Menu

Tipy a triky

Tipy a triky

WINDOWS JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS

1. Windows Vista, 7

Zúžení příliš širokých rámečků oken v rozhraní Aero

Se standardní šířkou pěti pixelů vypadají rámečky oken v prostředí Aero trochu příliš masivně. Zejména pro menší monitory by zde určitě "méně bylo více".
TIP - Toto plýtvání místem můžete minimalizovat, jestliže nastavíte užší rámečky oken.
Ve Windows 7 klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo plochy a v místní nabídce zvolte příkaz "Přizpůsobit". V dalším kroku klikněte na odkaz "Barva oken" a přejděte na "Pokročilé nastavení vzhledu…". Ve výběrovém seznamu nyní vyhledejte položku "Okraj aktivního okna " a zvolte vhodné nastavení. Ve Vistě rovněž klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a zvolte "Přizpůsobit". V příslušném dialogu přejděte na odkaz "Barva a zobrazení okna" a klikněte na tlačítko "Upřesnit".
Od následujícího kroku je postup stejný v obou systémech. V rozevíracím poli "Položka" zvolte položku "Výplň ohraničení" a vedle nastavte požadovanou velikost. Standardní hodnota je "4", nastavení "0" má za následek minimální velikost rámečku; stále ještě však zůstane viditelný. Změnu potvrďte tlačítky "Použít" a "OK". Nastavení se projeví okamžitě.

Foto: Odtučňovací kúra: Toto nastavení se postará o to, aby už rámečky oken nespotřebovávaly tolik místa.

2. Windows 7

Pročištění historie seznamu odkazů v hlavním panelu

Jako cíle nabízejí seznamy odkazů také soubory podchycené v historii. Ty byste chtěli buď jednotlivě, nebo kompletně vymazat, nebo dokonce tuto funkci zcela potlačit, aby si jiní uživatelé PC nemohli tak snadno prohlížet naposledy zpracovávané dokumenty.
TIP - Seznamy odkazů můžete kompletně vyprázdnit a deaktivovat nebo z nich cíleně odstranit jednotlivé položky.
ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ: Pravým tlačítkem myši klikněte na příslušný program v hlavním panelu, aby se zobrazil jeho aktuální seznam odkazů. Potom znovu pravým tlačítkem myši klikněte na nějakou položku v tomto seznamu. Kontextovým příkazem "Odepnout z tohoto seznamu" ji zrušíte. Můžete ji však namísto toho v seznamu odkazů natrvalo ukotvit. Za tím účelem prostě klikněte na ikonu připínáčku.
KOMPLETNÍ VÝMAZ SEZNAMU ODKAZŮ: Chcete-li seznamy odkazů úplně odstranit, pravým tlačítkem myši klikněte na volné místo v hlavním panelu a v místní nabídce zvolte příkaz "Vlastnosti". Pak přejděte na kartu "Nabídka Start" a tam v sekci "Soukromé" deaktivujte volbu "Uložit a zobrazit naposledy otevřené položky v nabídce Start a na hlavním panelu ". Změnu postupně potvrďte tlačítky "Použít" a "OK". Tím jste všechny seznamy odkazů v hlavním panelu kompletně vymazali a funkci deaktivovali.

Foto: Tabula rasa: Vypnutí této volby odstraní z hlavního panelu všechny dosud zaznamenané položky v seznamu odkazů.

3. Windows Vista, 7

Nové přiřazení ikon souborovým typům

Počínaje Vistou chybí v Možnostech složky v Průzkumníku karta "Typy souborů". To ztěžuje správu datových typů, například možnost změnit při instalacích programů automaticky přiřazené ikony.
TIP - Ikonu přiřazenou nějakému typu souboru můžete manuálně změnit. Je to však pracné a vyžaduje to zásah do systémového registru. Komfortněji se této úlohy zhostíte pomocí freewarového nástroje Default Programs Editor (ke stažení na Chip DVD). Předpokladem použití je však nainstalovaný .NET-Framework od verze 3.5. Ve Windows 7 je obsažen standardně, jinak jej najdete na adrese www.microsoft.com/net.
Po rozbalení ZIP archivu je soubor "Default Programs Editor.exe" bez další instalace ihned připraven ke spuštění dvojitým kliknutím. V úvodním dialogu klikněte na "File Type Settings" a poté na "Icon". V seznamu vyhledejte daný typ souboru. Většinou to jde rychleji, jestliže do výše umístěného hledacího pole zadáte část názvu souborového typu nebo přímo příponu souboru. Pak příslušnou položku označte a klikněte na "Next".
Následující dialog zobrazí aktuálně přiřazenou ikonu a její původ. Abyste ji změnili, klikněte na "Browse". V systémovém dialogu "Other icon" vyberte vhodný symbol ze seznamu nebo nejprve stanovte jako zdroj pro výběr jiný soubor typu DLL, EXE nebo ICO. Svou volbu potvrďte tlačítkem "OK". Mnoho ikon najdete například v souborech "imageres.dll" a "shell32.dll". Kliknutím na "Save Icon" převezmete změnu přímo do systémového registru. Chcete-li si přiřazení zazálohovat pro pozdější rekonstrukci nebo přenos do jiného počítače, klikněte na šipku vedle "Save Icon" a na "Save to .reg file". Zadejte vhodný název zálohy a klikněte na "Save".
UPOZORNĚNÍ: S tímto nástrojem můžete kromě souborových ikon podobným způsobem konfigurovat také zobrazované popisy ("Description") i definované položky kontextových nabídek ("Context Menu") pro každý typ souboru. Kromě toho se pod "Default Programs Setting" dá interaktivně zpracovat přiřazení programů k souborovým typům. Abyste měli k nástroji rychlý přístup i později, dole v úvodním dialogu klikněte na symbol ozubeného kola a v následném dialogu na tlačítko "Install to Control Panel". Později pak program najdete v Ovládacích panelech v rubrice "Systém a zabezpečení ".

Foto: Nový vzhled: V dialogu nástroje Default Programs Editor přiřadíte programům zvolenou ikonu.

4. Windows XP

Pročištění systémových bodů obnovy a uvolnění místa na disku

Funkce obnovení systému vám po nezdařených instalacích už několikrát jako spása z nebes zachránila Windows. Časem se však příslušná data na pevném disku příliš rozrostou na úkor místa využitelného pro vlastní práci.
TIP - Jestliže váš systém běží stabilně a poslední instalace softwaru proběhla už před delší dobou, můžete všechny body obnovení systému až na ten poslední záchranný krok vymazat.
VÝMAZ STARÝCH BODŮ: Za tím účelem ve složce "Tento počítač" nebo "Průzkumník " pravým tlačítkem myši klikněte na položku své systémové jednotky a v místní nabídce zvolte příkaz "Vlastnosti". Potom vpravo pod koláčovým grafem volného a využitého místa klikněte na tlačítko "Vyčištění disku". Zobrazí se dialog "Vyčištění disku" s ukazatelem postupu a zprávou "Program Vyčištění disku počítá, kolik místa bude možno uvolnit na jednotce [X:]. To může trvat několik minut. ". Následně se objeví systémový dialog "Vyčištění disku". V něm přejděte na kartu "Další možnosti". Když pak v nejspodnější sekci "Obnovení systému" kliknete na tlačítko "Vyčistit", objeví se další, už poslední bezpečnostní dotaz. Odpovězte "Ano", čímž všechna stará data pro obnovení systému odstraníte.
ZABRÁNĚNÍ PLÝTVÁNÍ MÍSTEM: Funkci obnovení systému můžete také úplně vypnout – to vám však neradíme. Lepší je namísto toho jenom omezit velikost potřebného paměťového místa na rozumnou hodnotu. Za tím účelem v Ovládacích panelech dvojitým kliknutím otevřete položku "Systém" a v následném okně přejděte na kartu "Obnovení systému". V ní můžete zvolit "Vypnout nástroj Obnovení systému na všech jednotkách ". Můžete však také označit jednu položku pod nabídkou "Jednotky k dispozici" a vedle kliknout na tlačítko "Nastavení…". V následném dialogu můžete buď vypnout nástroj Obnovení systému pro tuto jednotku, nebo posuvným regulátorem "Využití diskového prostoru" obsazení disku body obnovení omezit.

