Menu
CHIP Speedtest

Tipy a triky

Tipy a triky

WINDOWS JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS

1. Windows 7

Připnutí webových stránek k seznamům odkazů nezávisle na browseru

Seznamy odkazů v browserech zahrnují prvky jednak často používané, jednak naposledy použité. Dají se tam cíleně ukotvit také určité webové stránky vybrané uživatelem?
TIP - Které prvky zobrazují Windows v těchto seznamech, to závisí na použitém prohlížeči. Všechny surfovací programy však mají tu společnou vlastnost, že se k jejich seznamům dají natrvalo připnout další prvky. Chcete-li tak učinit, otevřete seznam kliknutím pravým tlačítkem myši na příslušnou ikonu v hlavním panelu. Potom opět pravým tlačítkem myši klikněte na požadovaný prvek a v místní nabídce zvolte příkaz "Připnout do tohoto seznamu". Jinou možností je kliknout na ikonu připínáčku vpravo od příslušné položky.
Stejného výsledku dosáhnete také přetažením myší. Chcete-li připnout právě otevřenou webovou stránku, klikněte na adresní řádek browseru a předřazenou favikonu přetáhněte na ikonu prohlížeče v hlavním panelu. Přitom je dokonce většinou možné přiřazení k jinému browseru. Jestliže například favikonu z Firefoxu přetáhnete na ikonu Internet Exploreru, příslušná webová stránka bude připnuta k němu. Jedině odkazy z Opery se takto přenášet nedají. Zde se odkaz přímo přetažený na volné místo v hlavním panelu automaticky připne ke standardnímu prohlížeči.

Foto: Skok daleký: Praktické seznamy odkazů v "superbaru" Windows 7 je možné obohatit o vlastní surfovací cíle.

2. Windows XP, Vista, 7

Rozšíření starších verzí Windows o praktické poznámkové lístky

Windows 7 mají ve výbavě praktický nástroj, jímž se rychle dají na plochu "nalepovat" známé žluté lístky s poznámkami: Sticky Notes. Na starších počítačích s Windows XP a Vistou však takový šikovný prostředek postrádáte.
TIP - Obohaťte starší verze Windows freewarovým nástrojem "Stickies 7.1a" z našeho Chip DVD o schopnost "vylepování" digitálních poznámkových lístků.
INSTALACE NÁSTROJE: V Průzkumníku otevřete zvolenou složku a pak dvojitě klikněte na položku "stickies_setup_7.0b.exe". Řiďte se pokyny programu a instalaci ukončete tlačítkem "Finish". Nástroj funguje pod Windows 98, 98SE, ME, 2000, XP, Vista a 7. S verzemi před Windows 2000 však pracuje jen s omezeným rozsahem funkcí.
ZALOŽENÍ POZNÁMKY: Po spuštění digitálního "bločku nálepek" se v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu objeví nová ikona. Klikněte na ni pravým tlačítkem myši, aby se otevřela nabídka se všemi dostupnými příkazy. Nový lístek vytvoříte příkazem "New Sticky". Objeví se digitální "nálepka" a až na další zůstane ležet na ploše. Kurzor bude připraven přímo v lístku, takže na něj můžete rovnou napsat poznámku. Chcete-li ji ještě zformátovat, označte příslušný úsek textu a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. V nyní zobrazené kontextové nabídce můžete mimo jiné změnit druh písma ("Font"), jeho velikost ("Size") a zarovnání ("Paragraph").
VYUŽITÍ ROZŠÍŘENÉHO REŽIMU: Nástroj poskytuje více funkcí než ve Windows 7 obsažený Sticky Notes. Přístup k poznámce získáte po kliknutí pravým tlačítkem myši na titulní lištu lístku. Příkazem "Set Title" určíte nadpis poznámky. Nastavením "Rolled Up" se vlastní poznámka skryje, takže na ploše bude zabírat místo jenom titulní lišta. Opačně působí příkaz "Unrolled". Volbou "Sleep" můžete nechat poznámku na určitou dobu zmizet a "Alarm" vám po uplynutí jisté doby či v určitém čase může poznámku připomenout. Jakmile poznámka přestane být relevantní, klikněte na křížek v pravé části její titulní lišty. V kontextové nabídce ikony v oznamovací oblasti můžete příkazem "Manage Stickies" otevřít malou aplikaci, která v jednoduché struktuře složek umožní přístup ke všem viditelným, skrytým, aktivním a zavřeným poznámkám.
Upozornění: K dispozici je i česká verze – český dll soubor, který najdete na Chip DVD, nahrajte do složky s programem (například c:\Program Files\stickies) a program restartujte.

Foto: Nové možnosti: Freeware "Stickies" má bohatší spektrum funkcí než nástroj "Sticky Notes" obsažený ve Windows 7.

3. Windows 7

Vlastní nastavení oznamovací oblasti Windows

Oznamovací oblast ve Windows 7 udržuje uživatele různými hlášeními stále "v obraze". To je jistě chvályhodné, ale vy byste chtěli sami určovat, které ikony a zprávy se tam mají objevovat.
TIP - Obsahy této oblasti můžete ovlivnit. Pravým tlačítkem myši klikněte na hlavní panel a zvolte kontextový příkaz "Vlastnosti". V následném dialogu aktivujte kartu "Hlavní panel" a v sekci "Oznamovací oblast" klikněte na "Přizpůsobit ". Otevře se dialog, který uvádí všechny možné aplikace a ikony pro oznamovací oblast. Vedle každé položky najdete rozevírací seznam, jímž můžete řídit chování příslušné aplikace v oznamovací oblasti. Přitom máte k dispozici následující možnosti:
"Zobrazovat ikony a upozornění" způsobí zobrazení ikony v oznamovací oblasti a případně i zprávy v podobě jednoduché "mluvící bubliny". "Skrýt ikony i upozornění " potlačí obojí. Toto nastavení ovšem také způsobí, že vás aplikace nebude informovat o nutných nebo zveřejněných aktualizacích. Pak ale můžete prostřednictvím "Zobrazovat pouze upozornění" vypudit z oznamovací oblasti ikonu aplikace, zprávy však nadále přijímat. Svá rozhodnutí potvrďte tlačítkem "OK" a stejně ukončete dialog "Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start".
UPOZORNĚNÍ: Ve Windows Vista můžete oznamovací oblast rovněž ovlivnit, a to v dialogu "Vlastnosti hlavního panelu a nabídky Start" na kartě "Oblast oznámení " tlačítkem "Upravit". Vista zde však nerozlišuje mezi ikonou a oznámením. Můžete tedy rozhodnout pouze to, zda Windows aplikaci zobrazí, nebo ne. Ve Vistě je dále zajímavé nastavení "Skrýt, pokud není aktivní". To v oznamovací oblasti zabrání zobrazení neaktivní aplikace.

4. Windows 7

Nepřerušované využití Wi-Fi pomocí USB modulu

Váš PC je s internetovým routerem spojen prostřednictvím "Wi-Fi sticku". Po déletrvajícím provozu, nejpozději však v okamžiku, kdy počítač po delší pauze vypne monitor, přestane spojení fungovat. Pomůže jedině restart počítače.
TIP - Poněvadž přístup do internetu je v zásadě možný, nemá cenu hledat problém v konfiguraci sítě. Na vině je v tomto případě úsporné nastavení napájení, které WLAN po určité době vypne. Zatímco u notebooku má toto počínání kvůli šetření akumulátoru dobrý smysl, stolní počítač mohou taková úsporná opatření zmást.
Nejprve zkontrolujte systémová nastavení Windows. Za tím účelem klikněte v Ovládacích panelech na "Systém a zabezpečení " a pak na "Možnosti napájení". Jako preferované schéma napájení ponechte "Rovnováha", vedle klikněte na "Změnit nastavení schématu" a nakonec na "Změnit pokročilé nastavení napájení ". Ve výběrovém seznamu klikněte na znak "plus" před položkou "Nastavení bezdrátového adaptéru" a pak na "plus" před "Režim snížené spotřeby". Níže klikněte na odkaz "Nastavení" a v zobrazeném rozevíracím seznamu zvolte "Maximální výkon". Potom otevřete strukturu "Nastavení USB | Nastavení volitelného pozastavení zařízení USB". Možná budete muset i na tomto místě ještě změnit nastavení na "Zakázáno". Novou konfiguraci potvrďte tlačítky "Použít" a "OK".
Kromě toho může být pod Windows 7 příčinou vypínání samotný aktualizovaný ovladač WLAN USB sticku. Klikněte proto pravým tlačítkem na "Počítač" a potom pod "Vlastnosti" na "Správce zařízení". Ve struktuře teď klikněte na "Síťové adaptéry " a níže pravým tlačítkem myši na položku vašeho WLAN USB sticku. Aktivujte kartu "Vlastnosti". V seznamu označte vlastnost "Řízení spotřeby". Potom odstraňte zatržítko u položky "Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie". Nakonec všechny otevřené dialogy potvrďte tlačítkem "OK" a restartujte počítač.

