Menu
CHIP Speedtest

Nástroje a služby zdarma

Nástroje a služby zdarma

Skvělé nástroje s nulovým tarifem: tentokrát například silný ladicí nástroj, geniální rozšíření pro Windows, výkonná čtečka PDF – a nejlepší mobilní aplikace.
ALEŠ PŘISTÁL, ALES.PRISTAL@CHIP.CZ

GIGATweaker

Komfortní ladění Win 7

Kdo by rád přizpůsobil Win7 vlastním potřebám, musí se více či méně podrobně zaobírat hlubinami systémové konfigurace. Tuto často náročnou úlohu vám může usnadnit dobrý ladicí nástroj, jakým je například GIGATweaker. Všechny důležité možnosti nastavení aktuálního operačního systému od Microsoftu vám představí prakticky na jediný pohled. GIGATweaker přitom nezapomíná na nezbytné zajištění: už při spuštění programu vytvoří nástroj na přání systémový bod obnovení. V dalším kroku pak lze bez obav provádět změny v centrálních oblastech systému, jako jsou správa uživatelů nebo spouštění systému. Praktické je, že pro každý z uživatelských profilů můžete nechat zablokovat volání určitých programů, například přístup k systémovým nastavením. V nástroji jsou navíc zakomponovány manažery pro spouštění i odinstalování aplikace.
TIP 1 Nástroj GIGATweaker můžete integrovat do kontextové nabídky Průzkumníka. Za tím účelem přejděte na "Settings | Advanced" a aktivujte volbu "Add GIGATweaker in the computer context menu ".
TIP 2 Svůj počítač můžete učinit neviditelným v síti tak, že zaškrtnete možnost "Network | Network Places | Hide this computer ".
OPERAČNÍ SYSTÉM: Windows 7
JAZYK: angličtina
www.7room.net

Free Audio Editor

Extrakce zvukových stop

Hudební videa na YouTube jsou velmi oblíbená, a mnozí uživatelé touto cestou dokonce bezplatně poslouchají své oblíbené songy. Free Audio Editor jde o rozhodující krok dále: jeho funkce "Get from YouTube" stáhne videa do počítače a jejich zvukovou stopu osamostatní. Kromě toho je ale program obecně také dobrým nástrojem pro zpracování souborů typu WAV, MP3, MP2, MPA, WMA, OGG, VOX, RAW, G.72X, AIFF, MPC. Poradí si i se stopami na audio CD.
TIP Také soundtrack z videa na pevném disku můžete uložit jako separátní audiosoubor.
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win 9x a vyšší
JAZYK: angličtina
http://free-audio-editor.com

MyPaint

Malujte počítačem

Profesionální malovací program jako Corel Painter stojí kolem 7 000 Kč. Pokud nemáte tak vysoké nároky, ale přesto pociťujete ambice vytvářet své malby na PC, sáhněte po nástroji MyPaint. Hlavní vymoženost programu: plocha obrazu se automaticky rozrůstá s malbou, takže velikosti vaší kreace nejsou kladena žádná omezení. Hlavními vlastnostmi programu jsou tvorba obrázků a grafiky a užití realistických štětců.
TIP Nejste odkázáni na dodané štětce, neboť si můžete nadefinovat i vlastní. Za tím účelem aktivujte "Brush | Brush List…", označte vhodný štětec a přejděte na "Save Preview".
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win 2k/XP/Vista/7
JAZYK: angličtina
http://mypaint.intilinux.com

USB Safeguard

Zašifrovaná "fleška"

USB paměti jsou praktické tam, kde jde o přenos dat nebo o pohotovost přístupu k nim. Malé paměťové "klíčenky" se však snadno ztratí a nepoctivý nálezce z nich pak může načítat data – samozřejmě jen v případě, že data nejsou dobře zašifrována. Nebezpečí vás zbaví například nástroj USB Safeguard. Chceteli jej používat, program jednoduše zkopírujte do flash paměti, zadejte heslo a pak všechny soubory, které chcete zašifrovat, přetáhněte myší do okna programu.
TIP Nástroj také umí zničit stopy surfování na webu. Za tím účelem klikněte na ikonu IE, v dalším okně aktivujte "Safe Internet Browsing".
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win XP/Vista/7
JAZYK: angličtina
http://usbsafeguard.altervista.org

