Menu

Tipy a triky

Tipy a triky

WINDOWS JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS

1. Windows XP, Vista, 7

Nalezení "ztraceného" ukazatele myši

Někdy se stává, že vám na hodně zaplněné ploše zmizí z dohledu kurzor myši. Většinou pak začnete rychle posunovat myší sem a tam, abyste si ukazatele povšimli při pohybu. Jde to však elegantněji.
TIP - Ve Windows otevřete "Start | Ovládací panely". Klikněte na "Hardware a zvuk" nebo – pod XP – na "Tiskárny a další hardware". Potom kliknutím na "Myš" otevřete okno "Myš - vlastnosti ". V klasickém zobrazení Ovládacích panelů se k témuž oknu dostanete dvojitým kliknutím na "Myš".
Na kartě "Možnosti ukazatele" v sekci "Viditelnost" aktivujte volbu "Ukázat umístění ukazatele po stisknutí klávesy Ctrl". Akci potvrďte tlačítkem "OK".
Až budete příště zase marně hledat kurzor myši, prostě stiskněte klávesu [Ctrl]. Windows pak kolem pozice ukazatele vykreslí zřetelné soustředné kružnice, které se stahují ke kurzoru. Tak vám operační systém označí jeho aktuální pozici – a vy se rychle můžete znovu koncentrovat na vlastní úlohu.

Foto: Zaměřovač: Jedna z voleb v Ovládacích panelech umožní "Ukázat umístění ukazatele po stisknutí klávesy Ctrl".

2. Windows 7

Vyvolání přídavných informací o nainstalovaných aplikacích

Potřebujete zjistit, kdy a v jaké verzi jste nainstalovali určitou aplikaci. Kromě toho vás zajímají i další údaje, jako umístění v paměti, ID produktu nebo odkaz na technickou podporu.
TIP - Otevřete "Start | Ovládací panely". Klikněte na "Programy" a následně na "Programy a funkce". Používáte-li klasický vzhled Ovládacích panelů, dostanete se k témuž oknu přímo přes "Programy a funkce".
Tam Windows 7 tabulkovou formou popisují všechny nainstalované programy a aplikace. Sloupce "Název", "Vydavatel ", "Nainstalováno", "Velikost" a "Verze " zobrazuje operační systém standardně. Můžete však doplnit další sloupce a tím i doplňující informace. Za tím účelem pravým tlačítkem myši klikněte na libovolný nadpis sloupce a v místní nabídce zvolte příkaz "Další". Windows vám pak v dialogu "Zvolte podrobnosti" nabídnou všechny dostupné sloupce. Požadované informace aktivujte zaškrtnutím jejich označení. Chcete-li některý sloupec potlačit, odstraňte jej. Mimo jiné zde najdete také sloupce pro "ID produktu" a "Odkaz na nápovědu". Označení "Umístění " zastupuje instalační složku aplikace.
UPOZORNĚNÍ: Pokud Windows pro určitý program nějaké informace nezobrazí, při instalaci zřejmě nebyly uloženy.

Foto: Studnice informací: O nainstalovaných programech najdete v Ovládacích panelech více údajů, než byste očekávali.

3. Windows 7

Snadná a rychlá minimalizace neaktivních oken

Na ovládací ploše Windows si potřebujete uvolnit místo, a chtěli byste proto minimalizovat všechna neaktivní okna najednou. Mělo by to jít rychle a jednoduše – nejraději pomocí klávesové zkratky.
TIP - Chcete-li všechna momentálně neaktivní okna jediným krokem minimalizovat, použijte klávesovou kombinaci [Win]+[Home]. Po jejím druhém stisknutí vrátí operační systém tato okna zpět na plochu. Tato možnost trvá tak dlouho, dokud nepřenesete fokus z aktuálního programu do jiného okna. Pak budou Windows po stisku klávesové zkratky zase minimalizovat momentálně neaktivní okna.

Foto: Lepší přehled: Klávesovou kombinací [Win]+[Home] minimalizujete všechna neaktivní okna – a stejně rychle je zase můžete vrátit na původní zobrazení.

4. Windows 7

Důkladná analýza bodu obnovení před jeho instalací

Windows 7 vytvářejí v pravidelných intervalech tzv. body obnovení. Před nahráním bodu obnovení byste chtěli vědět, které aplikace tím budou ovlivněny.
TIP - Otevřete "Start | Všechny programy | Příslušenství | Systémové nástroje | Obnovení systému". Eventuálně bude muset tento příkaz autorizovat volbou uživatelského účtu s oprávněním správce a zadáním příslušného hesla. Potom klikněte na "Další" a v následném seznamu nabídnutých bodů obnovení označte položku, kterou jste zvolili pro nahrání. Nakonec po kliknutí na tlačítko "Vyhledat ovlivněné programy" zjistěte, které instalace a odinstalace programů budou nahráním bodu obnovení resetovány. Windows vám tyto informace nabídnou ve dvou seznamech následného dialogu.

Foto: Důvěřuj, ale prověřuj: Před obnovením systému se informujte, jaké změny má zvolený bod obnovení v plánu.

5. Windows Vista, 7

Trvalé potlačení volby jazyka v hlavním panelu

Poněvadž nepracujete s různými jazyky, můžete se obejít bez symbolu CS pro přepínání jazyků v hlavním panelu. Tam byste chtěli získat více místa pro jiné objekty.
TIP - Symbol CS v panelu jazyků uvnitř hlavního panelu slouží k rychlému přepínání vstupního jazyka a rozložení klávesnice. Pokud se bez této funkce obejdete, měli byste tento symbol nejen potlačit, ale také deaktivovat samotnou funkci. Jinak totiž neúmyslný stisk klávesové kombinace [Alt]+[Shift] způsobí ve Windows přepnutí jazyka. To může být vzhledem k eventuálně změněnému rozložení klávesnice zvláště nepříjemné a vést například k nesprávnému zadávání hesel.
Nejprve pravým tlačítkem myši klikněte na symbol CS v hlavním panelu a zvolte kontextový příkaz "Nastavení". Od Visty výše pak přejděte na kartu "Upřesnit nastavení kláves". V sekci "Akce" označte položku "Mezi instalovanými jazyky" a pak klikněte na "Změnit kombinaci kláves". Volby změňte na "Nepřiřazeno" a akci potvrďte tlačítkem "OK".

Foto: Jednojazyčný: Nepotřebné jazyky odstraňte ze systému a zabraňte tak nechtěnému přepnutí klávesnice.

6. Rychlé tipy

SPRÁVA SDÍLENÝCH SLOŽEK

Správce složek uvolněných pro sdílení rychle vyvoláte z nabídky Start spuštěním příkazu "fsmgmt.msc".

ZOBRAZENÍ SKRYTÝCH IKON HLAVNÍHO PANELU

Ve Windows 7 zviditelníte potlačené ikony v hlavním panelu stisknutím [Windows]+[ B] a [Enter].

RYCHLEJŠÍ SPUŠTĚNÍ CHKDSK

Otevřete "Start | Spustit" a použijte příkaz "chkntfs /T:3" pro spuštění po 3 sekundách.

ZNOVUOTEVŘENÍ CAB SOUBORŮ

Za tím účelem opravte registraci vyvoláním "Start | Spustit" a zadáním příkazu "regsvr32 cabview.dll"

KONTROLA AKTIVACE PRODUKTU

Otevřete "Start | Spustit" a zadejte příkaz "%systemroot%\system32\oobe\ msoobe.exe /a".