Foto: Odvoz odpadu: Pokud váš počítač běží stabilně, v tomto dialogu můžete obnovení systému zbavit zbytečného smetí.

5. Windows XP, Vista, 7

Ochrana registrovaných souborových typů před novým přiřazením

Váš počítač je perfektně nakonfigurován. Je k naštvání, když pak nějaká pokusně nainstalovaná aplikace svévolně změní přiřazení programů k souborovým typům.
TIP - Vztek si můžete ušetřit úpravou v systémovém registru, která změny těchto přiřazení nedovolí.
UPOZORNĚNÍ: Všechna přiřazení by měla být předem nastavena správně, poněvadž po provedení úpravy už nebude možné změny bez komplikací provádět.
Na nově nakonfigurovaném počítači si tedy nejdříve nainstalujte všechny programy, které potřebujete ke své každodenní práci. Poté si pro tuto konfiguraci vytvořte zálohu. Za tím účelem pod Windows XP vyvolejte "Start | Spustit", zadejte "regedit" a klikněte na "OK". Od verze Vista zapište "regedit" přímo do vstupního pole nabídky Start a stiskněte [Enter]. Starostlivý dotaz Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem "Ano", resp. "Pokračovat". V editoru registru teď navigujte na klíč "HKEY_CURRENT_ USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies". Přejděte do podklíče "Explorer" nebo jej vytvořte postupem "Úpravy | Nový | Klíč". Dále klikněte na pravou část okna a zvolte "Úpravy | Nový | Hodnota DWORD". Jako název položky zadejte "NoFileAssociate" a stiskněte [Enter]. Pak na novou položku dvojitě klikněte, její hodnotu změňte na "1" a potvrďte tlačítkem "OK". Toto zablokování platí jen pro aktuální uživatelský účet.
Pokud chcete registrované typy souborů a jejich přiřazení programům ochránit pro všechny uživatele, uvedený zásah proveďte v klíči "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer".
Editor registru zavřete. Napříště bude v dialogu "Otevřít v programu" deaktivována volba "K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program", takže žádné nové přiřazení už nebude možné.

Foto: Zakázané pásmo: Chcete-li zabránit změnám souborových asociací, v systémovém registru založte tuto položku a její hodnotu nastavte na "1".

6. Windows XP, Vista, 7

Potlačení nežádoucího klávesnicového dialogu při hrách

V největším zápalu při turbulentní "střílečce" vás náhle přeruší dialog, který vám nabízí nastavení tzv. filtrování kláves. To ale vůbec nechcete.
TIP - Filtrování kláves Windows aktivují, jestliže po dobu osmi sekund podržíte stisknutou pravou klávesu [Shift]. To se při hraní může snadno omylem přihodit. Funkci této klávesy pro zapnutí filtrování, poněkud ukrytou v konfiguraci Možností usnadnění, můžete deaktivovat a tím také potlačit zmíněný dialog.
Pod Vistou a Windows 7 za tím účelem klikněte v Ovládacích panelech na "Centrum usnadnění přístupu". Tam přejděte na odkaz "Usnadnit používání klávesnice ". Volbou "Zapnout funkci filtrování kláves" můžete funkci zapnout nebo vypnout. Abyste nastavili uvedenou klávesovou kombinaci, přejděte dále na odkaz "Nastavit funkci filtrování kláves". V sekci "Klávesová zkratka" nyní vypněte volbu "Zapnout funkci Filtrování kláves, pokud je pravá klávesa SHIFT podržena 8 sekund". Změnu na konci dialogu potvrďte tlačítkem "Použít", resp. "OK", čímž se vrátíte k předchozímu dialogu. Nyní můžete okno zavřít.
Pod Windows XP v Ovládacích panelech dvojitě klikněte na ikonu "Možnosti usnadnění" a pak přejděte na kartu "Klávesnice ". V následném dialogu vypněte volbu "Používat funkci Filtrování kláves ". Další nastavování není nutné. Změnu potvrďte tlačítky "Použít" a "OK".

Foto: Bez filtrace: Zde můžete vypnout dialog pro aktivaci filtrování kláves a pak se v klidu věnovat hře.

7. Rychlé tipy

KONTROLA STABILITY SYSTÉMU

Ve Vistě aktivujte "Start | Spustit", zadejte "perfmon" a pod "Nástroje pro sledování" otevřete "Sledování spolehlivosti ".

SEŘAZENÍ POLOŽEK V NABÍDCE START

Chcete-li programy v nabídce Start abecedně seřadit, otevřete "Start | Všechny programy", pravým tlačítkem myši klikněte na některou z položek a pak zvolte "Seřadit podle názvu".

ZOBRAZENÍ CESTY V TITULNÍM ŘÁDKU

V Průzkumníku pod XP otevřete "Nástroje | Možnosti složky", přejděte na kartu "Zobrazení" a tam zaškrtněte "Zobrazovat úplnou cestu v záhlaví".

PLOCHA STÁLE PŘED OČIMA

Klávesovou kombinací [Windows]+[mezera] můžete ve Windows 7 zprůhlednit všechna okna a získat tak s funkcí Aero Peak průhled na plochu.

POTLAČENÍ SEZNAMU ODKAZŮ

Chcete-li ve Windows 7 kontextovým příkazem vyvolat normální okenní nabídku namísto nového seznamu odkazů, při kliknutí pravým tlačítkem myši držte stisknutou klávesu [Shift].

8. Windows XP, Vista, 7

Správná konfigurace prefetchingu pro rychlé zavedení systému

Od té doby, co jste deaktivovali plánovač úloh, přestala funkce prefetch aktualizovat spouštěcí seznam často používaných programů. To je však důležité pro svižný start systému.
TIP - Počínaje verzí XP pracují Windows s "předzaváděcí" funkcí, tzv. prefetch. Díky ní si operační systém poznamená často používané soubory a programy a ty už během spouštění zavede do operační paměti. Od Visty se tato funkce po rozšíření jmenuje superfetch a umí se nyní vedle procesu bootování a spouštěcího prostředí postarat také obecně o všechna volání programů.
Přístup k nastavení prefetchingu je možný jen v systémovém registru. Otevřete tedy "Start | Spustit" nebo stiskněte [Win]+[R], zadejte "regedit" a stiskněte [Enter]. V editoru registru teď navigujte na klíč "HKEY_ LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters". V pravé části okna najdete pod XP hodnotu DWORD "EnablePrefetcher"; od Visty se nazývá "EnableSuperfetch". Tuto položku za účelem úprav otevřete dvojitým kliknutím. Hodnota "0" ve všech verzích prefetching vypíná. Hodnota "1" má význam až od Visty a zapíná superfetch pro aplikace, ale nikoli pro systémové soubory. Hodnota "2" omezuje předzavádění v obou variantách jen na systémové soubory. Hodnotou "3" vždy aktivujete maximální prefetching pro systémové i programové soubory.
Nastavení pro optimalizaci bootování si Windows ukládají v souboru "layout.ini" v adresáři "C:\Windows\Prefetch". Kromě toho se zde shromažďují data pro prefetching ve formě souborů s příponou "pf". Pokud počítač častěji používáte pro odlišné úlohy, složka se poměrně rychle zaplňuje. V takovém případě ji můžete čas od času vymazat. Pokud by se po příštím spuštění systému zase automaticky nenaplnila, zkontrolujte aktivaci plánovače úloh. Za tím účelem v Ovládacích panelech dvojitým kliknutím otevřete složku "Nástroje pro správu " a v ní "Služby". V seznamu vyhledejte položku "Plánovač úloh", otevřete ji rovněž dvojitým kliknutím a na kartě "Obecné" zvolte jako "Typ spuštění" nejlépe "Automaticky ". Po příštím restartu už zase bude fungovat také prefetching.
UPOZORNĚNÍ: Spouštění aplikací můžete zrychlit nezávisle na nastaveních v systémovém registru. Za tím účelem doplňte zástupce příslušného volání programu o parametr "/prefetch:1". Pochopitelně musí být prefetching zásadně aktivován. Pokud by se aplikace nespustila, parametr prostě zase odstraňte.

