Menu

Tipy a triky

Tipy a triky

WINDOWS JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS

1. Windows Vista, 7

Vypátrání a odstranění osobních metadat ze souborů

Během používání mnoha aplikací se mohou mezi rozšířené souborové informace nepozorovaně dostat osobní data. Dříve než teď soubory někomu předáte, chtěli byste tyto údaje zkontrolovat a vyčistit.
TIP - V Průzkumníku můžete skrytá přídavná data nejen vyhledat, ale i vymazat. Za tím účelem navigujte na daný soubor, pravým tlačítkem myši klikněte na jeho položku a v místní nabídce zvolte příkaz "Vlastnosti". Pak přejděte na kartu "Podrobnosti ". Podle zvoleného typu soboru teď uvidíte poměrně rozsáhlý seznam nejrůznějších informací, které se ukládají společně se souborem. Nastavte tam kurzor na určitý údaj ve sloupci "Hodnota". Dá-li se tato informace změnit, uvidíte nyní ve vstupním nebo rozevíracím poli. V něm můžete hodnotu upravit. Pokud chcete odstranit především osobní informace, je však tato metoda příliš zdlouhavá. Namísto toho tedy níže klikněte na odkaz "Odebrat vlastnosti a osobní informace ". V následném dialogu je standardně nastavena volba "Vytvořit kopii s odstraněním všech vlastností". Jestliže toto nastavení ponecháte, po kliknutí na "OK" vytvoříte nový soubor obsahující jen ty informace, které jsou potřebné pro jeho otevření.

Foto: Ochrana dat: Před zveřejněním souborů na internetu můžete v Průzkumníku nežádoucí osobní informace odstranit.

2. Windows 7

Zřetelnější zobrazení otevřených a zavřených složek v Průzkumníku

Označování otevřených a zavřených složek ve stromové struktuře Průzkumníka vám připadá málo výrazné. Proto byste k tomu chtěli používat jiné, výmluvnější symboly.
TIP - Za tím účelem otevřete editor registru tak, že kliknete na "Start" a do pole "Prohledat programy a soubory" zapíšete příkaz "regedit". Výsledek hledání pak uvidíte přímo v nabídce Start. Tam pod "Programy" klikněte pravým tlačítkem myši na "regedit.exe" a v místní nabídce zvolte příkaz "Spustit jako správce". Příkaz musíte potvrdit pro Řízení uživatelských účtů a eventuálně se ještě autorizovat volbou účtu s oprávněním správce a zadáním příslušného hesla.
Potom ve stromové struktuře v levé části okna editoru přejděte na klíč "HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons". Nyní v pravé části okna klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo a zvolte kontextový příkaz "Nový | Řetězcová hodnota". Název navržený Windows přepište hodnotou "4". Tak nadefinujete interní klíč pro otevřené složky. Zavřené složky jsou reprezentovány číslicí "3".
Nově vytvořený řetězec otevřete dvojitým kliknutím na jeho položku a jako hodnotu doplňte úplnou cestu k souboru "shell32.dll". K zásobě ikon (symbolů) v tomto souboru můžete přistoupit tak, že přímo za údajem cesty uvedete za čárkou interní hodnotu indexu požadovaného symbolu. Chcete-li symbol otevřené složky v Průzkumníku nahradit například červeným zaškrtávacím háčkem, při standardní instalaci použijte "%SystemRoot%\ system32\SHELL32.dll,144". Po těchto změnách zavřete editor registru příkazem "Soubor | Konec" a počítač restartujte.
Mimochodem, chcete-li se dozvědět, které symboly "shell32.dll" obsahuje, můžete se uchýlit k malému triku: Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou složku a v místní nabídce zvolte příkaz "Vlastnosti". Pak na kartě "Přizpůsobit" klikněte na "Změnit ikonu". Následný dialog vypíše všechny symboly ze souboru "shell32.dll". Abyste pro nějakou ikonu zjistili hodnotu jejího indexu, stačí odpočítat jeho pořadí. Pro správný výsledek ovšem musíte začít od "Null" a počítat shora dolů. Poněvadž Windows 7 vypisují symboly ve čtyřech řádcích, má tedy druhý symbol v prvním řádku číslo "4".

Foto: Nápadnější znaky: V systémovém registru si pro otevřené nebo zavřené složky dokumentů nadefinujte výraznější ikony.

3. Windows 7

Individuální využívání Řízení uživatelských účtů

Řízení uživatelských účtů (UAC) se chová poněkud rozporuplně. Pod Vistou bylo možné UAC buď používat, nebo vypnout. Nyní se ptáte, jak je tomu pod Windows 7.
TIP - Pod Windows 7 můžete volit mezi čtyřmi různými stupni Řízení uživatelských účtů. Otevřete tedy "Start | Ovládací panely" a pak "Centrum akcí".
V levé části okna klikněte na odkaz "Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů". Tento příkaz musíte pro Řízení uživatelských účtů potvrdit a eventuálně se ještě autorizovat volbou účtu s oprávněním správce a zadáním příslušného hesla. V následném dialogu teď můžete volit mezi čtyřmi bezpečnostními stupni Řízení uživatelských účtů. Za tím účelem myší posuňte regulátor do požadované polohy a volbu potvrďte tlačítkem "OK". Také tento příkaz musíte opět potvrdit autentizací přes účet správce.
Při nejbezpečnějším nastavení vás bude systém informovat o všech změnách systémových nastavení, které zásadně vyžadují oprávnění správce. K tomu Windows ztmaví obrazovku a odepřou vám přístup k jiným aplikacím, dokud nerozhodnete o změně systémových nastavení.
Další stupeň informuje jenom o změnových pokusech vyvolaných externími programy. Pokud naproti tomu měníte nastavení Windows sami, tento nový stupeň Řízení uživatelských účtů to ignoruje. Třetí stupeň funguje stejně jako druhý, upouští však od ztmavení plochy.
Čtvrtý stupeň už žádné informace neposkytuje a pracuje plně automaticky takto: Je-li uživatel přihlášen jako správce, mohou hackeři nebo viry bez problémů a nepozorovaně provádět systémové změny. Pokud používá uživatelský účet bez oprávnění správce, Windows naproti tomu bez zpětného dotazu odepřou všechny změny systému.

Foto: Diferencovaně: Ovládací panely ve Windows 7 nabízejí pro Řízení uživatelských účtů čtyři různé stupně.

4. Windows 7

Realizace proměnného pozadí plochy palubními prostředky

Pro zábavnější práci s plochou Windows by se měly častěji střídat obrázky na pozadí. Dosud jste k tomu používali externí nástroj, ale u Windows 7 doufáte v podporu operačním systémem.
TIP - Nemýlíte se – pravým tlačítkem myši klikněte na volné místo plochy a v místní nabídce zvolte příkaz "Přizpůsobit ". V následném dialogu klikněte dole na odkaz "Pozadí plochy". Nyní si můžete vybrat pozadí kliknutím na jeden z nabízených obrázků. Poté pro svou budoucí "diashow" zvolte další obrázek. Jakmile se nad tímto obrázkem ocitne ukazatel myši, objeví se v levém horním rohu malý prázdný rámeček. V něm dejte zaškrtnutím najevo, že obrázek má být do posloupnosti zařazen. Tímto způsobem můžete přidávat i další obrázky. Rychleji to půjde, jestliže podržíte stisknutou klávesu [Ctrl] a postupně kliknete na všechny zvolené obrázky nebo prostě aktivujete "Vybrat vše".
Zvolíte-li více než jeden obrázek, Windows aktivují řídicí prvky pod "Změnit obrázek v intervalu". V tomto rozevíracím poli zvolte časový interval mezi "10 sekund" a "1 den", po jehož uplynutí mají Windows pozadí změnit. Chcete-li, aby se obrázky střídaly v náhodném pořadí, aktivujte volbu "Náhodně". V rozevíracím poli "Pozice obrázku" určete, jak mají být vaše obrázky na pozadí umístěny. Windows zde například mohou obraz při dodržení poměru stran zvětšit tak, aby zaplnil celou plochu (volba "Vyplnit"). Přitom ovšem může být (v závislosti na formátu) u některého z okrajů něco oříznuto. Volba "Roztáhnout" naproti tomu nemá valný smysl, poněvadž Windows pak obrázek roztáhnou na rozměry plochy, čímž jej nehezky zkreslí.
Mimochodem, Windows v popsaném dialogu nejprve prezentují obrázky pro pozadí z různých standardních složek. Nejspíš však budete chtít používat obrázky vlastní. Ty proto shromážděte v určité složce, potom ve výběrovém dialogu klikněte na "Procházet…" a v následném okně navigujte na příslušnou složku.

