". Zvolený uživatel se pak objeví v seznamu "Název skupiny nebo jméno uživatele". Příslušného uživatele označte a dole aktivujte pro tento účet platná přístupová práva tak, že ve sloupci "Povolit" zaškrtnete položky "Úplné řízení", nebo "Změnit" či "Čtení". Výběr uživatele nebo skupiny a jejich přístupová práva k uvolňované složce můžete opakovat pro další uživatele.
Mají-li zápisový a čtecí přístup ke složce obdržet všichni uživatelé v síti, označte "Everyone" a aktivujte "Úplné řízení". Konfiguraci potvrďte tlačítky "OK" a "Dokončit ". Průvodce pak zobrazí shrnutí, které opět potvrdíte tlačítkem "Dokončit".
POSTUP PRO XP: Otevřete "Start | Spustit", do políčka "Otevřít" vložte příkaz "shrpubw ", klikněte na "OK" a v takto otevřeném průvodci na "Další". V následujícím kroku zadejte do pole "Sdílená složka" název příslušné složky, vyplňte pole "Název sdílené položky" a, je-li třeba, také "Popis sdílené položky". Nyní můžete, jak bylo popsáno výše, přidělit jednotlivým uživatelům přístupová práva.
Upozornění: Sdílené složky jsou slabinou z hlediska eventuálních útoků zvenčí. Každopádně byste proto měli svůj počítač chránit firewallem

Foto: Sdílení: V tomto dialogu určíte, kterou složku mohou používat také ostatní uživatelé v síti.

3. Windows XP Pro

Otevření Možností napájení i pro normální uživatele

Svůj notebook používáte jak jako stacionární, tak jako mobilní počítač. Aby vám na cestách vydržel akumulátor co nejdéle, chcete vhodně nastavit možnosti napájení. To ale z normálního uživatelského účtu není možné.
TIP - Přístup k nastavování napájení uvolněte pro všechny uživatele. Lze to učinit tak, že v systémovém registru rozšíříte oprávnění pro několik klíčů.
Přihlaste se k počítači jako správce a otevřete "Start | Spustit". V poli "Otevřít" zadejte příkaz "regedit" a klikněte na "OK". V editoru registru navigujte na klíč "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Controls Folder\PowerCfg". Pro tento klíč si můžete prostřednictvím "Soubor | Exportovat" vytvořit záložní soubor. Dbejte přitom, aby v sekci "Rozsah exportu" byla aktivována volba "Vybraná větev", jinak Windows zazálohují celý systémový registr.
Uvnitř klíče se nacházejí dva podklíče: "GlobalPowerPolicy" a "PowerPolicies". Pro rozšíření oprávnění pro tyto klíče klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou položku a zvolte kontextový příkaz "Oprávnění ". V následném dialogu ve spodní části okna klikněte na tlačítko "Upřesnit", čímž otevřete dialog "Upřesnit nastavení zabezpečení [název klíče]". Tam v seznamu "Oprávnění" označte položku "Uživatel [hodnota]" a klikněte na "Upravit". V následném okně pak v seznamu ve sloupci "Povolit" zaškrtněte položky "Nastavit hodnotu" a "Vytvořit podklíč". Otevřené dialogy zavřete tlačítkem "OK" a celý postup zopakujte pro druhý klíč.
Po zavření editoru registru restartujte počítač. Nyní mohou k Možnostem napájení přistupovat všichni uživatelé a upravovat je.
Upozornění: Jestliže přidáte novou skupinu nebo nového uživatele a popsaným způsobem udělíte jen přídavná práva, můžete přístup k Možnostem napájení také cíleně uvolnit jen pro určité uživatele. Chcete-li obnovit původní nastavení, dvojitě klikněte na předem vytvořený záložní soubor klíče.

Foto: Úspora proudu: Zde stanovíte, zda uživatel má právo přístupu k dialogu "Možnosti napájení".

4. Rychlé tipy

RYCHLÉ ZALOŽENÍ NOVÉ SLOŽKY

Chcete-li v Průzkumníku rychle založit novou složku, stiskněte [Ctrl]+ [Shift]+[N] <?> a zadejte požadovaný název.

SESKUPOVÁNÍ V HLAVNÍM PANELU

"TaskbarGroupSize" v klíči "HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\" určuje, od jakého počtu oken se bude seskupovat.

RYCHLÉ VYPNUTÍ FIREWALLU

Ve Windows 7 můžete v příkazovém řádku použít příkaz "netsh advfirewall set currentprofile state off", abyste vypnuli firewall.

ZOBRAZENÍ KURZORU PŘI VSTUPU Z KLÁVESNICE

Chcete-li zapnout tento režim, v Ovládacích panelech otevřete "Myš" a na kartě "Možnosti ukazatele" deaktivujte volbu "Skrýt ukazatel při psaní".

ZOBRAZENÍ KLÁVESOVÝCH KOMBINACÍ

Pro výpis všech klávesových zkratek otevřete "Start | Spustit", do pole "Otevřít " zapište "%windir%\Help\keyshort.chm" a potvrďte tlačítkem "OK".

5. Windows XP, Vista, 7

Jednodušší přizpůsobení operačního systému pomocí nástroje

Windows se dají dalekosáhle konfigurovat a přizpůsobit uživatelovu způsobu práce. Bohužel to však není vždy jednoduché. Mnohá nastavení dokonce vyžadují editaci systémového registru. Nesprávné údaje v něm však mohou systém i fatálně poškodit, takže už nepůjde spustit.
TIP - Jednodušší a méně náchylné k chybám je nasazení konfiguračních nástrojů, například freewarového TweakNow WinSecret 2010. Program si můžete do počítače zkopírovat z našeho Chip DVD. Po spuštění instalační rutiny vás dalším postupem provede průvodce.
TweakNow WinSecret 2010 podporuje vedle Win7 a Visty také Windows XP. Nástroj používá anglickou ovládací plochu. Poněvadž aplikace nutně vyžaduje oprávnění správce, musíte buď být přihlášeni pod takovým účtem, nebo její spuštění autorizovat volbou účtu s administrátorskými právy a zadáním platného hesla. V levé části nástroje vidíte nabídku psanou velkými písmeny, zatímco na pravé straně – v závislosti na zvoleném bodě nabídky – se objevují informace a konfigurační možnosti. Prostřednictvím položky "System Information " a podřízených bodů nabídky získáte informace o svém počítači. "Windows Cleaner | Startup Manager" vás informuje o programech automaticky spouštěných při zapnutí počítače. Spuštění takové aplikace můžete potlačit tak, že zrušíte zaškrtnutí u příslušné položky. Kromě toho můžete ve "Windows Cleaner" prostřednictvím "Uninstall Program" odinstalovat programy, aniž byste nejprve museli vyvolávat Ovládací panely.
Pro nakonfigurování systému použijte "Windows Secret". Tato stránka je rozčleněna na karty jako "Applications", "Control Panel" nebo "Desktop". Aby Windows při spuštění rovnou přihlásila určitého uživatele, klikněte na "Windows Logon". Následně zvolte v pravé části okna vedle "Auto Logon" položku "Enable" a v "User List" označte příslušného uživatele. Pod "Passwort" zadejte heslo uživatele. Nakonec klikněte na "Save", čímž své úpravy konfigurace aktivujete.
Upozornění: Položka nabídky "Restore Backup" umožňuje provedené změny v předem popsaných oblastech rychle a jednoduše vzít zpět.

Foto: Centrála: Pomocí nástroje TweakNow WinSecret 2010 můžete Windows snadno přizpůsobit vlastním potřebám.