Foto: Střídavé působení: Typ spouštění pro službu plánovače úloh nastavte na "Automaticky ", aby prefetch urychlil bootování.

9. Windows XP, Vista, 7

Zjednodušení obsluhy přihlašovacího dialogu

Nová myš se na PC chová neobvykle: kurzor se téměř nedá zkrotit, už při nejmenším pohybu myši se bleskurychle rozletí po obrazovce. Principiálně žádný problém, vždyť rychlost kurzoru se dá nastavením upravit. To ale neplatí v přihlašovacím dialogu pro všechny uživatele počítače.
TIP - Myš vhodně nastavte a její konfiguraci v systémovém registru přeneste do korespondujícího klíče standardního uživatele. Tím dáte nastavení k dispozici všem uživatelům už v přihlašovacím dialogu.
Pod XP za tím účelem obvyklým postupem "Start | Spustit", "regedit" a "OK" otevřete editor registru. Od Visty zapište "regedit" do vstupního pole nabídky Start a stiskněte [Enter]. Dotaz Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem "Ano", resp. "Pokračovat". Potom navigujte na klíč "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\ Mouse". Tam jsou uložena nastavení pro váš uživatelský účet.
Příkazem "regedit /m" teď otevřete další instanci editoru registru. V ní navigujte na klíč "HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\ Mouse". Zde jsou definovány tytéž řetězce a hodnoty jako v klíči vašeho účtu. Hodnoty přizpůsobte tak, že je dvojitým kliknutím otevřete a upravíte. Pokud chcete změnit jen jediné nastavení, například prohodit tlačítka myši pro leváky, můžete za tím účelem také přímo v klíči "HKEY_USERS\. DEFAULT\Control Panel\Mouse" dvojitým kliknutím otevřít položku "SwapMouseButtons " a její hodnotu nastavit na "1". Potom editor registru zavřete. Od příštího nabootování bude nadefinovaná konfigurace myši ihned funkční v celém systému.

10. PROFESIONÁLNÍ TIP - WINDOWS 7

Analýza spouštění Windows krok za krokem

Nový hlavní panel ve Windows 7, tzv. superbar, ukazuje v kontextové nabídce ikon programů často používané příkazy. Dosud ale tuto praktickou funkci podporuje jen málo aplikací. To však můžete změnit.
Jestliže Windows, potažmo požadované programy seznamy odkazů ("jumplisty") nenabízejí, zřiďte si je jednoduše sami. Nejvhodnějším prostředkem pro vás přitom bude freeware Jumplist Extender ze stránky http://jumplist-extender.en.softonic.com/. Poskytne vám sadu nástrojů pro tvorbu seznamů odkazů pro libovolný program pod Windows 7. Nástroj můžete používat bezplatně, jeho autor však bude vděčný za nějakou odměnu.
INSTALACE NÁSTROJE
Nejprve si nástroj stáhněte a nainstalujte jej. Na webové stránce přejděte na stahovací odkaz a soubor "JumplistExtender.exe" uložte lokálně do libovolného adresáře. Pro nainstalování dvojitě klikněte v Průzkumníku na ikonu programu a dále se řiďte pokyny průvodce. Pokud pracujete pod normálním uživatelským účtem, musíte tuto akci autorizovat volbou účtu správce a zadáním příslušného hesla. Po instalaci uvidíte v oznamovací oblasti na pravé straně "superbaru" novou ikonu automaticky spuštěného Jumplist Extenderu.
ZALOŽENÍ SEZNAMU ODKAZŮ
Chcete-li si sestavit nový seznam odkazů, pravým tlačítkem myši klikněte na novou ikonu Jumplist Extenderu a v místní nabídce zvolte příkaz "Open Settings". V následném dialogu klikněte na "Start a new jumplist". V otevřeném dialogu zvolte EXE soubor nebo zástupce, pro nějž chcete definovat seznam odkazů. V dalším dialogu klikněte na jediné použitelné tlačítko, čímž spustíte zvolenou aplikaci. Pokud už je program spuštěn, můžete namísto toho také jednoduše kliknout do aktivního okna aplikace. Jumplist Extender pak samočinně převezme správné nastavení.
Na kartě "Program Settings" nástroj ještě jednou ukáže název a cestu k programu zvolené aplikace. Zde by neměly být zapotřebí žádné změny, takže můžete rovnou aktivovat kartu "Jumplist". Ta je rozdělena do dvou sekcí. Na levé straně nástroj zobrazuje aktuálně existující seznam odkazů. V pravé části můžete definovat a měnit jednotlivé příkazy.
DEFINICE PŘÍKAZŮ PRO SEZNAM ODKAZŮ
V levé části klikněte na tlačítko se zeleným znakem plus, čímž zahájíte tvorbu nového příkazu. Jumplist Extender pak zobrazí kontextovou nabídku. V ní zvolte jednu z následujících možností:
"New Category" vytvoří novou kategorii pro členění seznamu odkazů. Označení této kategorie definujte v poli "Name". Aktivací volby "New Separator " můžete už nadefinované příkazy v kategorii "Tasks" setřídit do skupin a vzájemně oddělit. Použitím "New File | Folder Shortcut" vytvoříte odkaz na adresář nebo soubor. Pro výběr složek nebo souborů použijte položky "Browse Folder" nebo "Browse File". Kromě toho můžete rozhodnout, zda spolu se zvoleným typem souboru má spřažená aplikace standardně otevřít cíl ("Open the shortcut with its default program"). Tím však také můžete pověřit aplikaci, pro kterou právě definujete seznam odkazů ("Open the Shortcut with ").
Prostřednictvím "New Task" doplníte do seznamu odkazů nový příkaz. Potom pod "Action" stanovte, zda budete aplikaci chtít předávat klávesovou kombinaci ("Send keystrokes to windows"), používat příkaz z příkazového řádku ("Run command line or program") nebo spouštět skript ("Run AutoHotKey script"). Program vás při těchto postupech podpoří anglickými pokyny, pokud aktivujete některou volbu a poté kliknete na "Help".
Budete-li chtít z nového seznamu odkazů provádět příkaz v režimu příkazového řádku, zadejte jej do pole "Command Line". Volba "Run in Command Line Window" samočinně otevře před provedením příkazu okno příkazového řádku. Máte-li v úmyslu posílat aplikaci klávesovou kombinaci, vložte ji do pole "Press keyboard shortcuts to be send to the program". Zaškrtávacími políčky dole můžete Windows nařídit, aby příkaz ignorovala, pokud aplikace ještě není spuštěna ("Ignore if program is not running "), nebo naopak ("Ignore if program is currently running"). Pokud aktivujete "Open new windows if program is running ", spustí operační systém novou instanci aplikace.
Chcete-li ze seznamu odkazů nějaké prvky odstranit, označte je v levé oblasti a klikněte na tlačítko s červeným znakem minus. Tlačítka se šipkami nahoru a dolů posouvají prvky uvnitř seznamu. Až svůj "jumplist" definitivně nakonfigurujete, uložte jej postupem "File | Save and Apply to Taskbar" a Jumplist Extender prostřednictvím "File | Exit" ukončete.