Foto: Šetrnost: Pro trvalý přístup na web nastavte ve vlastnostech Wi-Fi sticku "Režim snížené spotřeby" na "Maximální výkon".

5. Rychlé tipy

OSAMOSTATNĚNÍ AKTIVNÍHO OKNA

Klávesovou kombinací [Windows]+[Home] aktivujete ve Windows 7 funkci Aeroshake, která všechna okna kromě aktivního minimalizuje.

USPOŘÁDÁNÍ IKON

Ikony uvnitř hlavního panelu Windows 7 můžete rychle přetřídit přetahováním myší. Funguje to i v oznamovací oblasti.

RYCHLÉ NASTAVENÍ FIREWALLU

Ve Windows 7 můžete přímo otevřít konfigurační dialog interního firewallu, jestliže do hledacího pole nabídky Start napíšete "wf.msc" a stisknete [Enter].

OTOČENÍ GRAFIKY V PROHLÍŽEČI

V Prohlížeči obrázků a faxů ve Windows můžete obrázek rychle pootočit klávesovými zkratkami [Ctrl]+[K] a [Ctrl]+[L] ve směru nebo proti směru hodinových ručiček a uložit jej.

SPRÁVA AKTUALIZACÍ

se dá ve Windows 7 vyvolat otevřením položky "Počítač" pravým tlačítkem a kliknutím na "Vlastnosti" a poté na odkaz "Windows update".

6. Windows Vista, 7

Zablokování počítače po neúspěšných pokusech o přihlášení

Při přihlašování k uživatelskému účtu může někdo nepovolaný libovolně dlouho zkoušet různá hesla, což je samozřejmě nebezpečné. Proto byste chtěli účet po několika zadáních nesprávného hesla automaticky zablokovat
TIP - Windows ve standardním nastavení poskytují zejména při jednoduchých heslech jen omezenou ochranu. Je proto vhodné po několika neúspěšných přihlašováních uživatelský účet pomocí bezpečnostních zásad na určitou dobu zablokovat.
Používáte-li Windows 7 či Vistu ve verzích Business, Professional nebo Ultimate, lze to zařídit interaktivně. Do hledacího pole nabídky Start napište "Místní zásady zabezpečení" a spusťte program. Nyní vlevo klikněte na "Zásady účtů" a pak na "Zásady uzamčení účtu". Abyste blokovací parametry změnili, dvojitě klikněte na "Prahová hodnota pro uzamčení účtu". Hodnotu nastavte například na "3" neplatné pokusy o přihlášení a potvrďte tlačítkem "Použít". Windows teď samočinně nabídnou také změnu souvisejících parametrů "Doba uzamčení účtu" a "Vynulovat čítač pro uzamčení účtu po", v obou případech na "30 minut ". Otevřené dialogy potvrďte tlačítkem "OK" a zkontrolujte změněná nastavení bezpečnostní zásady. Délku zablokování účtu neprodlužujte – pro obranu proti napadení je tato lhůta zcela dostatečná. Všechny dialogy zavřete. Napříště uživatel po definovaných třech nebo více neplatných přihlašovacích pokusech obdrží už jen zprávu, že účet je momentálně zablokován.
V ostatních verzích Windows vede cesta jen přes příkazový řádek. Do hledacího pole zadejte "cmd", pravým tlačítkem myši klikněte na "cmd.exe" a v místní nabídce zvolte příkaz "Spustit jako správce". Příkazem "net accounts" si vyžádejte momentální konfiguraci. Zde najdete důležité parametry "limit zamknutí", "trvání zamčení" a "zamčení pozorovacího okna". Ty můžete nastavit pomocí příkazů "net accounts /lockoutthreshold:3", "net accounts /lockoutduration:30" a "net accounts /lockoutwindow:30". Nakonec byste ještě měli překontrolovat, zda se všechny hodnoty korektně převzaly, neboť nesprávná nastavení mohou v extrémním případě účet zablokovat. Nejraději byste si pro jistotu měli předem zřídit ještě jeden skrytý účet správce.

Foto: X-krát, a dost!: V zásadách můžete nastavit prahový počet neplatných přihlašovacích pokusů před zablokováním účtu.

7. Windows 7

Zobrazení síťových dat prostřednictvím ikony v oznamovací oblasti

Staré verze Windows zobrazily síťové informace jako přenesené objemy dat ap. v podobě "mluvících bublin", jakmile se ukazatel myši zastavil na ikoně sítě. Windows 7 už jenom ukazují, zda je v činnosti připojení k internetu.
TIP - Informační mezeru zaplníte freewarovým nástrojem Network Activity Indicator z našeho Chip DVD. Program nainstalujte a spusťte. Z našeho DVD si v případě potřeby můžete stáhnout český jazykový soubor – pro mnoho dalších jazyků jsou tyto soubory k dispozici na webových stránkách autorů (www.itsamples.com/network-activity-indicator.html). Rozbalte ZIP archiv a v něm obsažený LNG soubor zkopírujte do programové složky nástroje.
Windows 7 zobrazení ikony programu s dvěma blikajícími monitory automaticky vypnou. Proto klikněte na šipku v oznamovací oblasti a aktivujte odkaz "Přizpůsobit ". V seznamu vyhledejte položku "Network Activity Indicator". Ve vedlejším rozevíracím poli změňte nastavení na "Zobrazovat ikony a upozornění". Při této příležitosti hned také můžete potlačit už nepotřebnou standardní ikonu Windows – její nastavení změňte na "Zobrazovat pouze upozornění" a volbu potvrďte tlačítkem "OK".
Od této chvíle vás bude blikající ikona detailněji informovat o síťovém provozu. Navedete-li na ni ukazatel myši, zobrazí se "tooltip", který ukazuje celkové množství odeslaných a přijatých dat. Tak můžete například při mobilním přístupu na internet rychle kontrolovat svůj objem dat nebo při odesílání velké e-mailové zprávy z Outlooku sledovat jeho postup.
Chcete-li zjistit podrobnosti (Network Statistics, Network Traffic) pro jednotlivá rozhraní, klikněte na ikonu pravým tlačítkem myši. Kromě toho tak získáte přístup k důležitým systémovým dialogům, jako je například "Centrum sítí a sdílení" nebo stav LAN připojení k routeru. Každopádně otevřete příkaz "Settings". Aktivujte přinejmenším možnost "Load at Windows Startup" a potvrďte ji tlačítkem "OK", aby se nástroj napříště vždy samočinně aktivoval po zapnutí počítače.

Foto: Informovanost: V tomto dialogu stanovíte, některé důležité parametry nástroje Network Activity Indicator.