5. Windows XP, Vista, 7

Potlačení ukládání přístupů k souborům

NTFS protokoluje čas každého přístupu k souboru. Vás ale zajímají jenom časy, kdy byl soubor založen a naposled změněn. Zbývající funkce byste chtěli vypnout.
TIP - Za tím účelem vložte do vstupního pole nabídky Start (resp. v dialogu "Spustit " pod XP) příkaz "regedit" a stiskněte [Enter]. Potom případně potvrďte bezpečnostní dotaz Řízení uživatelských účtů. Nyní v registru navigujte na klíč "HKEY_ LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\FileSystem". V pravé části dialogu pak dvojitě klikněte na hodnotu DWORD "NtfsDisableLastAccessUpdate". Hodnotu změňte na "1", čímž vypnete ukládání časových razítek. U některých systémů to už je takto přednastaveno. Změnu potvrďte tlačítkem "OK" a editor registru zavřete. Po příštím restartu počítače se už přístupové časy protokolovat nebudou.
Upozornění: Protokolování všech přístupů k souborům je z hlediska zabezpečení zajímavé nanejvýš pro správce sítě. Jako běžný uživatel tyto údaje zpravidla nepotřebujete. Eventuálně je mohou využívat určité specializované nástroje, například defragmentační programy. Potlačení protokolování by nemělo působit žádné problémy, ale jen zrychlit přístup k objemným složkám, poněvadž se tak ušetří protokolování zápisových přístupů. Kromě toho se tím také sníží opotřebení eventuálně použitého SSD disku.

Foto: Zrychlení: Bez protokolování časů přístupu bude Průzkumník ve velkých složkách navigovat rychleji.

6. Windows 7

Dočasné blokování aktualizace z SP1

Už před vydáním Service Packu 1 pro Windows 7 kolovaly na internetu jeho předběžné verze. Abyste zabránili potenciálním problémům na důležitých počítačích, chtěli byste pro jistotu zablokovat automatickou instalaci.
TIP - Chcete-li automatickou instalaci zásadně nechat aktivovanou, nejraději použijte bezplatný nástroj "Service Pack Blocker" od Microsoftu (pro stažení zadejte na www.microsoft.com/downloads/ výraz "Service Pack Blocker"). Klikněte na odkaz Windows "Service Pack Blocker Tool Kit" – nastavte jazyk a soubor stáhněte. Poté spusťte EXE soubor a zvolte cílovou složku pro rozbalení archivu. Tam pak najdete vedle standardní komponenty "SPBlockingTool.exe" pro lokální počítače také skript "SPreg.cmd" a předlohu zásad "NoSPUpdate.adm" pro speciální použití v rukou správců. Vlastní funkci realizuje nová položka v systémovém registru. V klíči "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate " tedy vytvořte hodnotu DWORD s názvem "DoNotAllowSP" a poté její hodnotu nastavte na "1".
Jako domácí uživatel klikněte pravým tlačítkem myši na položku "SPBlockingTool.exe" a zvolte kontextový příkaz "Spustit jako správce". Pak musíte potvrdit dotaz Řízení uživatelských účtů a příkaz případně ještě autorizovat volbou účtu s oprávněním správce a zadáním příslušného hesla. O úspěšné instalaci dostanete krátkou zprávu.
Toto nastavení blokuje pouze přenos prostřednictvím služby Windows Update, nezabraňuje však pozdější manuální instalaci Service Packu. Instalace bude blokována maximálně dvanáct měsíců po uvolnění Service Packu. V této době byste měli instalaci otestovat na jiném počítači a/nebo sledovat reakce uživatelů na webu a Service Pack potom co nejdříve doinstalovat.
Upozornění: Ohlášený Service Pack šíří a instaluje služba Windows Update automaticky. Okamžitá instalace však není bezpodmínečně nutná. Obdržené důležité bezpečnostní aktualizace jsou na aktualizovaných systémech už nainstalovány a v Service Packu jen ještě jednou shrnuty. Na změněné nebo vylepšené funkce je zpravidla vhodné nějaký čas počkat, než budou objeveny a odstraněny případné počáteční problémy Service Packu. Často je totiž obtížné po instalaci SP čistě uvést vše do původního stavu.

Foto: S povolením: Aby se vaše přání ohledně instalace Service Packu splnila, potřebujete oprávnění správce.

7. Windows XP, Vista, 7

Rozšíření Průzkumníka o užitečné funkce

Ve věcech správy souborů spoléháte na Průzkumníka Windows. Občas u něj však postrádáte tu či onu potřebnou funkci. Zajímá vás proto, zda se jeho funkčnost dá rozšířit.
TIP - Velmi praktickým rozšířením shellu pro Průzkumníka je FilerFrog. Dnes už je dokonce nabízen jako freeware – proto jsme jej pro vás nahráli na Chip DVD.
Nejprve rozbalte ZIP archiv a pak spusťte MSI soubor vhodný pro váš systém, neboť FilerFrog je k dispozici jako 32i 64bitová verze. Instalaci si ještě musíte nechat odsouhlasit prostřednictvím Řízení uživatelských účtů. Nakonec je třeba restartovat počítač, aby se nástroj integroval do Průzkumníka.
Napříště bude "FilerFrog" figurovat jako přídavná položka v kontextové nabídce Průzkumníka. Budete-li pak chtít například v rozsáhlé složce zatřídit některé soubory do podsložky, označíte je a zvolíte kontextový příkaz "Filerfrog | Organize | Extract Files to Folder". Pak už jen zadáte název nové podsložky a kliknete na "OK".
Nyní nástroj tuto složku založí a přesune do ní všechny označené soubory. Stejně svižně můžete také obsahy jednotlivých podsložek shrnout v nadřazené složce: Pravým tlačítkem myši klikněte na podsložku (podsložky) a zvolte příkaz "FilerFrog | Organize | Extract Files From Folder". Odstranění prázdné podsložky ještě nakonec potvrďte tlačítkem "Yes". V podnabídce "Organize " kromě toho můžete soubory kopírovat, přesouvat nebo aktuální cestu převzít do schránky. Položkou nabídky "List of Files" vytvoříte různé seznamy souborů jako textové nebo HTML soubory. To je zvláště praktické, jestliže si chcete například založit a vytisknout sbírku písní či videí.
Pod "Security" nabízí nástroj interní programovou možnost rychle zašifrovat soubory nebo celé složky a opatřit je heslem. Dešifrování dat pak funguje jen na počítačích, v nichž běží FilerFrog. A konečně pod "Split and Join" můžete velké soubory rychle rozložit na předdefinované nebo libovolné části, aby se daly například vypálit na více CD.
Pod bodem nabídky "Rename" umožňuje nástroj četné varianty komplexního přejmenování. Můžete se zde postarat o automatické číslování, o předřazení nebo připojení určitých textů nebo o odstranění definovaného počtu znaků z názvů. Kromě toho lze názvy zpracovávat metodou "Najít a nahradit". Tyto funkce jsou užitečné například při uspořádávání sbírky fotografií.

Foto: Žabí král: S nástrojem FilerFrog vyřídíte mnoho úloh správy souborů pohodlně v jednom kroku.