6. Windows Vista, 7

Odstranění nepotřebných souborů podle jejich stáří

Určitá data a dočasné soubory mají Windows v závislosti na jejich stáří samočinně vymazat. Hledací funkce sice nabízí speciální volby, ovšem vyhledání a výmaz musíte provést manuálně.
TIP - Tuto úlohu můžete svěřit speciálnímu skriptu. V něm použijte program příkazového řádku "forfiles.exe", který umožňuje zpracování souborů na základě jejich stáří. Nejprve otevřete příkazový řádek tak, že do vstupního pole nabídky Start napíšete "cmd" a stisknete [Enter]. Příkaz "forfiles /?" vám zpřístupní nápovědu k nástroji. Spouštěcí přepínače mají následující významy: parametr "-p" připojí hledací cestu, "-d" datumový filtr a "-m" vyhledávací vzorek. Parametr "-s" stanoví, zda hledání má zahrnout také všechny podsložky. Bez udání cesty se za základ považuje aktuální složka.
Datumový filtr používejte s přímo zadaným datem ve formě "DD.MM.RRRR", přičemž předřazený znak plus volí novější soubory a znak minus všechny soubory před zadaným termínem, alternativně můžete pro výběr souborů starších než určitý počet dnů použít časový údaj ve tvaru "-DD". Chcete-li například ve složce "E:\ Data" najít všechny soubory Excelu, které byly naposled změněny po 23. 4. 2010, bude příkaz znít
forfiles•-p•E:\Data•-m•*.
xls•-d•+23.4.2010
Na základě příkazu
forfiles•-p•C:\Temp•-s•-m•*.jpg•-d•-10

odstraní Windows v dočasné složce všechny JPG soubory, které jsou starší než deset dní. A konečně můžete příkazu forfiles s parametrem "-c" předat ještě další příkaz, který bude aplikován na soubory výsledků vyhledávání, například
-c•cmd•/c•echo•@FILE
Tento příkaz vypíše v příkazovém řádku všechny nalezené soubory. Jako další proměnné pro výstup můžete použít "@EXT", "@PATH" nebo "@FSIZE". Ty zobrazí příponu, kompletní cestu nebo velikost souboru. Příkaz pro odstranění starších souborů ze složky "E:\Data" by tedy mohl vypadat například takto:
forfiles•-p•E:\Data•-m•*.jpg•-s•|d•-14•-
c•cmd•/c•del•@FILE

Své potřebnými parametry opatřené příkazy můžete zkopírovat do textového souboru a například pod názvem "Kill_old. bat" uložit na plochu jako spustitelný dávkový soubor. Tak si k nim zajistíte rychlý přístup.
Upozornění: Příkaz si nejprve otestujte tak, že "del" nahradíte "echo", čímž zkontrolujete výstup skriptu. Jinak byste, zejména při rekurzivním zpracování, mohli omylem vymazat příliš mnoho souborů.

7. Windows XP, Vista, 7

Přímé začlenění FTP serveru jako jednotky do Průzkumníka

Pro výměnu dat s FTP serverem používají mnozí uživatelé speciální nástroj, jako je FileZilla. Ten je ovšem nutné nejprve spustit a pak se přihlásit.
TIP - Jednodušší by samozřejmě bylo, kdyby se k FTP serveru dalo podobně jako k síťovým jednotkám přistupovat přímo z Průzkumníka. Právě to umožňuje anglický freeware NetDrive. Nástroj jsme pro vás přibalili na Chip DVD. Začlenění v podobě jednotky má tu výhodu, že k jejím datům můžete dokonce přímo přistupovat z aplikací, a tak bezprostředně pracovat na FTP serveru.
Po instalaci nástroj spusťte. Některé servery známých podniků a univerzit už jsou zde zavedeny jako příklad přístupu. Chcete-li založit další FTP přístup, klikněte vlevo na patřičné místo v adresářové struktuře a potom na "New Site". Zadejte vhodný název a vpravo doplňte všechny potřebné parametry, jako "URL", "Server Type" a přístupové údaje. Tento krok zopakujte i pro další servery. Příkazem "Export " můžete kompletní seznam serverů uložit v INI souboru. To vám usnadní instalaci nástroje na další počítače prostřednictvím funkce "Import".
Pro začlenění FTP serveru jako jednotky označte v seznamu příslušný přístup a pod "Drive" zadejte volné písmeno jednotky. Pokud tento přístup používáte pravidelně, automatizujte začlenění aktivací "Automatic login when NetDrive starts". Po kliknutí na "Connect" se v několika sekundách ustaví spojení a otevře se Průzkumník. NetDrive teď můžete zavřít, zůstane však aktivní v oznamovací oblasti hlavního panelu.
V hlavním okně programu ještě klikněte na "Options". Tam můžete nastavit, zda se má nástroj samočinně aktivovat při spuštění Windows. Pokud si to nepřejete, deaktivujte volbu "Automatically run NetDrive when I log on to Windows" a potvrďte tlačítkem "OK".

Foto: Integrován: Zde zvolíte písmeno jednotky, pod nímž má NetDrive začlenit externí FTP servery do Průzkumníka

8. Windows XP, Vista, 7

Oživení prázdné oblasti v okně Průzkumníka

Po aktualizaci náhle zůstala levá strana okna Průzkumníka prázdná. Jak lze její obsah obnovit?
TIP - Pravděpodobnou příčinou prázdného seznamu složek je poškozená nebo špatná hodnota v systémovém registru, která má souvislost s DLL Internet Exploreru. Obvykle postačí nově v počítači zaregistrovat soubor "shdocvw.dll". Za tím účelem napište do hledacího pole nabídky Start příkaz
regsvr32•/i shdocvw
a stiskněte klávesovou kombinaci [Ctrl]+[Shift]+[Enter]. Pak Windows provedou příkaz s oprávněním správce. Používáteli XP, zadejte příkaz z účtu s oprávněním správce pod "Spustit" v nabídce Start. Po restartu počítače by měl být problém odstraněn.
Pokud potíž trvá, vymažte pravděpodobně nekorektní hodnotu v systémovém registru. Do vstupního pole nabídky Start tedy zadejte "regedit" a stiskněte [Enter]. Případný dotaz od Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem "Pokračovat" nebo "Ano". Pak navigujte na klíč "HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main". Vpravo vyhledejte položku "ExplorerBar" a odstraňte ji. Akci potvrďte tlačítkem "Ano" a editor registru zavřete.

Foto: Průzkumník: Tento problém lze vyřešit novým zaregistrováním DLL souboru "shdocvw.dll".

9. Rychlé tipy

INFORMACE O WINDOWS

Přidáním Hodnota DWORD "PaintDesktopVersion= 1" v klíči "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop" do registru zobrazí na ploše vpravo dole verzi Windows.

OBSAH OBRAZOVKY V MEDIAPLAYERU

Pro zkopírování snímku z videa ve Windows Mediaplayeru do schránky je ntuné použít klávesovou zkratku [Ctrl]+[I].

INFORMACE O VERZI DIRECTX

Nejrychlejší přístup k diagnostickému programu s informacemi o DirectX získáte zadáním příkazu "dxdiag.exe" do příkazové řádky.

BEZ ŠIPEK U ZÁSTUPCŮ

Nechcete-li mít šipky v ikonách zástupců, odstraňte řetězec "IsShortCut" v klíči systémového registru "HKEY_CLASSES_ ROOT\lnkfile".

