Menu

5 tipů pro optimální snímky

Programy k tomuto článku najdete na DVD pod indexem Fototipy

NA DVD
Vynikající grafický editor umí nejen zachránit nepodařený záběr při fotografování, ale také vytvořit grafiku pro webové stránky nebo zajímavá díla pro tisk.

5 tipů pro optimální snímky

Vypadají vaše fotografie nudně a nevýrazně? Někdy stačí několik kliknutí myší, a stanou se z nich perfektní snímky.
MANUEL SCHREIBER, PAVEL TROUSIL

Máte při fotografování nastaven automatický režim fotoaparátu? Pak jsou vaše snímky patrně dobré, ale určitě nejsou ideální. To však lze poměrně rychle a jednoduše změnit v počítači: použijete-li jiný kontrast, vyrovnáte horizont nebo vyříznete jen to podstatné a zajímavé, udělá to s fotografií divy.
Na pěti příkladech vám ukážeme hlavní opravy, které je možné na snímku provést. Použijeme přitom dva nástroje, které jsou k dispozici zdarma. Za prvé nástroj Picasa 3.8.0 firmy Google, který si můžete zdarma stáhnout z internetu a ve kterém provedete základní opravy, a dále pak výkonný grafický nástroj Serif PhotoPlus 9, který najdete na našem Chip DVD a který si můžete bezplatně zaregistrovat. Ukážeme vám, kdy tyto nástroje použít nebo jak využít histogram – jednu z nejmocnějších funkcí, jakou můžete při zpracování fotografií šikovně zužitkovat. Program Picasa sice nenabízí tak mocné funkce, zase se ale velice jednoduše ovládá, takže například vyrovnání horizontu v něm provedete mnohem rychleji a snáze než v profesionálnějším nástroji PhotoPlus 9. Navíc v něm můžete snadno fotografie spravovat. Až když budete potřebovat úpravy, které Picasa nezvládne, sáhněte po lépe vybaveném Serif PhotoPlus 9, který je však i vzhledem k tomu, že je pouze v angličtině, pro méně zkušené uživatele hůře ovladatelný.

1. Šikovné odstranění šumu snímků

Především u nočních záběrů nezvládne fotoaparát situaci a na výsledném snímku je viditelný barevný šum. To ho velmi degraduje.
Šum se projevuje ve formě shluku barevných bodů, které jsou rozmístěné na nevhodných místech fotografie a viditelné jsou nejvíce v jednobarevných oblastech (například na tmavém nebi). Pro potlačení šumu použijte program PhotoPlus 9. Po otevření snímku nejprve vytvořte jeho kopii ("Layers | Dupliacate"), aby vám zůstal původní snímek beze změn. Vzhledem k tomu, že redukce šumu se neobejde bez ztráty detailů, měli byste upravovat jen oblast, kde je nejvíce šumu. Nástroje na výběr oblasti snímku najdete po levé straně (ikona čtverce). Například oblast nebe asi nejlépe vyberete magnetem "Magnetic selection tool".
Potom můžete přistoupit k odstranění šumu. Příslušný nástroj najdete pod "Effects | Noise | Median". Vliv tohoto efektu můžete ovlivnit tak, že změníte poloměr ("Radius") pomocí posuvníku, případně zadáním hodnoty, a můžete ho ihned sledovat, protože náhled je vidět v okně. Opakujte tento proces se všemi oblastmi, které budete chtít zbavit šumu. V naší ukázce jsme záměrně vybrali jen část obličeje a jen u ní jsme použili efekt "Median", abyste jeho vliv viděli.

2. Vyrovnání křivého horizontu

Většina fotoaparátů už nemá pořádný hledáček a většina fotografů fotografuje rychle a z ruky. Není tedy divu, že na snímku není horizont v rovině.
Pokud fotografujete krajinu, většinou nemusíte tolik pospíchat, takže máte čas na to, abyste si se snímkem trochu pohráli. Pokud to zrovna není umělecký záměr, měl by být na snímku horizont vodorovně. Když použijete stativ s vodováhou, nebudete mít s výsledkem problém. Další možností je zobrazit si na displeji mřížku, podle které si pak snadno vyrovnáte horizont zobrazený na displeji. Tuto funkci nabízí řada kompaktních přístrojů. Pokud se vám nepovede vyfotografovat horizont rovně, můžete to snadno napravit na počítači. Jde to samozřejmě i v programu PhotoPlus 9 ("Image | Rotate"), jednodušší a rychlejší je ale použít funkci "Vyrovnat" ze základních oprav programu Picasa. Posuvníkem snadno natočíte snímek na tu stranu, kam potřebujete, a podle vodicích lišt můžete výsledek ihned kontrolovat. Navíc se snímek automaticky ořízne, takže to nemusíte provádět následně ručně. Vyrovnání pouze potvrdíte tlačítkem "Použít" a navíc ho kdykoli můžete vzít zpět. Jde to tedy jednoduše a velmi rychle.