7. Windows XP, Vista, 7

Snadné načtení licenčního klíče Windows

Při práci s více počítači jste už zapomněli, která licence běží na kterém z nich. Pro přeinstalování systému však potřebujete znát správné přiřazení.
TIP - Instalační CD a licenci Windows byste měli – pro každý počítač odděleně – pečlivě uchovávat, abyste byli vždy připraveni na eventuální reinstalaci. Pokud byste přiřazení licencí přece jen zapomněli, můžete aktuální stav zjistit i v počítači.
Od Windows Vista výše klikněte v Ovládacích panelech nejprve na "Systém a zabezpečení " a pak na "Systém". Následný dialog vám dole v sekci "Aktivace Windows" ukáže stav i "produkt ID" vaší současné verze Windows. Po kliknutí na odkaz "Změnit kód Produkt key" můžete pohodlně zadat nový licenční klíč. Po kliknutí na "Další" vás Řízení uživatelských účtů ještě požádá o souhlas. Byl-li změněn licenční klíč, systém si na závěr vyžádá opětovnou aktivaci licence Windows.
UPOZORNĚNÍ: Pod Vistou a Windows 7 lze uvedený dotaz a dokonce i změnu licenčního klíče uskutečnit přímo v Ovládacích panelech. Pod XP k tomu potřebujete ještě přídavné nástroje, například Magical Jelly Bean Keyfinder nebo Licence Crawler, které umožňují zjistit licenční klíč ze systémového registru.

Foto: Dešifrováno: Aktivní licenční klíč Windows je už snadno dostupný i "palubními prostředky".

8. Windows XP, Vista, 7

Pohodlné a důkladné odstranění zbytků dokumentů Office

Pokud není dokument sady Office zavřen korektně, zbude po něm v počítači záložní kopie. Tyto pozůstatky sice příležitostně odstraňujete manuálně, raději byste si však tuto práci zautomatizovali.
TIP - Při otevření dokumentu vytvářejí Word a spol. dočasné soubory potřebné pro jejich činnost, pro záložní kopie a pro obsahy schránky Windows. Při regulérním zavření programu nebo dokumentu se tyto pomocné soubory samočinně vymažou. V případě havárie programu však dočasné soubory zůstanou ve složce dokumentu zachovány. Ty byste měli příležitostně odstraňovat, neboť zbytečně zabírají místo a případně by při zálohování mohly být přeneseny s ostatními platnými soubory. Typické soubory dočasných kopií začínají řetězcem "~$", za nímž následuje normální název souboru. Číslované soubory s "~WRL" na začátku názvu ukládají obsahy schránky.
Nejsnáze tato data vymažete příkazem "del" (delete) z příkazového řádku. Abyste "čistku" mohli kdykoliv rychle vyvolat, nejraději si pro ni v textovém editoru (Poznámkový blok ap.) vytvořte malý dávkový soubor. Zadejte v něm například následující příkazové řádky:
cd•/d•G:\data
del•/s•/ah•~*.* >

V prvním řádku změňte cestu tak, aby vedla na paměťovou složku vašich Office dokumentů. Soubor uložte třeba pod názvem "officeodstr.bat" (a dejte pozor na správnou koncovku). Přepínač "/d" je nutný, aby bylo možno změnit jednotku. Parametry příkazu "del" zajistí, aby Windows rekurzivně zahrnula všechny podsložky ("s") a výběr omezila na soubory s atributem ("a") "hidden" ("h"), které jsou tedy skryté. Řetězec "~*.*" vybírá všechny soubory začínající znakem tilda.
UPOZORNĚNÍ: Na tildu určitě nezapomeňte, abyste omylem nesmazali všechny soubory. Před spuštěním dávkového souboru dbejte, aby všechny Office programy byly zavřeny, neboť odstraňované dočasné soubory jsou v běžícím provozu potřebné. Dávkový soubor spouštějte dvojitým kliknutím. Při častějším používání si pro něj založte zástupce na ploše.

Foto: Likvidace odpadků: Datové haraburdí po havarovaných programech sady Office rychle odstraníte pomocí dávkového souboru.

9. Windows Vista, 7

Vypátrání největších souborů

V určité struktuře složek byste chtěli odhalit největší požírače paměťového místa. Hledáte proto nějaký nástroj nebo metodu umožňující v dané jednotce jednodušeji určit největší soubory.
TIP - Počínaje verzí Vista je tato úloha pohodlně řešitelná také systémovými prostředky. Použijte k tomu Windows PowerShell, který vyvoláte prostřednictvím hledacího pole nabídky Start. Tak můžete úkol řazením a filtrováním dobře zautomatizovat.
Princip metody je prostý: Nejprve vytvoříte seznam všech souborů dané složky včetně podsložek. Pak seznam seřadíte podle velikosti souborů a nakonec necháte zobrazit jen jeho první položky. V Powershellu dokonce můžete všechny potřebné příkazy sdružit v jediném příkazovém řádku.
Příkazem "Get ChildItem [složka] recurse" nejprve vytvořte seznam všech souborů dané složky. Parametr " recurse" přitom zajistí i prohledání jejích podsložek. Namísto "Get Child Item" můžete použít také starší a běžnější ekvivalent "dir" (directory). V dalším kroku seřaďte seznam podle velikosti v sestupném pořadí příkazem "Sort Object length descending". Oba příkazy musíte v řádku propojit znakem "|" (symbol "pipe"), aby výstupní objekt prvního příkazu byl předán jako vstup dalšímu příkazu. Právě tak nyní například příkazem "Select Object first 20" vyfiltrujete dvacet prvních výsledků, a tedy největších souborů. Pro jejich zobrazení na závěr doplňte ještě příkaz "Write Output". Kompletní příkazový řádek pak bude vypadat takto:
Get-ChildItem•[složka]•-recurse•|•Sort--Object•length•-descending•|•Select--Object•-first•20•|•Write-Output
UPOZORNĚNÍ: Úplný příkaz si můžete například uložit v textovém souboru a před použitím jej zkopírovat do schránky, abyste jej nemuseli zadávat pokaždé znovu. Pak přejděte do PowerShellu. Namísto obvyklé kombinace kláves [Ctrl]+[V] zde obsah schránky vložte pomocí kontextové nabídky po kliknutí pravým tlačítkem myši.

10. Windows 7

Zobrazení všech existujících jednotek v Průzkumníku

V Průzkumníku se často neobjeví jednotka, ačkoliv je v systému zaregistrována. Zajímá vás, čím je to zaviněno a zda se dá chyba odstranit.
TIP - Příčinou popsaného jevu je standardně aktivovaná volba potlačení prázdných jednotek. Toto chování Windows je záměrné a má zaručit lepší přehlednost, neboť pak například prázdné mechaniky čtečky karet nejsou v Průzkumníku vidět. Tak ovšem zmizí třeba i prázdné nově definované diskové oddíly nebo pomocí "Subst" založené datové nosiče. Kdo má raději trvalý přehled o všech existujících jednotkách, může tuto funkci raději deaktivovat.
Za tím účelem otevřete v Průzkumníku (po stisku klávesy F10) příkaz "Nástroje | Možnosti složky" a přejděte na kartu "Zobrazení". V sekci "Upřesnit nastavení" deaktivujte volbu "Skrýt prázdné jednotky ve složce Počítač".

Foto: Prázdnota se nepočítá: Kdo postrádá nezobrazené jednotky, může si prostřednictvím základního nastavení raději nechat ukázat vše.