10. PROFESIONÁLNÍ TIP

Ovládání všech aplikací z klávesnice

Ovládání PC klávesovými kombinacemi je velice rychlé, jenomže ne všechny programy tento způsob umožňují. Ukážeme vám, jak si pro ty ostatní můžete řízení klávesami doplnit a nakonfigurovat je podle specifických uživatelských potřeb.

Poněvadž žádná verze Windows nenabízí možnost nadefinovat pro aplikace klávesové zkratky a spravovat je, nezbývá než sáhnout po externím nástroji. Doporučujeme francouzský freeware Clavier+, se kterým vás nyní seznámíme. V něm můžete na systémové úrovni definovat vlastní, pro programy specifické klávesové kombinace – nezávisle na konfiguračních možnostech jednotlivých aplikací.

INSTALACE NÁSTROJE
Program Clavier+ najdete na našem Chip DVD. Chcete-li jej nainstalovat, spusťte "ClavierSetup.exe" a pak se řiďte pokyny programu. Po spuštění nástroje můžete kliknout dole na "Language" a změnit jazyk – standardně je nastavena možnost "English" (k dispozici je ještě němčina a francouzština).

URČENÍ VLASTNÍCH KLÁVESOVÝCH KOMBINACÍ
Horní část plochy nástroje zobrazuje předdefinované klávesové zkratky. Pro založení nového příkazu klikněte na symbol plus. Nabídka umožňuje prostřednictvím nabídky "Program" vyvolání programu z nabídky Start nebo prostřednictvím "Launch a Program… " spuštění libovolného programu, respektive provedení příkazu z příkazového řádku. Dále můžete pomocí "Internet favorite " otevřít oblíbenou položku Internet Exploreru nebo prostřednictvím "Display a Website" spustit libovolnou webovou stránku ve standardním browseru.
Poté v dialogu "Shortcut" stiskněte požadovanou kombinaci kláves, podle potřeby zvolte aktivační podmínky a klikněte na "OK". Jestliže například pro "Caps Lock state" aktivujete volbu "no condition", bude tato klávesová kombinace fungovat, jen pokud byla předem stisknuta klávesa Caps Lock. Kromě toho můžete pomocí volby "Distinguish between left and rigt special keys" rozlišovat mezi levými a pravými speciálními klávesami. Tím jsou míněny speciální klávesy umístěné vlevo a vpravo od mezerníku. Doporučit lze především vytvoření kombinací s klávesou Windows, neboť ty jsou v programech využívány jen zřídka. Pevně dané systémové klávesové kombinace, jako třeba [Windows]+[E] pro spouštění Průzkumníka, se ovšem přepsat nedají. Rovněž nezřizujte kombinace s [Alt]+[Shift], poněvadž ty ve Windows přepínají rozložení klávesnice.

DEFINICE SPECIÁLNÍCH ÚKOLŮ
Lze zřídit klávesové zkratky i pro zvláštní úlohy, jako například simulovaný stisk kláves, akce s myší nebo zadání textu. Posledně jmenovanou zkratku například vytvoříte příkazem "Write text…". Vedle čistého vstupu textu do pole můžete příkazy vkládat také pomocí pravého tlačítka. Poté zvolte požadovanou klávesovou kombinaci a potvrďte tlačítkem "OK". Poněvadž můžete prvky řadit za sebou, dají se tímto způsobem generovat kompletní posloupnosti příkazů, dokonce s integrovanými voláními programů. Tak můžete například jediným příkazem zkopírovat označenou oblast, otevřít editor a text do něj vložit. K tomu účelu nejprve simulujte [Ctrl]+[C], spusťte Poznámkový blok a poté simulujte [Ctrl]+[V]. Hotový kód jako text pak zní následovně:
[Ctrl•+•C]•[[C:\\WINDOWS\\NOTEPAD.EXE]]
[Ctrl•+•V]

Povšimněte si pro maskování nutných zdvojených zpětných lomítek a dbejte na ně především tehdy, jestliže podobné kódování vkládáte z klávesnice.
V sekci "Advanced" dále můžete ovlivňovat vlastnosti spouštěných programů – lze zde například spustit program v určené složce nebo určit, v jaké podobě bude program spuštěn. U možnosti "Window" najdete položky "Normal", "Minimized" nebo "Maximized". Kvůli správnému seřazení všech možných příkazů asi budete muset trochu experimentovat, dokud nedosáhnete požadovaného efektu. Mějte přitom na paměti, že vaše vlastní klávesové kombinace jsou aktivní pouze tehdy, bylo-li předtím okno Clavier+ zavřeno tlačítkem "OK". Později se k dialogu rychle znovu dostanete přes ikonu v oznamovací oblasti hlavního panelu nebo vyvoláním programu z nabídky Start.

OMEZENÍ NASAZENÍ NA PROGRAMY
V hlavním okně můžete pro každou vazbu definovat, ve které aplikaci má platit. Stačí jen označit příslušnou položku v seznamu. Například v rozevíracím poli "Enable for" změňte nastavení na "only those programs". Zcela vpravo klikněte na ikonu "Select program… " ve tvaru zaměřovače a tlačítko myši podržte stisknuté. Pak kurzor přetáhněte k oknu požadovaného programu a tlačítko myši uvolněte. Ve vstupním poli se nyní objeví název programu. Jména můžete zadávat také manuálně; jednotlivé elementy jsou poté odděleny středníkem. Označení musí vždy obsahovat úplný název programu včetně přípony, ale bez údaje cesty.
Jedné jediné klávesové kombinaci lze podle situace přiřadit i různé úkoly. Abyste přitom zabránili duplicitám, můžete prostřednictvím "Enable for" a "all programs but" cíleně programy vyloučit.

Foto: Lepší ovládání: S freewarovým nástrojem Clavier+ můžete jedné klávesové kombinaci přiřadit i posloupnost příkazů.
Foto: Clavier+: Program umí i rychle otevřít libovolnou webovou stránku ve zvoleném browseru.APLIKACE

11. Excel XP, 2003, 2007

Výpočet úroků s úrokovými čísly

Na výpisu z účtu jste našli podivné sdělení: Úrok z "překročení" byl vypočítán na základě úrokového čísla.
TIP - Zatímco Excel pro roční výpočty úroků s pevnou kapitálovou hodnotou nabízí funkci "ÚROKOVÁ.MÍRA", je výpočet pro neustále se měnící kapitálové hodnoty namáhavější. Každá částečná suma musí být pro příslušný počet dnů propočítána jednotlivě a potom sumarizována. Přitom se úrok v obchodních fakturacích počítá jako kapitálový kvocient krát počet dnů krát úroková sazba děleno 100 % a 360 dny.
Tento výpočet se zjednoduší, vyjádřímeli pevnou část vzorce jako "úrokový dělitel = úroková míra / 360 dnů". Zbylé proměnné části tvoří dohromady "úrokové číslo = kapitál * dny / 100". Toto opatření zjednodušuje výpočet úroků: nejprve se vypočítají a sečtou jednotlivá úroková čísla, potom se součet vynásobí úrokovým dělitelem a celkový úrok pak udává vzorec "celkúrok=SUMA(úrčíslo)*úrdělitel ". Povšimněte si, že u kapitálu se haléřové položky ignorují a nejsou zaokrouhlovány. Navíc se úroková čísla vždy používají po celočíselném zaokrouhlení. Pro objasnění postupu si pro jedno zúčtovací období zadejte například do sloupce "A" datum obdržení platby a do sloupce "B" odpovídající stav účtu. Pak začněte v buňce "C2" s výpočtem počtu uplynulých dnů podle vzorce "=A2-A1". Nyní do buňky "D2" pro úrokové číslo vložte vzorec
=ZAOKROUHLIT(B1*C2/100;•0)
Pokud se na účtu vyskytují úroky jak z aktiv, tak z pasiv s rozdílnými sazbami, rozdělte úroková čísla do sloupců "D" a "E". Kromě toho pomocí funkce "KDYŽ" rozlište, zda se jedná o pozitivní, nebo negativní salda. Vzorec pro úrokové číslo ve vkladech by pak byl
=KDYŽ(B1>0;•ZAOKROUHLIT( B1*C2/100;•0);•0)
Podobně ve sloupci "E" vám úroková čísla pro negativní salda vypočítá vzorec
=KDYŽ(B1<0;•ZAOKROUHLIT (-B1*C2/100;•0);•0)
Nyní ve sloupci "C" od "C2" dolů označte relevantní oblast a prostřednictvím "Úpravy | Vyplnit | Dolů" přeneste vzorec do dalších buněk. Tento krok zopakujte i ve sloupcích úrokových čísel. Pro výpočet úroků teď můžete sečíst úroková čísla ve sloupci a vynásobit úrokovým dělitelem. Úrokový výnos za danou dobu je pak
=SUMA(D2:D20)*úrsazba/360