3. Optimální kontrast

Snímky bez kontrastu jsou jako bez života. Pokud navíc přidáte trochu barvy, určitě je okořeníte.
Je-li snímek "plochý", chybí mu jasný kontrast a barvy jsou nevýrazné, nevypadá pěkně. To se může stát například při fotografování za jasného slunečního světla. Pokud chcete snímku dodat barvy, otevřete ho v programu PhotoPlus 9 a zvolte "Image | Adjust | Levels". Objeví se histogram a podle něj pohněte posuvníky vlevo a vpravo až do místa, kde už úrovně mají nějakou hodnotu. Výsledek ještě dolaďte pomocí nástroje "Image | Adjust | Brightness/Contrast", prostřednictvím něhož upravíte jas a kontrast, a dále pak pomocí nástroje "Image | Adjust | Hue/Saturation/Lightness", jímž upravíte barevnost, světelnost a saturaci. V programu Picasa můžete použít záložku "Ladění", kde máte možnost ovlivnit světlo, stíny a teplotu barev.

4. Černá a bílá může stačit

Barva není pro každou fotografii vhodná. Některé snímky vypadají mnohem lépe v černobílé.
Na černobílé fotografii jsou některé linie zřetelnější a kontrasty jsou působivější než u barevných snímků. Proto se také stále dost často fotografují černobílé portrétní snímky nebo krajinky s výraznými mraky – v těchto případech je prostě černobílý snímek lepší. I z barevné předlohy však můžete velmi snadno udělat černobílou fotografii. Jak Picasa, tak PhotoPlus 9 pro to nabízí hned několik možností. Nejjednodušší je to v programu Picasa. Zvolíte si požadovaný snímek a přejdete do záložky efekty. Zde můžete vybrat černobílý snímek (volba "ČB") nebo můžete obrázku přidat sépiový nádech starších fotografií (volba "Sépie"). Další možností je pak ještě volba "Filtrovaná ČB", jež vytvoří fotografii, která vypadá, jako by byla pořízena na černobílý film pomocí barevného filtru.
V případě, že chcete použít program PhotoPlus 9, otevřete příslušný obrázek a na černobílý ho převeďte tak, že v nabídce vyberete "Image | Adjust | Grayscale". Světlo a tmavé odstíny přitom zůstanou zachovány. To je mnohem lepší postup, než snímek pouze "odbarvit". S jasem a kontrastem si ale samozřejmě ještě můžete pohrát, aby výsledek vypadal co nejlépe.

5. Odstranění rušivých prvků

Mohou to způsobit skvrny na objektivu nebo prostě nechtěné obrazové prvky, jako například kabely. Po krátkém retušování už ale nebude nic vidět.
Jinak pěkný obrázek vám kazí ošklivé kabely na fasádě budovy a další, které vedou k ní. Na pravé straně se zase do záběru dostalo nevzhledné rameno jeřábu. Naštěstí i s tím si výkonnější grafické programy poradí – Picasa v tomto případě sice účinný nástroj nenabízí, ale například PhotoPlus 9 ano. Nemusíte tedy kvůli tomu kupovat Photoshop. Nejlepším nástrojem na odstranění kabelů a dalších nechtěných prvků je "klonování". Otevřete tedy snímek v programu PhotoPlus 9 a vyberte v paletě nástrojů umístěných nalevo nástroj "Clone Tool" (symbol dvou štětců). Nejprve vyberte při stisku klávesy [Shift] oblast, kterou budete chtít naklonovat – musí se co nejlépe hodit na místo, kde nahradí kabely nebo jiné odstraněné objekty. Postupujte pomalu a oblasti klonování vybírejte vícekrát. Jenom tak dosáhnete toho, že bude snímek vypadat přirozeně a nahrazené oblasti budou co nejméně nápadné. Výsledek ovlivníte i tím, že si vyberete správnou velikost štětce ("Brush") v okně vlastností nástroje "Tool Properties". Zde můžete nastavit i průhlednost. Úspěšnější budete samozřejmě v případě, že prostředí za nechtěným objektem není příliš členité.


Jak správně "číst" a používat histogram
Prohlédněte si histogram snímku a rychle z něj poznáte jeho slabé a silné stránky. Profesionální nástroje vám pak pomohou slabé stránky zeslabit a pomocí histogramu dosáhnout co nejlepších výsledků.
Ideální histogram
Uzavřené "pohoří" pokrývá celý tonální rozsah od bílé po černou (vlevo je černá, napravo bílá). To znamená, že máte před sebou na kontrast bohatý obraz. To, že jsou "hory" v histogramu rozmístěny rovnoměrně, je také dobře – značí to vyvážené tonální spektrum. Takovýchto výsledků ale dosáhnete málokdy.
Slabší snímek
Takovýto histogram bohužel najdete u mnoha svých fotografií a není ideální. Dobře vám však poslouží při opravě. V našem příkladu "vrchol" napravo představuje příliš bílé nebe, střední "kopec" odpovídá konstrukci a velký "vrchol" nalevo znázorňuje tmavé, výrazné stíny. Právě typ 3 z předchozí strany popisuje, jak snímek opravit.
Chybějící úrovně
Z tvaru histogramu, kdy na okraji jsou vysoké hodnoty a střední tóny chybí, je vidět, že snímek je příliš kontrastní. Část zdi domu je pak téměř bílá, nejsou na ní vidět detaily a není prokreslená. To samé platí i pro zase příliš tmavou část hodin. Vzhledem k tomu, že obrazové informace chybí, moc toho zachránit nemůžete.
Zpracovaný snímek
Mezery a vrcholy v histogramu vypovídají o tom, že tento snímek už byl upravován. Stávající tónové hodnoty jsou rozprostřeny po celé délce histogramu, což má za následek právě mezery zapříčiněné chybějícími hodnotami. Pokud jich není hodně, lidské oko rozdíl nezpozoruje. Při větším množství by chyběly plynulé přechody mezi tóny.