8. Windows XP, Vista, 7

Vypnutí zasílání chybových zpráv Microsoftu

Havaruje-li pod Windows nějaký program, operační systém se vás zeptá, zda má data k tomuto problému odeslat Microsoftu. To pokaždé odmítnete. Nyní byste proto chtěli tyto protokoly o chybách deaktivovat už předem.
TIP - Postup se liší podle použité verze Windows. Obecně se však nejprve vypíná vlastní funkce a potom se deaktivuje ještě příslušná služba, která zbytečně brzdí výkon systému.
Pod Windows XP v Ovládacích panelech dvojitě klikněte na ikonu "Systém". V okně "Vlastnosti systému" přejděte na kartu "Upřesnit" a dole klikněte na "Zasílání zpráv o chybách". Tam aktivujte volbu "Zakázat zasílání zpráv o chybách". Kromě toho ještě musíte zrušit zaškrtnutí u "Upozornit pouze v případě výskytu kritické chyby". Po kliknutích na "OK" bude funkce vypnuta.
Pod Vistou klikněte v Ovládacích panelech na "Systém a údržba" a pak na "Hlášení a řešení problémů". Přejděte na odkaz "Změnit nastavení". Dále aktivujte volbu "Požádat mě o kontrolu, zda došlo k problému" a klikněte na "Upřesnit nastavení ". Tam nastavte stav podávání chybových zpráv pro vlastní programy na "Vypnuto". Otevřené dialogy potvrďte tlačítkem "OK".
Pod Windows 7 klikněte v Ovládacích panelech na "Systém a zabezpečení" a pak na "Centrum akcí". Tam přejděte na odkaz "Změnit nastavení Centra akcí" a poté klikněte na "Nastavení hlášení o potížích". Zde aktivujte volbu "Nikdy nevyhledávat řešení (nedoporučeno)". Dialogy potvrďte tlačítky "OK".
Pro deaktivaci příslušné služby pod XP teď v Ovládacích panelech dvojitě klikněte na "Nástroje pro správu" a opět dvojitě na "Služby". V seznamu vyhledejte položku "Zasílání zpráv o chybách" a dvojitě na ni klikněte. Na kartě "Obecné" změňte typ spouštění na "Zakázáno". Změnu potvrďte tlačítky "Použít" a "OK" a všechny dialogy zavřete.
Ve Vistě a Windows 7 napište do hledacího pole nabídky Start příkaz "services.msc", čímž otevřete dialog "Služby". V něm dvojitě klikněte na položku "Služba Zasílání zpráv o chybách systému Windows ". Na kartě "Obecné" změňte typ spouštění na "Zakázáno" a vše potvrďte tlačítky "Použít" a "OK".

Foto: Zbytečnost: Zasílání chybových zpráv Microsoftu vypněte, neboť téměř nikdy nepřispějí k vyřešení problému.

9. Windows XP

Elegantní zálohování palubními prostředky

Záložní kopie jsou velmi důležité. Nechcete však kvůli nim instalovat přídavný software, když Windows potřebný prostředek obsahují. Ten se vám ale nepodařilo napoprvé najít.
TIP - Microsoft svůj zálohovací program ne právě vhodně ukryl v hlubinách nabídek. Dialog "Průvodce zálohováním a obnovením " otevřete postupem "Start | Všechny programy | Příslušenství | Systémové nástroje | Zálohování". Pokud se napříště už obejdete bez pomoci průvodce, zrušte zaškrtnutí u volby "Vždy spouštět v režimu průvodce". Pro přechod na další stránku pokaždé klikněte na "Další", a pokud se chcete o krok vrátit, na "Zpět".
V dalším dialogu určíte, zda v základním nastavení chcete zálohovat soubory a nastavení, nebo je obnovit. V prvním případě můžete ze čtyř kategorií vybrat, která data a nastavení mají být v backupu obsažena. Ve třetím kroku určíte pomocí tlačítka "Procházet" umístění záložního souboru v paměti a v následujícím poli jeho název.
Na další stránce pak uvidíte souhrn všech údajů, které zde můžete zkontrolovat. Zde také ještě máte možnost kliknout na tlačítko "Upřesnit". V následném dialogu pak můžete v rozevíracím poli "Vyberte typ zálohování" vybrat – odlišně od základního nastavení "Normální" – typ "Kopie ", "Přírůstkové", "Rozdílové" nebo "denní". O zvláštnostech jednotlivých typů si přečtete níže v poli "Popis". Jsou-li všechna nastavení v pořádku, spusťte zálohování kliknutím na tlačítko "Dokončit".
Až budete chtít nahrát zálohu zpět do počítače, na druhé stránce Průvodce zvolte možnost "Obnovit soubory a nastavení " a na následující stránce vyberte ve struktuře jednotek a složek požadovaný záložní soubor. Pak se řiďte dalšími pokyny Průvodce.
Upozornění: Ve Windows XP ve verzi Home Edition je zálohovací nástroj sice standardně obsažen v dodávce, ale není předem nainstalován. Najdete jej na instalačním CD ve složce "Valueadd\Msft\Ntbackup". Tam můžete instalaci spustit dvojitým kliknutím na položku "ntbackup.msi". Zálohovací řešení pod Windows XP Home má bohužel ještě další omezení: při spuštění Ntbackup není podporováno automatické obnovení systému (ASR) a pro zálohování na CD RW nelze přímo zadat cílovou jednotku. Tato omezení se přitom nedají obejít. Další informace k tomuto tématu se dočtete v souboru "Readme.txt" ve výše jmenované složce. Zásadně platí, že pro bezproblémové nasazení Ntbackup musí být nainstalován minimálně Service Pack 2 – ještě raději však SP3.

Foto: Integrace: XP obsahují vlastní zálohovací nástroj, který je u verze Home Edition nejprve nutno doinstalovat.

10. Rychlé tipy

PŘÍMÉ OTEVŘENÍ OKNA V PROSTŘEDÍ AERO

Chcete-li při aktivním Aeru přímo otevřít okno z hlavního panelu, podržte stisknutou klávesu [Ctrl] a prolistujte okna klikáním myší.

OTEVŘENÍ SPRÁVCE ÚLOH MYŠÍ

Za tím účelem klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo v hlavním panelu a zvolte (podle verze) příslušný kontextový příkaz.

AKTIVACE NÁHLEDU V PRŮZKUMNÍKU

Klávesovou kombinací [Alt]+[P] rychle zapnete nebo zase vypnete novou náhledovou oblast v pravé části okna Průzkumníka.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ XP FIREWALLU

Za tím účelem stiskněte klávesovou kombinaci [Win]+[R] a použijte příkaz "netsh firewall set opmode enable" nebo "netsh firewall set opmode disable".

ZOBRAZOVÁNÍ SOUBOROVÉ PŘÍPONY PIF

Chcete-li, aby se zobrazovala přípona PIF, v systémovém registru v klíči "HKEY_ CLASSES_ROOT\piffile" nastavte hodnotu "NeverShowExt" na "0".


APLIKACE

11. iTunes

Rychlá a šikovná alternativa k iTunes

Vaše hudební sbírka na PC i se zbytkem obsahu pevného disku se najednou ztratila. Na iPodu hudba ještě je – iTunes však zpětné nahrání skladeb do PC nedovoluje.
TIP - Praktický a rychlý doplněk pro iTunes, nebo dokonce jeho kompletní náhradu nabízí anglickojazyčný freeware SharePod (na Chip DVD). Chcete-li jej využívat, rozbalte ZIP archiv do nové složky. Přenosný program je pak ihned bez instalace připraven k použití. Při spuštění "sharepod. exe" musí být iPod předem připojen k počítači. Přitom by neměl běžet iTunes – nejlepší je, když se v počítači vůbec nenachází. Pokud připojení přesto selže, zkontrolujte v Průzkumníku, zda v něm byl iPod rozpoznán jako jednotka. Pokud tomu tak není, budete přece jen muset použít iTunes a z něj nakonfigurovat iPod tak, aby k němu bylo možno přistupovat jako k jednotce.
UPOZORNĚNÍ: iPod nesynchronizujte, to by jeho obsah vymazalo!
Chcete-li připojit iPod touch nebo iPhone, musí být v počítači kromě toho nainstalován minimálně iTunes 7.
Práce s SharePod je jednoduchá a dovoluje přenášet z iPodu do počítače jednotlivá nebo všechna data, což u iTunes nelze. Zpočátku eventuálně neseřazený seznam titulů seřaďte kliknutím myší na záhlaví příslušného sloupce. Chcete-li si nechat zobrazit další sloupce, aktivujte je na kartě "Grid Columns". Tituly seznamu označte stejným způsobem jako v Průzkumníku. Pak klikněte na "Copy to Computer". Zvolte základní složku, do níž má být hudba zkopírována. Dále rozhodněte, zda nové tituly mají být rovnou také importovány do iTunes. Pokud si to nepřejete, deaktivujte volbu "Import my music to iTunes". Níže ještě klikněte na jeden z grafických náhledů, abyste tak určili požadovanou strukturu složek souborů. Nemají-li být zakládány žádné složky, zvolte variantu vlevo dole. Po kliknutí na "OK" překopíruje SharePod data do počítače. Prostřednictvím "Copy to iPod" přenesete stejně jednoduše soubory nebo celé složky z PC do iPodu. Snadno a rychle lze také zakládat a měnit "playlisty" přetažením myší.