Foto: Peněžní poradce: Úroková čísla podstatně ulehčují výpočet úroků při často se měnících kapitálových obnosech.

12. Word 2007

Snadné a rychlé zašifrování vlastních dokumentů

Pro zvýšení bezpečnosti byste svůj dokument chtěli zašifrovat. Mezi volbami však už nenacházíte dříve nabízenou kartu "Zabezpečení ".
TIP - Ke standardnímu šifrování se nyní dostanete příměji, jestliže při otevřeném dokumentu kliknete na ikonu Office a pak aktivujete "Připravit | Šifrovat dokument ". V následném dialogu zadejte požadované heslo a klikněte na "OK". Potom musíte heslo zadat ještě jednou a potvrdit tlačítkem "OK". Mějte přitom na paměti, že Word rozlišuje mezi malými a velkými písmeny. Od příštího uložení bude dokument chráněn.
Můžete také definovat rozdílná práva pro čtení nebo změny souborů. Za tím účelem klikněte na ikonu Office a zvolte "Uložit jako | Dokument aplikace Word". Nastavte cestu, název souboru a typ souboru. Potom dole klikněte na "Nástroje" a zvolte "Obecné možnosti…". V oddělených vstupních polích nyní můžete definovat heslo pro otevření a heslo pro editaci souboru. Dialog potvrďte tlačítkem "OK" a dokument uložte.

Foto: Ochranná funkce: Prostřednictvím nabídky "Připravit" ve Wordu 2007 rychle určíte heslo pro dokument.

13. Word 2007

Rychlé vložení chemických vzorců do dokumentu

Čas od času potřebujete ve svých textech použít chemické vzorce a schémata struktur molekul, která v současnosti pracně konstruujete v externím grafickém programu.
TIP - Ve Wordu integrovaný editor vzorců se pro chemické obory příliš nehodí. Univerzita v Cambridgi však nyní společně s Microsoftem vyvinula nový doplněk, který podobným způsobem integruje do Wordu speciální editor vzorců pro chemické rovnice. Můžete si jej zdarma stáhnout z webové stránky www.educationlabs.com/projects/ChemistryAdd-in/Pages/default.aspx.
INSTALACE DOPLŇKU: ZIP archiv rozbalte do nové složky na pevném disku a spusťte "setup.exe". Je-li to nutné, program při instalaci aktualizuje nástroje Visual Studia pro Office. V tom případě možná budete muset instalaci doplňku nastartovat znovu. Potom spusťte Word. Integraci doplňku potvrďte kliknutím na "Install". Tak se do hlavní nabídky v pásu karet doplní nová položka "Chemistry".
Dále klikněte na ikonu Office, zvolte příkaz "Možnosti aplikace Word" a potom kategorii "Doplňky". Pod "Aktivní doplňky aplikací" teď musí být uvedena také položka "Chemistry Smarttag". Nyní úplně dole u "Spravovat" zvolte nastavení "Smarttags" a klikněte na "Přejít". Vedle příslušného rozšíření zde aktivujte také zatržítka "Označit text smarttagy" a "Zobrazit tlačítka smarttagů". Dialog pak potvrďte tlačítkem "OK".
VLOŽENÍ VZORCŮ: Začněte například vstupem textu s anglickým označením dané sloučeniny. Smarttag zpravidla název rozpozná a nabídne příhodné možnosti. Zvolte příkaz "Convert to Chemistry Zone". Potom takto vytvořený element označte a v pásu karet klikněte na "View". Vyberte jeden z dostupných náhledů a potvrďte tlačítkem "OK". Pomocí "2D" získáte grafické zobrazení strukturálního vzorce. Pro označený strukturální vzorec existuje po kliknutí na "Edit" také možnost tuto grafiku libovolně modifikovat. Doplněk je založen na CML (Chemical Markup Language). V něm lze sloučeniny vyhledávat také podle jejich "CompoundID". Pracuje se s nimi takto: Otevřete webovou stránku http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. Tam zadejte sporný název, například "Kohlendioxid" nebo "Methanol", a spusťte hledání. Nebude-li nalezena přesná shoda, zkuste alternativní návrhy, jako třeba "kohlendioxyd". Výsledek hledání zobrazí anglický pojem "carbon dioxide " z databanky a příslušné CID "280".
Použijte tuto identifikaci, aby Smarttag ve Wordu mohl sloučeninu automaticky rozpoznat, nebo v pásu karet pod "Import" klikněte na "From file". Navigujte na "C:\Program Files\Chemistry Add-in for Word\Smart Tag". Potom zvolte CML soubor s požadovaným CID a klikněte na "Otevřít".

Foto: Mnohostranný: Prostřednictvím tohoto dialogu v doplňku Wordu můžete vzorce chemických sloučenin nechat zobrazovat jako strukturální vzorce.

14. Excel XP, 2003, 2007

Rychlé sjednocení šířek sloupců

Aby excelovská tabulka působila pokud možno homogenním dojmem, mělo by co nejvíce sloupců mít přesně stejnou šířku.
TIP - Nejprve označte všechny potřebné sloupce tak, že při stisknuté klávese [Ctrl] klikáte na jejich nadpisy. Pro označení skupiny více sousedících sloupců můžete také kliknout na nadpis levého sloupce, potom podržet stisknutou klávesu [Shift] a kliknout na nadpis pravého sloupce skupiny. Alternativně také můžete při stisknutém tlačítku myši táhnout její ukazatel přes záhlaví označovaných sloupců.
Nastavte ukazatel myši na pravý okraj nadpisu jednoho z označených sloupců. Jakmile se podoba kurzoru změní na svislou čárku s vodorovnou dvojitou šipkou, stiskněte levé tlačítko myši. Dokud budete tlačítko držet, můžete myší měnit šířku sloupce. Přitom vás Excel bude v malém políčku informovat o aktuální šířce. Jakmile tlačítko myši uvolníte, přizpůsobí Excel šířku všech označených sloupců šířce změněného sloupce.
Můžete také zadat přesnou číselnou hodnotu šířky sloupce. Za tím účelem klikněte pravým tlačítkem myši na nadpis sloupce, zvolte "Šířka sloupce…" a v následném dialogu zadejte požadovanou hodnotu. Po kliknutí na "OK" Excel pole přizpůsobí. Popsaným postupem také můžete navzájem sjednotit výšku několika řádků.