APLIKACE

11. Word 2007, 2010

Nejprve obsah, potom styl

Slova jako "kreativita", "integrovat" apod.působí zejména v dlouhých textech rušivě, poněvadž se hůře čtou nebo nemají jasný význam. Na druhé straně se chcete při psaní plně věnovat popisované problematice a neplýtvat myšlenkami na úvahy, která slova byste raději neměli používat.
TIP - Pomocí funkce "Automatické opravy " můžete v textovém editoru určitá slova automaticky nahrazovat synonymy nebo je nechat nápadně označit pro pozdější korektury.
Chcete-li tak učinit, ve Wordu 2007 klikněte na tlačítko Office a zvolte "Možnosti aplikace Word". Ve verzi 2010 použijte v pásu karet na kartě "Soubor" odkaz "Možnosti ". Nyní v obou verzích v levé části dialogu "Možnosti aplikace Word" přejděte na odkaz "Kontrola pravopisu a mluvnice" a pak v pravé části na "Možnosti automatických oprav". Ve starších verzích Wordu otevřete příkaz nabídky "Nástroje | Možnosti automatických oprav". Všechny popsané cesty otevřou dialog "Automatické opravy". Na stejnojmenné kartě definujte slova, která má Word nahrazovat.
Za tím účelem vložte nevhodné slovo do pole "Nahrazovat:" a požadovanou formulaci do pole "Za:". Klikněte na "Přidat". Přitom je důležité, aby náhrady byly definovány pro všechny možné tvary nahrazovaného slova, tedy například "slučovat" pro "integrovat ", "slučuje" pro "integruje" atd.
Má-li Word nevhodná slova nahrazovat hned při jejich vkládání, zaškrtněte volbu "Nahrazovat text během psaní". Alternativně může Word nevhodné slovo opatřit snadno viditelným označením, například otazníkem ve dvojitých závorkách za slovem, tedy "integrovat ((?))".
Až dokument "nanečisto" dopíšete, hledejte v něm řetězec "((?))", abyste tak vypátrali nevhodná slova. Použijte k tomu v pásu karet na kartě "Start" odkaz "Hledat". Abyste po dokončení zpracování dokumentu odstranili všechna dosud eventuálně existující označení, otevřete dialog "Najít a nahradit", aktivujte kartu "Nahradit" a do pole "Najít:" vložte řetězec "((?))"; pole "Nahradit za:" zůstane prázdné. Nakonec klikněte na "Nahradit vše".

Foto: Značkovač: Funkce "Automatické opravy" může označovat určitá slova pro pozdější nahrazení.

12. Word XP, 2003, 2007, 2010

Automatické převzetí prvků textu do záhlaví nebo zápatí

Potřebovali byste, aby textový editor samočinně převzal nějaký prvek textu, například číslo faktury z formuláře, do záhlaví nebo zápatí dokumentu. Žádnou vhodnou funkci jste však v položkách nabídky nenašli.
TIP - Adekvátní postup přesto existuje. Spočívá v propojení se stylem odstavce, který v běžném textu používáte právě jen pro daný textový prvek. Například pro faktury nebo měsíční výkazy používáte vzorový dokument a změněné obsahy ukládáte pokaždé jako nový soubor. Přitom se doporučuje uspořádat textové prvky do tabulky, abyste při pozdějších změnách dokumentu přiřazení formátu omylem nevymazali.
Nejprve tedy označte buňku tabulky s dotyčným textovým prvkem. Potom aktivujte příkaz "Formát | Styly a formátování ". Od Wordu 2007 za tím účelem klikněte v pásu karet na kartě "Domů" na malou ikonku vpravo vedle oblasti "Styly odstavců". Tam pak klikněte na tlačítko nebo ikonu "Nový styl". Teď už jen v poli "Název" zadejte vhodné označení, například "Do_zápatí", a nový styl bez dalších úprav potvrďte tlačítkem "OK".
V dalším kroku nastavte kurzor na požadovanou pozici v záhlaví nebo zápatí a otevřete "Vložit | Pole". Od Wordu 2007 namísto toho přejděte na kartu "Vložení", klikněte v sekci "Text" na ikonu "Rychlé části" a pak na "Pole". Vlevo v seznamu "Názvy polí" označte položku "StyleRef"; vedle vpravo teď můžete zvolit nový styl. Po kliknutí myší na "OK" se automaticky objeví dotyčný text, duplikovaný na aktuální pozici kurzoru.
UPOZORNĚNÍ: Změní-li se text v příslušné buňce tabulky, projeví se to ihned také v záhlaví nebo zápatí. Pokud daný styl používáte na více místech dokumentu, na přiřazeném místě se objeví vždy jen první textový prvek.

Foto: Kopírovací funkce: Pomocí této položky v dialogu pro vkládání polí vytvoříte odkazy na libovolné úseky textu.

13. Rychlé tipy

RYCHLEJŠÍ NAVIGACE

V Outlooku rychle zapnete nebo vypnete navigační oblast vlevo klávesovou kombinací [Alt]+[F1]. Od verze 2007 se tímto způsobem cyklicky mění její velikost.

PROHLÍŽENÍ HISTORIE V BROWSERU

Klikáte-li v prohlížeči Chrome pravým tlačítkem myši na dopředné a zpětné šipky v panelu nástrojů, detailně tak listujete historií aktivního "tabu".

NAVIGACE MEZI TEXTY

Pomocí [Ctrl]+[F6] nebo [Ctrl]+[Shift] +[F6] přeskakujete vpřed nebo zpět mezi dokumenty ve více oknech Wordu.

NOVÁ REGISTRACE EXCELU

Vyvoláte-li příkaz "excel.exe" se spouštěcím přepínačem "/o", doplní tabulkový procesor do systémového registru chybějící hodnoty; neplatné hodnoty však neopraví.

14. PowerPoint 2007, 2010

Jednotné zarovnání objektů na všech snímcích

Na jednotlivých snímcích prezentace by měly být grafiky a ostatní prvky uspořádány centricky nebo alespoň stejně. To se však pomocí pouhé myši ne vždy podaří přesně, což při předvádění působí neprofesionálně.
TIP - PowerPoint je vybaven integrovanými příkazy pro zarovnávání objektů na snímcích. Nenajdete je však v nabídce, nýbrž na panelu nástrojů "Kreslení".
Na snímku umístěte příslušnou grafiku a označte ji. Potom v panelu kreslicích nástrojů klikněte na tlačítko "Kreslení" a otevřete položku "Uspořádat | Zarovnat | Zarovnat vybrané objekty". Eventuálně budete muset nabídku nejprve roztáhnout pomocí dolů směřující šipky. Je-li pak aktivována volba "Zarovnat ke snímku ", budou v tomto menu uvolněny také všechny ostatní příkazy. Tak nyní můžete z panelu nástrojů postupně použít příkazy "Uspořádat | Zarovnat | Rozmístit vodorovně " a "Uspořádat | Zarovnat | Rozmístit svisle".
Správná kombinace jednotlivých příkazů také může označený prvek rychle umístit k okrajům nebo rohům snímku. Chcete-li například objekt exaktně umístit do levého spodního rohu, použijte postupně příkazy "Zarovnat doleva" a "Zarovnat dolů".
Pro komplexnější požadavky na zarovnání vám panel nástrojů nabízí příkaz "Uspořádat | Zarovnat | Nastavení mřížky". V následném dialogu musí být aktivována volba "Přichytit objety k mřížce". Při nastavení mřížky určujete v rozevíracím poli "Mezery" vzdálenost bodů rastru. Pro obvyklé úlohy většinou stačí 0,5 nebo 1 cm. S tímto nastavením lze zpravidla spolehlivě dosáhnout rovnoměrného rozmístění. Maximální rozlišení odpovídá rozestupu 0,1 cm. V tomto případě byste ale měli rozmísťování prvků provádět ve zvětšeném náhledu, aby objekty byly skutečně vyrovnány podél téže linie mřížky. Aktivujte ještě volbu "Zobrazit mřížku" a dialog potvrďte tlačítkem "OK". Dbejte přitom také na to, aby k vyrovnání na mřížku byla vždy použita levá a horní hranice grafického prvku.