8. Windows Vista, 7

Rychlejší vypínání operačního systému

Po kliknutí na "Vypnout" trvá věčnost, než se počítač opravdu vypne.
TIP - Kromě "zamrzlých" programů a služeb připadají jako příčina zpomalení v úvahu také nevhodná systémová nastavení. Pokud se zpomalené vypínání objevilo teprve nedávno, je docela možné, že jste při tuningu počítače nechtěně zapnuli funkci pro vymazávání stránkovacího souboru. To na jedné straně zvyšuje bezpečnost, neboť pak je celý obsah stránkovacího souboru vždy při vypínání kompletně přepsán – a v něm obsažená hesla a citlivá data se už nedají vypátrat –, na druhé straně to ale při souboru o několika gigabajtech stojí také nějaký čas – a u soukromého počítače je to většinou zcela zbytečné.
Proto funkci nejraději použitým tuningovým nástrojem zase vypněte. Pokud jej už nemáte k dispozici, můžete to zařídit i manuálně úpravou v systémovém registru. Za tím účelem napište do hledacího pole nabídky Start "regedit" a stiskněte [Enter]. Následné upozornění od Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem "Ano". Nyní přejděte na klíč "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ CurrentControlSet\Control\Session Manager\ Memory Management". V pravé části okna otevřete hodnotu DWORD "ClearPageFileAtShutdown" dvojitým kliknutím a její hodnotu změňte na "0". Změnu potvrďte tlačítkem "OK" a editor registru zavřete. Napříště by mělo vypínání zase probíhat podstatně rychleji.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jako systémový disk používáte Solid State disk (SSD), měli byste mazací funkci bezpodmínečně deaktivovat. Ta totiž u SSD zkracuje jeho životnost.

Foto: Uvolnění brzdy: Tato hodnota systémového registru zařídí, aby Windows při vypínání nevymazávala stránkovací soubor.

9. Windows 7

Vlastní určení počtu položek v seznamech odkazů

Standardně ukládají Windows 7 pro program v hlavním panelu maximálně deset položek seznamu odkazů. Vy byste tam však chtěli mít pro rychlý přístup položek ještě více.
TIP - Počet položek můžete nastavit podle vlastního vkusu. Pokud vás položky seznamu odkazů spíše ruší, můžete je ale i omezit na menší počet. Odpovídající nastavení se skrývá v možnostech nabídky Start. Pro nastavení nejprve pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Start a v místní nabídce zvolte příkaz "Vlastnosti ". Na kartě "Nabídka Start" klikněte na "Přizpůsobit". Dole ve vstupním poli "Počet posledních položek, které se mají zobrazit v seznamech odkazů" zadejte požadované číslo, například "15". Otevřené dialogy potvrďte tlačítkem "OK".

10. PROFESIONÁLNÍ TIP PRO WINDOWS 7

Odstranění šipek v ikonách zástupců

Šipky v ikonách zástupců na ploše jsou vlastně zbytečné. Proto jste jejich zobrazování potlačili úpravou položky v systémovém registru, jak ji znáte z Windows XP. Od té doby se však Windows chovají poněkud "neukázněně".
Metoda známá z XP, totiž odstranit v systémovém registru položku "IsShortcut" pro souborový typ "lnkfile", vede ke kýženému výsledku i pod Windows 7. Ovšem tato hodnota registru je nyní vyhodnocována i dalšími funkcemi. Jestliže ji vymažete, ztratíte tím také užitečnou inovaci Windows 7, a to možnost připnout program k hlavnímu panelu. Tomuto omezení se vyhnete tak, že obnovíte starou hodnotu v registru a tím i normální stav.

OBNOVENÍ PŮVODNÍHO STAVU

Aby se opět zobrazovaly všechny šipky, do vyhledávacího pole nabídky Start napište "regedit" a stiskněte [Enter]. Upozornění od Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem "Ano". Používáte-li účet bez oprávnění správce, musíte v dialogu nejdříve zvolit účet správce a zadat příslušné heslo. Potom v registru navigujte na klíč "HKEY_ CLASSES_ROOT\lnkfile". Nyní klikněte do pravé části okna a otevřete příkaz "Úpravy | Nový | Řetězcová hodnota". Jako název zadejte "IsShortcut" a stiskněte [Enter]. Hodnotu položce přiřazovat nemusíte. Editor registru zavřete. Tím je výchozí stav obnoven.

VYTVOŘENÍ TRANSPARENTNÍ IKONY

Přesto je možné zobrazování šipek potlačit nasazením následujícího triku: Změňte ikonu, kterou Windows používají k překrytí jiných ikon na ploše. Zvolte k tomu nenápadnou nebo prázdnou grafiku, aby šipka zmizela.
Vhodný ICO soubor si můžete zhotovit sami grafickým programem, jako je IrfanView. Tento nástroj najdete na přiloženém Chip DVD (v rubrice Servis). Spusťte grafický program a v něm otevřete příkaz "Obrázek | Vytvořit nový (prázdný) obrázek". V následném dialogu změňte obě hodnoty "Šířka obrázku" a "Výška obrázku" na "32" pixelů, což odpovídá standardní velikosti ikon. Ostatní volby ponechte beze změny a klikněte na tlačítko "OK".
Potom otevřete "Soubor | Uložit jako". V rozevíracím seznamu "Typ souboru" změňte nastavení na "ICO – Ikona Windows ". Vedle souborového dialogu se pak objeví nové okno, v němž upřesníte další parametry. V sekci "ICO" tam zaškrtněte volbu "Uložit transparentní barvu". V souborovém dialogu navigujte do vybrané složky a jako "Název souboru" zvolte vhodné označení, třeba "nic3232". Po kliknutí na "Uložit" ještě musíte zvolit transparentní barvu. Za tím účelem klikněte na libovolné místo zobrazeného černého pole. Potom můžete grafický program zavřít.

PŘEKRYTÍ NOVÉ IKONY

Použití své nové speciální ikony nadefinujete rovněž v systémovém registru. Znovu tedy, jak bylo popsáno výše, spusťte editor registru a v něm navigujte na klíč "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer ". Otevřete podklíč "Shell Icons". Pokud neexistuje, založte jej příkazem "Úpravy | Nový | Klíč". Pak klikněte do pravé části dialogu a otevřete "Úpravy | Nový | Řetězcová hodnota". Zadejte označení "29" a stiskněte [Enter]. Tuto novou položku teď pro zpracování otevřete dvojitým kliknutím a jako hodnotu předejte úplnou cestu k dříve uloženému prázdnému ICO souboru s transparentním pozadím. Tento trik způsobí, že "zástupcovské" šipky už nebudou viditelné.
Je také možné použít jiný ICO soubor, aby šipka nebyla příliš výrazná. A pokud byste chtěli experimentovat: Necháte-li v Průzkumníku hledat pojem "*.ico", najdete spoustu souborů ikon a favikon, které lze použít pro testování. Editor registru zavřete a restartujte počítač, aby změna začala účinkovat.

Foto: Zapnuto: Existuje-li v registru tato hodnota, Windows zobrazují šipky u ikon zástupců.
Foto: Průhled: V IrfanView vytvoříte transparentní grafiku pro překrytí.APLIKACE

11 . Office 2010

Přizpůsobení pásu karet Office vlastním potřebám

Pás karet v Office 2010 obsahuje velké množství funkcí – často však nikoli na místech, kde byste je očekávali.
TIP - Počínaje verzí 2010 si můžete v aplikacích Office individuálně upravit pás karet. Za tím účelem aktivujte "Soubor | Možnosti" a vlevo klikněte na kategorii "Přizpůsobit pás karet".
V jistých mezích lze modifikovat i standardní příkazy. Chcete-li tak učinit, v obou rozevíracích polích "Zvolit příkazy z" a "Přizpůsobit pás karet" nastavte "Všechny karty". Sekce "Hlavní karty" označuje karty dostupné vždy, všechny ostatní závisí na kontextu. Na pravých stranách můžete prostřednictvím zaškrtávacích políček zapnout nebo vypnout celé karty. Jednotlivé příkazy jsou organizovány do skupin. Jejich zobrazení vyvoláte kliknutím na znak "plus" před příslušnými kartami. Označenou skupinu můžete přesouvat pomocí symbolů šipek nebo přetažením myší. Lze tak skupiny nově setřídit nebo přesunout na jiné karty. Tak například v Excelu se skupina "Makra" nachází na kartě "Zobrazit". Abyste k ní umožnili trvalý přístup, můžete ji přesunout na kartu "Domů". Ze standardních nabídek je možné celé skupiny "Odebrat".
Jednotlivé doplňkové příkazy nelze přidávat do existujících skupin, nýbrž jen do nových, uživatelem definovaných skupin. Klikněte proto ve struktuře vpravo na požadované místo a pak na "Nová skupina ". Dále klikněte na "Přejmenovat" a zadejte vhodné označení. Tak je možné založit i nové karty. Všechny elementy setřiďte, jak bylo popsáno výše. Chcete-li doplnit další příkazy, novou skupinu vpravo ponechte označenou a vlevo v rozevíracím poli zvolte nastavení pro výběr příkazů, například "Všechny příkazy" nebo "Makra". Nyní vlevo označte dotyčný příkaz a klikněte na "Přidat". Nepoužívané příkazy můžete potlačit tak, že je označíte a kliknete na "Odebrat".