15. Rychlé tipy

PŘÍMÉ OTEVŘENÍ SOUBORU

Pro přímé otevření souborů v Google Chrome, například doplňku CRX, stiskněte [Ctrl]+[O]. Samostatný příkaz totiž v nabídce chybí.

VÍCE MÍSTA PRO ZADÁVÁNÍ VZORCŮ

Počínaje Excelem 2007 získáte na tři řádky rozšířenou oblast pro vkládání vzorců, jestliže kliknete na dvojitou šipku při jejím pravém konci.


INTERNET

16. Internet Explorer 8

Vypnutí vyhledávače Bing v adresním řádku

Překlepy při zadávání URL do adresního řádku interpretuje prohlížeč jako hledací požadavek a vložený pojem předá vyhledávací službě Bing. Nepříjemné na tom je, že webová adresa se změní, takže ta původně zadaná už se nedá korigovat.
TIP - Tuto komfortní funkci můžete vypnout a browseru nařídit, aby hledací požadavky akceptoval jenom prostřednictvím hledacího pole. Chcete-li tak učinit, v prohlížeči aktivujte "Nástroje | Možnosti Internetu" a přejděte na kartu "Upřesnit". V sekci "Nastavení" pod nadpisem "Hledání z panelu Adresa" aktivujte volbu "Neodesílat neznámé adresy zprostředkovateli automatického hledání ". Změnu potvrďte tlačítky "Použít" a "OK". Napříště se v případě chybného zadání zobrazí chybová zpráva a máte možnost nezměněnou URL v adresním řádku zkorigovat.
Upozornění: Internet Explorer automaticky předá vstupní data vyhledávači, jestliže vložená URL neexistuje. Přitom se vždy uplatní standardní poskytovatel hledání, kterého můžete změnit v nabídce "Nastavení", kterou najdete pod "Nástroje | Možnosti Internetu | Obecné" – v sekci Hledat.

Foto: Neodesílat: Aktivací této volby můžete docílit, aby browser nepovažoval zadání v adresním poli za hledací pojem.

17. Opera 10.5

Úsporné zobrazení titulní stránky browseru

V celoobrazovkovém zobrazení potlačí browser panel nabídek a zkombinuje panely nástrojů a tabů bez jinak obvyklého odsazení. Takové úsporné zobrazení byste rádi používali i v obvyklém okně.
TIP - Kdo se už s novým úsporným zobrazením spřátelil, podivuje se nad posunutím titulního řádku a panelu tabů cca o polovinu řádku. Poněvadž je to jen plýtvání místem, chtěli byste odsazení minimalizovat pomocí konfiguračního nastavení také v "okenním" zobrazení.
Pro vyvolání konfigurace napište do adresního řádku "opera:config" a stiskněte [Enter]. Pro zobrazení jednotlivých hodnot klikněte na "User Prefs". Tam vyhledejte řádek "Chrome Integration Drag Area" a jeho standardní hodnotu "13" změňte na "1". Mimochodem, další parametr "Chrome Integration Drag Area Maximized" definuje toto odsazení pro maximalizované okno browseru. Potom skrolujte zcela dolů a klikněte na "Uložit", aby byla nová hodnota převzata. Následný pokyn potvrďte tlačítkem "OK". Restart prohlížeče není nutný. Stačí okno programu krátce maximalizovat a pak znovu zmenšit.

18. Firefox 3.x

Vyzkoušejte "jetpacky" nové verze browseru už nyní

Na webu se to proslýchá stále hlasitěji: Budoucí Firefox 4 úplně přebuduje princip distribuce a instalace doplňků. Dají se nová rozšíření použít už nyní?
TIP - Namísto rozšíření nastoupí u Firefoxu 4 tzv. jetpacky. Browser s nimi pak bude přinejmenším tak pružně přizpůsobitelný jako aktuální verze. Hlavní výhodou nové architektury je, že instalace jetpacku už nevyžaduje restart prohlížeče. Přestavba všech doplňků na nový princip si však podle všeho ještě nějaký čas vyžádá.
První dostupné jetpacky si můžete v aktuálním Firefoxu vyzkoušet už dnes. K jejich integraci do browseru budete potřebovat bezplatné rozšíření Jetpack z adresy https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/12025/. Na webové stránce klikněte na odkaz "Add to Firefox". Následný dotaz programu zodpovězte aktivací "Instalovat" a program restartujte. Další nastavení nejsou zapotřebí.
Jetpacky najdete prostřednictvím webové stránky http://jetpackgallery.mozillalabs.com/jetpacks. Na ní klikněte na odkaz "Most Downloads", abyste nejoblíbenější jetpacky viděli na začátku seznamu. Můžete také hledat určitou položku. Kliknutím na nějaký element pak otevřete stránku s detaily. Například pomocí "ClickToFlash" se dostanete k užitečné funkci, která na webových stránkách samočinně zablokuje integrované flashové animace a nahradí je zástupnou ploškou. Později pak postačí kliknutí na tuto plošku, a animace se spustí. Pro další instalaci tohoto jetpacku klikněte na detailní stránce na "Install Jetpack". Restart prohlížeče – jak už bylo uvedeno – již není nutný.
Upozornění: Přehled a správu všech takto nainstalovaných funkcí a rozšíření vám zajistí příkaz "Nástroje | about:jetpack".

Foto: Tryskový pohon: Add-on architektura Jetpack umožňuje připojení nových funkcí Firefoxu bez restartu browseru.

19. Internet Explorer 6, 7, 8

Zneškodnění trvalé bezpečnostní mezery v Java doplňku

Bezpečnostní mezera v Java Deployment Toolkitu ohrožuje počítač, umožňuje provádění příkazů zvenčí a obchází také bezpečnostní opatření ve Vistě a Windows 7. Dá se tomuto riziku zabránit?
TIP - V Toolkitu obsažený Java Web Start Launcher může být externě řízen s libovolnými parametry. Tento nástroj se společně s instalací určitých verzí prostředí Java Runtime Environment automaticky dostává do počítače. Zatímco Firefox se o zneškodnění plug-inu samočinně stará sám, v Internet Exploreru musíte nebezpečí odstranit ručně. Přitom však pouhé odpojení doplňku nestačí.
Obvyklým postupem "Start | Spustit ", "regedit" a "OK" otevřete editor registru. Eventuální dotaz od Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem "Další". V editoru registru navigujte na klíč "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility". Tam jako podklíč vyhledejte Class-ID "{ CAFEEFAC-DEC7-0000-0000-ABCDEFFEDCBA}". V pravé části dialogového okna dvojitě klikněte na hodnotu DWORD "Compatibility Flags". Hodnotu položky změňte na "400", číselnou soustavu ponechte šestnáctkovou. Potom nastavení potvrďte tlačítkem "OK" a editor registru zavřete. Takto nastavený "Kill Bit" v budoucnu zabrání vyvolání příslušného řídicího prvku ActiveX.

Foto: Zajištění: Touto hodnotou zablokujete nebezpečný Java Deployment Toolkit, abyste se tak vyhnuli potenciálním rizikům.

20. Firefox 3.x

Cílený výmaz historie posledních hodin

Vaši poslední internetovou rešerši by nikdo neměl mít možnost zopakovat. Bohužel jste však zapomněli aktivovat privátní režim...
TIP - Chcete-li z historie procházení odebrat několik posledních položek, otevřete "Nástroje | Vymazat nedávnou historii" nebo stiskněte klávesovou kombinaci [Ctrl]+[Shift]+[Del]. V hrubém rastru pak máte k dispozici rozevírací pole pro určení příslušného časového úseku. Tam zvolte například "Poslední hodina" nebo "Poslední dvě hodiny" a klikněte na "Podrobnosti ". Standardně jsou zde zvoleny všechny prvky, aby byly vyčištěny všechny položky. Můžete ale sami rozhodnout, že některé typy, například "Cookies" nebo "Aktivní přihlášení", vymazat nechcete. Kliknutí myší na "Vymazat" pak nežádoucí surfovací stopy odstraní.