11. PROFESIONÁLNÍ TIP PRO WINDOWS 7

Pohodlné porovnání složek a souborů

Prostředky obsažené ve Windows neumožňují porovnání obsahů složek. Potřebujete však mít možnost zkontrolovat, zda jsou v záložní složce zkopírovány všechny potřebné soubory, a hledáte příhodný nástroj.
Pracné hledání malých rozdílů v obsazích složek nebo mezi různými verzemi textového souboru je zdlouhavé a náchylné k chybám. Proto si raději pomozte bezplatným nástrojem, jakým je například WinMerge (na Chip DVD).
INSTALACE WINMERGE
Z Chip DVD si stáhněte WinMerge, spusťte instalaci a cílovou složku potvrďte tlačítkem "Další". Při výběru komponent aktivujte navíc volbu "Plugins", aby se zároveň nainstalovaly speciální funkce pro porovnání obsahů souborů, jako jsou například ve Wordu napsané texty nebo v Excelu generované tabulky. Dvojitě klikněte na "Další" a nechte proběhnout instalaci.
POROVNÁNÍ SLOŽEK
Porovnání začněte v programu příkazem "Soubor | Otevřít". V rozevíracích polích "Vlevo" a "Vpravo" nyní přímo nebo přilehlými tlačítky "Procházet…" určete složky nebo soubory, které chcete porovnat. V poli "Filtr" můžete výběr souborů ve složkách ještě dále omezit. Aktivujte případně volbu "Včetně podsložek" a pak kliknutím na "OK" spusťte porovnání. Při rozsáhlejších objemech dat se obrazí dialog s postupovými pruhy, který po dokončení porovnání sám od sebe zmizí.
Jako výsledek vám WinMerge v samostatném okně přehledně vypíše, které soubory se vyskytují jen na jedné straně, které jsou obsaženy na obou stranách a zda souhlasí také v dalších parametrech, jako čas a obsah. Nyní máte možnost reagovat na rozpoznané rozdíly. Klikněte proto pravým tlačítkem myši na příslušný řádek a zvolte potřebný kontextový příkaz. Tímto způsobem můžete soubory mj. "Kopírovat ", "Přesouvat" nebo "Mazat".
V konkrétní podnabídce pak rozhodněte, zda budete například prostřednictvím "Kopírovat doprava" přenášet soubory chybějící vpravo. Každou akci musíte pokaždé znovu potvrdit tlačítkem "Ano". To ostatně také funguje, jestliže jste předem označili několik nebo i všechny soubory.
MOŽNOSTI A POROVNÁNÍ SOUBORŮ
V závislosti na druhu porovnávaných souborů musíte použité volby částečně přizpůsobit. Tak například pro MP3 soubory nebo downloady většinou není potřebné porovnání kompletního obsahu, které by jen celou akci zbytečně prodloužilo. Abyste tomu zabránili, otevřete příkaz "Úpravy | Možnosti" a vlevo v sekci kategorií klikněte na "Porovnávání". V rozevíracím poli "Způsob porovnávání souborů" změňte nastavení na "Datum změny a velikost ". WinMerge pak kontrolu omezí na tyto atributy.
Další možnosti na tomto místě jsou zajímavé zejména pro porovnávání skriptových souborů a programových kódů. V sekci "Prázdná místa" pak můžete standardní nastavení "Porovnávat " pro exaktní porovnání všech znaků přepnout na "Ignorovat změny". Tak zajistíte, aby případně vícenasobně se opakující mezera nebyla považována za rozdíl oproti jediné mezeře. Téhož efektu dosáhnete pro přebytečné prázdné řádky, jestliže zapnete volbu "Ignorovat prázdné řádky". Podobně můžete například ignorovat malá a velká písmena. Konfiguraci na závěr potvrďte tlačítkem "OK".
Při porovnávání obsahů jednotlivých souborů zapne WinMerge samočinně zvýrazňování syntaxe, pokud správně rozezná typ souboru. Můžete to ale příkazem "Zobrazit | Zvýraznění syntaxe" také manuálně upravit pro mnoho dalších formátů, jestliže si například chcete prohlédnout textový soubor obsahující starý program ve Fortranu. I tady se dají mezi soubory rychle kopírovat řádky a jednotlivě komfortně editovat, takže WinMerge dobře poslouží nejen jako porovnávací nástroj, ale i jako univerzální editor.

Foto: Porovnávání: Při porovnávání souborů a složek je také možné použít filtry.
Foto: Zvýraznění: Syntaxi lze zvýraznit i pro celou řadu dalších formátů.
Foto: Kopírování: Pro eliminaci rozdílů mez složkami je možné chybějící soubory kopírovat doprava či doleva.APLIKACE

12. Excel 2010

Individuální vizualizace hodnot v pracovních listech

Dosud jste ve svých tabulkách znázorňovali záporné hodnoty červeným pozadím buněk. Od nové verze tabulkového procesoru si v tomto směru slibujete ještě více možností.
TIP - Nové zajímavé možnosti přinesly v Excelu 2010 tzv. minigrafy ("sparklines"). Ty vizualizují v jediné buňce celé datové řady a používají k tomuto účelu grafické vyjádření v podobě spojnicového, sloupcového, nárůstového nebo poklesového diagramu. Vedle toho můžete například označovat maximální hodnoty v datové řadě. Funguje to takto:
Označte příslušnou datovou řadu a v pásu karet aktivujte kartu "Vložení". Tam najdete sekci "Minigrafy". V ní klikněte podle požadovaného typu zobrazení na "Spojnicový", "Sloupcový" nebo "Vzestupy/poklesy". Excel pak otevře dialog "Vytvořit minigrafy".
Pole "Oblast dat" je už vyplněno na základě vašeho výběru. Klikněte na tlačítko vpravo vedle "Oblast umístění" a potom na buňku, v níž chcete mít vizuální vyjádření. Excel převezme adresu buňky do vstupního pole. Svou volbu ještě musíte potvrdit tlačítkem vpravo vedle pole. Nakonec vše potvrďte tlačítkem "OK".
Excel teď vloží minigraf do označené buňky a v pásu karet aktivuje kartu "Návrh " pod novým nadpisem "Nástroje minigrafu ", v němž můžete svůj minigraf přizpůsobit.
V sekci "Zobrazit" stanovte, které body má Excel explicitně označit. Mohou to být nejvyšší a nejnižší hodnoty, záporné hodnoty, jednotlivé hodnoty datové řady a první a poslední body. Následně klikněte na "Barva zobrazení", abyste prostřednictvím nabídky určili barvu jednotlivých bodů. Pomocí "Barva minigrafu" stanovte barvu sloupců nebo čar.
Vaše změny se projeví ve všech minigrafech jednoho seskupení. Minigrafy seskupíte tak, že je označíte a poté v sekci "Seskupit" kliknete na tlačítko "Seskupit ". Pomocí "Zrušit seskupení" odstraníte označený minigraf z aktuálního seskupení – třeba proto, abyste jej mohli smazat.
Přirozeně také můžete "Vymazat" každý jednotlivý minigraf. Chcete-li odstranit kompletní skupinu označených minigrafů, klikněte na malou, dolů mířící šipku vedle "Vymazat" a v následné nabídce zvolte "Vymazat vybrané minigrafy".

Foto: Víc než 1 000 slov: S novými minigrafy můžete vizualizovat různé datové oblasti v jediné buňce.