Foto: Mnohotvárný: Pás karet se dá v tomto dialogu interaktivně přizpůsobit individuálnímu stylu práce nebo i rozšířit.

12. Word 2003, 2007, 2010

Podtrhávání textu jinou barvou

Podtrhnete-li ve Wordu textovou pasáž, editor k tomu normálně použije stejnou barvu jako pro text. Raději byste však například v černém textu měli červené podtržení, abyste tak dosáhli ještě zřetelnějšího zvýraznění.
TIP - Označte příslušnou textovou pasáž a otevřete "Formát | Písmo". V novějších verzích Wordu místo toho v pásu karet klikněte na kartě "Start" v sekci "Písmo" na malou, dolů směřující šipku vpravo vedle nápisu.
V následném dialogu "Písmo" na kartě "Písmo" v rozevíracím poli "Styl podtržení " zvolte požadovaný formát. Volbou "pouze slov" stanovíte, že Word má uvnitř označeného textu podtrhávat pouze slova bez mezer. Všechny ostatní typy podtrhnou celý označený text se všemi mezerami. Přitom můžete volit mezi jednoduchým, dvojitým, přerušovaným, tečkovaným a ještě dalšími podtrženími. Jakmile zvolíte jakýkoli styl odlišný od "(žádné) ", Word aktivuje rozevírací seznam "Barva" vpravo. Tam vyberte barvu, kterou má Word pro podtrhávání použít, například červenou. Svou volbu potvrďte tlačítkem "OK".
UPOZORNĚNÍ: Změněné formátování platí výlučně pro označený úsek textu. Jestliže později podtrhnete další pasáže klávesovou zkratkou [Ctrl]+[Shift]+[U] nebo tlačítkem v panelu nástrojů, použije Word opět barvu textu. Pokud chcete červené podtržení používat častěji, můžete si k tomu účelu zřídit makro a v případě potřeby jej vyvolat klávesovou zkratkou.

Foto: Make-up: V dialogu pro formát písma můžete barvu podtržení definovat nezávisle na textu.

13. 2010

Vkládání zkopírovaných textů rovnou se správným formátováním

Vkládání textových pasáží a odkazů přes schránku Windows je velice praktické. Nepříjemné však je, že Word takto přebírá i původní formátování. Přitom jste potřebovali vložit jenom čistý text.
TIP - V závislosti na obsahu schránky nabízí Word pro formátování vkládané textové pasáže různé možnosti. Zvolit je můžete tak, že v pásu karet přejdete na kartu "Domů" a tam v sekci "Schránka" kliknete na spodní část ikony "Vložit". Pak zvolte požadovanou metodu buď pomocí ikon, jako například "Zachovat pouze text", nebo příkazem otevřete obvyklý dialog "Vložit jinak".
Poněvadž kopírování a vkládání normálně vyvoláváte klávesovou kombinací, není cesta přes pás karet zrovna optimální. Namísto toho můžete vkládat také přímo stiskem [Ctrl]+[V] podle nastavené standardní metody a formátování případně automaticky zkorigovat dodatečně. Za tím účelem ihned po vložení stiskněte klávesu [Ctrl]. Pak ji zase uvolněte a stiskněte příslušné písmeno pro volbu formátu. Převzetí dat jako čistý text dosáhnete pomocí [T]. Stiskem [U] můžete "Zachovat zdrojové formátování", [M] umí "Sloučit formátování", a [G] dokonce vloží obsah typu "Grafika". Pozor: Na rozdíl od zavedených zvyklostí zde Word nepoužívá žádné klávesové kombinace.
UPOZORNĚNÍ: Při kopírování z jiných programů je původní formátování většinou nežádoucí. Práci si tedy můžete usnadnit přizpůsobením standardního nastavení. Za tím účelem otevřete "Soubor | Možnosti " nebo klikněte na logo Office a pak na "Možnosti aplikace Wordu". Zvolte kategorii "Upřesnit" a vyhledejte sekci "Vyjímaní, kopírování a vkládání". V rozevíracím poli "Vkládání z jiných aplikací" změňte nastavení na "Zachovat pouze text". Pomocí dalších rozevíracích polí můžete také ovládat počínání programu při vkládání uvnitř dokumentů Wordu. Své akce potvrďte tlačítkem "OK".

Foto: Otázka formátu: Zde můžete jako standard pro převzetí kopírovaných textů do Wordu nadefinovat "Neformátovaný text".

14. Excel 2003, 2007, 2010

Sčítání obsahů buněk v závislosti na podmínkách

Při sumaci nemají být do výpočtu zahrnuty všechny prvky zvolené oblasti. Jejich výběr může záviset na vlastnostech jednotlivých hodnot nebo na hodnotách jiných buněk, podmínky jsou částečně proměnné.
TIP - Pro podmíněné načítání hodnot nabízí Excel rozličné možnosti a funkce. Jejich správný výběr závisí na druhu podmínek. Jestliže pro každou relevantní hodnotu platí pevná podmínka, použijte funkci "SUMIF". Je-li třeba respektovat více podmínek, je od Excelu 2007 navíc k dispozici funkce "SUMIFS". Při variabilních podmínkách budete naproti tomu potřebovat maticový vzorec nebo funkci "SOUČIN. SKALÁRNÍ". Rozdíly objasní následující příklad. Předpokládejme, že v buňkách "A1" až "A10" jsou uložena data a v buňkách "B1" až "C10" různé hodnoty, které slouží jako podmínky.
PEVNÁ PODMÍNKA: Nyní mají být sečteny všechny hodnoty ve sloupci "A", pro něž je v odpovídající buňce sloupce "B" hodnota větší než "10". K tomu použijeme vzorec
=SUMIF(B1:B10;">10";A1:A10)
První argument "B1:B10" definuje oblast, která má být vyhodnocována, za ním následuje podmínka "">10""; pamatujte přitom, že podmínky obsahující symboly nebo operátory musí být uvedeny v uvozovkách. Poslední argument "A1:A10" pak určuje sumarizovanou oblast. Oblasti pro podmínky a data mohou být i identické, takže pak by stačil vzorec
=SUMIF(A1:A10;">10")
Počínaje verzí Excel 2007 rozšiřuje funkce "SUMIFS" tento princip na maximálně 127 podmínek. Mějte však na paměti, že je u ní jiné pořadí argumentů. Zde se jako první uvádí sumarizovaná oblast. Za ní následují vždy jedna oblast kritérií a příslušná podmínka, přičemž oblasti se vždy zadávají odděleně.
Například vzorec
=SUMIFS(A1:A10;B1:B10;">10"; C1:C10;"<100")
sečte všechny hodnoty sloupce "A", pro něž jsou korespondující hodnoty sloupce "B" větší než "10" a odpovídající hodnoty sloupce "C" menší než "100".
VARIABILNÍ KRITÉRIA: Jsou-li podmínky sumarizace komplexnější, například "jestliže je hodnota ve sloupci B větší než odpovídající hodnota ve sloupci C", je pro vyhodnocení nutno použít maticový vzorec. Výběr hodnot, které mají být vzaty v úvahu, je realizován vynásobením logickou hodnotou. Zadejte tedy například
=SUMA(A1:A10*(B1:B10>C1:C10))
a vzorec bezpodmínečně ukončete klávesovou kombinací [Ctrl]+[Shift]+[Enter] – Excel pak zobrazí vzorec ve složených závorkách. Stejného výsledku v tomto případě dosáhnete také funkcí
=SOUČIN.SKALÁRNÍ(A1:A10; 1*(B1:B10>C1:C10))
Zde je důležité vynásobení druhého argumentu číslem "1", které převede logickou hodnotu na číslo.
UPOZORNĚNÍ: Prakticky ve všech případech můžete sumarizaci přehledně realizovat použitím pomocného sloupce. To lze doporučit zvláště během vývoje tabulkové kalkulace k překontrolování výsledků komplexních vzorců.