21. Google Chrome 4

Sdílení oblíbených položek s ostatními browsery

Pro zobrazení obsahů Flash a Java souborů nasazujete rychlý browser firmy Google. Samozřejmě byste v něm však chtěli mít možnost přístupu také k aktuálním záložkám ve svém standardním prohlížeči Firefox.
TIP - Chcete-li Google Chrome a Firefox používat paralelně, měli byste namísto importu záložek raději využívat řešení, které data mezi různými browsery automaticky synchronizuje. Pak můžete pokaždé ukládat nové záložky a nemusíte se už sami starat o jejich přenosy. Zde se nabízí rozšíření Xmarks, které je k dispozici pro všechny běžné prohlížeče. Tímto bezplatným doplňkem tedy můžete rozšířit také Google Chrome a zajistit tak propojení mezi různými browsery. Program najdete například na adrese www.xmarks.com.
Po stažení archiv rozbalte a dvojitým kliknutím spusťte v něm obsažený CRX soubor. Zajistěte, aby byl otevřen v Google Chrome. Pokud dosud Chrome není zaregistrován jako standardní program pro tyto soubory, musíte v dialogu kliknout na "Procházet" a všechno potvrdit tlačítkem "OK". V browseru pak u spodního okraje okna potvrďte upozornění o implementaci doplňku kliknutím na "Next". Nyní klikněte na "Install". Pro nakonfigurování klikněte v browseru na ikonu nářadí a vyberte rozšíření. Při zadání Xmarks klikněte vpravo na "Možnosti ". V sekci "Account" otevřete "Run Setup Wizard" a zvolte "Next". Pokud už Xmarks při Firefoxu používáte, zvolte "Yes, log me in" a znovu klikněte na "Next". Zadejte svá přístupová data a potvrďte je dvakrát tlačítkem "Next". Chrome pak zobrazí nastavenou synchronizační metodu. Přitom budou záložky, počínaje serverovými daty, pospojovány. Kliknutí na "Sync" pak spustí vlastní synchronizaci.
Napříště bude logo Xmarks v panelu nástrojů ukazovat stav záložek. Tak rychle poznáte, zda je po změnách nutná nová synchronizace. Chcete-li postup zautomatizovat, v nastavovacím dialogu zvolte kategorii "Sync" a pak aktivujte volbu "Enable Automatic Synchronization ". Dialog opusťte tlačítkem "Close". Upozornění: Doplňky Xmark vhodné pro Firefox najdete na adrese https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/2410/.

Foto: Kooperativní: Xmarks spravuje oblíbené položky centrálně a umožňuje tak jejich použití ve více prohlížečích.

22. Bing

Přehledné plánování pěších vycházek na internetu

V poslední době se velice rozšířily navigační přístroje a prostředky pro plánování tras on-line. Je tu však problém: většinou jsou určeny automobilistům, a pro chodce jsou tedy často nepoužitelné.
TIP - O trasy vhodné pro chodce můžete požádat webovou službu Bing, a to na adrese www.bing.com/maps. V levé části okna zadejte u "A" a "B" výchozí a cílový bod. Vedle obvyklých adresních údajů zde částečně fungují také názvy známých pamětihodností nebo firem. Zadejte například jako výchozí bod "prague, charles bridge", jako cíl "prague, vinohrady" a v rozevíracím poli níže vyberte "Walking ". Kliknutím na "Get direction" spustíte vyhledávání cesty. Není-li zadání lokace jednoznačné, Bing nabídne seznam nálezů, z nichž vyberete ten správný.
Nyní získáte doporučenou trasu jednak vyznačenou na mapě, jednak ve formě textových pokynů. Také udaná doba chůze přibližně 1 hodina na vzdálenost cca 5,3 km se zdá přiměřená. Trasu můžete ještě zpracovat, rozšířit nebo na mapě interaktivně přizpůsobit tažením myší (Drag to modify your route). Po dokončení úprav můžete trasu také jako odkaz odeslat prostřednictvím e-mailu. Turistickou mapu tato metoda sice nahradit nemůže, pro orientaci ve městech je však užitečná.

Foto: Stopař: S internetovým geografickým systémem Bing najdete lepší pěší trasy než s běžnými navigačními přístroji pro automobily.


KOMUNIKACE

23. Docs.com

Dokumenty Office 2010 na Facebooku

Webová služba Docs.com umožňuje vytvářet, nahrávat a sdílet dokumenty Microsoft Office skrze síť Facebook. Jak toto propojení využít v praxi?
TIP - Webová kancelářská sada Docs je určena pro vytváření, nahrávání na web a sdílení dokumentů základních nástrojů balíku Microsoft Office – tedy Wordu, Excelu a PowerPointu. Její hlavní výhodou je především možnost sdílení dokumentů prostřednictvím Facebooku – nikde se tedy neregistrujete a není potřeba ani Windows Live ID. Ke své "on-line kanceláři" tak můžete přistupovat odkudkoli, a to bez nutnosti mít na počítači nainstalovaný balík Office či jakýkoliv další speciální software.
Chcete-li si službu sami vyzkoušet, přihlaste se nejprve na Facebook a v novém okně prohlížeče otevřete webovou stránku www.docs.com. Tam klikněte na "Sign In" a tlačítkem "Allow" odsouhlaste žádost o propojení s Facebookem. Od této chvíle můžete vytvářet nové dokumenty, tabulky i prezentace kliknutím na "Add a Doc" a vybráním příslušného typu souboru.
WORD: Webová podoba Wordu nabízí na první kartě "Home" základní formátování písma. K dispozici je také kontrola pravopisu (Spelling). V nabídce jazyků lze sice přepnout na češtinu, pro tu však v současné beta verzi kontrola nefunguje – dokument se pouze bude jevit jako celý bez chyb. Kontrola angličtiny funguje bez problémů. Kliknutím na tlačítko "Open in Word" můžete obsah dokumentu přesunout do desktopové verze Wordu.
Na kartě "Insert" najdete funkci pro vkládání tabulek, odkazů, obrázků z disku a klipartů z on-line katalogu. Poslední karta "View" umožňuje zobrazení náhledu.
EXCEL: On-line verze Excelu nabízí klasický list doplněný řádkem pro vkládání funkcí a kartami nabídek. Podobně jako u desktopové verze najdete na kartě "Home " mimo jiné volbu pro nastavení formátu čísel, seřazení a filtrování obsahu. Na kartě "Insert" najdete pouze funkci pro vložení odkazu a pro zformátování buněk do tabulky. Vkládání grafů chybí.
POWERPOINT: Pro vytváření prezentací je k dispozici pouze devět jednoduchých šablon, žádné grafické motivy nečekejte. Nechybí však velké množství diagramů, které najdete pod nabídkou "Insert | SmartArt". Prezentaci spustíte postupem "View | Slide Show". Pro zobrazení v celoobrazovkovém režimu použijte klávesu [F11].
SDÍLENÍ: V části "Sharing" můžete pro vytvořené dokumenty, tabulky i prezentace nastavit způsob sdílení skrze svůj profil na Facebooku. Kliknutím na "Edit" u volby "Viewers" lze přístup pro prohlížení nastavit buďto pouze pro sebe (Only Me), nebo vybrané přátele (Individual friends), všechny přátele (All my friends), případně všechny návštěvníky (Everyone).
Obdobným způsobem lze také nastavit možnost spolupráce (volba Editors). V jeden okamžik může dokument upravovat pouze jedna osoba. Ostatním se během této doby při pokusu o otevření zobrazí chybové hlášení a soubor bude k dispozici pouze pro čtení.
NAHRÁVÁNÍ: Soubory můžete na web také nahrávat ze svého počítače. Slouží k tomu volba "Add a Doc | Upload a Doc". Podporovány jsou formáty DOCX, XLSX a PPTX a také starší DOC a PPT. Ale pozor! S dokumenty a prezentacemi obsahujícími složité funkce a množství vložených objektů si webové verze editorů neporadí. Je proto smysluplné nahrávat pouze dokumenty, které lze na webu také vytvořit.