13. Word 2007, 2010

Převzetí automatických textů ze starších verzí Wordu

Práci s dřívějšími verzemi Wordu jste si usnadňovali využíváním automatických textů. Ty byste nyní po přechodu na aktuální verzi rádi používali i nadále, ale nevíte jak.
TIP - Od verze Wordu 2007 se koncept automatických textů změnil, neboť nyní jsou k dispozici mnohostrannější stavební bloky. Prosté převzetí starého souboru "normal.dot" je proto jenom nouzové řešení, které eventuálně může nově založené prvky zase přepsat. Vhodnější, ale zároveň pracnější je ručně extrahovat potřebné elementy ze starého "normal.dot" a integrovat je do aktuálních stavebních bloků. Tím zároveň zabráníte nechtěnému zavlečení starých chyb nebo nadbytečných prvků do nové verze Wordu.
Nejprve si v záloze své staré instalace vyhledejte soubor "normal.dot" a překopírujte jej na aktuální pevný disk. Pokud jste nezadali nic jiného, soubor bude umístěn na "C:\ Documents and Settings \[jméno uživatele]\Application Data\ Microsoft\Šablony".
Otevřete starý "normal.dot" v novém Wordu. Přístup k makrům potvrďte kliknutím na "Aktivovat obsah". V pásu karet pak přejděte na kartu "Vložení". Tam v sekci "Text" klikněte na "Rychlé části" a zvolte příkaz "Organizátor stavebních bloků". Ve sloupci "Šablona" poznáte, které prvky pocházejí ze starého "normal.dot". Teď přijde ono poněkud pracné přebírání. Označte prvek a zkontrolujte obsah. Budete-li jej nadále potřebovat, klikněte na tlačítko "Upravit vlastnosti". V rozevíracím poli "Uložit do" změňte nastavení na nový archiv stavebních bloků "Building Blocks.dotx".
Potom dialog zavřete tlačítkem "OK" a dotaz na nové založení stavebního bloku potvrďte tlačítkem "Ano". Postup zopakujte pro všechny automatické texty, které mají být převzaty.
Potom zavřete "normal.dot" a dotaz na ukládání změn zodpovězte kliknutím na "Neukládat". Ukončete Word a klikněte na "Uložit", čímž si uchováte změny v "Building Blocks.dotx".
UPOZORNĚNÍ: Funkce automatických textů už není realizována v obvyklé formě. Nyní vám Word při zadávání textu už nenabídne samočinné dokončení textového elementu. Převzít automatický text je však nadále možné stiskem klávesy [F3], pokud je zadaná část textu jednoznačná. Plyne z toho, že nadefinovat velký počet položek automatického textu jako rychlý stavební blok nemá valný význam, poněvadž je k nim možno přistupovat jen z menu nebo je pro jednoznačné přiřazení zapotřebí zadat více znaků. Namísto toho můžete také použít automatické opravy a tam si nadefinovat příhodné zkratky.

14. Rychlé tipy

PROHLEDÁNÍ SCHRÁNKY

Pro vložení posledních elementů ze schránky ve Wordu stiskněte [Ctrl]+ [Alt]+[V] a zvolte položku.

OPRAVA VÝBĚRU BUNĚK

Jestliže v Excelu nefunguje vybírání buněk pomocí kláves se šipkami, pro přechod do normálního režimu stiskněte klávesu [Scroll].

SPOUŠTĚNÍ RYCHLÉHO HLEDÁNÍ

V prohlížeči Chrome klikněte pravým tlačítkem myši na označený prvek a zvolte "Vyhledat v Google [...]".

OTEVŘENÍ WORDU BEZ ŠABLON

Spustíte-li Word příkazem "winword.exe /a", nebudou zavedeny žádné doplňky ani globální šablony jako "normal.dot".

PŘEVEDENÍ ARCHIVU NA EXE SOUBOR

Ve WinRar označte požadovaný archivní soubor, stiskněte kombinaci kláves [Alt]+[X] a potvrďte tlačítkem "OK".

PŘESUNUTÍ OBRAZOVÉHO VÝŘEZU

Když ve Photoshopu podržíte stisknutý mezerník a levé tlačítko myši, můžete obrázek pohodlně posouvat.

15. Word 2007, 2010

Reaktivace režimu "Přepisovat"

Dříve jste mohli klávesou [Ins] přepnout režim psaní tak, že původní text byl přepisován. V nových verzích se však už přepisování textu nedá aktivovat.
TIP - Počínaje verzí Wordu 2007 je režim přepisování standardně vypnut a deaktivován. Při práci s tabulkami je však přepisování mnohem praktičtější než kompletní výmaz starého obsahu. Potřebný režim lze ale rychle znovu aktivovat.
Za tím účelem klikněte pravým tlačítkem myši na stavový řádek Wordu a v místní nabídce zaškrtněte volbu "Přepsat". Pak se ve stavovém řádku objeví indikátor přepisovacího režimu ukazující stav "Vložit". Kliknete-li na tento indikátor, přepne se na režim "Přepsat". Další kliknutí na "Přepsat" zase přepne na normální režim vkládání atd.
V Možnostech lze znovu zapnout také funkci klávesy [Ins]: Otevřete příkaz "Soubor | Možnosti" nebo ve Wordu 2007 klikněte na logo Office a pak na "Možnosti aplikace Word". Vlevo zvolte kategorii "Upřesnit" a vpravo vyhledejte sekci "Možnosti úprav". Tam zaškrtněte volbu "Ovládat režim přepisování klávesou INS". S volbou "Používat režim přepisování " také můžete rovnou přepnout. Dialog potvrďte tlačítkem "OK", aby nastavení začalo platit.

Foto: Jen na povolení: Teprve po uvolnění v Možnostech Wordu začne klávesa pro režim přepisování opět fungovat.

16. Excel 2007, 2010

Stálá viditelnost řádků a sloupců

V rozsáhlé tabulce potřebujete, aby několik nejhořejších řádků s nadpisy nebo sloupců nejvíce nalevo s vysvětlivkami bylo stále zobrazeno i při listování tabulkou. Příslušný příkaz, však nemůžete najít.
TIP - Funkce pro zafixování určitých oblastí tabulky je obsažena i v nových verzích Excelu. Bylo však změněno umístění a názvy příslušných příkazů v nabídce.
Stejně jako dříve přejděte na buňku, od níž nahoru a vlevo má být nepohyblivá oblast. Například tedy buňku B3, jestliže mají být zafixovány řádky 1 a 2 a sloupec A. V pásu karet pak přejděte na kartu "Zobrazení ". V sekci "Okno" klikněte na "Rozdělit ". Následným příkazem "Ukotvit příčky" zafixujete levý sloupec a dvě horní řádky jako v dřívějších verzích. Navíc nyní můžete nezávisle na momentální pozici aktivní buňky zvolit "Ukotvit horní řádek" nebo "Ukotvit první sloupec".
Později je možné zafixované oblasti opět uvolnit rovněž v této nabídce nově zobrazeným příkazem "Uvolnit příčky".

Foto: Změna: Hlavičku tabulky udržíte stále viditelnou příkazem "Ukotvit příčky" na kartě "Zobrazení".

17. Kaspersky Internet Security

Zaručené odhalení slabých míst v počítači

Pro automatickou ochranu před viry a hackery používáte software firmy Kaspersky. Zajímá vás však, jak byste mohli přispět k ještě většímu zabezpečení počítače.
TIP - Vedle nedostatečné antivirové ochrany a chybějících aktualizací bývají příčinou bezpečnostních zápletek částečně také nevhodná systémová nastavení. Nástroj integrovaný v Kaspersky Internet Security pro analýzu slabých míst vám pomůže taková nebezpečná nastavení najít a změnit.
Chcete-li této pomoci využít, otevřete programové okno soupravy Kaspersky a klikněte vlevo na "Nástroje". Vpravo pak zvolte "Kontrola zranitelností" a klikněte na "Start". Po několikaminutové analýze se objeví přehled možných slabin v systému a v programech. Všechny výsledky zkontrolujte jednotlivě tak, že postupně každý označíte a kliknutím na přiřazené tlačítko "Detaily" zjistíte další informace z internetu. Pak se sami rozhodnete, zda dotyčné nastavení opravdu potřebujete, nebo zda je pro jistotu změníte. Prostřednictvím tlačítka "Opravit" můžete případně požadovanou změnu nechat provést přímo nástrojem. Vždy také kontrolujte položky na kartě "Zranitelné aplikace".

Foto: Po analýze: Také nedoporučená systémová nastavení často představují zbytečné riziko.


INTERNET

18. Outlook 2010

Znovuodeslání zprávy

Po odeslání zprávy se často ukáže potřeba jejího opětovného odeslání. Příslušný příkaz nabídky však už bohužel v aktuální verzi 2010 nemůžete najít.
TIP - Ve verzi 2010 se příkaz "Odeslat znovu" skrývá na dříve neočekávaném místě. Ve složce "Odeslaná pošta " otevřete zprávu, kterou potřebujete ještě jednou odeslat. V pásu karet okna zpráv aktivujte kartu "Zpráva". V sekci "Přesunout" klikněte na tlačítko "Akce". Pak se objeví malá rozbalovací nabídka, v níž najdete také příkaz "Znovu odeslat zprávu". Po jeho aktivaci otevře Outlook zprávu v novém okně. V něm případně můžete ještě před vlastním odesláním doplnit do zprávy nějaké poznámky či pokyny. Zprávu pak tlačítkem "Odeslat" opětovně vyšlete na cestu.