ZipGenius

(De)komprese pro každý formát

Mnohé soubory, které si můžete stáhnout z internetu, tam bývají ve formě komprimovaného archivu, často ve formátu RAR. Ve Win je sice počínaje XP vestavěn program pro extrahování souborů z archivu, ten však pracuje zdlouhavě za účasti průvodce, navíc právě formát RAR nezvládá. Proto do každého počítače patří univerzální komprimátor dat, jako je ZipGenius. Ten komprimuje a dekomprimuje vedle formátů ZIP a RAR také v opensourcové scéně oblíbený formát 7z. Podobně jako u komerčního programu WinRAR se ZipGenius integruje do kontextové nabídky Průzkumníka, takže se archivy dají snadno extrahovat po stisku pravého tlačítka myši.
Kromě toho program silně sází na bezpečnostní vlastnosti, například vytváření jednoduchých záloh. Ve funkci "Backup" se dají důležité adresáře jako složka Win zálohovat dokonce stiskem tlačítka. Navíc nástroj umí vytvořené archivy zašifrovat a opatřit heslem. V sekci "Options" pod "Safety" definujete metodu a sílu šifrování. Tamtéž můžete také zadat cestu k virovému skeneru, který stažené archivy pečlivě zkontroluje.
TIP 1 Pod "Options | Advanced Settings | Shell integration" nastavíte, které funkce mají být v kontextové nabídce Průzkumníka zahrnuty. Chcete-li soubory jenom "rozbalovat", všechno až na "Extract here " vypněte.
TIP 2 Pro otvírání exotických souborových formátů jako ARJ nebo LZH můžete prostřednictvím "Options | Paths" integrovat také externí nástroje.
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win 9x a vyšší
JAZYK: angličtina
www.zipgenius.com

AquaSnap

Žonglování s okny

AquaSnap je malý nástroj, který ovládací plochu Win rozšíří o několik užitečných efektů. AquaSnap je skvělá náhrada za AeroSnap a funkci AeroShake z Windows 7. Program podporuje i 64bitovou verzi Win 7. Můžete pak například "potřesením" jednoho okna myší všechna okna najednou zmenšit. Při přesouvání okna se okno stane transparentním a umožňuje tak průhled na pozadí. Také všechny ostatní vymoženosti programu slouží ke zjednodušení manipulace s okny.
TIP Funkcí "AquaShake" můžete také stanovit, že potřesené okno zůstane stále v popředí.
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win 2k/XP/Vista/7 (64 bitů)
JAZYK: angličtina
www.nurgo-software.com

Win Live Sync

Výměna dat po internetu

Tento nástroj od Microsoftu umožňuje synchronizaci jednotlivých souborů, složek a jejich podsložek mezi dvěma nebo i více počítači. Praktické přitom je, že Live Sync vytváří spojení po internetu a projde i skrze firewally. Dokud je otevřen alespoň HTTP port 80, program funguje. Zapotřebí je ovšem ještě Live-ID od Microsoftu, vyžadující bezplatné zaregistrování. Pomocí Windows Live Fotogalerie můžete synchronizovat i své fotografie.
TIP Chcete-li přistupovat na pevný disk vzdáleného počítače, vyvolejte webovou stránku Sync a klikněte na ikonu počítače.
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win Vista/7
JAZYK: angličtina
http://sync.live.com

Google Toolbar pro Firefox

Splynutí prohlížečů

Kdo oceňuje přednosti prohlížeče Chrome, ale přitom se nechce kompletně vázat na Google, může zůstat u svého osvědčeného Firefoxu a jednoduše do něj nainstalovat jenom Google Toolbar. Ten rozšíří funkce browseru mj. o přímé připojení k vyhledávači, zobrazení PageRanku a o kontrolu pravopisu pro webové formuláře.
TIP Pokud jste ve Firefoxu tak jako tak nastavili Google jako standardní vyhledávač, můžete přídavné hledací pole v Toolbaru vypnout. Příslušnou volbu najdete v možnostech Toolbaru pod "Layouts". Google Toolbar existuje i jako doplněk pro Internet Explorer.
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win 2k/XP/Vista/7
JAZYK: angličtina
www.google.com/tools

FreeFixer

Bezpečnostní mezery

FreeFixer je malý nástroj, který skenuje v operačním systému Windows známé body napadení pro škodlivý software a výsledky zobrazuje ve formě seznamu. Prohlíží tak například položky ve složce Po spuštění, běžící procesy a také zavedené ovladače. Na základě své databanky potom identifikuje potenciálně nebezpečné položky a nabídne uživateli jejich vymazání či korekci.
TIP U jednotlivých položek klikněte na odkaz "more info", abyste z databanky FreeFixeru získali další informace o potenciálním škodlivém softwaru v počítači uživatele.
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win 2k/XP/Vista/7
JAZYK: angličtina
www.freefixer.com

Photo Magician

Nástroje na fotografie

S programem Photo Magician změníte libovolné množství fotografií v dávkovém zpracování. Pro výstup zvolíte požadovaný formát – jako JPEG, PNG, TIF nebo WMF – a vhodné rozlišení obrázků, které určíte buď počtem pixelů, nebo procentuálním údajem. Pak už postačí jen kliknutí na "Process". Program je dobře využitelný i pro realizaci konverze obrázků do různých grafických formátů.
TIP Standardně musíte kromě své složky obrázků založit také cílovou složku pro transformované fotografie. Pokud chcete namísto toho přepsat původní soubory, odstraňte "Output Folder".
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win XP/Vista/7
JAZYK: angličtina
http://sheldonsolutions.co.uk