Foto: On-line editor: Podoba s desktopovou verzí Office je zřejmá, řada pokročilejších funkcí však přirozeně schází.

24. Opera 10

Google Talk jako součást prohlížeče

Pokud si chcete ušetřit instalaci klienta pro přístup na Google Talk, můžete ke svému účtu jednoduše přistupovat z panelu svého oblíbeného prohlížeče.
TIP - Pro integrování Google Talku do prohlížeče otevřete nabídku "Záložky | Správce záložek | Přidat". Novou záložku libovolně pojmenujte a do pole "Adresa" zadejte http://talkgadget.google.com/talkgadget/client. Pomocí zatržítka aktivujte volbu "Zobrazit jako panel" a potvrďte kliknutím na "OK". Klienta pro přístup k účtu nyní najdete v nabídce "Panely".
UPOZORNĚNÍ: Klient vyžaduje Adobe Flash Player 8 nebo novější. Pokud jej v počítači nemáte, bude vám instalace nabídnuta.

Foto: Stále k dispozici: Používáte-li Google Talk, můžete si jej ve formě panelu přidat do okna Opery.

25. Connectify

Softwarový Wi-Fi hotspot pro Windows 7

Potřebujete z bezdrátové síťové karty vytvořit softwarový access point (AP), ale dodávaný software tuto funkci nenabízí. Co dělat?
TIP - Řešení je snadné, především v případě, že používáte Windows 7 a váš počítač nebo notebook obsahuje bezdrátovou síťovou kartu certifikovanou pro tento systém. Zda takovouto kartu máte, to poznáte jednoduše podle nálepky s logem Windows 7 umístěné na počítači. Pokud žádnou nálepku nemáte, nezoufejte, se softwarovým AP si poradí i další karty, jejichž seznam najdete na www.connectify.me/docs/supportedcards.html.
Je-li tedy vaše karta certifikována nebo se alespoň nachází na seznamu karet s podporou režimu softwarového AP, stáhněte si a nainstalujte klienta Connectify z adresy www.connectify.me. Poté počítač restartujte.
Po znovuspuštění systému se spustí konfigurační průvodce. Vyberte síťové připojení, které pro nastavení přístupového bodu chcete použít, zadejte název sítě, heslo a zaškrtnutím volby "Enable Internet Sharing" aktivujte sdílení internetu. Po kliknutí na "Finish" AP spustíte.
V oznamovací oblasti nyní najdete novou ikonu vysílače. Kliknutím na tuto ikonu vyvoláte ovládací panel, kde najdete seznam připojených klientů. Tyto klienty můžete v případě potřeby libovolně odpojovat. Tlačítkem "Stop Hotspot " AP vypnete.

Foto: Podpora: Pomocí průvodce zjistíte, zda si vaše Wi-Fi karta s režimem AP poradí.

26.TeamSpeak3

Nastaveni serveru a připojeni k němu

Při hraní po internetu často používáte implementovaný chat. Pro komunikaci se stálými spoluhráči byste však uvítali klienta pro hlasovou komunikaci.
TIP - Přenos hlasu zařídí program Team-Speak 3, který je pro komunikaci během hraní přímo navržen. Program je rozdělen na dvě části - serverovou a klientskou. Obě části najdete zdarma ke stažení na WWW.te-amspeak.com. Tam přejděte do části "Downloads" a kliknutím na "Download" u položky "Server" si nejprve stáhněte serverovou část. K dispozici je verze jak pro 32bitový (x86), tak pro 64bitový systém.
SPUŠTĚNÍ SERVERU: Pro chod systému je potřeba mít TeamSpeak server nainstalován a spuštěn na některém počítači připojeném do sítě, případně k internetu. Pozor: Pro komunikaci v rámci internetu je server nezbytné provozovat na počítači s veřejnou IP adresou. K takto spuštěnému serveru se pak mohou další uživatelé prostřednictvím klientské části připojit a komunikovat mezi sebou. Uživatel, na jehož počítači server běží, se stejným způsobem může samozřejmě připojit také.
Staženou serverovou část rozbalte a spusťte "ts3server_win32.exe". Otevře se okno příkazového řádku, kde se po chvíli vygenerují přístupové údaje pro administrátora serveru (serveradmin) a klíč (token).
Pokud se zobrazí upozornění centra zabezpečení, klikněte na "Odblokovat". Přidělené přihlašovací údaje i klíč si dobře poznamenejte, nejlépe tak, že celou vygenerovanou část zkopírujete například do Poznámkového bloku. Za tím účelem klikněte do záhlaví okna pravým tlačítkem myši a zvolte "Úpravy | Označit". Vyberte text pro zkopírování a stiskněte [Enter]. Poté otevřete Poznámkový blok, pomocí [CTRL]+[V] vložte zkopírovaný text a vše uložte.
NASTAVENÍ SPRÁVCE: Po spuštění serveru je potřeba jej nakonfigurovat. To můžete provést buďto přímo v příkazové řádce, nebo jednodušeji pomocí klientské části TeamSpeaku. Instalační soubor klienta najdete opět v části "Downloads" na stránce programu. Tam klikněte u verze "Client" na "Download" a poté klienta uložte, nainstalujte a spusťte.
Po prvním spuštění proveďte pomocí průvodce prvotní nastavení - zvolte si přezdívku a způsob aktivování hlasového přenosu (automaticky nebo klávesovou zkratkou). Pak otevřete "Connections | Connect". Do řádku "Address" zadejte "localhost" a za "Nickname" doplňte libovolné jméno. Port ponechte na přednastavené hodnotě a heslo nevyplňujte. Vše potvrďte kliknutím na "Connect". Po připojení na server nakonec otevřete "Permissions | Use Privilege Key", do pole zkopírujte vygenerovaný klíč a potvrďte tlačítkem "OK". Od této chvíle můžete užívat administrátorských práv a již nic nebrání připojení dalších uživatelů.
PŘIPOJENJ KLIENTŮ: Další uživatelé se k serveru mohou připojit postupem "Con-nections | Connect". Do přihlašovacího okna zadejte IP adresu počítače, na kterém server běží, dále svou přezdívku, a je-li vyžadováno, tak i heslo. Potvrďte tlačítkem "OK".
ZJIŠTĚNl IP: Pokud IP adresu serveru neznáte, můžete ji snadno zjistit takto:
Na počítači se serverem otevřete režim příkazového řádku, pod XP to znamená postup "Start | Spustit | cmd" a kliknutí na "OK". Ve Windows 7 a Vista stačí zadat "cmd" do vyhledávacího pole v nabídce Start a stisknout [Enter]. Poté zadejte příkaz "ipconfig /all" a stiskněte [Enter]. Svou IP adresu zjistíte na řádku "Adresa IP".