Foto: Kdo hledá, najde: Outlook 2010 považuje znovuodeslání zprávy za "přesunovou akci".

19. Firefox

Využití automaticky zašifrovaného připojení

U běžných webových stránek používáte pokud možno vždy jejich verze zabezpečené pomocí https. Mnohdy ale nevíte, zda je zabezpečená varianta k dispozici, a hledáte v tomto směru nějakou podporu.
TIP - Od té doby, co se stále intenzivněji začal šířit hackerský nástroj Firesheep ve formě doplňku pro Firefox, je ve veřejných sítích převzetí cizích http seancí na mnoha webových stránkách snadné dokonce i pro laiky. Takovou krádeží identity vzniká vysoké nebezpečí na mnoha velkých webových portálech nebo stránkách společenských sítí. Ty by proto měly být používány zásadně už jen prostřednictvím zašifrovaných https spojení. Aby tato akce byla co nejvíce automatizována, používejte bezplatné rozšíření browseru HTTPSEverywhere (z Chip DVD).
Rozbalte ZIP archiv a v něm obsažený XPI soubor pak otevřete ve Firefoxu. Kliknutím na "Instalovat" udělíte potřebné povolení. Na závěr použijte tlačítko "Restartovat Firefox".
Po znovuspuštění browseru se nástroj samočinně aktivuje a vyžaduje jen minimální konfiguraci: Nejprve otevřete příkaz "Nástroje | Správce doplňků", v seznamu rozšíření vyhledejte "HTTPSEverywhere " a klikněte na příslušné tlačítko "Nastavení". Tam pak uvidíte přehled všech podporovaných webových stránek. Jsou tam obsaženy důležité portály jako Google Search, Microsoft, Mozilla, Twitter a Facebook. Kdyby se zabezpečeným připojením skutečně nastávaly problémy, můžete na tomto místě pro určitou webovou stránku "objížďku" deaktivovat. Pokud častěji nakupujete na Amazonu, měli byste bezpodmínečně aktivovat volbu "Amazon (buggy)", aby také váš přístup na stránky internetového obchodního domu probíhal zabezpečenou formou. Na závěr dialog potvrďte tlačítkem "OK". Napříště proběhne přesměrování na zabezpečené webové stránky automaticky, aniž byste museli zadávat speciální https adresu.

Foto: Zašifrováno: HTTPS-Everywhere výborně chrání před krádeží identity i před nyní velmi populárním hackerským nástrojem Firesheep.

20. Mozilla Thunderbird

Chronologické řazení zpráv sestupně

Z Outlooku jste zvyklí, že naposled obdržená zpráva je v seznamu zcela nahoře. Rádi byste proto věděli, zda se tímto způsobem dají doručené e-maily řadit i v Thunderbirdu.
TIP - Způsob řazení zpráv je jen parametrem zobrazení, který si můžete individuálně přizpůsobit. Lze to ovšem učinit jen v rozšířené konfiguraci Thunderbirdu. Za tím účelem otevřete příkaz "Nástroje | Možnosti" a zvolte kategorii "Rozšířené". Tam na kartě "Obecné" klikněte na tlačítko "Editor předvoleb". Následnou varovnou zprávu potvrďte kliknutím na "Budu opatrný, slibuji". V dlouhém seznamu vyhledejte položku "mailnews.default.sort_order". Dvojitě na ni klikněte a její hodnotu změňte na "2", aby se seznam zpráv zobrazoval sestupně s nejnovější zprávou na začátku. Nastavení pak potvrďte tlačítkem "OK" a všechny otevřené dialogy zavřete. Hned potom ještě žádnou změnu nezaznamenáte, poněvadž nastavení slouží jen jako "zadání" pro nově založené složky. Aby nastavení zapůsobilo také na už existující složku, je třeba nejprve vymazat příslušný indexní soubor s příponou MSF (Mail Summary File) v mailové složce svého profilu.
Chcete-li tak učinit, nejprve ukončete Thunderbird. Potom do vstupního pole Průzkumníka napište "*.msf" a spusťte vyhledávání. Výsledek vám představí MSF soubory z vaší profilové složky. Odstraňte například soubor "INBOX.msf", který zodpovídá za doručenou poštu. Při příštím spuštění programu si Thunderbird znovu vytvoří chybějící indexní soubor se změněným řazením. Pak bude i doručená pošta seřazena chronologicky sestupně. Má-li to platit také pro jiné složky, musíte jejich MSF soubory také vymazat.

Foto: Přednastavení: Změníte-li hodnotu této položky na "2", bude nejnovější e-mail vždy vypsán na prvním místě.

21. Google Chrome, Firefox

Přímý přístup k oblíbeným stránkám

Na internetu pravidelně otevíráte tytéž oblíbené webové stránky. Přístup k nim pomocí záložek ale považujete za málo pohodlný. Hledáte proto cestu, jak se na stránky dostat ještě rychleji.
TIP - Praktickou pomůckou pro přímé vyvolání oblíbených stránek je lišta záložek. V normálním případě se však do ní nevejde ani deset záložek. Malým trikem do ní ale stěsnáte prakticky všechny pro vás důležité stránky a budete je pak mít neustále dostupné jediným kliknutím.
Zapněte tedy lištu záložek. V Chrome to znamená kliknout na ikonu nářadí a otevřít příkaz "Nástroje | Vždy zobrazovat lištu záložek". Ve Firefoxu k tomu slouží příkaz "Zobrazení | Nástrojové lišty | Lišta záložek". Nové záložky do lišty můžete později integrovat například přetažením myší.
Internetové prohlížeče omezují maximální šířku záložky v liště a přesahující část názvu stránky prostě odříznou.
Tuto okolnost můžete s výhodou využít. Poněvadž své "favority" většinou tak jako tak poznáte jen podle jejich favikony a zkrácený text nepotřebujete, odstraňte jej úplně.
Za tím účelem pravým tlačítkem myši klikněte na záložku a v místní nabídce zvolte příkaz "Upravit…" nebo ve Firefoxu "Vlastnosti". Pak v poli "Název" vymažte celé označení a akci potvrďte tlačítkem "Uložit". Tento krok nyní manuálně zopakujte pro všechny záložky, které chcete mít v liště jen jako ikony pro přímý přístup. Prvky v této liště je možné přesouvat a nově uspořádat přetažením myší.

Foto: Méně je mnohdy více: Záložky zredukované na ikony jsou praktické a kromě toho velmi dekorativní.