15. VLC media player

Bezproblémová reprodukce všech videosouborů

Při práci s videosoubory různých formátů vás často rozladí, že zhusta chybí potřebný kodek a je nutné jej doinstalovat. Kromě toho hledáte rychlý reprodukční program, který by plynule běžel i na poněkud starších počítačích a noteboocích.
TIP - Současný Windows Media Player nebo iTunes vyžadují náročnou instalaci, spoustu paměťového místa a při přehrávání médií mnoho systémových prostředků. Jako alternativa může dobře posloužit bezplatný VLC media player. Pro mobilní nasazení například na USB "klíčence" je kromě toho k dispozici přenosná varianta. Obě jsme pro vás nahráli na Chip DVD.
Spusťte instalaci a řiďte se pokyny průvodce až ke kroku "Choose components". Zde zvolte instalační typ "Custom". Rozhodněte se, zda chcete zároveň nainstalovat také doplňky browseru, a pak "odrolujte" k přiřazování typů souborů. Pokud byste pro "Audio files" a "Video files" chtěli některé typy souborů, například "MP3", standardně přehrávat raději jiným programem, u těchto typů zrušte zaškrtnutí. Všechny neznámé typy ponechte zaškrtnuté, aby je v případě pochybností mohl přehrát VLC media player. Pak postupně klikněte na "Next" a "Install".
Program je vybaven četnými kodeky a ihned přehrává téměř všechny běžné audioa videoformáty jako AAC, AVI, FLV, MPG nebo OGG. Podporuje také streamování videí ve formátech MPEG a DivX. Aktuální verze nyní navíc využívá také separátní grafické procesory (GPU) a DSP pro reprodukci HD videí.
VLC media player má navíc zvláštní přednost ve schopnosti přehrát poškozené nebo neúplné videosoubory, jakož i filmy předem otevřené jinými programy. Když například Windows Media Player odmítá přehrát poškozený soubor, otevřete jej ve VLC media playeru. I on defekt rozpozná, na rozdíl od přehrávače dodaného s Windows se však pokusí soubor opravit a přehrát přinejmenším nepoškozenou část. Originál přitom zůstane nezměněn. Reprodukce právě používaných videí je účelná například v případech, že konvertujete větší videosoubor nebo při započatém stahování souboru chcete rychle nahlédnout do jeho obsahu, abyste se přesvědčili, že se opravdu jedná o hledané video.


INTERNET

16. Outlook 2003, 2007, 2010

Automatický tisk určitých došlých e-mailů

Jakkoli je bezpapírová kancelář vznešeným cílem mnoha uživatelů, některé informace je kvůli dokumentaci nutné mít na papíře. To, které e-maily je zapotřebí vytisknout, však nemůže Outlook rozhodnout sám.
TIP - Prostřednictvím pravidel můžete Outlook přimět, aby určité došlé e-maily samočinně odeslal do tiskárny. Na tomto místě můžete také určit kritéria, která o vytištění rozhodnou. K definování příslušných pravidel otevřete složku "Doručená pošta" a v pásu karet novějších verzí Outlooku jako 2007 a 2010 klikněte na kartě "Domů" v sekci "Přesunout" na "Pravidla " a v následné nabídce na "Spravovat pravidla a oznámení". Ve starších verzích Outlooku otevřete v nabídce příkaz "Nástroje | Pravidla a oznámení…".
Dále klikněte na "Nové pravidlo", čímž spustíte příslušného průvodce. Pod "Vytvořit zcela nové pravidlo " označte položku "Kontrolovat zprávy po jejich příchodu" a klikněte na "Další". Na následující stránce definujte podmínky, které musí příchozí zpráva splňovat pro provedení tohoto pravidla. Tak můžete pravidlo aplikovat například jen na zprávy adresované výlučně vám, jestliže aktivujete volbu "odesláno pouze mně". Svou volbu potvrďte tlačítkem "Další". Má-li Outlook aplikovat pravidlo na všechny došlé zprávy, použijte "Další", aniž byste předtím aktivovali další volby. To pak ovšem musíte ještě jednou potvrdit v separátním dialogu. Na další stránce dále určete, co se s příslušnou zprávou má stát. Má-li být přímo poslána do tiskárny, aktivujte "vytisknout". Můžete definovat i dodatečné akce. Na závěr vše potvrďte tlačítkem "Ok".
Nyní máte ještě možnost zadat výjimky. Například můžete upustit od tisku automatických odpovědí, zaškrtnete-li volbu "kromě případu, kdy jde o zprávu typu Mimo kancelář". Znovu klikněte na "Další ". Na poslední stránce průvodce pod "1.krok: Zadejte název pravidla" pak zvolte výstižný název, například "Zprávy ihned vytisknout". Klikněte na "Dokončit", čímž pravidlo definitivně založíte. Dbejte na to, aby bylo toto pravidlo aktivováno zatržítkem vlevo od názvu pravidla.
UPOZORNĚNÍ: Naléhavě se doporučuje definovat pro pravidlo podmínky a výjimky, aby se tak zabránilo zbytečnému automatickému tisku všech e-mailů a tím způsobenému plýtvání papírem. Kromě toho byste vytištěnou zprávu měli pomocí další akce přesunout ze složky "Doručená pošta" do jiného adresáře, abyste si udrželi přehled o vytištěných mailech.

Foto: Tiskovina: Využitím pravidel můžete v Outlooku poslat příchozí zprávy přímo do tiskárny.

17. Internet

Řízení náhledů v hlavním panelu pro browser pod Windows 7

Jako inovace se v hlavním panelu pod Windows 7 automaticky zobrazí miniaturní náhled odpovídajícího okna, jakmile kurzor myši najede na některé tlačítko panelu. V případě browseru s několika otevřenými "taby" to však může být zavádějící.
TIP - Pravidla zobrazování náhledů v hlavním panelu můžete individuálně nastavit, aniž byste užitečnou funkci museli kompletně vypnout. Pro většinu internetových prohlížečů můžete přímo v programu určit, jak se má zobrazování náhledů chovat. Tak lze potlačit rušivé náhledy, nebo naopak funkci aktivovat, pokud není aktivována standardně.
V Internet Exploreru 9 za tím účelem otevřete "Nástroje | Možnosti Internetu ". Na kartě "Obecné" v sekci "Záložky " klikněte na "Nastavení". V následném dialogu určuje chování náhledů volba "Zobrazit náhledy pro jednotlivé záložky na hlavním panelu". Standardně aktivní hodnotu zde můžete vypnout, pokud by náhledy v hlavním panelu byly nepřehledné nebo rušivé. Otevřené dialogy potvrďte tlačítkem "OK".
Ve Firefoxu zadejte do adresního řádku "about:config" a stiskněte [Enter]. Následné varování potvrďte kliknutím na "Budu opatrný, slibuji!". Do vstupního pole "Filtr" vložte "browser.taskbar.previews.enable" a níže na tento parametr dvojitě klikněte. Přednastavenou hodnotu "false" přepněte na "true", chcete-li zobrazování náhledů aktivovat, nebo je stejným způsobem zase vypněte. Nastavení začne platit okamžitě.
U Opery vložte do adresního řádku rovněž "about:config" a stiskněte [Enter]. Potom klikněte na položku "User Prefs", čímž vyvoláte zobrazení seznamu rozšířených konfiguračních nastavení. V něm hluboko dole vyhledejte položku "Use Windows 7 Taskbar Thumbnails". Tato volba je standardně vypnuta, můžete ji však zapnout zaškrtnutím příslušného políčka. Potom "odrolujte" na konec seznamu a nastavení potvrďte kliknutím na "Uložit". Závěrečné hlášení o úspěšné změně parametru potvrďte tlačítkem "OK".
UPOZORNĚNÍ: Google Chrome zatím nedisponuje možností, jak ovlivnit chování náhledů. Obecně je zobrazování náhledů dostupné pouze tehdy, je-li ve Windows 7 aktivováno Aero.

Foto: Věc náhledu: V browseru Opera můžete – jako v jiných prohlížečích – stanovit, zda se jednotlivé taby mají objevovat jako náhledy v hlavním panelu.