Foto: Dýdžej: S nástrojem SharePod máte svůj iPod rychle pod kontrolou a na iTunes, časem narostlý do obřích rozměrů, můžete zapomenout.

12. Word 2007, 2010

Lepší orientace ve velkých dokumentech Wordu

Při rozsáhlých dokumentech musíte vždy dlouho listovat, abyste našli určité místo textu. Proto byste kromě náhledu osnovy uvítali i jiné možnosti zobrazení obsahu pro snadnější navigaci.
TIP - Miniaturní náhledy, známé například z Adobe Readeru, jsou ve verzi 2007 poprvé k dispozici také ve Wordu. Chcete-li je pro nějaký dokument zobrazit, v pásu karet aktivujte "Zobrazení" a pak v sekci "Zobrazit či skrýt" volbu "Miniatury". Nyní se vlevo objeví lišta se zmenšenými náhledy stránek, jimiž můžete rychle listovat a každou stránku kliknutím otevřít. Rovněž možné zobrazení "Rozložení dokumentu " vám naproti tomu otevře náhled osnovy.
Ve Wordu 2010 se tyto miniaturní náhledy vyvinuly v mocný navigační prostředek. Pro jejich zobrazení vyberte v pásu karet kartu "Zobrazení" a v sekci "Zobrazit" aktivujte volbu "Navigační podokno". Celá tato oblast se dá přetáhnout myší například k pravému okraji nebo jako plovoucí lišta libovolně napozicovat.
Navigační oblast nyní obsahuje tři karty. Jedna nabízí strukturované zobrazení nadpisů, které můžete v postranní liště rychle přetahováním myší přetřídit. V místní nabídce jsou pak k dispozici další funkce, jimiž můžete zobrazit či potlačit dodatečné úrovně, daný nadpis začlenit výše nebo hlouběji a do osnovy vložit nové nadpisy. Tato nová forma náhledu osnovy je opticky příjemnější a snadněji se obsluhuje.
Druhá karta ukazuje miniaturní náhledy jako v Adobe Readeru a umožňuje tak kliknutím myší bleskurychle přepnout na určitou stránku. Konečně třetí karta poskytuje spolu s nahoře umístěným hledacím polem komplexní hledací funkci. Během zadávání hledacího pojmu do pole se nalezená místa v dokumentu ihned označují a objeví se jako seznam v navigační oblasti. Odtud můžete kliknutím přímo skočit na každé nalezené místo. Kliknutím na křížek zobrazený v hledacím poli vyhledávání ukončíte.

13. Rychlé tipy

PŘÍMÉ PŘEPNUTÍ NA ONENOTE

Je-li OneNote Microsoftu otevřen na pozadí, poznámkový blok si můžete znovu zobrazit klávesovou kombinací [Windows]+[Shift]+[N].

LISTOVÁNÍ V PÁSU KARET

Pro rychlé přepínání v pásu karet některé aplikace ze sady Office nastavte kurzor myši na některou z karet a otáčejte kolečkem myši.

NOVÉ OTEVŘENÍ DOMOVSKÉ STRÁNKY FIREFOXU

Nastavenou domovskou stránku rychle otevřete v novém panelu, jestliže prostředním tlačítkem myši kliknete na ikonu "Home".

ZMĚNA STANDARDNÍHO PÍSMA VE WORDU

K tomu otevřete příkaz "Formát | Písmo ", nastavte parametry požadovaného druhu písma a klikněte na "Výchozí".

SCREENSHOT Z OBLASTI BUNĚK

Za tím účelem označte v Excelu požadovanou oblast, podržte stisknutou klávesu [Shift] a zvolte nyní dostupný příkaz "Úpravy | Kopírovat obrázek".

14. Word 2003, 2007, 2010

Bezchybný zápis vícedílných zkratek

U zkratek složených z několika částí, jako například "t. č.", často přemýšlíte, jaký je jejich korektní pravopis. Spoléháte proto na pomoc textového editoru, který by měl nesprávný zápis automaticky opravit.
TIP - Pravidla pro zápis zkratek, které se nevyslovují zkráceně, jsou komplikovaná. Neuděláte však chybu, jestliže za zkracovací tečkou a před následující slovo vložíte mezeru, tedy například "t. č." nebo "s. r. o.". Přitom má ale normální mezera nevýhody při zalomení řádků. Vhodnější je tzv. pevná mezera, která zabrání rozdělení celé významové jednotky na konci řádku. Tento znak vložíte klávesovou kombinací [Ctrl]+[Shift]+ [mezera]. Ještě lepší pro vzhled textu je však použití tzv. krátké mezery.
Příkazem "Symbol", resp. "Symbol | Další symboly.." na kartě "Vložení" od Wordu 2007 můžete vkládat zvláštní znaky. V okně "Symbol" vyberte v rozevíracím poli vhodné písmo. Poněvadž ne všechna písma obsahují krátkou mezeru, použijte například "Arial" nebo "Times New Roman". Dole klikněte do vstupního pole "Kód znaku" a zadejte hexadecimální kód "2009". Pokud se v tomtéž řádku vlevo objeví označení "Thin Space", je požadovaný znak k dispozici a může být pomocí příkazu "Vložit" převzat. Poněvadž při každodenním psaní je tento postup příliš zdlouhavý, klikněte na tlačítko "Klávesová zkratka". Stiskněte nepřiřazenou kombinaci kláves [Ctrl]+[Alt]+[mezera] a klikněte na "Přiřadit".
Nyní se ještě postarejte o automatické opravy důležitých zkratek. Nejprve zadejte korektní zápis jako text a označte jej. Potom klikněte na tlačítko "Office | Možnosti aplikace Word", zvolte kategorii "Kontrola pravopisu a mluvnice" a klikněte na "Možnosti automatických oprav". V poli "Za" by teď měl být označený text. Vedle v poli "Nahrazovat" zadejte nesprávný zápis bez mezer. Dialog potvrďte tlačítkem "OK".

15. Excel XP, 2003, 2007, 2010

Převrácení tabulky – záměna řádků a sloupců

Svou práci s Excelem už jste téměř dokončili, když vás ještě napadlo, že by bylo vhodnější tabulku převrátit. Doufáte, že na to existuje rychlé řešení.
TIP - Nejprve označte oblast, jejíž řádky a sloupce chcete zaměnit. Klikněte tedy na buňku na levém okraji nejvyššího řádku, držte stisknuté levé tlačítko myši a kurzor přetáhněte až na buňku při pravém okraji nejspodnějšího řádku oblasti. Na takto označenou oblast pak klikněte pravým tlačítkem myši a v místní nabídce zvolte příkaz "Kopírovat". Potom pravým tlačítkem myši klikněte na prázdnou buňku, kam má být umístěn levý horní roh převrácené tabulky. Tato buňka může být i na jiném listu. V každém případě se však potřebná oblast pro vkládanou tabulku nesmí překrývat s původně označenou oblastí. V kontextové nabídce zvolte "Vložit | Vložit jinak".
Aby při následném vložení tabulky došlo k jejímu převrácení, v dialogu zaškrtněte volbu "Transponovat" a potvrďte tlačítkem "OK". Excel teď zamění řádky a sloupce a takto převrácenou tabulku vloží na definované místo.
Mimochodem, Excel 2010 v kontextové nabídce pod "Vložit jinak" nabízí různé symboly, jimiž můžete vyvolat jednotlivé úlohy bez použití zmíněného dialogu.