22. Google Chrome, Firefox

Dvě stránky v browseru současně

Čas od času potřebujete mít v zorném poli dvě webové stránky zároveň, například abyste je mohli porovnat nebo na jedné stránce komentovat obsah té druhé, případně překládat obsah z jednoho jazyka do druhého. Neustálé přepínání mezi stránkami by si vyžádalo mnoho otravného klikání.
TIP - Současného zobrazení více webových stránek je možné docílit pomocí aranžovaných oken. Toto řešení má pro vás ovšem tu nevýhodu, že následně musíte znovu zrekonstruovat původní normální velikost okna. Elegantně se tomu můžete vyhnout s bezplatným zásuvným modulem Chrome Dual View. Stáhnout si jej můžete z adresy www.chromeplugins.org/plugins/googlechromedual-view/. Nejde přitom o klasický plug-in v obvyklém slova smyslu, neboť jeho funkce je realizována javaskriptem přímo v okně browseru. Stačí proto odkaz uložit jako záložku. V textu nyní otevřené stránky tedy vyhledejte odkaz na Chrome Dual View. Klikněte na něj a myší jej přetáhněte do lišty záložek v Chrome. Poněvadž se jedná o javaskript, bude stejným způsobem fungovat také v jiných prohlížečích jako Firefox nebo Internet Explorer. Tam pravým tlačítkem myši klikněte na odkaz a zvolte kontextový příkaz "Přidat odkaz do záložek…".
Pro pozdější použití otevřete v browseru záložku skriptu. Pole dialogu vás vyzve k zadání první URL a jako adresu standardně obsahuje nyní navštívenou stránku. Ve většině případů ji tedy můžete jednoduše potvrdit klávesou [Enter]. V dalším dialogu zadejte druhou URL, která se má současně zobrazit.
Po potvrzení klávesou [Enter] zavede skript obě webové stránky vedle sebe do svislou osou rozděleného okna. Toto zobrazení je také praktické třeba tehdy, když si na jedné stránce, obsahující například data o obchodním vývoji na eBay, vytahujete bankovní údaje a paralelně k tomu tato data ihned vyplňujete do platebního formuláře na stránce internetového bankovnictví.
Chcete-li funkci napodobit nebo předělat či individuálně pozměnit, můžete to snadno zkusit sami. Skript používá následující kód, který si můžete podle přání přizpůsobit:
javascript:A14nH=location.href;L3f7=prompt(‚Choose%20File%201',A14nH);R1Gh7=prompt(‚Choose%20File%20 2',L3f7);if(L3f7&&R1Gh7){ Fr4Q='\n';Fr4Q+='\n';Fr4Q+='' with(document) { write(Fr4Q);void(close())}} else{ void(null)}
Velmi snadno se dá přizpůsobit text dialogových polí – stačí jej prostě změnit v úsecích "prompt". Tento skript najdete i na našem webu.

Foto: Více najednou: Často je užitečné vidět několik webových stránek zároveň.


KOMUNIKACE

23. Skype

Kontaktní tlačítko na webu

Přemýšlíte nad způsobem, jak na svých webových stránkách umožnit návštěvníkům kontaktovat vás prostřednictvím Skypu. Značka: co nejpohodlněji.
TIP - Návštěvníkům můžete usnadnit navázání komunikace pomocí interaktivních tlačítek, které Skype přímo k tomuto účelu nabízí na svém webu.
Nejdříve však spusťte  Skype a přejděte do nabídky "Nástroje | Nastavení | Soukromí | Zobrazit pokročilé zobrazení". Tam zaškrtněte možnost "Povolit zobrazování mého stavu na webu" a klikněte na "Uložit".
Nyní otevřete webovou stránku www.skype.com/share/buttons/status.html a do textového pole "Enter your Skype Name" zadejte své Skype jméno nebo číslo. Pomocí přepínače si z nabídky vyberte některé z tlačítek. Dole na stránce poté vyberte volbu "Web HTML" a vygenerovaný kód zkopírujte do zdrojového kódu svého webu.

Foto: Zavolej mi: Své stránky můžete doplnit o interaktivní Skype tlačítko.

24. Internet Explorer 9

Připnutí webových stránek na hlavní panel

Počínaje Vistou si na hlavní panel můžete připnout oblíbený program, který lze následně otevřít jediným kliknutím. Podobně šikovný způsob ukotvení lze nyní používat také pro webové stránky.
TIP - Používáte-li nový Internet Explorer 9, můžete libovolnou webovou stránku připnout na hlavní panel velmi jednoduše – stačí kliknout na ikonu webu v adresovém řádku nebo na kartu webu a poté ji na požadované místo přetáhnout. A je hotovo. Připnutý web se oddělí od prohlížeče a podobně jako běžná aplikace se na hlavním panelu ukotví jako samostatná miniatura s ikonou webu. K otevření pak stačí jedno kliknutí.
Pokud to připnutá "webová aplikace" umožňuje, mohou se v miniatuře zobrazovat některá upozornění. Může jít například o počet nepřečtených zpráv v e-mailové schránce, nové upozornění na Facebooku a podobně. Kliknutím pravým tlačítkem myši lze u vybraných webů také vyvolat nabídku základních funkcí. Seznam webů podporujících tuto funkcionalitu naleznete na stránce iegallery.com/cz/pinnedsites/default.aspx.

Foto: Přišpendleno: Nový Internet Explorer 9 umožňuje přístup k oblíbeným webům přímo z hlavního panelu.

25. Seznam e-mail

Odesílání automatických odpovědí v době nepřítomnosti

V době blížící se dovolené je nastavení automatické odpověď na příchozí e-maily aktuální téma. Jak na to v případě, že máte e-mail na Seznamu?
TIP - Ve své schránce můžete nastavit odesílání automatických odpovědí následujícím způsobem:
Na úvodní webové stránce schránky klikněte na "Nastavení" a v nabídce "Přesměrování a filtry" klikněte na "Přidat nový filtr". V části "Nastavení podmínek" přepněte na "Vždy" a v části "Nastavení akcí" vyberte přepínačem volbu "Pošli automatickou odpověď".
Pokud chcete dodržet standardní tvar předmětu "RE: původní předmět zprávy", zadejte do pole "předmět"
RE:•%{ SUBJECT}
Do pole "Zpráva" zadejte svou odpověď. Pozor, přednastavený podpis v tomto případě nebude k e-mailu připojen, proto jej na konci zprávy nezapomeňte dopsat. Nastavení nakonec potvrďte kliknutím na "Uložit nyní".
Po návratu z dovolené nastavenou rutinu nemažte, ale pro možné použití v budoucnu ji pouze deaktivujte v nabídce "Nastavení | Přesměrování a filtry" změnou stavu ze "zapnutý" na "vypnutý"

Foto: Nastaveno: Osobám, které vám pošlou zprávu, bude automaticky odeslána přednastavená odpověď.

26. Skype

Modulátor hlasu

Pro ozvláštnění vašich hovorů byste chtěli svůj hlas doplnit o efekty, které nabízí dodávaný software k některým dražším mikrofonům. K vašemu mikrofonu však žádný podobný software k dispozici není. Nedá se to přece jen nějak zařídit?
TIP - Svůj hlas můžete pozměnit pomocí nástroje Skype Voice Changer, který je zdarma k dispozici na stránce skypefx.codeplex.com. Stažený ZIP archiv rozbalte a při spuštěném Skypu otevřete EXE soubor "SkypeFx". V okně programu poté klikněte na tlačítko "Connect to Skype" a v následujícím hlášení Skypu zvolte "Povolit přístup".
Nástroj nabízí celkem patnáct efektů. Pro použití některého z nich klikněte na tlačítko "Add Effect" a v nabídce jej dvojitým kliknutím aktivujte. Jednotlivé složky efektu lze následně ještě dále dolaďovat jezdci. U zpomalení (volba Delay) tedy můžete mimo jiné nastavit hodnotu v milisekundách, v případě snížení výšky (Pitch Down) lze určit počet oktáv atd. Jednotlivé efekty můžete libovolně kombinovat.
RADA: Pro vyzkoušení výsledného znění hlasu zadejte ve Skypu do řádku pro vytáčení "echo123". Ozve se hlasový záznamník, kde po zaznění tónu zanechte libovolný vzkaz. Namluvený vzkaz se vám po chvíli automaticky přehraje.

Foto: K nepoznání: Jednotlivé hlasové efekty lze libovolně kombinovat.