18. Firefox 2.x, 3.x

Přehledná a strukturovaná správa otevřených panelů browseru

Rádi surfujete s mnoha současně otevřenými "taby", které jsou případně dokonce ještě rozděleny mezi více oken, abyste měli všechny důležité webové stránky stále v pohotovosti. Pak se však velmi rychle vytrácí přehled...
TIP - Mnoho webových stránek současně otevřených v panelech prohlížeče nejen zhoršuje přehlednost, ale také brzdí počítač a zpomaluje restart browseru, například po instalaci doplňku. Kdo přesto s rychlým počítačem a rychlým internetovým připojením drží mnoho současně otevřených tabů, bude se cítit lépe s bezplatným rozšířením Tree Style Tab z adresy piro.sakura.ne.jp/xul/_treestyletab.html.en nebo přímo z webu Mozilly (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5890/). Na webové stránce klikněte na stahovací odkaz a poté na "Download and Install" nebo ve Firefoxu otevřete XPI soubor. V dialogu pak klikněte na "Instalovat " a prohlížeč restartujte.
Taby se nyní samočinně objeví u levého okraje okna v postranní liště, kde jsou tituly mnohem lépe čitelné. Na širokoúhlém monitoru můžete díky tomu lépe využít místo. U běžného monitoru s poměrem stran 4:3 bude ale zbývající prostor v okně asi poněkud úzký. Postranní lištu však můžete pomocí ikony se šipkou v úzké svislé dělicí lince rychle zúžit a znovu roztáhnout.
Napříště nástroj všechny taby patřící ke stejné doméně i taby založené prostřednictvím odkazů automaticky seskupí do větve stromové struktury. Pomocí myši teď můžete nejen jednotlivé taby, ale i celé větve přesouvat uvnitř struktury nebo i do jiných oken. Další příkazy pro práci s větvemi nabízí kontextová nabídka.
Mnoho dalších parametrů pro chování tabů a jejich lišty se dá nastavit. Za tím účelem otevřete "Nástroje | Správce doplňků ", v seznamu označte "Tree Style Tab" a pak klikněte na "Nastavení".

Foto: Lepší čitelnost: Postranní lišta v Tree Style Tab vám při mnoha současně otevřených panelech usnadní orientaci.

19. Firefox 2.x, 3.x

Použití částí URL v adresním řádku jako odkaz

Na mnoha webových stránkách návštěvníkům vadí nepohodlná navigace. Pak už je často lepší vrátit se do nadřazené úrovně přes část URL. To však vyžaduje určitou editaci adresního řádku.
TIP - Na internetových fórech nebo na tematicky členěných stránkách někdy bývá jen jediný odkaz na úvodní stránku, ale už ne na další vyšší úroveň členění. Na ni se ale většinou můžete rychle dostat po vhodné úpravě URL. Tento způsob navigace si můžete usnadnit bezplatným rozšířením "Locationbar2", které v adresním řádku rozpozná jednotlivé části URL a nabídne vám je k přímému vyvolání.
Locationbar2 si můžete stáhnout z adresy https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/4014/. Pro jeho nainstalování klikněte na webové stránce na "Add to Firefox" nebo otevřete XPI soubor ve Firefoxu. V následném dialogu klikněte na "Instalovat" a browser restartujte.
Konfiguraci zahajte příkazem "Nástroje | Správce doplňků" a pak v zobrazeném seznamu označte položku "Locationbar2". Klikněte na položku "Nastavení". Pro lepší rozlišení separátně použitelných částí URL aktivujte volbu "Margin between segments". Potom v sekci "Domain" zvolte možnost "strong", abyste je uvnitř URL ještě zřetelněji zvýraznili. Kromě toho si kvůli tomu můžete ještě vyžádat barevné zobrazení.
Normálně se URL vrátí k obvyklému editovatelnému zobrazení, jakmile se ukazatel myši ocitne v adresním řádku. Pokud přitom ale podržíte stisknutou klávesu [Ctrl] nebo [Shift], budou jednotlivé části aktivovatelné odděleně. Pohodlnější to bude, jestliže v sekci "Linkification" aktivujete například volbu "on top". Napříště postačí, jestliže jako při nějakém "gestu" myši krátce posunete kurzor nad horní okraj adresního řádku, což umožní použít jednotlivé segmenty jako separátní odkazy. A konečně ještě můžete aktivovat šipku pro "each segment", aby se pak adresní řádek zobrazoval podobně jako v Průzkumníku ve Vistě a výše.
UPOZORNĚNÍ: I když webová stránka nabízí všechny potřebné ovládací prvky pro skoky mezi různými úrovněmi členění, navigace prostřednictvím adresního řádku bývá často rychlejší, neboť v něm nemusíte nejprve hledat příslušný odkaz.

20. Chrome od 4.x

Modifikace zobrazení nového panelu

Při otevření nového panelu zobrazí Chrome pro rychlou volbu nejčastěji navštívené a nedávno zavřené webové stránky. To je sice pro vaši vlastní potřebu veskrze praktické, pokud však přihlížejí další osoby nebo browser také používají, na první pohled poznají vaše surfovací zvyklosti.
TIP - Jako rychlé řešení můžete nejprve toto zobrazení skrýt. Za tím účelem klávesovou kombinací [Ctrl]+[T] nebo kliknutím na znaménko plus vedle tabů otevřete nový panel. Vpravo nahoře na této stránce pak najdete malou ikonu s křížkem. Ta vám umožní postupně deaktivovat obě volby "Nejnavštěvovanější " a "Nedávno zavřené". Nastavení zůstane zachováno.
Napříště se budou nové panely otevírat bez náhledů, takže zvědavé pohledy už přijdou zkrátka. Přes dole obsažené odkazy však přesto můžete znovu rychle přistupovat k dotyčným stránkám. Chcete-li nežádoucí položky úplně odstranit, musíte vymazat historii browseru.

Foto: Pro zvědavé: Při otevření nového panelu v Opeře může kdokoliv zjistit, jaké weby nejraději navštěvujete..


KOMUNIKACE

21 Gmail

Bezpečné udělení přístupu dalším osobám k jednomu účtu

Není-li ve vašich silách odpovídat v Gmailu na všechny příchozí e-maily, možná byste uvítali možnost sdílet jednu schránku s více uživateli. Prozrazení svého hesla však nepovažujete za příliš bezpečné řešení.
TIP - Sdílení přístupu do schránky bylo dosud výsadou účtů na Google Apps. Nově je však toto tzv. delegování schránky k dispozici pro všechny uživatele Gmailu. Osoba, které přístup umožníte, bude moci z vašeho účtu poštu číst, mazat i odesílat. Nedostane se však k žádnému z důležitých nastavení schránky a ani k heslu.
Pro aktivaci sdílení přejděte do "Nastavení | Účty a import" a v části "Udělení přístupu k vašemu účtu" klikněte na "Přidat další účet". Otevře se nový panel, kde do kolonky zadejte e-mailovou adresu osoby, které chcete přístup povolit. Pozor, tato osoba musí mít na svůj email zaregistrován vlastní Google účet. Poté pokračujte na "Další krok" a "Odeslat e-mail s udělením přístupu". Takto lze nastavit práva pro přístup až deseti dalším uživatelům.
Příjemce pak musí ještě svůj zájem o přístup k vaší schránce potvrdit kliknutím na odkaz ve zprávě. Po potvrzení se lze ke sdílené schránce přihlásit na stránce Gmailu pomocí přepínače vpravo nahoře.

Foto: Bezpečné sdílení: V případě potřeby dovolí Gmail ostatním uživatelům vyřizovat vaši poštu, aniž by bylo nutné prozrazovat vlastní heslo.

22. Windows Live Mail 2011

Vlastní nastavení potvrzení o přečtení zpráv

Často dostáváte e-maily, jejichž odesílatel vyžaduje potvrzení o přečtení. Toto neustálé potvrzování vás už poněkud obtěžuje, a tak byste se jej rádi zbavili.
TIP - Řešení je snadné – zdržující potvrzování o přečtení můžete ve Windows Live Mailu nechat odesílat automaticky po každém přečtení (je-li doručenka vyžadována). Za tím účelem otevřete "Možnosti | Pošta" a přepněte na záložku "Potvrzení". Zde aktivujte volbu "Vždy odesílat potvrzení o přečtení" a klikněte na "OK".
Od této chvíle vás e-mail, který vyžaduje potvrzení o přečtení, nebude obtěžovat žádnou žádostí. Veškerá potvrzení se odešlou automaticky.