WinBubble

Osobní Win

Kdo si chce Win přizpůsobit vlastním potřebám, měl by o nich buď hodně vědět, nebo sáhnout po nástroji, jakým je WinBubble. Software nevynechává žádné důležité téma, počínaje nastavením napájení přes vypnutí nebo zapnutí AERO efektů či nastavení Internet Exploreru až po přizpůsobení plochy. Novinkou ve verzi 2 je menu, které se soustřeďuje na Tweaks pro Win 7. Díky tomu máte také rychlý přístup k nástrojům integrovaným ve Win, například "DOS Utilities"..
TIP V nabídce "General" můžete konfigurovat "Context Menu" Průzkumníka a rozšířit je o nové funkce.
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win XP/Vista/7
JAZYK: angličtina
http://unlockforus.blogspot.com

ErrMsg

Systémové chyby

Když operační systém Microsoftu selže, protože havarovala nějaká služba Win, často se zobrazí chybová zpráva. Problém je, že běžný uživatel zpravidla neví, co si s chybovými kódy počít. ErrMsg vysvětlí, co záhadné kódy znamenají, a uživatel tak obdrží nejen odkaz na příčinu problému, ale může pak také hledat vlastní řešení.
TIP Chyby hlášené "modrými obrazovkami" však software nezná. Na to potřebujete nástroj BlueScreenView (usnadňuje analýzu příčin havárie systému), který najdete na Chip DVD v rubrice Software pod indexem Free & open-source.
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win 2k/XP/Vista/7
JAZYK: angličtina
www.favessoft.com

Software Informer

Aktualizace programů

Software ve vašem počítači by měl být už z bezpečnostních důvodů vždy v aktuálním stavu. Kdo ale rád instaluje mnoho programů, ten snadno ztratí přehled. Software Informer se ujímá nevděčné úlohy a na základě databanky obsahující – podle výrobce – přes 1,5 milionu nástrojů kontroluje, zda je k dispozici aktualizace, a po stisku tlačítka ji stáhne. Jedná se tedy o nástroj pro kontrolu aktuálních verzí programu v PC.
TIP Pokud často testujete beta verze, měli byste i ty nechávat sledovat. Za tím účelem zrušte zaškrtnutí u volby "Options | Settings | Don't notify me about beta versions".
OPERAČNÍ SYSTÉM: Win XP/Vista/7
JAZYK: angličtina
http://software.informer.comURL měsíce

NINITE EASY PC SETUP

Chcete-li si najednou nainstalovat několik bezplatných standardních programů, jako je třeba browser nebo FTP klient, použijte Ninite. Prostým klikáním zvolíte software, pak ještě jednou kliknete na tlačítko "Get Installer" – a je hotovo.
http://ninite.com

J.MP

S Twitterem se objevily také služby pro zkracování URL, které webové adresy nahradí několika znakovými řetězci, aby zůstalo více místa pro text zprávy. Nejkratší z nich je j.mp. Po zaregistrování tam můžete také zkontrolovat, jak často jsou odkazy vyvolávány.
http://j.mp

NAVIKI

Vysoká odborná škola v Münsteru vystavila na síti plánovač tras Naviki, který je speciálně určen cyklistům. Je založen na datech projektu OpenStreetMap, produkuje GPS soubory a itinerář s grafickými detaily. Uživatelé mohou plánovač rozšířit o vlastní trasy.
www.naviki.org


Mobilní aplikace měsíce

DB NAVIGATOR

Pro případ, že nějaká islandská sopka zhatí vaše cestovní plány, připravila německá dráha (Deutsche Bahn) mobilní aplikaci, která vám ukáže vlaková spojení. Jako DB Railnavigator je nyní aplikace k dispozici i pro Android.
SYSTÉM: iPhone, Android, BlackBerry, Nokia
DOWNLOAD: www.bahn.de

TUNEWIKI

Aplikace TuneWiki zobrazuje text i překlad aktuálně přehrávaného titulu. Prostřednictvím aktivace "MusicMaps" se můžete na webu podívat, kdo právě ve vaší blízkosti poslouchá tutéž píseň.
SYSTÉM: iPhone, Android, BlackBerry
DOWNLOAD: www.tunewiki.com

ICQ MOBILE

ICQ Mobile pro Android je nabitá všemi nejoblíbenějšími ICQ funkcemi.
SYSTÉM: Android
DOWNLOAD: www.android.com/market/

 

Komerční sdělení