Foto: Mnohotvárný: Pás karet se dá v tomto dialogu interaktivně přizpůsobit individuálnímu stylu práce nebo i rozšířit.

15. Rychlé tipy

KONTROLA ZALOMENÍ STRÁNEK

Za tím účelem klikněte ve stavovém řádku Excelu 2007 a 2010 vpravo dole na "Rozložení stránky" nebo "Zobrazit konec stránky". Zpět se dostanete kliknutím na "Normálně".

ZOBRAZENÍ VERZE BROWSERU

Detailní informace o právě používané verzi Firefoxu získáte po zadání řetězce "about:support" do adresního řádku a stisku klávesy [Enter].

POČET SLOV

Příkaz "Počet slov" najdete ve Wordu od verze 2007 jako ikonu na kartě "Revize " v pásu karet vlevo v sekci "Kontrola pravopisu".

RYCHLÉ ZOOMOVÁNÍ

Pro zvětšení nebo zmenšení obrazu stiskněte ve Photoshopu [Ctrl]+[+] nebo [Ctrl]+[-]. V kombinaci s klávesou [Alt] se změní i velikost obrazového okna.

OZNAČENÍ OBLASTI DAT

Kombinací [Ctrl]+[Shift]+[*] označíte ve aktuální úsek kolem aktivní buňky, který je obklopen prázdnými buňkami a prázdnými sloupci.

RYCHLÝ VÝMAZ POSLEDNÍHO SLOVA

V dokumentu textového editoru Word vymažete klávesovou kombinací [Ctrl]+[ Backspace] vždy poslední celé slovo před aktuální pozicí kurzoru.

ROZŠÍŘENÍ DENNÍHO NÁHLEDU

Chcete-li v kalendáři Outlooku paralelně zobrazit více dní, označte je myší při stisknuté klávese [Ctrl] v měsíčním náhledu.

KONTROLA VYUŽITÍ PAMĚTI

Chcete-li ve Firefoxu získat informace o využití paměti, do adresního řádku zadejte "about:memory" a stiskněte [Enter].

OZNAČENÍ OBLASTÍ OBRAZU

V obrazovém editoru PaintShop Pro držte během výběru oblastí stisknutou klávesu [Shift]. Označené oblasti pak vytvoří jednu jednotku.

OŽIVENÍ OKNA V OUTLOOKU

Pomocí "Zobrazit | Okno Připomenutí" kdykoli otevřete svou pamatovací pomůcku, i když jste okno předtím omylem zavřeli


INTERNET

16. Outlook 2003, 2007, 2010

Uložení seznamu bezpečných odesílatelů a jeho přenos na nový počítač

Některé odesílatele e-mailů jste vyhodnotili jako spolehlivé, abyste měli okamžitý přístup ke všem jejich e-mailům. Nyní vás čeká přechod na nový počítač a chtěli byste na něj také přenést nastavení elektronické pošty.
TIP - Seznam bezpečných odesílatelů se stejně jako seznam blokovaných odesílatelů nenachází v PST souboru (Personal Store) a je nutno jej zálohovat a rekonstruovat separátně.
Vyvolání potřebného dialogu se liší podle verze Outlooku. V Outlooku 2007 otevřete "Akce | Nevyžádaná pošta | Možnosti nevyžádané pošty". V Outlooku 2010 zvolte v pásu nabídek kartu "Domů", zde klikněte na ikonu "Nevyžádaná pošta" a pak zvolte "Možnosti nevyžádané pošty…". Na kartě "Bezpeční odesílatelé" nyní najdete hledaný seznam. Zde můžete nejprve označit jednotlivé položky a pak je upravit, odebrat nebo manuálně nově přidat. Zálohu všech dat pořídíte kliknutím na "Exportovat do souboru ". Potom přejděte do požadované složky, jako "Název souboru" zadejte příslušné označení pro nový textový soubor a klikněte na "Uložit".
Stejným způsobem také můžete na kartě "Blokovaní odesílatelé" exportovat seznam odmítnutých odesílatelů. Poněvadž se jedná o čistě textové soubory, lze je mezi verzemi bez problémů vyměňovat. Chcete-li data přenést do jiného počítače, vytvořený textový soubor do něj zkopírujte, spusťte Outlook a opět navigujte na stejné dialogové okno. Nyní klikněte na tlačítko "Importovat ze souboru ", zvolte TXT soubor a pak klikněte na "Otevřít". Data teď budou bez dalších dotazů integrována do stávajícího seznamu Outlooku.

Foto: Přenosová práva: Seznamy bezpečných a blokovaných odesílatelů můžete exportovat a znovu načíst jako textový soubor.

17. Firefox 2.x, 3.x

Skrytí obslužných prvků pro zobrazení na malých monitorech

Příruční net- a notebooky mají jednu nevýhodu – malý displej. Projeví se to například při surfování: tady obslužné prvky browseru zabírají mnoho místa.
TIP - V nabídce "Zobrazení" lze potlačit téměř všechny nástrojové lišty. Bohužel je pak přístup k potřebným funkcím a panelům obtížný. Praktickou alternativu kompaktní, a přesto komfortní obsluhy poskytuje FlexBar. Toto bezplatné rozšíření vnáší nejdůležitější příkazy přímo do lišty "tabů" a rychle znovu dočasně zviditelní ostatní potlačené nástrojové lišty. Program najdete na addons.mozilla.org, konkrétně na adrese https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/flexbar/. Soubor stáhněte na disk a otevřete ho ve Firefoxu prostřednictvím nabídky "Soubor | Otevřít soubor". Po kliknutí na "Instalovat nyní" a restartu browseru bude FlexBar připraven k použití.
Nyní si ještě můžete chování doplňku přizpůsobit. Zpočátku jsou všechny lišty nadále viditelné a v navigační liště vpravo je nyní nová ikona pro konfiguraci nástroje Flexbar. Klikněte na malou šipku vpravo vedle této ikony a otevřete příkaz "Options". Tam aktivujte volbu "Autohide after 2 seconds", aby byly všechny nepotřebné lišty po této prodlevě potlačeny. Rozhodněte ještě, které ikony mají být trvale dosažitelné v liště "tabů", a nastavení potvrďte tlačítkem "OK". Napříště tedy bude většina lišt potlačena. Teprve až se ukazatel myši dotkne horního, spodního nebo levého okraje okna, budou lišty, které se tam normálně nacházejí, zobrazeny a po definované době zase zmizí.
Chcete-li nastavit chování jednotlivých lišt, opět klikněte na šipku vedle ikony doplňku a pak na příslušnou lištu. Přepínání se uskutečňuje postupným několikanásobným klikáním, přičemž přiřazený symbol signalizuje aktuální stav: "trvale zapnuta", "trvale vypnuta" nebo "automaticky". Uvědomte si přitom, že navigační lišta a lišta "tabů" nemohou být úplně vypnuty, poněvadž by to rapidně zhoršilo ovládání prohlížeče.

Foto: Podle potřeby: Flexbar samočinně vypíná a zapíná zobrazení obslužných prvků a uvolňuje tak na displeji místo pro vlastní obsah webových stránek.