Foto: Transpozice: Dialog "Vložit jinak" umí, jak dává tušit jeho název, víc než jenom vkládat – dokonce může převracet tabulky.


INTERNET

16. Outlook 2003, 2007, 2010

Převzetí podpisů a šablon ze starších verzí

Po přechodu na novou verzi programu nebo při přeinstalování systému jste do něj znovu začlenili starý PST soubor (Personal Store). Přesto postrádáte některá data, například e-mailové podpisy.
TIP - Některé prvky, jako jsou podpisy, šablony a pravidla, neukládá Outlook v PST souboru, nýbrž v systémovém registru nebo v samostatných souborech v uživatelském profilu pod Windows. Chcete-li převzít podpisy, pořiďte si záložní kopie příslušných souborů staré verze nebo si je vyzvedněte z existující zálohy. Za tím účelem navigujte v Průzkumníku pod XP do složky "C:\Dokuments and Settings\[jméno uživatele]\ Data Aplikací\Microsoft\Signatures" starého systému nebo zálohy. Ve Vistě nebo Windows 7 je příslušnou složkou "C:\Users\[jméno uživatele]\App Data\ Roaming\Microsoft\Signatures". Vždy zkopírujte všechny obsažené soubory. Pro každý podpis existuje soubor ve formátu TXT, HTML a RTF, aby byl k dispozici pro každý z e-mailových formátů.
Přejděte na nový systém s nainstalovaným Outlookem. V závislosti na operačním systému navigujte znovu na vhodnou datovou složku a zkopírujte do ní zálohované soubory podpisů. Pokud nějaká potřebná podsložka dosud neexistuje, vytvořte ji.
Až budete příště psát novou zprávu, už vám budou podpisy opět k dispozici. Pro automatické vkládání podpisů zahajte novou zprávu. Tam klikněte v pásu karet na "Podpis" a pak na "Podpisy". V následném dialogu můžete podpisy jednotlivě vybírat a zpracovávat. V rozevíracích polích vpravo nahoře nadefinujte standard. Nejprve zvolte "E mailový účet". V dalším kroku pak odděleně pro "Nové zprávy" a "Odpovědi a předané zprávy" stanovte požadovaný podpis. Tento postup zopakujte analogicky také pro všechny další e mailové účty. Po kliknutí na "OK" bude vaše konfigurace připravena k použití.
UPOZORNĚNÍ: Stejným způsobem můžete ze své staré verze Outlooku převzít také šablony. Potřebné soubory se zde nacházejí namísto podsložky "Signatures" v podsložce "Šablony" – jinak ale na tomtéž místě adresářové struktury. Odtamtud zkopírujte všechny existující OFT soubory a začleňte je do nového systému.

Foto: Sláva!: Podpisy Outlooku najdete v samostatných souborech v podsložce vašich dat aplikací.

17. Firefox

Vyvolání otevřených panelů v browseru až na vyžádání

Firefox používáte s mnoha současně otevřenými panely, abyste měli důležité nebo zajímavé webové stránky rychle znovu na očích. To však zpomaluje spouštění browseru a často přináší problémy, neboť všechny panely se zavádějí současně. Dá se v tomto případě nějak pomoci?
TIP - Pokud pracujete s mnoha otevřenými panely (nebo, chcete-li, "taby"), můžete použít bezplatné rozšíření BarTab (na Chip DVD nebo na https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/bartab/), aby Firefox zaváděl obsahy jednotlivých stránek vždy až v okamžiku, kdy je panel vyvolán, a kdy je tedy právě zapotřebí. Tím ušetříte čas a mnohdy i peníze – například jste-li na cestě a datový provoz musí být placen zvlášť.
Na webové stránce klikněte na "Add to Firefox" nebo v prohlížeči otevřete XPI soubor. Instalaci povolte kliknutím na "Stáhnout" a "Instalovat nyní" a potom na "Restartovat Firefox".
BarTab nastavíte tak, že otevřete "Nástroje | Správce doplňků", v seznamu označíte "BarTab" a níže kliknete na "Možnosti". U položky "When restoring tabs from a previous session" zvolte nastavení "don´t load them". Naproti tomu byste u "When opening tabs in the background" měli nastavit volbu "load them (Firefox default)". Pak můžete upravit seznam hostitelských jmen (hostname), jejichž stránky mají být zavedeny vždy. Tím činnost browseru optimalizujete.
Při spuštění browseru teď bude zaváděn jen aktuálně aktivní panel, takže start programu opět proběhne velmi rychle. Všechny další obsahy bude Firefox zavádět přesně v okamžiku, kdy aktivujete příslušný panel. To pak ovšem chviličku potrvá. Nicméně pokud necháte pár stránek zavádět trvale, spouštění browseru zpomalíte jen minimálně, zato pak budete mít nejdůležitější stránky okamžitě k dispozici. Tyto stránky určíte nejsnáze tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na otevřený panel a v místní nabídce zvolíte příkaz "Keep pages from [název domény] loaded".
Toto rozšíření je užitečné především u mobilních počítačů, neboť se pak přes rádiovou síť nepřenáší zbytečně mnoho dat a přístup je rychlejší. Také se tím zkrotí hlad Firefoxu po paměťovém prostoru.

Foto: Tab on demand: Obsahy panelů zavádějte až tehdy, když je potřebujete. Urychlíte tím spuštění Firefoxu.

18. Opera 10

Rozšíření konečně i pro Operu

Poněvadž Opera vždy byla průkopníkem nových funkcí, právě u ní postrádáte flexibilitu jiných prohlížečů, umožněnou různými doplňky. Chtěli byste se dozvědět, jaké možnosti v tomto směru browser má.
TIP - Už delší dobu se dá Opera ve svých funkcích trochu rozšířit pomocí "widgetů". Zatímco tato "udělátka" představují relativně samostatné aplikace na bázi Widget engine v Opeře, od Opery 11 jsou už k dispozici také v browseru spustitelná rozšíření podobně jako ve Firefoxu.
Výchozím bodem cesty k rozšířením Opery je webová stránka https://addons.opera.com/addons/extensions/?page=2 &language=any. Vyhledejte si například rozšíření "Documents preview" v rubrice "Tools". Tam klikněte na "Install" a následný dialog potvrďte tlačítkem "Instalovat". Restart browseru není u Opery nutný.
Tento doplněk zařídí rychlý náhled na dokumenty ve formátech PDF, DOC nebo PPT. Realizuje to malý javaskript, který vám po krátkém potvrzení vyvolá náhled v prohlížeči Googlu. Počet dostupných rozšíření pro Operu roste den ze dne. K nejpopulárnějším a nejužitečnějším patří například reklamní filtr "NoAds", správce hesel "LastPass" nebo "GMailChecker " – všechna tato rozšíření najdete na téže webové stránce. Přehled o vašich rozšířeních a jejich konfiguraci vám zajistí příkaz "Menu | Pomůcky | Správce pomůcek". Každé rozšíření se dá jednotlivě odinstalovat nebo otevřít a nakonfigurovat.

Foto: Flexibilnější: Konečně se i Opera dočkala četných užitečných rozšíření k bezplatnému stažení.

