Menu
CHIP Speedtest

CHIP Timeline: Silicon Valley

ČASOVÁ OSA CHIPU

CHIP Timeline: Silicon Valley

Termín Silicon Valley se poprvé objevil v názvu rubriky časopisu Electronic News v roce 1971. K tomu, že některé z nejdůležitějších "objevů" z oblasti IT byly uskutečněny ve městech Palo Alto, Mountain View nebo San Jose, která leží v centru tohoto regionu, přispělo mnoho faktorů. Tyto faktory nejsou žádným tajemstvím, přesto vytvořit "Křemíkové údolí" někde jinde není možné. HP, Google, Sun, Intel a YouTube – zakladatelé těchto společností studovali na Stanfordově univerzitě, která je nejen továrnou na talenty, ale která je také celá desetiletí přesvědčuje, aby se usadili v oblasti kolem San Francisca.
Proto zde sídlí i nejvýznamnější firmy z oboru IT. Přijde-li tedy zaměstnanec o práci ve společnosti Intel, může se zkusit uplatnit třeba u Sunu, a nemá to daleko. Kritéria výběru jsou však dost vysoká a vybírat si mohou jak firmy, tak pracovníci. V každé z více než tisíce společností je také různé pracovní "klima". Někde čeká zaměstnance místo šedých místností hřiště a relaxovat může při basketbalu, v podstatě standardem jsou nápoje zdarma, Google nabízí svým zaměstnancům akcie (opce), jídlo zdarma, masáže, možnost vyprat si ve firemní prádelně… Takovéto možnosti u české firmy hned tak nenajdete.
I chování zaměstnavatelů je dost odlišné od evropských poměrů – neberou se tak vážně a umí si udělat legraci i sami ze sebe. Šéfové tak například v horku rozdávají pracovníkům zmrzlinu v kostýmu ledního medvěda, aby pozvedli jejich náladu – pro zaměstnance je totiž čtrnáctihodinový pracovní den spíše pravidlem než výjimkou. Díky správné motivaci a netradiční firemní kultuře však dostanou zaměstnavatelé ze svých zaměstnanců maximum a mohou tak vzniknout nové zajímavé produkty a nápady. A patří to i k mentalitě Američanů, kteří chtějí pomocí inovativních technologií ovládnout svět.
V Silicon Valley platí důležitá zásada: Rychlost je podstatnější než dokonalost. Výrobky jsou rychle uváděny na trh a teprve poté dále rozvíjeny, a to jen v případě, že se počet uživatelů zvyšuje. Pokud je produkt neúspěšný, jiná firma brzy přijde s jiným nápadem.

Start-upy: Od "nerda" k milionáři

Zásada rychlého uvedení na trh vedla k nebývalému nárůstu "start-upů" a Křemíkové údolí se stalo rájem rizikového kapitálu. Vzdálenosti jsou zde krátké – v blízkém okolí nebo i za sousedními dveřmi najdete nejlepší technologické partnery, nejschopnější developery a velkorysé investory, se kterými se můžete rychle zkontaktovat. Schůzky nejsou dlouhé, ale mohou být časté. Znamená to nejen krátké reakční časy, ale i nutnost rychle se rozhodnout a rychle jednat. Další velká věc totiž může být mezitím vyvinuta nějakým počítačovým nadšencem ve vedlejší garáži a může ovládnout trh, který mohl být váš.
Někteří z IT vynálezců už se tady rychle stali milionáři – v Silicon Valley, kde žije asi 2,5 milionu lidí, je jich více než 250 000. Průměrná měsíční mzda je v tomto regionu 80 000 dolarů, což je mnohem více, než je americký průměr, navíc zaměstnanci často získávají k platu akcie podniků, ve kterých pracují. To je ale v podstatě i nutnost, protože život v Křemíkovém údolí je drahý – především nájmy za byty (často v dřevěných domcích) jsou vysoké. Výhodou je ale zase teplé a slunečné podnebí, kdy více než půl roku neuvidíte na obloze mrak. Zaměstnanci hi-tech firem si však venkovní počasí příliš neužijí – to je daň za to, že se podílí na světové technické revoluci.
AUTOR@CHIP.CZ

Časová osa

1891
Kolébka údolí:
Senátor Stanford založil se svou ženou univerzitu, která podstatně přispěla k rozvoji celé oblasti.
1939
Hewlett-Packard:
Absolventi Stanfordovy univerzity Bill Hewlett a David Packard založili "garážovou" firmu v blízkosti areálu školy a s její podporou.
1951
Stanford Research
Park Aby se oblast kolem Stanfordovy univerzity stala ještě lukrativnější, nechal děkan univerzity Frederick Terman pozemky k dispozici vznikajícím firmám a vytvořil technologický park.
1956
Křemík (silicon) jako jméno:
Vývojáři Bardeen, Brattain a Shockley (zleva doprava) vynalezli tranzistor, za nějž později obdrželi Nobelovu cenu. Shockley založil v Mountain View společnost Shockley Semiconductor Laboratory.
1963
Počítačová myš:
Doug Engelbert představil v Stanford Research Institute první počítačovou myš a vyvinul oN-Line System, což byl v podstatě předchůdce internetu.
1971
Intel
Do výroby se dostal první mikroprocesor Intel 4004. Vyroben byl v Mountain View. Podrobnosti a nákresy naleznete na 4004.com.
1972
Ethernet:
Technologie, která umožnila výměnu dat v rámci lokální sítě LAN a která byla v podstatě i základem internetu, byla vyvinuta v Xerox Palo Alto Research Center. Zde spatřila světlo světa i první laserová tiskárna, předchůdce notebooku, objektově orientované programování nebo grafické uživatelské rozhraní (GUI).
1973
První osobní počítač:
Xerox Alto od firmy Xerox PARC byl první počítač s grafickým rozhraním ovládaný myší. Počítač Alto výrazně ovlivnil design počítačů v následujících desetiletích, zejména Apple Macintoshe.
1976
Apple:
Steve Jobs a Steve Wozniac prodali svůj první osobní počítač Apple a založili svoji firmu v Cupertinu.
1992
Vliv Evropy
Gerhard Casper z Hamburku se stal prezidentem Stanfordovy univerzity a působil v této funkci osm let.
1994
Yahoo:
Jerry Yang spustil svůj populární internetový vyhledávač v obytném přívěsu zaparkovaném v kampusu Stanfordovy univerzity.
1998
Vyhledávač
Absolventi Stanfordovy univerzity Sergie Brin a Larry Page založili v Mountain View společnost Google Inc.
2000
Krach burzy
"Dotcom" bublina splaskla. Jinak štědrý rizikový kapitál zachránil jen některé firmy, start-up projekty byly pozastaveny, on-line obchody jako pets.com byly zavřeny.
2004
Přemístění:
Mark Zuckerberg se se svým Facebookem, který vyvíjel na Harvardově univerzitě, přestěhoval do Palo Alta.
2011
"Start-upy":
Heyzap, Vook, UserTesting.com a Polyvore jsou slibně se vyvíjející nové společnosti ze Silicon Valley.
TREND
Budoucnost Silicon Valley je světlá. Nové firmy s mnoha inovativními myšlenkami sice vznikají i ve městech, jako je New York, Londýn nebo Berlín, a také v mnoha oblastech Asie, ale žádný jiný region nemůže nabídnout to, co Křemíkové údolí – alespoň v nejbližší budoucnosti. Jeho vedení v oblasti výzkumu a vývoje je příliš velké.

 


Komerční sdělení