18. Lastpass Xmarks

Záložky v různých browserech a počítačích vždy v aktuálním stavu

Ten, kdo používá více než jeden počítač, tento problém zná: každou chvíli hledá nějakou záložku či, chcete-li, oblíbenou položku, kterou dříve uložil na jiném počítači. A jsou-li ve hře různé prohlížeče, integrované synchronizační funkce "favoritů" nejsou mnoho platné.
TIP - Synchronizaci záložek nezávislou na platformě převezme bezplatné rozšíření LastPass Xmarks Sync. Je k dispozici pro nejdůležitější browsery, a to jak pro PC, tak i pro Mac. Xmarks ukládá záložky, resp. oblíbené položky na internetu, takže k této informaci můžete přistupovat z libovolného počítače.
INSTALACE NÁSTROJE: Z Chip DVD si stáhněte Xmarks Sync pro Firefox. Download pro všechny ostatní prohlížeče najdete na www.xmarks.com – tam prostě klikněte na ikonu právě používaného browseru.
Pod Firefoxem a Chrome se instalace spustí automaticky. Používáte-li Internet Explorer, uložte instalační MSI soubor a dvojitým kliknutím jej spusťte. Po instalaci se ve Firefoxu a Internet Exploreru spustí průvodce, který vám pomůže se zřízením účtu u Xmarks s uživatelským jménem a heslem i s první synchronizací vašich záložek. V browseru Chrome musíte vedle adresního pole kliknout na novou ikonu doplňku.
SYNCHRONIZACE ZÁLOŽEK: Pro vyrovnání "favoritů" v Internet Exploreru spusťte průvodce aktivací "Nástroje | Xmarks for IE" a zahajte synchronizaci kliknutím na "Synchronize now". Ve Firefoxu zní příkaz podobně: "Nástroje | Xmarks | Synchronize now". Pokud používáte Chrome, klikněte na ikonu vedle adresního pole a zvolte "Synchronize now". Jestliže Xmarks na svém centrálním serveru pod vaším účtem najde záložky z jiného počítače, nabídne tři možnosti: přepsání lokálních odkazů daty ze serveru, nahrazení údajů na serveru lokálními záložkami nebo spojení obou datových obsahů. Zamrzí však, že při tomto spojování Xmarks bohužel neprovádí kontrolu dublet. Pokud tedy směšujete několik záložkových souborů s podobnými obsahy, vznikne nepřehledná kolekce s mnoha zdvojenými položkami. Nejlépe je proto na hlavním počítači pravidelně zakládat kopie pročištěné sbírky. Tou můžete v případě potřeby přepsat data na serveru. Záložky uložené na internetu ostatně také můžete vyvolat a použít on-line. Za tím účelem otevřete www.xmarks.com a klikněte na "LOG IN". Pak zadejte své uživatelské jméno a heslo, opět klikněte na "LOG IN" a nakonec na "MY BOOKMARKS".
UPOZORNĚNÍ: Po převzetí Xmarks společností LastPass přibyla ještě prémiová nabídka se zálohovací funkcí, Open Tab Sync a synchronizací pro smartphony. Důležitější však je, že základní funkcionalita, na rozdíl od oznámení z konce loňského roku, je nadále k dispozici zdarma.

Foto: Vyrovnání: Freewarový nástroj Xmarks sjednotí seznamy oblíbených položek z různých browserů a z různých počítačových platforem.

19. Chrome 4, 5, 6, 7, 8

Načtení uložených uživatelských jmen a hesel

Browser Chrome na přání ukládá přihlašovací informace webových stránek. Naneštěstí jste zapomněli i jednotlivá jména uživatelů nebo hesla.uživatelů nebo hesla. Otevřený text: Bezplatný pomocný program ChromePass bleskurychle zjistí všechna v prohlížeči uložená hesla.
TIP - Freewarový nástroj ChromePass vám zpřístupní všechna v browseru uložená přístupová data. Program najdete na Chip DVD. Protože se jedná o prostředek na rekonstrukci hesel, smíte jej použít jenom na svém vlastním počítači. Stahování tohoto nástroje některé ochranné programy, jako je Kaspersky Internet Security, blokují. V takovém případě ochranný program dočasně vypněte, abyste download umožnili. ChromePass nevyžaduje žádnou instalaci a je po rozbalení ZIP archivu ihned použitelný. Data aktuálního uživatelského profilu v Google Chrome se zavedou automaticky. Vedle příslušné URL se vám vypíší také jednotlivá pole formuláře i jednotlivá uživatelská jména a hesla. Klávesovou kombinací [Ctrl]+[A] označte všechny položky. Potom otevřete příkaz "File | Save selected items". Definujte název a umístění textového souboru. Po kliknutí na "Save " se pak kompletní seznam zapíše na udané paměťové místo.
UPOZORNĚNÍ: Hesla pro webová sídla zásadně neukládejte v počítači, k němuž mají přístup jiné osoby. Činnost nástroje ChromePass ostatně názorně předvádí, jak snadné je načtení hesel i pro nepovolané osoby.

Foto: Otevřený text: Bezplatný pomocný program ChromePass bleskurychle zjistí všechna v prohlížeči uložená hesla.


KOMUNIKACE

20. Hotmail

Vytvoření aliasu

Při hledání nového bydlení, auta a podobně může být užitečná registrace do katalogů, které vám budou automaticky zasílat upozornění na nové nabídky. Jakmile však tyto nabídky již nebudete potřebovat, může být obtížné se z registru příjemců odebrat.
TIP - Pro rychlé vytvoření dočasných e-mailových schránek lze využít služeb, jako jsou 10minutemail.com, mailinator.com a další. Problémem je, že domény, a tedy i e-mailové adresy tohoto druhu jsou stále častěji při registracích automaticky blokovány.
Používáte-li Hotmail, můžete na to jít elegantněji díky nové funkci schránky – vytvoříte si tzv. alias neboli alternativní e-mail. Tato "schránka" s vlastní adresou se v Hotmailu zobrazí jako samostatná složka, čímž se případné nevyžádané zprávy nedostanou mezi doručenou poštu ve vaší hlavní schránce.
Pro vytvoření aliasu přejděte do webového prostředí schránky na adrese mail.live.com. Po přihlášení najeďte kurzorem myši na tlačítko "Doručená". Tím se hned vedle zobrazí nenápadná volba "Další akce… ". Klikněte na ni a poté zvolte "Vytvořit alias ve službě Hotmail". Na nové stránce si zvolte alternativní jméno a potvrďte kliknutím na "Vytvořit alias" a "Hotovo". Nový alias je obvykle připraven k použití během několika sekund, pro příjem e-mailů poté slouží speciální složka "váš_alias@hotmail.com", kterou najdete mezi ostatními složkami své pošty.
UPOZORNĚNÍ: Během jednoho roku si lze vytvořit maximálně pět aliasů, celkový maximální počet je pak omezen na 15 aliasů.

Foto: Nová funkce: Vytvoření dočasného alternativního e-mailu, tzv. aliasu, je účinná pojistka proti obtěžujícím e-mailům.

21. Gmail

Upozornění na nový e-mail v panelu prohlížeče

V prohlížeči máte Gmail otevřený prakticky neustále. Při práci s více panely vám ale vadí, že prohlížeč na nový e-mail nijak neupozorní. Vždy se musíte podívat sami.
TIP - Napříště vás může na nový e-mail upozornit chytrá ikona v "tabu" prohlížeče. Ta kromě obvyklé favikony Gmailu zobrazí také počet nepřečtených zpráv. Vše funguje zcela automaticky, bez potřeby cokoliv aktualizovat.
Pro aktivaci této zatím experimentální funkce přejděte ve schránce do "Nastavení | Laboratoř" a u funkce s názvem "Ikona nepřečtené zprávy" přepněte na "Aktivovat". Změnu nakonec potvrďte kliknutím na tlačítko "Uložit změny" na konci stránky.
UPOZORNĚNÍ: Rozšíření funguje pouze v prohlížečích Chrome, Firefox a Opera.

Foto: Nové zprávy: Díky experimentální funkci Gmailu je upozornění na nové e-maily vidět i při práci s více taby.