19. PROFESIONÁLNÍ TIP: FIREFOX

Efektivní a pohodlná správa relací

Podle vzoru Opery hledáte nějakou možnost, jak kompletní seanci browseru se všemi panely uložit a později znovu vyvolat. Chtěli byste se dozvědět, jaké možnosti v tomto směru nabízí Firefox.
Už pomocí "palubních" prostředků se dá uložit kolekce otevřených panelů jako "kvazirelace". Za tím účelem klikněte pravým tlačítkem myši na "tab" požadovaného panelu a v místní nabídce zvolte příkaz "Přidat všechny panely do záložek ". Jako "Název" zadejte označení složky, které relaci (či, chcete-li, seanci) vystihuje. V rozevíracím poli "Složka" můžete pro složku záložek zvolit ve struktuře i jiné umístění. Po kliknutí na "Přidat záložky" pak Firefox vytvoří novou podsložku a v ní všechny otevřené panely jako záložky.
Tato funkce působí vždy jen pro otevřené okno. Až budete chtít později tuto relaci vyvolat, otevřete ve Firefoxu prázdné okno, neboť v aktuálním okně se otevírají všechny panely přídavně k již existujícím. V záložkách navigujte na požadovanou složku seance. Na konci právě zobrazeného seznamu použijte přídavný příkaz "Otevřít vše v panelech".
SPRÁVA VIA SESSION MANAGER
Správu relací vám mnohem pohodlněji, flexibilněji a s mnoha funkcemi zařídí rozšíření Session Manager (na Chip DVD). Chcete-li si je nainstalovat, otevřete XPI soubor z DVD v browseru. Pokud doplněk stahujete z webové stránky Mozilly, klikněte tam na "Add to Firefox". V obou případech pak udělte povolení k instalaci kliknutím na "Instalovat". Po dokončení se doporučuje využít nabídky "Restartovat Firefox".
Nový správce relací se nalézá v nabídce "Nástroje". V podnabídce je nápadný dlouhý seznam webových stránek, který nabízí na výběr zavřená okna i zavřené panely. Tato data pocházejí z historie procházení. Zde můžete jednotlivé položky prostřednictvím kontextového příkazu odstranit.
Aktuální seanci uložte příkazem "Uložit aktuální okno…", jestliže chcete mít podchyceny pouze všechny panely aktuálního okna, nebo příkazem " Uložit relaci …", mají-li být uloženy všechny panely ze všech otevřených oken. V následném členěném dialogu můžete nahoře označit již dříve uloženou relaci, pokud ji chcete přepsat. V druhé části jsou vypsány všechny panely a standardně označeny. Tady můžete jednotlivé panely kliknutím "odznačit", pokud nemají být v dané relaci uloženy. Níže pak zadejte výstižný název relace, abyste později snáze rozpoznali její téma. Často je užitečná volba "Automatické ukládání této relace". Je-li aktivována, níže v poli "Uložit každých" stanovte ještě interval v minutách pro opakované ukládání. Pak klikněte na "Uložit relaci". Při budoucí práci s touto relací se nastroj samočinně postará o ukládání změn.
NASTAVENÍ SESSION MANAGERU
Některé přídavné funkce nebo užitečná nastavení najdete v možnostech programu. Otevřete tedy "Nástroje | Správce relací | Možnosti Správce relací". Nyní klikněte na ikonu "Hlavní". Je-li už nainstalován Tab Mix Plus nebo SessionSaver, můžete zde příslušným tlačítkem importovat tam uložené relace.
Na kartě "Spuštění & ukončení" nadefinujte chování browseru při spuštění. Při standardním nastavení "Žádnou" zůstane zachováno dosavadní nastavení browseru, které požaduje například "Zobrazit okna a panely z minula". Můžete ale také určit relaci nebo se pomocí dialogu dotázat na relaci.
Klikněte nahoře na ikonu "Znovu otevřít ". Obě vstupní pole vždy určují, kolik zavřených oken a panelů bude v budoucnu k dispozici pro rekonstrukci. Jelikož přednastavené hodnoty "3" a "10" jsou podstatně menší, než by odpovídalo normálnímu nastavení browseru, měli byste tyto hodnoty trochu zvětšit. V rubrice "Ukládání relace" ještě můžete stanovit, zda se data formulářů a cookies mají ukládat i pro zašifrované webové stránky. To však není bez nebezpečí. Pokud si to přesto přejete, v rozevíracím poli zvolte možnost pro "všechny stránky". Nastavení potvrďte tlačítky "Použít" a "OK". Podrobnou nápovědu pro Session Manager v angličtině najdete na webové stránce sessionmanager.mozdev.org/documentation.html.

Foto: Stav věcí: Bezplatné rozšíření Session Manager vám pomůže komfortně spravovat vaše webové relace.


KOMUNIKACE

20. Gmail

Přístup ke schránce i v off-line režimu

Svou poštu vyřizujete ve webovém rozhraní Gmailu ne proto, že nejste schopni nastavit desktopového klienta, ale protože vám zkrátka vyhovuje. Na druhé straně byste přece jen uvítali možnost přístupu ke své v poště i v terénu bez internetového připojení.
TIP - Google umožňuje používat svou freemailovou schránku také v off-line režimu. I bez internetového připojení tedy lze v prohlížeči pracovat s poštou stejně jako například v Outlooku. Jedinou podmínkou je použití některého z prohlížečů podporujících rozšíření Gears – tedy prohlížeče Chrome, Firefox, Safari nebo Internet Explorer verze 6, 7 a 8. Pro Operu a nový Internet Explorer 9 podpora bohužel chybí.
Pro aktivování off-line režimu Gmailu v prohlížeči Chrome se můžete rovnou přihlásit do své schránky a tam přejděte do "Nastavení | Offline". Pomocí přepínače vyberte volbu "Aktivovat Pošta off-line v tomto počítači". Na výběr je dále několik upřesňujících voleb pro nastavení maximální velikosti příloh a staří e-mailů, ke kterým chcete v off-line režimu přistupovat. Zprávy a přílohy splňující tato kritéria se poté budou stahovat na disk vašeho počítače. Nastavení potvrďte tlačítkem "Uložit změny".
Otevře se okno průvodce aktivováním off-line režimu. Pokračujte na "Další", zatržítkem odsouhlaste ukládání pošty na disk a potvrďte tlačítkem "Povolit". V následujícím kroku zvolte umístění zástupce pro přístup do schránky a potvrďte "OK". Zahájí se překopírování pošty do počítače, průběh této operace je zobrazen v pravé horní části okna. Po dokončení se skrze vytvořeného zástupce dostanete do schránky i bez přístupu na internet. Potvrdíteli v off-line režimu odeslání nového e-mailu, uloží se do "Pošty k odeslání" a odešle se, jakmile bude připojení opět k dispozici.
V ostatních podporovaných prohlížečích je nejprve potřeba stáhnout rozšíření Gears ze stránky gears.google.com. Po jeho stažení a nainstalování je možné off-line režim aktivovat podle popsaného postupu pro prohlížeč Chrome.

Foto: Gmail off-line: Místo obvyklé hlášky "Stránka nenalezena" lze v prohlížeči po krátkém nastavení otevřít webové rozhraní Gmailu.

21. Dropbox

Rychlý přístup z Průzkumníka

Pro nakopírování dokumentů do hlavního adresáře sdílených složek Dropboxu se musíte "proklikat" přes několik úrovní. Přitom se však rychle ztrácí přehled v rozdělané práci…
TIP - Pomocí bezplatného nástroje QTTabBar můžete v Průzkumníku pracovat se složkami jako se záložkami v současných internetových prohlížečích. Pro stažení QTTabBaru otevřete stránku http://qttabbar.wikidot.com/download, klikněte na aktuální verzi a uložte na disk. Stažený archiv rozbalte a poté spusťte instalační EXE soubor. Po dokončení instalace počítač restartujte.
Pro práci s doplňkem je potřeba aktivovat Panel nabídek. Za tím účelem tedy v Průzkumníku klikněte na "Uspořádat | Rozložení | Panel nabídek". V nově zobrazeném panelu přejděte do nabídky "Zobrazit | Panel nástrojů" a aktivujte volbu "QTTabBar".
Tím se "připne" aktuální adresář na panel záložek. Další složky můžete na tento panel připnout prostým přetažením. Stejně jako v internetovém prohlížeči lze mezi záložkami přepínat klávesovou kombinací [Ctrl] + [Tab].
Kliknutím na ikonu záložky můžete snadno navigovat na další podadresáře bez potřeby přepnutí na příslušnou záložku. Dvojitým poklepáním na aktivní záložku se lze rychle přesunout o úroveň výše.
Kliknutím pravým tlačítkem myši na záložku vyvoláte kontextovou nabídku, jejímž prostřednictvím lze záložku zavřít, zamknout proti uzavření, klonovat a libovolně řadit.

