Menu

Bitva Googlu s cenzory

Bitva Googlu s cenzory

Myslíte si, že je internet svobodný? Pak vás určitě překvapí fakt, že více než čtyřicet států filtruje web a mezi největší "cenzory" patří například Itálie nebo sousední Rakousko s Německem.
MANUEL SCHREIBER, PETR KRATOCHVÍL

Pokud vyhledávač Googlu něco nenajde, většina z nás předpokládá, že daný obsah neexistuje. Mnozí uživatelé ale nevědí, že tato webová služba filtruje některá klíčová slova nebo obrázky a videa. Jak správně tuší zkušenější uživatelé, nejde o dobrovolné ovlivňování výsledků, Google se však musí sklonit před nařízeními jednotlivých zemí. Mnohem překvapivější informací ale je, že zdaleka nejde jen o země typu Číny nebo Íránu. Cenzura funguje i v celé řadě evropských zemí: například surfaři z Itálie, Německa či Velké Británie zdaleka nemusí vidět všechno – často proto, že soudy nechávají daný obsah vymazat (viz obrázek vpravo). Způsobů cenzury ale může být mnohem více: internet, který nemá sám o sobě žádná omezení, může být cenzurován v určitém regionu (oblasti). David C. Drummond, pracovník Googlu, nám vysvětlil, jak se společnost bude vyrovnávat s narůstajícím počtem cenzorů webu.

Čtyři kroky k větší otevřenosti na internetu

"Nejprve se pokusíme změnit chování represivních vlád. Použitím obchodních dohod a jiných ‚obchodních nástrojů' na podporu volného toku informací budeme podporovat země, které považují otevřenost za důležitou.
Za druhé, budeme udržovat externí partnerství pro vypracování návodů na řešení problémů vznikajících při svobodném vyjadřování názorů. Před třemi lety začal Google vyjednávat se společnostmi Microsoft a Yahoo, s občanskoprávními skupinami a dalšími zúčastněnými v Evropě a USA. Tato jednání se týkala regulace pravidel chování tak, aby společnosti působící v zemích s represivními režimy mohly posílit svobodné vyjadřování názorů nejlepším možným způsobem a zároveň chránit soukromí uživatele. Výsledkem byla iniciativa nazvaná Global Network Initiative, která nabízí platformu pro přijetí opatření ve věci ohrožování uživatelských práv internetových surfařů ze strany vlád.
                                                                                                    Svoboda internetu je stále více omezována…
Za třetí, pomůžeme protestovat proti represím přes internet. Zařídili jsme zdroje s cílem usnadnit práci skupinám, jako je OpenNet Initiative. Tato skupina sleduje celosvětové trendy týkající se internetové cenzury. Google také podporuje laboratoř Citizen Lab na univerzitě v Torontu, která monitoruje cenzuru a pomáhá rozvíjet techniky a nástroje k obcházení cenzury. Navíc Google již několik let uděluje stipendia bloggerům, kteří píší proti tomuto represivnímu režimu, a ti se tak mohou účastnit konferencí, jako je např. Global Voices.
A nakonec se zabýváme studiem, kolik zdrojů můžeme ještě nabídnout, abychom vyvinuli technologie schopné bojovat s cenzurou na internetu a mohli nalézt lepší způsoby řešení tohoto problému. Jsme si vědomi toho, že svobodné vyjadřování názoru nemůže – a nemělo by – fungovat zcela bez omezení. Je však obtížné rozhodnout, kde se nachází hranice. S tímto problémem se musíme vypořádávat každý den, protože Google své služby poskytuje ve více než 100 zemích světa.
Když od vlády obdržíme žádost o odstranění obsahu ze stránek Googlu, naše uživatele o tom, co je nutné zablokovat či vymazat, informujeme co možná nejtransparentněji. Tuto transparentnost jsme posunuli o krok dále pomocí nového přehledu na www.google.com/governmentrequests (viz obrázek vpravo).
Tento krok je pro Google nový, a stále se tedy učíme, jak tyto informace evidovat a jak je co nejlepším možným způsobem prezentovat."