23. Internet Explorer 9

Přídavná lišta pro Facebook

Po spuštění prohlížeče otevíráte Facebook již automaticky – nic vám zkrátka nesmí uniknout. A poněvadž chcete být v obraze pokud možno neustále, uvítali byste nějaké integrované řešení.
TIP - Svůj prohlížeč můžete doplnit o užitečnou nástrojovou lištu Facebook Toolbar, která vás upozorní na celou řadu aktualit. Stáhnout si ji můžete z adresy developers.facebook.com/toolbar. Tam klikněte na odkaz "DOWNLOAD NOW for Internet Explorer", v panelu stahování klikněte na "Uložit" a po dokončení stahování na "Spustit". Poté pokračujte podle instalačního průvodce.
Po dokončení instalace a znovuspuštění Internet Exploreru nejprve tlačítkem "Povolit" odsouhlaste zobrazení lišty a poté v liště klikněte na "Log in to Facebook". V novém okně zadejte přihlašovací údaje ke svému Facebook účtu, zaškrtněte volbu "Zůstat přihlášen" a poté klikněte na "Přihlášení | Povolit". Dialog nakonec uzavřete tlačítkem "Close login window".
Z lišty nyní můžete otevřít domovskou stránku Facebooku jedním kliknutím na "Go to Facebook". Pro rychlý přístup na profil, k fotografiím a dalším funkcím slouží tlačítko "Quick Links". Zalíbí-li se vám některá webová stránka, můžete se o ni snadno podělit s přáteli kliknutím na "Share". Pro aktualizaci vlastního stavu zadejte text do pole "Set your status" a potvrďte klávesou [Enter]. Při prvním použití této funkce je potřeba aktualizaci stavů jednorázově autorizovat.

Foto: Praktická lišta: Přístup k celému Facebooku odkudkoliv

24. Outlook 2010

Nastavení vlastního limitu pro velikost příloh

Je to k vzteku – potřebujete odeslat e-mail s přílohou o velikosti lehce nad 20 MB, ale při pokusu o připojení přílohy se zobrazí hlášení "Velikost přílohy překračuje povolenou mez". Webové rozhraní vaší schránky přitom zvládá přílohy o velikosti 25 MB.
TIP - Drtivá většina poštovních klientů velikost příloh omezuje, protože e-mailový protokol nebyl navržen pro přenášení velkých objemů dat. Outlook (ale i Thunderbird a další) tak vychází vstříc správcům poštovních serverů, jejichž infrastrukturu "přehazování" velkých příloh zbytečně zatěžuje.
Pokud však i tak trváte na odeslání skrze e-mail, můžete malým zásahem do registru tento limit v Outlooku libovolně posunout. Obvyklým postupem "Start | Spustit", "regedit" a "OK" tedy otevřete editor registru. Pod Vistou nebo Windows 7 stačí, když zadáte "regedit" do vyhledávacího pole v nabídce Start a stisknete [Enter]. V editoru pak přejděte na klíč "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\14.0\Outlook\Preferences". Z nabídky "Úpravy" poté vyberte "Nový | Hodnota DWORD", jako název zadejte "MaximumAttachmentSize" a potvrďte klávesou [Enter].
Tím jste omezení velikosti přílohy deaktivovali a k e-mailu tak můžete od této chvíle připojit libovolně veliký soubor. Pokud chcete nastavit konkrétní maximální velikost, na nově vytvořenou hodnotu dvojitě klikněte, číselnou soustavu přepněte na desítkovou a do pole údaje zadejte maximální možnou velikost v kilobajtech. Pro nastavení limitu například 25 MB tedy zadejte "25600". Změnu potvrďte tlačítkem "OK" a editor registru ukončete. Po spuštění Outlooku můžete od této chvíle přikládat přílohy až do velikosti nově nastaveného limitu.
POZOR: Pamatujte, že maximální velikost odeslaného e-mailu určuje také poskytovatel, u kterého máte schránku zřízenu. E-mail překračující tento limit (viz tabulka) nebude doručen.
Poskytovatel Maximální velikost přílohy
Gmail            25 MB
Hotmail         50 MB
Yahoo Mail    25 MB
Seznam        13 MB
Centrum       15 MB
Volný            5 MB


Foto: Úprava limitu: Aby Outlook neblokoval připojení příloh větších než 20 MB, je nutný zásah do registru.

25. Skype 5

Přizpůsobení uživatelského rozhraní

Nová verze Skypu se chlubí přepracovaným vzhledem, propojením s Facebookem a spoustou další vylepšení. Uživatelské rozhraní se tím však stalo poněkud nepřehledným.
TIP - Vzhled i celou řadu funkcí si můžete naštěstí přizpůsobit vlastním požadavkům. Za tím účelem požijte následujícími postupy:
ÚSPORNÉ ZOBRAZENÍ: Je-li na vašem notebooku každé volné místo na obrazovce vzácné, můžete velikost hlavního okna zredukovat postupem "Zobrazit | Úsporné zobrazení". Okno pro zahájení hovoru a chat se nyní zobrazí až po poklepání na kontakt.
SEZNAMU KONTAKTŮ: Před jménem v seznamu kontaktů se nově zobrazuje fotografie. Kvůli tomu se však do okna vejde daleko méně kontaktů. Po přepnutí zpět na seznam kontaktů bez fotografií otevřete "Nástroje | Nastavení | Obecná nastavení" a zrušte zatržítko u volby "Zobrazit obrázek z profilu v seznamu kontaktů".
VELIKOST PÍSMA CHATU: Pokud je pro vás použitá velikost písma příliš malá, přejděte v okně nastavení do nabídky "Chat a SMS | Vzhled Chatu". Poté klikněte na tlačítko "Změnit písmo" a v podokně nastavte velikost a případně i font písma. Nastavení potvrďte tlačítky "OK" a "Uložit".

Foto: Více místa: V úsporném zobrazení je hlavní okno poloviční – to je praktické u monitorů s nízkým rozlišením.

26. Outlook 2010

Pozdržení odeslání e-mailu

Spokojeně odešlete e-mail a v následující vteřině si uvědomíte, že jste zapomněli přiložit slibovanou přílohu nebo jste uvedli špatného příjemce. Jako naschvál vždy takovýto e-mail i přes rychlou reakci zmizí přímo před očima v poště k odeslání.
TIP - Outlook lze nastavit tak, aby po určitou dobu pozdržel odeslání. Toto nastavení lze aktivovat následujícím způsobem:
V Outlooku klikněte na kartu "Soubor" a tam pokračujte na "Informace | Spravovat pravidla a upozornění". V následujícím dialogu klikněte na tlačítko "Nové pravidlo". V seznamu šablon vyberte položku "Použít pravidlo na odeslané zprávy " a pokračujte na "Další". Následující krok rovnou přeskočte kliknutím na "Další ", a jakmile se zobrazí hlášení "Toto pravidlo bude použito u každé položky…", klikněte na tlačítko "Ano".
V seznamu výběru akce zaškrtněte volbu "pozdržet doručení o počet minut" a poté v části "Upravit popis pravidla" klikněte na podtržený text "počet". Otevře se okno "Pozdržené doručení", kde podle svého uvážení nastavte prodlevu v rozmezí 1 až 120 minut, a toto nastavení potvrďte tlačítkem "OK". V průvodci pravidly nyní klikněte na tlačítko "Dokončit" a "OK". Takto vytvořené pravidlo poté po nastavenou dobu pozdrží e-mail ve složce "Pošta k odeslání".
UPOZORNĚNÍ: Aby Outlook nastavený čas pozdržení dodržel, musí být po tuto dobu spuštěn.

Foto: Záchrana: Nastavením prodlevy mezi stiskem tlačítka "Odeslat" a skutečným odesláním zprávy lze případné nedostatky ještě napravit.