Foto: V jednom okně: Pro lepší přehled při přepínání mezi složkami lze Průzkumníka doplnit o osvědčené záložky známé z internetových prohlížečů.

22. Windows Live Messenger

Zasílání videozpráv

Při on-line komunikaci s přáteli byste rádi využívali také přenosu videa, rychlost vašeho připojení však plynulý přenos neumožňuje.
TIP - Není-li rychlost vašeho připojení pro přenos videa v reálném čase dostatečná, můžete tento problém obejít zasíláním krátkých videozpráv. Osoba, které chcete videozprávu odeslat, ani nemusí být v danou chvíli on-line. Zpráva se doručí, až se přihlásí.
Pro odeslání videozprávy klikněte levým tlačítkem myši na kontakt a z nabídky vyberte "Odeslat videozprávu". Pro nahrávání klikněte v novém okně na "Zahájit záznam". Maximální délka klipu je 30 sekund, po uplynutí této doby se nahrávání zastaví.
Před odesláním si nahrávku můžete nejprve přehrát, a nejste-li s výsledkem spokojeni, můžete nahrávání zopakovat. Pro odeslání hotové nahrávky nakonec klikněte na "Odeslat". Příjemce si v okně pro přehrávání může tuto zprávu uložit ve formátu WMV.

Foto: Více než jen text: Nový Live Messenger nabízí celou řadu specialit – jednou z nich je i posílání videozpráv.

23. Outlook 2010

Nastavení alternativní e-mailové adresy pro odpověď

Odpověď na váš e-mail by bylo výhodnější nechat si doručit na jinou adresu, a to pokud možno tak, aby to pro příjemce nepředstavovalo práci navíc.
TIP - Výchozí e-mailovou adresu pro odpověď můžete jednoduše změnit následujícím způsobem:
V Outlooku vytvořte nový e-mail a v hlavní liště, tzv. ribbonu, přejděte do nabídky "Možnosti | Odpovědi doručovat na adresu". V dialogu poté do stejnojmenného pole zadejte jednoho nebo více příjemců. Tlačítkem "Vybrat jména" můžete příjemce vybrat ze svých kontaktů.
Nastavení nakonec potvrďte tlačítkem "Zavřít".

Foto: Odpověď jinam: Pomocí volby "Odpovědi doručovat na adresu" lze nastavit výchozího příjemce pro odpověď.

24. Outlook 2010

Přizpůsobení blokování příloh vlastním potřebám

Automatické blokování příloh s příponou EXE vám dělá více škody než užitku. Protože odesílateli plně důvěřujete, zajímá vás jediné – jak lze toto zabezpečení obejít?
TIP - Navzdory tomu, že Outlook z bezpečnostních důvodů přístup k některým vašim přílohám blokuje, žádné přílohy samočinně nemaže. Abyste k těmto přílohám získali přístup, stačí malý zásah do registru Windows.
Postupem "Start | Spustit", "regedit" a "OK" otevřete editor registru. Pod Vistou nebo Windows 7 stačí zadat "regedit" do vyhledávacího pole v nabídce Start a stisknout [Enter]. V editoru přejděte na klíč "HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\ 14.0\Outlook\Security" a klikněte na něj pravým tlačítkem myši. Z kontextové nabídky vyberte "Nový | Řetězcová hodnota", jako název zadejte "Level1Remove" a potvrďte klávesou [Enter]. Na novou položku potom dvojitě klikněte a do pole napište příponu souboru, kterou chcete v Outlooku povolit. Zadejte tedy například
.exe
Chcete-li povolit více typů souborů, použijte zápis
.exe;.js
Změnu potvrďte tlačítkem "OK". Editor registru ukončete a restartujte počítač. Od příštího spuštění Outlooku již budete moci potřebné typy souborů otevřít. UPOZORNĚNÍ: Před otevřením spustitelných příloh se pomocí antivirového programu přesvědčte, zda je soubor skutečně bezpečný.


DIGITÁLNÍ FOTO

25. Rychlé tipy

PODROBNOSTI O E-MAILU V THUNDERBIRDU

Aktivováním volby "Zobrazení | Záhlaví | Vše" můžete v záhlaví doručeného e-mailu zjistit podrobnosti o jeho původu, softwaru použitém k jeho vytvoření a informace o e-mailových serverech, přes které k vám e-mail putoval.

ÚPRAVA KOMENTÁŘŮ NA FACEBOOKU
Po odeslání komentáře můžete nově tlačítkem "Odebrat" svůj příspěvek dodatečně upravit. To však platí pouze po dobu 60 sekund po odeslání nebo dokud pod váš příspěvek nepřipojí komentář někdo další. Poté již tlačítkem "Odebrat" svůj komentář smažete.

VYEXPORTOVÁNÍ E-MAILOVÝCH ADRES Z TEXTU
Potřebujete-li z rozsáhlého dokumentu získat pouze e-mailové adresy, překopírujte text do prvního pole na stránce extractor.prusac.com. Jako výstup získáte abecedně seřazený seznam obsažených e-mailových adres.

26. Profesionální tip

Dodejte fotografii s východem slunce to správné osvětlení

Někdy se prostě fotografovi nedaří dostat do snímku tu správnou "náladu" fotografované scenerie. V tom případě můžete některé nedostatky fotoaparátu opravit pomocí grafického nástroje.
PROBLÉM
Fotografovaná scéna se díky rannímu slunci doslova "koupe" ve zlatém světle. Kvůli špatnému vyvážení bílé však nemá výsledný snímek náležité barvy a je do modra. Naštěstí ale není tak těžké obnovit u snímku tu správnou teplou náladu. Použijte proto formát "Camera RAW", abyste mohli upravit teplotu barev a vnesli do nudných barev snímku více jasného světla.
POUŽITÍ TEPLEJŠÍCH BAREV
V programu Photoshop Elemensts obrázek postupem "Soubor | Otevřít …" otevřete. Jako "Soubor typu" nastavte "Camera RAW", vyberte soubor a klikněte na "Otevřít". Otevře se okno "Camera RAW" a vy můžete pomocí posuvníku "Teplota" měnit teplotu barev. Posuvníkem pohněte doprava a zvyšte teplotu.
PROJASNĚTE BARVY
Barvy jsou nyní mnohem teplejší, ale stále trochu nudné. Abyste vytvořili působivější atmosféru, můžete zvýšit sytost. Uděláte to tak, že posunete posuvník "Živost" doprava. Tím se snímek oživí, ale zároveň nebude přesaturován – barvy jsou už i tak dost silné.
UPRAVTE OBLOHU
Nyní bude ještě nutné přizpůsobit oblohu ranní náladě s teplými barvami. V dialogovém okně "Camera RAW" klikněte na příkaz "Otevřít obraz", abyste s ním mohli dále pracovat ve Photoshop Elements. Pokud není zobrazen histogram, zobrazte ho pomocí "Okno | Histogram". Než budete pokračovat, musíte nadefinovat barvu. Proveďte výběr barvy pomocí ikony "Nastavit barvu popředí". Nyní definujte oranžový tón. Potom klikněte na ikonu "Vytvořit novou vrstvu výplně nebo úprav" na paletě vrstev a z nabídky vyberte "Přechod". V okně "Výplň přechodem" zaškrtněte "Obrátit". Kliknutím na "Přechod" se otevře okno "Editor přechodu". Snižte o něco "Krytí" a potvrďte pomocí "OK". Pro přirozenější vzhled můžete namíchat oranžovou barvu s barvami nebe. Tím je práce ukončena.