27. Google Talk

Užiteční roboti v kontaktech

Na první pohled strohý klient od Googlu nabízí jednu specialitu – tzv. roboty. Přestože jde o úzce specializované skripty, může vám být jejich přítomnost velmi užitečná.
TIP - V síti Google Talk (Jabber) si může každý přidat do svého seznamu kontaktů užitečné roboty, ochotně zodpovídající vaše dotazy.
GURU: Tím nejuniverzálnějším je robot zvaný Guru. Komunikovat s ním lze sice pouze v angličtině, ale pokud znáte alespoň základy tohoto jazyka, nemusíte mít z používání žádné obavy. Následující tabulka udává výčet dotazů, na které vám Guru dokáže odpovědět:
Dotaz na… Jak se ptát?
sportovní výsledky score Chelsea
počasí weather Brno
kalkulačka 123 * 45
převody měn 120 CZK to USD
překlad slova translate čip to english
výsledek vyhledávání web Mount Everest
Robota si do svých kontaktů můžete přidat pod aliasem "guru@googlelabs.com". Poté již stačí vyvolat konverzační okno a zadat některý z uvedených příkazů.
PŘEKLADAČE: Další typ robotů dobře poslouží jako překladatelé. Nemusí přitom jít jen o jednotlivá slova, překládat lze rovnou celé věty. K dispozici jsou desítky překladových robotů, mezi kterými nechybí ani česko-anglický a anglicko-český. Kompletní seznam těchto robotů najdete na adrese www.google.com/support/talk/bin/answer.py?answer=89921.
Pro vyzkoušení schopností robota, například pro překlad z angličtiny do němčiny, je třeba do svých kontaktů přidat "en2de@bot.talk.google.com". Obdobně jsou tvořeny i jména ostatních překladačů – první část adresy vždy udává směr překladu, zbytek za znakem "@" zůstává stejný.

Foto: Mocní pomocníci: Překládání z angličtiny, předpověď počasí, sportovní výsledky i převody měn podle aktuálního kurzu – to vše a ještě víc bleskově zodpoví roboti z dílny Googlu.

28. Hotmail

Používání Hotmailu s jakoukoli e-mailovou adresou

Hotmail vás svou nabídkou služeb sice zaujal, ale se svou stávající freemailovou adresou jste opravdu spokojeni, používáte ji už dlouhá léta a změna by tak přinesla více škody než užitku. Nebo snad ne?
TIP - Pokud již jednu e-mailovou adresu máte a žádnou další nechcete, nevadí. Hotmail můžete používat i s jakoukoli existující e-mailovou adresou. Za tím účelem si tuto novou variantu jednoduše vyberte v registračním průvodci na adrese login.live.com. Po vyplnění registračního formuláře a odsouhlasení smluvních podmínek vám bude do vaší dosavadní schránky odeslán ověřovací e-mail s odkazem. Kliknutím na tento odkaz registraci dokončíte.
Pro zkopírování vaší dosavadní pošty do své nové schránky přejděte v Hotmailu do složky "Doručená" a tam pokračujte kliknutím na odkaz "Začínáme". V průvodci zadejte přihlašovací údaje ke své stávající schránce a kliknutím na "Další" přejděte k dalšímu kroku. Tam můžete nastavit značení nových e-mailů a také to, zda chcete všechnu doručenou poštu automaticky přesouvat do zvláštní složky, nebo ponechat standardně ve složce "Doručená pošta". Vše nakonec potvrďte tlačítkem "Uložit " a podle průvodcem doporučených zásad nastavte používání HTTPS.
Poté se již ve vaší nové hotmailové schránce začne postupně objevovat vaše pošta. Tento proces může v závislosti na množství přenášených dat trvat i několik minut.
TIP: Zaregistrovanou e-mailovou adresu lze použít jako Windows Live ID pro přístup ke službám SkyDrive a Messenger.

Foto: Změna je život: Hotmail lze nově používat s jakoukoli existující e-mailovou adresou.

29. Windows 7

Ruční nastavení výchozích tiskáren při změně sítě

Systém Windows 7 nabízí možnost automaticky přepnout výchozí tiskárnu v závislosti na tom, ve které síti jste s notebookem připojeni. Tato funkce však na vašem notebooku nefunguje zcela spolehlivě.
TIP - Problémům s automatickým přepínáním výchozích tiskáren se můžete vyhnout ručním spárováním tiskárny se sítí. Za tím účelem se k počítači přihlaste s oprávněním správce a otevřete nabídku "Start | Zařízení a tiskárny".
V nabídce nainstalovaných tiskáren některou označte a poté klikněte na tlačítko "Spravovat výchozí tiskárny", které se objeví na panelu nástrojů.
Zobrazí se okno s přehledem sítí a nainstalovaných tiskáren. V seznamu sítí některou vyberte a ve vedlejší nabídce klikněte na odpovídající tiskárnu, kterou v této síti chcete požívat jako výchozí. Spárování nakonec potvrďte tlačítkem "Přidat" a podle potřeby postup zopakujte pro další sítě.

Foto: Nastav si sám: Přiradit výchozí tiskárnu k síti můžete ve Windows 7 také ručně.

30. Internet Explorer 9

Přišpendlení podruhé

Stránky našeho elektronického archivu můžete také připojit na hlavní panel, navíc ještě získáte speciální funkce.
TIP - Otevřete si webovou stránku http://earchiv.chip.cz v Internet Exploreru 9. Chytněte ikonu s písmenem "C", která se nachází hned nalevo od adresy, a přetáhněte ji na hlavní panel. Na hlavním panelu pak uvidíte ikonu Chipu. Kliknete-li na ni pravým tlačítkem myši, zobrazí se speciální nabídka, která vám usnadní a zrychlí orientaci na webových stránkách www.chip.cz.


DIGITÁLNÍ FOTO

31. Profesionální tip

Zvětšení rozsahu kontrastů

Slunce vykrajuje bělavá oblaka z ocelově modrého nebe, v popředí se v mírném protisvětle třpytí jezero. Mnoho detailů, například zelené odstíny stromů na břehu, však bohužel na fotografii zaniká, snímek působí ploše.
PROBLÉM
Je to prožluklá záležitost: ani ty nejmodernější fotoaparáty nedokážou zachytit tak vysoký kontrastní rozsah jako lidské oko. Na snímcích se to projevuje takto: buď se tmavé partie slijí v jednolitou čerň, nebo jsou jasné oblasti vypáleny doběla. V obou případech se ztrácejí detaily, které bychom očima normálně vnímali.
FOTOGRAFUJTE JINAK
Ze stínů se obrazová informace často dá ještě dodatečně vyčarovat, zatímco přesvětlená místa jsou prostě čistě bílá. Fotografujte proto vždy s poněkud kratší osvitovou dobou, aby v jasných oblastech byla ještě rozeznatelná kresba. Máte-li po ruce stativ, můžete omezený rozsah barevných hodnot aparátu rozšířit tak, že pořídíte dva snímky se stejnou clonou, avšak různou expoziční dobou (samozřejmě za předpokladu, že se ve scéně nic nepohybuje...). Exponujte jednou tak, aby byly korektně zobrazeny tmavé oblasti, jednou ty nejjasnější. Oba záběry pak můžete později na počítači v obrazovém editoru spojit v jeden snímek s bohatě prokreslenými detaily.
VYLEPŠENÍ V PC
I z jediné, nikoli optimální fotografie se však dají dodatečně vydobýt další obrazové informace. Otevřete snímek ve Photoshopu a prostřednictvím nabídek "Vrstva | Nová vrstva úprav | Křivky " na něj položte novou vrstvu. V samočinně otevřeném dialogu "Křivky" teď upravte jas, odstíny a barevné hodnoty tak, aby obloha zářila krásně modře – popředí přitom však beznadějně potemní. Dialog uzavřete, a jak bylo popsáno výše, otevřete novou vrstvu. V ní nyní podle svého gusta upravte stromy a vodní hladinu.
Teď přijde hlavní trik: obě vrstvy zkombinujte prostřednictvím masky, která zakryje oblohu v horním obrázku. Za tím účelem aktivujte obdélníkový výběr a kouzelnou hůlku. Barvou popředí nastavenou prostřednictvím [D], [X] na čerň označte oblohu. Výběr můžete klávesami [Shift] a [Alt] v součinnosti s nástrojem zvětšovat a zmenšovat. Přitom se mohou uplatnit i další nástroje, jako je například laso.