Transparentnost sama o sobě nestačí

Opatření Googlu proti cenzuře webu jsou dobrým začátkem, ale z dlouhodobého hlediska nebudou stačit. Značné možnosti leží především v rozsahu informací o blokovaném obsahu, a v této oblasti nemá čistý štít ani samotný Google. Například zcela chybí informace o cenzurních opatřeních v Google mapách!
Dokonce ani Google nemá uspokojivou odpověď na otázku týkající se cenzury na vládní úrovni. Je to proto, že zatímco na jedné straně firma bojuje za svobodu a transparentnost na internetu, vlády v Číně a Íránu mají k dispozici komplexní infrastrukturu sítě určenou k odfiltrování závadného obsahu. Dokonce i blokovací opatření k ochraně proti dětské pornografii, která byla nedávno předmětem diskusí na EU úrovni, by brzy mohla být zneužívána k jiným účelům – a Google by v takových případech byl zcela bezmocný.
AUTOR@CHIP.CZ


TYTO ZEMĚ PROVÁDĚJÍ CENZURU INTERNETU
Google zveřejňuje* přísně střežené žádosti o smazání informací – nicméně v této statistice nefigurují největší internetoví cenzoři a "opatření" provedená v Google mapách.
NĚMECKO
Google vyhověl částečně nebo zcela u 177 ze 188 žádostí o smazání. Jednalo se o porušení práva na soukromí, protiústavních materiálů a stránek škodlivých pro mladé lidi. Kromě toho německé úřady požádaly o detailní informace o 458 uživatelích u služeb Google Mail a YouTube.
ITÁLIE
Google vyhověl ve více než 75 % z 57 žádostí o odstranění dat, přičemž převažovaly žádosti o smazání obsahu na YouTube a v blozích. Znepokojující je ale žádost o detailní informace o více než 500 uživatelích.
BRAZÍLIE
Brazílie má nejen nejvíce žádostí o smazání (3 663), ale také největší množství skutečně odstraněných uživatelských dat (291 případů). Většina žádostí se týká sociální komunity Orkut (konkurence z "dílen" Googlu pro Facebook), která je v Brazílii velmi populární. Většina žádostí o odstranění dat se týká "urážlivých výroků". Brazílie také žádá Google o přísnější cenzuru vlastního obsahu s odkazem na cenzurní opatření, která Google přijal v Číně.
IRÁN
Írán je jedním z největších internetových cenzorů na světě – nicméně tato islámská republika do statistiky zahrnuta nebyla. Vzhledem k tomu, že v této zemi jsou všechna připojení k internetu vedena přes vládní proxy server, je pro režim velmi snadné blokovat Google, filtrovat zahraniční zpravodajství a klíčová slova, sledovat bloggery nebo zablokovat kompletní nabídku služeb, jako jsou MySpace nebo YouTube.
ČÍNA
Čína má jeden z nejkomplexnějších filtrovacích systémů na světě. Nicméně ani Čínská lidová republika ve statistikách Googlu nefiguruje. Paradoxním důvodem je, že rozsah cenzury je státní tajemství. Google má ale s Čínou více problémů: pokus nabízet služby Googlu (www.google.cn) bez cenzury byl neúspěšný, a i to byl důvod, proč Google přesunul svou "vyhledávací základnu" do Hongkongu.


ŽEBŘÍČEK ZEMÍ
Google index cenzury*: Deset zemí s největším počtem požadavků na mazání dat
Země      Počet
Brazílie      291
Německo   188
Indie        142
USA         123
Jižní Korea  64
Anglie        59
Itálie         57
Argentina   42
Španělsko  32
Austrálie    17
* Statistika obsahuje všechny požadavky na smazání dat od července do prosince 2009. Jedna individuální žádost může znamenat i odstranění několika URL. Kompletní statistiky jsou k dispozici na adrese www.google.com/governmentrequests