22. Dropbox 1.0

Nastavení výběrové synchronizace

Dropbox odvádí skvělou službu – stačí uložit data do vybrané složky, a prakticky ihned je vše k dispozici napříč všemi synchronizovanými počítači i webem. Vám by se však více hodilo, aby se na netbooku synchronizovalo pouze to nejnutnější.
TIP - Pokud na některém z počítačů chcete synchronizovat pouze určité složky, z adresy www.dropbox.com/install si stáhněte a nainstalujte nový Dropbox ve verzi 1.0. Kromě nižších systémových nároků nabízí nová verze také možnost výběrové synchronizace, což přináší úlevu především pro netbooky s omezeným výkonem, konektivitou i diskovou kapacitou.
Pro nastavení podsložek, které synchronizovat chcete, a které ne, klikněte u systémových hodin na tray ikonu Dropboxu a poté na "Preferences". V podnabídce "Advanced" klikněte na tlačítko "Selective Sync". V následujícím dialogu zrušte zatržítko u složek, které synchronizovat nechcete. Nové nastavení nakonec postupně potvrďte tlačítky "Update" a "OK".

Foto: Nové funkce: V nové verzi umožňuje Dropbox na každém počítači nastavit, které složky se mají synchronizovat, a které ne.

23. Twitter

Třídění twítů do listů

Jelikož se váš seznam sledovaných uživatelů již značně rozrostl, začíná být výpis posledních twítů na domovské stránce nepřehledný. Uvítali byste proto možnost twíty tematicky roztřídit do skupin.
TIP - Pro tento případ můžete využít možnost vytvoření několika seznamů, tzv. listů, a oddělit tak například své přátele od zpravodajství, robotů apod.
Pro vytvoření seznamu přejděte na svou domovskou stránku Twitteru (Home) a v nabídce "Lists" klikněte na "Create a list". Nový list pojmenujte (List name) a vyberte, zda bude veřejný (volba Public), nebo soukromý (Private). Veřejný seznam budou moci ostatní uživatelé Twitteru následovat a také se dozví, že jste je do tohoto seznamu přidali. Soukromý seznam je pro ostatní uživatele neviditelný. Kliknutím na "Save list" vše uložte.
Pro naplnění listu uživateli nyní přejděte na profil uživatele, kterého chcete do listu zahrnout. Tam poté klikněte na tlačítko se symbolem seznamu a pomocí zatržítka vyberte vytvořený list. Stejný postup zopakujte i pro přidání dalších uživatelů.
VEŘEJNÉ LISTY: V profilu každého uživatele pod nabídkou "Lists | Lists following @..." najdete seznam listů, ve kterých je uživatel zahrnut. Pokud se vám některý z listů zalíbí, můžete tento list začít následovat kliknutím na tlačítko "+". Nabídku všech vámi sledovaných seznamů najdete na své domovské stránce Twitteru v nabídce "Lists".

Foto: Přehledně: Chaotickému pročítání velkého množství twítů se vyhnete vytvořením tematických seznamů.

24. Outlook 2010

Automatické přeposílání příchozích zpráv od určeného odesílatele

Při práci na projektu potřebujete přeposílat svému asistentovi veškeré klientovy požadavky. A protože čas jsou peníze, uvítali byste, aby se asistentovi všechny zprávy od tohoto klienta přeposílaly automaticky.
TIP - Pomocí pravidel lze Outlook nastavit tak, aby příchozích zprávy od určitých odesílatelů samočinně odeslal na další e-mailové účty.
Chcete-li tak učinit, klikněte v Outlooku na kartu "Soubor" a tam pokračujte na "Informace | Spravovat pravidla a upozornění". V následujícím dialogu klikněte na tlačítko "Nové pravidlo". Ve skupině "Vytvořit zcela nové pravidlo" vyberte "Použít pravidlo na přijaté zprávy " a pokračujte na "Další". V následující části se definují podmínky, které musí zpráva splňovat pro provedení tohoto pravidla.
V případě nastavení přeposílání e-mailů od konkrétního odesílatele zaškrtněte v části "Krok 1: Vyberte podmínky " volbu "od: osoby nebo veřejná skupina". Poté v části "Krok 2: Upravte popis pravidla" klikněte na odkaz "osoby nebo veřejná skupina". Otevře se nové okno s kontakty, kde vyberte odesílatele, na kterého se pravidlo bude vztahovat, buďto z adresáře, nebo zadejte e-mailovou adresu do políčka "Od". Poté pokračujte tlačítky "OK" a "Další".
Jako další zaškrtněte políčko "předat dál uživateli: osoby nebo veřejná skupina " a pokračujte kliknutím na stejnojmenný odkaz v části "Krok 2". V novém okně obdobným způsobem jako v předchozím kroku zadejte tentokrát příjemce, kterému chcete zprávy předávat, a nastavení potvrďte tlačítkem "OK" a "Další". Následující krok rovnou přeskočte kliknutím na "Další" a poté zadejte libovolný název pravidla. Jestliže chcete nové pravidlo aktivovat u všech svých e-mailových účtů v Outlooku, zaškrtněte volbu "Vytvořit toto pravidlo pro všechny účty". V případě, že máte nastaven pouze jeden e-mailový účet, není tato možnost aktivní.
Na závěr vše potvrďte kliknutím na tlačítko "Dokončit", čímž pravidlo definitivně vytvoříte. V seznamu vytvořených pravidel poté překontrolujte, zda je toto pravidlo aktivováno zatržítkem. Napříště se budou doručené e-maily splňující nastavená kritéria automaticky přeposílat dál podle nového pravidla.

Foto: Pošli to dál: Nastavením pravidel můžete v Outlooku automaticky přeposílat příchozích zprávy na další e-mailové účty.


DIGITÁLNÍ FOTO

25. Profesionální tip

Vytvořte působivý odraz hor v jezeře

Fotograf se často potýká s problémem, že se se svým fotoaparátem nedostane na zcela ideální místo pro pořízení perfektního snímku. V záběru vyfotografovaném z dostupného místa proto často vadí například větve v popředí nebo jiné, ještě mnohem rušivější prvky.

PROBLÉM

Pozice fotografa nebyla v případě pořízení této fotografie optimální. Hory v pozadí sice vypadají velmi pěkně, ale nepodařilo se vyfotografovat jejich odraz v jezeře. Tomu bránilo množství větví v popředí. Fotograf tedy musel snímek dole oříznout, aby se větví zbavil, a vznikl širokoúhlý záběr, který ovšem není ideální.

FOTOGRAFUJTE JINAK

Často se vám do cesty připletou nějaké překážky – i v případě fotografování. Není ale nutné spokojit se hned s první trochu lepší pozicí. Rozhlédněte se kolem sebe a hledejte výhodnější postavení, ze kterého je lepší výhled. Ideálně tedy v tomto případě nějaké vyvýšené místo, ze kterého můžete jezero zabrat, aniž by se vám do záběru dostaly stromy nebo keře. Zkuste třeba vylézt na nějakou skalku.

OPTIMALIZACE NA POČÍTAČI

Pokud chcete fotografii upravit tak, aby opět získala lepší, pro fotografii klasický formát, máte v podstatě dvě možnosti: můžete snímek oříznout i ze stran (tím ale přijdete o důležité obrazové informace), nebo můžete obraz rozšířit do nové oblasti. Můžete využít jezero a rozšířit odraz hor na jeho hladině. Takovéhoto efektu dosáhnete velmi snadno pomocí programu Adobe Photoshop Elements 9, konkrétně pomocí funkce "Reflection" (Odraz). Vytvořte nový soubor, který bude mít stejnou šířku, ale dvakrát tak velkou výšku než původní snímek. Jako barvu pozadí zvolte černou. Potom otevřete snímek a posuňte ho nahoru. Duplikujte vrstvu pomocí "Vrstva | Duplikovat vrstvu...". Pro novou vrstvu zvolte příkaz "Obraz | Transformace | Libovolná transformace". Uchopte horní vodítko a stáhněte ho dolů, aby byl obraz zrcadlený. Změnu potvrďte kliknutím na zelené zatržítko. Pomocí "Vrstva | Nová vrstva úprav | Úrovně " připravte ztmavení zrcadleného obrazu. Po kliknutí na "OK" přetáhněte vrstvu úprav pod zrcadlený objekt. Následně stiskněte klávesu [Alt] a přepínejte mezi zrcadlením a nastavením úrovně. Jako masku vrstvy zvolte bílou barvu, vyberte nástroj pro přechod a zvolte černobílý přechod pro dolní čtvrtinu zrcadlového obrazu . Pomocí filtru "Rozostření | Gaussovské ..." přidejte zrcadlené části jemné rozostření, aby vypadala přirozeněji.