27. mynameise.com

Profesionální internetová vizitka

Hledáte on-line prostor, kde by návštěvníci našli všechny potřebné informace o vaší osobě včetně kontaktů na sociální sítě, které používáte. Jakéjsou možnosti?
TIP - Potrpíte-li na moderní a střídmý vzhled, zřiďte si svou internetovou vizitku na adrese www.mynameise.com. Po dokončení registrace, která je bezplatná, pokračujte kliknutím na "Create your first card". Nyní si zvolte svou profilovou fotografii a doplňte kontaktní informace, které chcete zveřejnit. V dalším kroku doplňte pomocí tlačítka "Add a service" sociální a komunikační sítě, na které chcete odkazovat. Po dokončení se zobrazí náhled právě vytvořené vizitky. Ta je však zatím neveřejná, proto přejděte do nabídky "Cards", kde pro zveřejnění klikněte na "Make Public".
Svou vizitku najdete na adrese myna-meise.com/uživatelskéjméno a také na kratší eee.am/uživatelskéjméno.


DIGITÁLNÍ FOTO

28. Profesionální tip

Zesílení barev západu slunce

Vstali jste kvůli tomu už ve čtyři ráno, ale stejně bylo pozdě… V některých situacích prostě nemáte dost času na nějaké zdlouhavé nastavování a experimentování s fotoaparátem. Zvláště v době, jako je východ nebo západ slunce, máte k dispozici jen pár minut, než se světelné podmínky úplně změní.
PROBLÉM
Ať už jde o západ slunce, východ slunce, nebo tzv. modrou hodinu, tohle speciální osvětlení vydrží jen chvilku. Doba, po kterou máte možnost pořídit snímek, trvá jen pár minut, někdy dokonce jen sekund. Protože je světla málo, mají většinou fotografové snahu použít otevřenou clonu. To ale vede k tomu, že fotografie má sníženou hloubku, což u krajiny není zrovna optimální.
FOTOGRAFUJTE JINAK
Často ani nemáte čas na to, nastavit správně stativ, který je ale stejně praktický jen tehdy, pokud by světlo vydrželo delší dobu. Vyzkoušejte tedy jiný způsob stabilizace fotoaparátu – pytlík s fazolemi (trik z minulého čísla) nebo nějakou zídku a podobně. Pokud jste zvyklí fotografovat z ruky, nastavte vysokou hodnotu citlivosti ISO. Počítejte ale samozřejmě s tím, že fotografie sice nebude rozmazaná, ale více zašuměná.
OPTIMALIZACE NA PC
Na ukázkové fotografii se podařilo oblohu celkem dobře zachytit, popředí je ale dost nevýrazné a nudné. To však můžete snadno vylepšit ve Photoshopu. S úpravami snímku můžete začít v programu Camera RAW. Mnoho nastavení bude záviset na vašem vkusu. Úpravu barevné teploty snímku nechte na Photoshopu, pro zlepšení "nálady" snímku ale zvyšte jas asi o jednu až dvě třetiny. Kromě jasu zvyšte i dynamiku a sytost snímku. Pak už by ve Photoshopu měly světlé a tmavé oblasti fotografie odpovídat a vy začněte s úpravami. Vyberte "Obraz | Přizpůsobení | Stíny a světla", nastavte stíny na hodnotu okolo 25 % a světlo cca na 20 %. Redukce kontrastu by měla zajistit přirozenější vzhled snímku. Potom zvlášť upravte přední část snímku (v tomto případě poušť). Pro výběr je nejlepší nástroj Laso (L). Prolnutí nastavte na 3 body, aby byly okraje měkčí. V tomto případě není úplně přesný výběr tak důležitý – zejména v tmavších oblastech přechodu. Vyberte "Obraz | Přizpůsobení | Úrovně" a posuňte černý a bílý posuvník na místo už existujících tonálních hodnot. Zvýší se tím kontrast. Pozměňte i vstupní úroveň středních tónů, čímž se prosvětlí zem. Potom ještě snižte sytost o dobrých –25, a úpravy jsou u konce.

29. Photoshop CS4, Photoshop Elements 8

Přidání metadat s copyrightem do souborů s fotografiemi

Chcete nahrát svoje povedené fotografie na komunitní web zaměřený na amatérské fotografy. V jednotlivých snímcích však není uložena informace o autorském právu ke snímku, což byste rádi změnili.
TIP - Vytvořte si ikonu, po jejímž použití se spustí automatický proces, který k datům přidá požadované informace. Zpracovat se přitom může více souborů najednou – například všechny soubory v dané složce. To vám ušetří spoustu času. Podobným způsobem si můžete fotografie také oindexovat – pak budete snímky snadněji hledat podle vyhledávacích kritérií. V případě větší sbírky vám to samozřejmě zajistí lepší přehled.
Začněte tím, že otevřete dialogové okno s informacemi o snímku pomocí "File | File info…". Zde můžete uvést svoje kontaktní informace, které se vztahují k autorským právům. Změňte i "Copyright status" na "Copyrighted" (a doplňte poznámky k autorským právům), případně na "Public Domain". Další konkrétní informace, jako jméno, e-mailovou adresu nebo domovskou stránku, byste však uvádět neměli. Můžete přidat další informace, jako popis, hodnocení a podobně. Vše uložte pomocí funkce "Export" nebo "Advanced | Save as template", abyste tyto informace nemuseli vyplňovat i k dalším fotografiím.
U každé další fotografie můžete snadno přidat požadované (uložené) informace pomocí funkce "Import". Ale pozor – nepřepište všechna metadata u dalších snímků. Při importu proto vyberte v nabídce "Input Options" volbu "Keep original metadata, but append matching properties from templates", která zanechá původní metadata a přidá ta z šablony. Přidané informace pak uložte pomocí "OK".
Adobe Photoshop navíc nabízí možnost zautomatizování tohoto procesu. Abyste tuto funkci využili, otevřete fotografii a klikněte na pracovní paletě na symbol "New". Nazvěte nějak novou akci a pokračujte s "nahráváním" činností. Potom importujte už připravená metadata s informacemi o autorských právech apod., jak už bylo popsáno dříve. Během "nahrávání" tohoto procesu by měl svítit červený symbol "Record ". Až budete s vkládáním metadat hotovi, klikněte na symbol ukončení nahrávání.
Takto jednou vytvořený záznam už můžete kdykoli použít na své další fotografie stisknutím jediného tlačítka. Automatizace může jít ale ještě dál. Ve Photoshopu zadejte "File | Automate | Create Droplet…". Droplet je malá samostatná aplikace (částečně přenositelná i mezi platformami), odpovídající akcím, které byly vytvořeny v prostředí Photoshopu. Uživatel pak může soubory ke zpracování předat dané akci pouhým přetažením jejich ikon na ikonu dropletu. Vyberte nadefinovanou činnost a umístění dropletu. Pro rychlejší přístup ji můžete umístit na plochu Windows. V dialogovém okně dále zatrhněte volbu "Include all subfolders" a "Suppress colour profile warnings".
Pozor: Pokud vyberete volbu "Save and close", Photoshop přepíše originální soubory. Chcete-li je ukládat v jiné kopii a zachovat původní v nezměněné formě, použijte pro uložení upravených souborů jinou složku ("Target folder").
Pak stačí, když na ikonu dropletu přetáhnete z Průzkumníka požadované složky a se všemi fotografiemi ze složky se automaticky provede nadefinovaná činnost. Značně vám to ušetří čas.

Foto: Automaticky: Informace k fotografiím můžete snadno doplňovat z předem připravené šablony.

30. P
Komerční sdělení