27. Rychlé tipy

RYCHLÉ ULOŽENÍ PŘÍLOH Z GMAILU DO POČÍTAČE

V kombinaci s prohlížečem Google Chrome lze přílohy v e-mailech myší uchopit a přetáhnutím například na plochu je snadno uložit do počítače.

ZAPAMATOVATELNÁ ADRESA PROFILU NA FACEBOOKU

Pokud se vám adresa vašeho profilu ve tvaru www.facebook.com/profile.php?id=123456789 nelíbí, můžete si na stránce www.facebook.com/username nastavit vlastní, zapamatovatelnou adresu.

VÍCE ZNAKŮ PRO TWÍT

Když vám pro vyjádření na Twitteru 140 znaků nestačí, napište svůj twít prostřednictvím služby na adrese www.twitlonger.com. TwitLonger delší twít rozdělí a přidá do něj odkaz pro zobrazení zbytku textu.

BLOKOVÁNÍ POZVÁNEK NA FACEBOOKU

Pokud vás některý z vašich přátel obtěžuje častým posíláním pozvánek na nejrůznější události, můžete příjem veškerých pozvánek od dané osoby automaticky blokovat. Stačí k tomu přejít na "Účet | Nastavení soukromí | Seznamy blokovaných" a přidat jméno tohoto člověka do "Blokovat pozvánky od:".

DETEKCE PŘEKLEPŮ V PIDGINU

Dopouštíte-li se v některých slovech pravidelně se opakujících překlepů, můžete pro rychlé odstranění chyb použít automatickou opravu. Pro zapnutí a nastavení této funkce otevřete "Nástroje | Zásuvné moduly ", kde vyhledejte "Náhrada textu".

SKYPE 5: ODSTRANĚNÍ FOTOGRAFIÍ V SEZNAMU KONTAKTŮ

V nové verzi Skypu se před jménem v seznamu kontaktů zobrazuje i fotografie. Kvůli tomu se však do okna vejde daleko méně kontaktů. Pro přepnutí zpět na seznam kontaktů bez fotografií otevřete "Nástroje | Nastavení | Obecná nastavení" a zrušte zatržítko u volby "Zobrazit obrázek z profilu v seznamu kontaktů".


DIGITÁLNÍ FOTO

28 Profesionální tip

Vyzdvihněte důležité detaily

Fotografovat vodu je poměrně obtížné. Mírnou mlhu můžete například vyfotografovat pomocí stativu a delší expozice. Přestože má však fotografie odpovídající odstín, často jí chybí důležitý detail.
PROBLÉM
Při fotografování vodopádů se často stane, podobně jako na tomto snímku, že závoj mlhy zahalí celou scénu do šedivého oparu. To se samozřejmě na fotografii projeví – místo toho, aby na ní byly bohaté a hluboké odstíny, přednost dostane šedivé a tlumené zabarvení. Obrázek pak vypadá, jako by byl úplně bez života. Pokud je část vodní kaskády skryta ve stínu lesa bez přímého slunečního osvětlení, projeví se tento efekt ještě výrazněji.
FOTOGRAFUJTE JINAK
Kromě toho, že použijete dlouhý expoziční čas, musíte také fotit s nízkou citlivostí na světlo. Tím zajistíte, že fotografie bude mít méně šumu a bude na ní více detailů. Se zvyšující se citlivostí ISO totiž u většiny fotoaparátů roste hladina obrazového šumu. Důležité: Berte na vědomí, že i oblasti, v nichž je stín, by měly mít výraznou strukturu a že přispívají k tomu, jak fotografie celkově působí.
OPTIMALIZACE NA PC
Nějaké automatické opravy zde nemají místo. Místo toho použijte při editaci snímků instinkt a snažte se, aby se z nich neztratily jemné struktury ve světlých a tmavých oblastech. Stáhněte si program pro úpravu "surových dat" Camera RAW z Photoshopu (CS3) nebo Elements (od verze 6.0).
Po instalaci rozšíření Adobe Camera RAW v něm otevřete fotografii. Použijte trojúhelník v pravém horním rohu otevřeného okna, v místě, kde je histogram. Aktivujte funkci "clipping warning", abyste zjistili problémové oblasti. Potom pohněte posuvníkem expozice (Exposure) doleva, dokud ze snímku nezmizí červeně označené oblasti. Dále upravte střední tóny. Provedete to tak, že posunete mírně doprava posuvník "Repair". Zmírněním světel totiž bude vodopád lépe detailně prokreslen. Pomocí posuvníku jasu (Brightness) v případě potřeby oživte střední tóny. Pro zvýšení kontrastu a sytosti barev použijte posuvník pro kontrast (Contrast). Potom rozjasněte stíny pomocí posuvníku "Fill Light". Pro zvýšení efektu a pro to, aby snímek vypadal podobně jako barevný film Velvia, přesuňte posuvník sytosti (Saturation) někam k hodnotě "50". V posledním kroku upravte ostrost. Najděte si důležitou oblast fotografie a zvětšete ji na 100 % velikosti. Pomocí posuvníku "Clarity" zvyšte střední tóny. Potom se přepněte na záložku detailů (details), snižte šum snímku pomocí "luminale Smoothing" a "Color Noise Reduction" a zvyšte ostrost (Sharpness) posuvníkem stejného názvu.

29. Digitální fotoaparáty

Kvalita jako od DSLR, ale bez zbytečného zařízení

Jako nadšený světoběžník se musíte před každou cestou rozhodnout. Chcete mít z cesty opravdu kvalitní fotografie? Pokud ano, znamená to vzít s sebou drahé a objemné vybavení – DSLR. Nebo dáte přednost nižší hmotnosti? Kompaktní fotoaparát však neposkytne tak pěkné výsledky jako zrcadlovka.
TIP - Zrcadlovky bez zrcátka, nová kategorie fotoaparátů, jsou pro vás jako dělané na míru. Tyto celkem štíhlé aparáty poskytují obrazovou kvalitu, která je srovnatelná s výsledky amatérských digitálních jednookých zrcadlovek, přitom svými rozměry a hmotností jsou srovnatelné s kompaktními fotoaparáty. Jejich hlavní devizou je nicméně to, že mohou být osazeny mnoha typy objektivů – stejně jako je tomu u jejich větších sourozenců.
Při vývoji těchto nových fotoaparátů nemuseli výrobci řešit zpětnou kompatibilitu ani technická omezení daná technologií. Nové aparáty tedy nemusely podporovat systém bajonetu pro objektivy, používaný u klasických zrcadlovek, a mohly se také obejít bez zrcátka a bez pentagonálního hranolu. Tyto komponenty přitom zaberou dost místa. Kryt "zrcadlovek bez zrcátka" tak může být mnohem menší.
Pro připojení objektivu je i u těchto aparátů použit systém bajonetu, avšak mnohem menších rozměrů a navíc nezasahující do krytu – zůstane v něm tak mnohem více místa pro větší obrazový senzor. Větší obrazový senzor je garantem špičkové kvality snímků bez rušivých šumů i při vyšších hodnotách citlivosti ISO. Přitom u běžných kompaktních fotoaparátů můžete dost těžko použít citlivost vyšší než 400 ISO.
Větší senzor a možnost výměny objektivu přináší i další výhody: fotograf může být mnohem kreativnější a může si mnohem lépe pohrát s hloubkou ostrosti. To je v případě kompaktních fotoaparátů víceméně nemožné. Jejich obrazové senzory jsou totiž hodně malé a zobrazují vše ostré i při nastavení clony na 5,6.
Typickými představiteli nové kategorie fotoaparátů jsou Sony NEX 3/5, Samsung NX 5/10, Olympus Pen E-P1/2 a Panasonic Lumix DMC-G2/GH1. Panasonic dodává ke svým fotoaparátům asi nejširší paletu doplňků a elektronický hledáček má velmi jemné rozlišení. Tenký fotoaparát Sony se zase může pochlubit nejlepší kvalitou pořízených snímků, jeho objektivy jsou umístěny ve velmi pěkném kovovém krytu a celý přístroj je elegantní. Navíc jeho displej je velký (úhlopříčka tři palce) a má i vysoké rozlišení (920 000 obrazových b