26. Photoshop

Dodejte starým černobílým fotografiím barvu

Při přehrabování v krabici se starými fotografiemi jste narazili na opravdu povedené černobílé záběry. Jsou jedinečně a většinou i estetické – o tom není pochyb. Pro zhotovení pozvánky na narozeniny by však bylo dobré starší fotografii oživit barvou.
TIP - Staré černobílé fotografie můžete doplnit světlejšími barvami v počítači. Dosáhnout toho, aby vypadaly pěkně, však vůbec není jednoduché. Především správně zvolit pleťové barvy vyžaduje určitou praxi a napoprvé se vám to patrně nepovede.
NASKENOVÁNÍ FOTOGRAFIE: Abyste dosáhli dobrého výsledku, potřebujete samozřejmě velmi kvalitní předlohu. Fotografii tedy musíte do počítače dostat pomocí kvalitního fotografického skeneru a příslušného nastavení – použijte rozlišení 300 dpi. Ovladač fotografického skeneru často nabízí i dodatečné funkce pro skenování starších snímků – dokáže tedy například částečně nebo úplně odstranit prach, rýhy, fleky a podobně.
VYTVOŘTE MASKU: Uložený obrázek otevřete ve Photoshopu. Nyní bude nutné vymezit oblasti, které budete chtít vybarvit. Pro každou oblast vytvořte jednu vrstvu a pomocí nástroje pro výběr cesty určete místo, které budete chtít vybarvit. To je samozřejmě náročná práce, která zabere dost času. Na tomto kroku však záleží to, jak bude vypadat celkový výsledek – postupujte tedy pečlivě a opatrně. Chceteli aktivovat výběr, stiskněte a podržte klávesu [Ctrl]. Vytvořte složku, pojmenujte ji a klikněte na ikonu masky vrstvy. VYBARVENÍ OBJEKTŮ: Uložte do složky kopii vrstvy pozadí, vyberte ji a klikněte na kulatou černobílou ikonu ("Vytvořit novou vrstvu výplně nebo úprav") palety vrstev. Z nabídky vyberte "Vyvážení barev" a pomocí tří posuvníků si namíchejte barvu, kterou potřebujete. Ujistěte se, že volba "Zachovat světlost" je zatržena – barvy tak budou bohatší.
VYLEPŠETE VÝSLEDEK: Vrstva výplně nebo úprav může být kdykoli změněna, popřípadě úplně zakázána, a původní soubor zůstane nedotčen. Můžete si tedy s úpravami dle libosti hrát. Například z nabídky vrstvy výplně nebo úprav vyberte položku "Křivky". Můžete pak snadno měnit kontrast části obrazu tím, že mírně deformujete křivku do tvaru písmene "S".
DALŠÍ VYBARVENÉ OBLASTI: Pro každou část obrázku, která má být vybarvena, si vytvořte samostatnou složku s kopií vrstvy pozadí a s odpovídajícími maskami vrstev. Pokud byste úpravy aplikovali přímo na vrstvu pozadí, účinky jednotlivých efektů by se překrývaly a mohlo by to vyvolat nepředvídatelné výsledky.
KONEČNÁ FÁZE: Po vybarvení všech oblastí můžete ještě celkový snímek upravovat jako tradiční fotografii. Celý projekt si ale uložte, abyste případně ještě mohli upravovat i jednotlivé vrstvy.
POZNÁMKA: Při takovýchto komplexnějších úpravách by vám mohl výrazně usnadnit práci grafický tablet. Například tablet Bamboo Pen & Touch – CTH-460-EN stojí okolo 2 000 Kč a pomůže vám hlavně při zadávání ořezových cest.

Foto: Dobarvená: Staré černobílé fotografie dostanou úplně nový vzhled, když se jejich jednotlivé části dobarví.

27. Digitální fotografie

Vyřešte" lidi na snímcích tak, že z nich uděláte duchy

Fotografie městských staveb často působí jako bez života, zvlášť když se na fotografii nevyskytuje žádný člověk. Působí to pak nepřirozeně. Na jiném snímku, například na turisticky zajímavých místech, zase mohou lidé překážet, když je jich moc.
TIP - Zajímavým trikem, který vyřeší tuto situaci, může být rozmazání lidí – uděláte z nich něco jako duchy. Snímku to přinese potřebnou dynamiku, ale zároveň jsou "lidé" dostatečně transparentní, aby zcela nezakryli pohled na zajímavou budovu nebo památku.
V tomto případě musíte samozřejmě pracovat s dlouhými expozicemi. Aby bylo možné použít dlouhý expoziční čas za denního osvětlení, budete muset použít neutrální filtr (s neutrální hustotou). Jedná se o transparentní šedé filtry, které jsou k dispozici v různých úrovních průhlednosti. To umožňuje použít za stejného osvětlení a clony různě dlouhé expoziční časy. Další věcí, kterou budete nutně potřebovat, je stativ. Bez něho těžko udržíte fotoaparát na stejném místě po dobu několika sekund. Fotoaparát přepněte na manuální režim a nastavte vyvážení bílé na 100 ISO (nebo ještě méně, pokud je to možné). Clonu nastavte na hodnotu 16–22, a v případě, že svítí slunce, nastavte expoziční čas na dvě sekundy. To jsou samozřejmě jen výchozí hodnoty – budete muset hodně experimentovat, než se vám povede optimální výsledek.

28. Digitální fotoaparáty

Několik tipů, jak připravit digitální fotoaparát pro natáčení videa

Dnes už téměř každý nový digitální fotoaparát umožňuje nahrávat videosekvence.
Některé to zvládají opravdu velmi dobře, a navíc i v rozlišení Full HD. Zatímco ale digitální kamera (kamkordér) je vyřešena tak, aby začala po zmáčknutí tlačítka nahrávat video, u digitálního fotoaparátu je potřeba věnovat přípravě a optimalizaci nějakou dobu. Máme pro vás několik tipů, jak takovouto přípravu provést.

TIP - Použijte externí mikrofon: Při automatickém zaostřování, stabilizaci obrazu a funkci zoomování se používá motor. Ten vydává slabší či silnější zvuk, který mikrofon přímo umístěný na těle fotoaparátu samozřejmě zaznamená, a zvuková stopa jen pak hůř použitelná. Komu tedy záleží na kvalitě natáčeného zvuku, udělá nejlépe, když si pořídí externí mikrofon. Perfekcionisté se mohou vybavit externím přenosným nahrávacím zařízením se dvěma mikrofony a slotem pro paměťovou kartu (například Zoom H1 s cenou asi 2 500 Kč) – při střihu je pak potřeba zvuk synchronizovat.
TIP 2: Velká a rychlá karta: Paměťové karty dodávané s digitálními fotoaparáty jsou většinou příliš malé pro nahrávání videozáběrů v HD kvalitě. Vybavte se tedy dostatečně velkou SD kartou (ne menší než 8 GB, nejlépe 32 GB) s dostatečně vysokou přenosovou rychlostí. Měla by být alespoň třídy Class 4 (přenosová rychlost 32 MB/s). Pokud ovšem kamera nahrává ve Full HD kvalitě s nízkou kompresí záznamu, bude lepší karta Class 6 (přenosová rychlost 48 MB/s).
TIP 3: Vypněte automatiku: Nastavení expozice a vyvážení bílé barvy nezvládají digitální fotoaparáty při filmování vždy perfektně. Nastavte si tedy expozici (clonu, citlivost ISO) a vyvážení bílé ručně podle vlastních představ, především pokud chcete ve svém klipu jasnější nebo ostřejší barvy. A pokud podle vašich představ nefunguje automatické zaostřování (například při rychlejších scéná
Komerční sdělení


Vyšel nový Chip! Nedostanete se do trafiky?

Objednejte si ho až domů. Poštovné zdarma.
Objednat aktuální číslo DIGI HNED