27. Photoshop

Zábavné domácí koláže pro fotoslužby

Chcete jako pozvánku poslat pohlednici s vlastní fotografií. Fotokiosek, fotoalb a drogerie však nabízí pouze hloupé návrhy s balonkem, což se vám nelíbí.
TIP - Ve fotolabech často nabízí širokou škálu vzorů, pohledů a blahopřání, přesto se vám nic z toho nemusí líbit. Pokud trochu ovládáte Photoshop, můžete poskládat několik snímků dohromady a vytvořit zajímavou koláž, a to nejen jako podklad pro vytištění pohledu, ale třeba i jako plakát nebo jako obal vytištěného i elektronického alba.
V závislosti na zvoleném formátu můžete výsledný snímek použít pro různé účely. Pokud výsledný snímek uložíte jako JPEG, můžete ho pak zpracovat v mnoha dalších programech.
Začněte tím, že ve Photoshopu vytvoříte nový soubor, a to pomocí nabídky "Soubor | Nový", nebo tak, že stisknete kombinaci kláves [Ctrl]+[N]. My jsme zvolili formát nového souboru jako "15 x 10 cm". Pokud budete používat stejný formát častěji, je jednodušší si pro něj vytvořit šablonu a potom ji jen vybrat ze seznamu. Šablonu vytvoříte tak, že kliknete na "Uložit přednastavení…". Příště bude vytváření nového souboru o to kratší. Pokud není v novém souboru zobrazeno pravítko, vyvolejte ho pomocí [Ctrl]+[R] nebo přes nabídku "Zobrazení | Pravítka". Snadněji se vám pak snímek rozdělí na segmenty. Abyste o segmentech měli přehled a aby byly stejně velké, použijte v dokumentu pomocné linky. Vytvoříte je tak, že z nabídky "Zobrazení" vyberete "Nové vodítko…". V našem případě jsme chtěli snímek pohlednicového formátu rozdělit na tři segmenty, takže jsme použili dvě svislá vodítka ve vzdálenosti 5 a 10 cm od levého okraje. Pak bude potřeba otevřít jednotlivé snímky, ze kterých chcete vytvořit koláž. Všechny snímky by měly mít rozlišení 300 dpi. Pokud tomu tak není, změňte prostřednictvím "Obraz | Velikost obrazu" jejich rozměry, a to ještě předtím, než je použijete pro koláž. Ujistěte se, že jste pouze změnili jejich velikost, a nikoli je "převzorkovali", tedy uměle zvýšili jejich rozlišení. Pomocí příkazů [Ctrl]+[A] a [Ctrl]+[C] zkopírujte první snímek do schránky. Potom se vraťte k nově vytvořenému a zatím prázdnému dokumentu. Pomocí nástroje "Nástroj obdélníkový výběr" zde vyberte oblast pro první snímek. Potom do tohoto výběru zkopírujte obsah schránky (tedy první fotografii), a to pomocí příkazu "Úpravy | Vložit dovnitř", případně použijte kombinaci kláves [Ctrl]+[Shift]+[V]. Pokud je vložená fotografie příliš velká, je třeba ji upravit. Použijte pro to příkaz [Ctrl]+[T] a přizpůsobte velikost fotografie. Abyste ji nezdeformovali, držte stisknutou klávesu [Shift] a tahejte pouze za rohy. Pro potvrzení stiskněte klávesu [Enter]. Snímkem můžete samozřejmě i posunovat, aby byla viditelná ta část, kterou v koláži potřebujete. Stejně přidejte i další dva obrázky. Máte-li koláž sestavenu, můžete ji dále upravovat pomocí změny tonálních hodnot nebo pomocí křivek. Před uložením do formátu JPEG přizpůsobte úrovně pozadí a pomocí "Zobrazení | Odstranit vodítka" odstraňte z obrázku vodítka.

Foto: Kreativní: Nelíbí se vám návrhy digitálních fotolabů? Žádný problém – vytvořte si svůj vlastní návrh ze svých fotografií.

28. Zoner Photo Studio 13

Snadné vytvoření efektních černobílých obrázků

Vaše fotografie krajinek mají celkem úspěch. Vaši obdivovatelé vám však řekli, že by bylo zajímavé a působivější, kdyby některé snímky byly černobílé.
TIP - Zoner Photo Studio 13 můžete mimo jiné použít pro konverzi barevného digitálního snímku na "uměleckou", černobílou fotografii. Příslušnou funkci vyvolejte stisknutím kombinace kláves [Ctrl]+[G] a v dialogovém okně vyberte metodu "Odstíny šedi", případně "Uživatelská", kdy máte možnost ovlivňovat jednotlivé barevné kanály (červená, zelená a modrá). Pokud kliknete na "Normalizovat", Zoner automaticky vybere střední jas. Černobílému snímku můžete přidat tón pomocí dialogového okna "Upravit barvy", které vyvoláte pomocí [Ctrl]+[1]. Pohrát si můžete i s okraji, například pomocí efektu "Průhledné hrany" ("Efekty | Průhledné hrany").

Foto: Stupně šedi: Velice snadno, jen pomocí několika nastavení, převede Zoner barevnou fotografii podzimní aleje na estetický černobílý snímek.

29. Photoshop CS, Elements

Zvětšení výřezu bez ztráty kvality

Rozlišení nemusí stačit ani v případě, kdy jsou běžné fotoaparáty s 18 megapixely. Například se vám může stát, že budete potřebovat ve velkém formátu jen detail fotografovaného subjektu.
TIP - Zvětšení o 100 i více procent je v zásadě možné, ale hodně záleží na kvalitě fotografie, na fotografovaném subjektu a kvalitě použitého objektivu. Kromě kvality snímku je i tu ale i další důvod, abyste měli ze zvětšování obavu: při přeškálování se výrazně zvětší velikost editovaného souboru, takže už ho na domácím počítači jen těžko upravíte. Zvětšujte tedy pouze výřez, který chcete použít. Následující tipy by vám měly pomoci při optimalizaci konečného výsledku.
ODSTRANĚNÍ OBRAZOVÉHO ŠUMU: Škálování samozřejmě zvětšuje nejen zvolené obrazové obsahy, ale také rušivé artefakty. Je proto vhodné pokusit se právě ty předem zlikvidovat. Nejprve odstraňte obrazový šum, neboť filtr jej později jako takový nerozpozná. Za tím účelem klikněte na "Filtr | Šum | Vyhladit" (od CS3, dříve "Šumový filtr | Vyhladit") a působení filtru slaďte s daným motivem. Počínejte si však zdrženlivě, jinak zanikne příliš mnoho detailů. Po tomto ošetření bude fotografie působit trochu měkce. Nevadí, doostření přijde později.
URČENÍ VÝŘEZU: Nyní stanovte požadovaný výřez obrazu. Za tím účelem aktivujte nástroj "Oříznutí", nejrychleji stiskem klávesy [C], a myší zakreslete rámeček. Pomocí úchytů jej pak ještě jemněji přizpůsobte na potřebnou velikost. Dvojité kliknutí na výběr pak vytvoří požadovaný výřez. Chcete-li nastavit přesné rozměry, zadejte je do políčka v liště voleb. Pozor: Je důležité ponechat pole "Rozlišení" volné, jinak Photoshop automaticky doplní chybějící pixely.
ŠKÁLOVÁNÍ OBRAZU: Nyní klávesovou kombinací [Alt]+[Ctrl]+[I] vyvolejte funkci "Velikost obrazu". V ní aktivujte "Převzorkovat obraz" a zvolte "Bikubicky ". Do pole "Rozlišení" zadejte požadovanou hodnotu, například "300 dpi", a je-li to zapotřebí, změňte ještě výšku a šířku. Kliknutí na "OK" příkaz provede. Adobe doporučuje metodu "Bikubická hladší", která zabraňuje "schodům" na okrajích. TIP: Aktuální velikost souboru je uvedena v místě "Rozměry v obrazových bodech". Soubor zabere méně místa, pokud bude uložen ve formátu JPEG.
DOOSTŘENÍ HRAN: Zvětšený obraz působí zpočátku relativně měkce, především na kontrastních hranách, zejména u písma. V každém případě je tedy třeba obraz doostřit, nejlépe funkcí "Zostřit", kterou najdete v nabídce "Filtr | Zostření | Doostřit". U velkoformátových výtisků můžete klidně doostřovat silněji. Po klikn
Komerční sdělení