32. Fotografování dětí

Nastavení optimálního ISO čísla při fotografování dětí

Na jedné straně jsou děti skvělým a oblíbeným fotografickým motivem, na druhé straně je s nimi ale trochu problém: jsou neustále v pohybu a jen některé se dají přesvědčit, aby zapózovaly. Povedená fotografie dítěte (natož skupinky dětí) pak má skutečně hodnotu.
TIP - Pokud fotografujete například svoje potomky za pěkného počasí, je nízká hodnota ISO úplně dostačující. Použít tedy můžete například ISO 100 nebo 200. Pokud je ale počasí horší, pak je lepší vyšší hodnota – ISO 400. S takto nastavenou hodnotou ISO se při stejně nastavené cloně snižuje doba expozice. To může být právě v případě fotografování dětí výhodou. Pokud nastavíte místo ISO 100 hodnotu ISO na 400, v podstatě ztrojnásobíte světelnou citlivost senzoru fotoaparátu, takže snímek, na který byste jinak potřebovali při cloně 8 expoziční čas 1/60 sekundy, vyfotografujete při stejné cloně s časem 1/250 sekundy. A s tímto časem už nebudete mít snímek rozmazaný, ani když budete fotografovat rozjařené pobíhající děti.
Při fotografování dětí jsou většinou žádoucí výraznější barvy. Proto to se zvyšováním ISO nepřehánějte, protože čím vyšší je hodnota ISO, tím je většinou silnější obrazový šum a na snímku se mohou vyskytovat pseudobarevné body, které jsou viditelné v tmavších oblastech snímku.

Foto: Mírně zvyšte hodnotu ISO: Vyšší hodnota ISO snižuje možnost rozmazaného snímku, ale většinou také zvýší obrazový šum.

33. Fotografování produktů

Optimální osvětlení produktů a zátiší při fotografování

I když jde jen o fotografii, kterou chcete umístit na Aukro nebo eBay, nejste s ní spokojeni – pěkný obrázek totiž prodává. Přestože je snímek celkem ostrý a barvy v podstatě odpovídají, stále se vám zdá, že není všechno v pořádku.
TIP - Šperky, modely aut nebo třeba knihy nevyfotografujete tak snadno a dobře pouhým stisknutím spouště. Musíte si pohrát s osvětlením – dva světelné zdroje použité z obou stran fotografovaného produktu vytvoří nepřirozené stíny. Je tedy lepší použít jeden hlavní světelný zdroj a jeden doplňkový. Prvním krokem bude umístit hlavní světlo tak vysoko, dokud se nebude přímo odrážet na lesklém povrchu produktu. Potom nastavte doplňkové světlo na druhé straně, aby odlehčilo vytvořeným stínům.
Pro odraz světla můžete také použít bílý karton nebo zrcadlo. V každém případě ale nepoužívejte jiný zdroj světla, který by byl stejně intenzivní jako hlavní světlo. V opačném případě by měl produkt dvojitý stín, který nevypadá dobře.

Foto: Přirozené stíny: Se správným osvětlením, budou produkty vypadat mnohem lépe, a to na nakupujícího určitě zapůsobí.

34. Fotografie zvířat

Pokud je to možné, fotografujte domácí mazlíčky i ostatní zvířata bez přímého blesku

Každý den směřuje do zoologických zahrad spousta amatérských fotografů, aby "ulovili" ten správný snímek. Oblíbené jsou i parky, volná příroda a domácí mazlíčci. Jak ale řada těchto fotografů zjistí, výsledné snímky nejsou tak pěkné, jak si představovali.
TIP - Oči mnoha zvířat mají speciální reflexní vrstvu, tzv. tapetum lucidum. Tato odrazivá vrstva je umístěna mezi sítnicí a cévnatkou oka a je založena na fyzikálních vlastnostech pojivových vláken nebo např. guaninových krystalků. Umožňuje jim lepší vidění za šera a způsobuje "svícení" jejich očí. Tapetum lucidum odráží i blesk fotoaparátu, a to v mnoha barvách – podle toho, o jaký druh zvířete se jedná a jak je staré.
Chcete li se tedy vyhnout těmto pro fotografii nepříjemným světelným odrazům, nesmíte fotografovat s přímým bleskem. Vedlejším účinkem nepoužití blesku bude to, že zvíře nedostane ze silného světla strach a budete mít třeba šanci stisknout spoušť vícekrát. Pokud jste ale kvůli světelným podmínkám nuceni blesk využít, potom použijte difuzor nebo jiný způsob, jak světlo rozptýlit – omezí se tak i silné stíny.
Podobného efektu dosáhnete i s otočným bleskem. Například pokud fotografujete domácí kočku v místnosti, namiřte otočný blesk na strop (nejlépe bílý). Bílá barva poslouží jako reflektor, rovnoměrně rozptýlí světlo po místnosti a nepůjde přímo do očí zvířete. Zajistíte tak lepší výsledky s menší námahou.

Foto: Kočičí oči: Speciální anatomie očí mnoha zvířat jim umožňuje lépe vidět ve tmě. Při fotografování ve tmě se to však nepříznivě projeví.

35. Zrcadlovky Nikon

Rychlá navigace mezi důležitými funkcemi fotoaparátu

Prakticky u všech v menu zobrazených voleb začátečník doslova "pro stromy nevidí les". Proč nejsou nejdůležitější nastavení jednoduše shrnuta v jedné skupině?
TIP - V systémových nastaveních fotoaparátů Nikon může fotograf zvolit mezi maximálním menu a minimálním menu, které se omezuje jen na několik voleb. Zatímco kompletní nabídka je "až příliš dobrá", ta zeštíhlená je zase moc stručná. Ale nezoufejte: máte ještě třetí možnost, totiž sestavit si menu, které obsahuje pro vás důležitá nastavení, vlastnoručně.
Navigujte tedy v konfiguračním menu přístroje na položku "Select Items". Pod ní pak můžete bod po bodu rozhodnout, které nastavení se má po vyvolání menu na displeji objevit. Tak budete mít své nejčastěji používané volby dosažitelné jedním pohledem bez dlouhého hledání.

Foto: Podle potřeby: V případě fotoaparátů Nikon si můžete vybrat, která nastavení v nabídce budou a která ne. Zjednodušuje to obsluhu.

36. Zpracování snímků

Zdůrazněte hlavní motiv rozostřením okolního prostředí

Ačkoli se vám podařilo na fotografii správně umístit hlavní motiv, není nijak výrazně oddělen od okolí a nevypadá to pěkně. Další možnost pořídit snímek ale už nemáte.
TIP - Zřejmě jste snímek vyfotografovali za situace, kdy clonové číslo bylo příliš vysoké. Výsledek: ostrý je nejen hlavní motiv, ale i jeho okolí. Clonu někdy ale můžete "změnit" i později v počítači s programem Photoshop.
Pro výběr objektu, který má zůstat ostrý, použijte "Nástroj laso (L)". Detailní výběr oblasti provedete snadněji v režimu "maska", který nastavíte pomocí panelu nástrojů – ikona obdélníku s kruhem uprostřed. Jemnou práci pak můžete přenechat nástroji štětec. Použijte černý pro zvětšení masky a bílý pro snížení její velikosti.
Až budete s maskováním hotovi, otočte výběr ("Výběr | Doplněk"). Poté změkčete okraje výběru tak, že nastavíte prolnutí na 3 body. Pak už zbývá jen rozostřit pozadí. Toho dosáhnete tak, že zvolíte "Výběr | Rozostření | Gaussovské". Máte ještě možnost ovlivnit parametr "Poloměr".

Foto: Pozdější úpravy: Změny nastavení clony můžete pomocí Photoshopu docílit i zpětně na počítači.


HARDWARE

37. Profesionální tip

Instalace Intel AMT

Stále řešíte problémy s počítačem, u kterého zrovna nejste. Místo toho, abyste si problémy a chybové hlášky nechali popisovat, můžete je pomocí Intel AMT snadno řešit na dálku.
U počítačů s Windows můžete využít nástroj "Vzdálená plocha" (Remote Desktop) nebo si můžete z internetu stáhnout program TeamViewer. Pak se snadno dostanete i na vzdálený počítač