Menu
CHIP Speedtest

Tipy a triky

Tipy a triky

WINDOWS JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS

1. Windows Vista, 7

Deaktivace automatické dokovací funkce AeroSnap

Přesunete-li okno k okraji plochy, změní Windows velikost okna. Vám se to však často stává neúmyslně. Hledáte proto cestu, jak AeroSnap deaktivovat.
TIP - Abyste se dostali k nastavením pro AeroSnap, otevřete "Start | Ovládací panely " a postupně klikněte na "Usnadnění přístupu" a "Centrum usnadnění přístupu ". V klasickém zobrazení Ovládacích panelů se k témuž oknu dostanete rychleji, a to přímo přes odkaz "Centrum usnadnění přístupu".
Potom klikněte na "Usnadnit používání myši". V nyní viditelném okně zaškrtněte volbu "Zabránit automatickému uspořádávání oken při přesunutí na okraj obrazovky". Příkaz pak potvrďte tlačítkem "Použít". Nyní všechna otevřená okna zavřete – pokaždé kliknutím na "OK". Napříště už Windows upustí od automatického uspořádání oken přesunutých k okraji obrazovky. Bohužel jste s funkcí myši zároveň deaktivovali také praktické klávesové zkratky, jimiž se okna dají rychle maximalizovat ([Win]+[šipka nahoru]), ukotvit k pravému okraji obrazovky ([Win]+[šipka doprava]), k levému okraji ([Win]+[šipka doleva]) a minimalizovat ([Win]+[šipka dolů]. Neexistuje možnost vypnout jedno a nepřijít tím o druhé.

Foto: Zafixováno: Ve Windows 7 deaktivujete prostřednictvím Ovládacích panelů "AeroSnap " pro samočinné uspořádání oken.

2. Windows Vista, 7

Přímé spuštění spořiče obrazovky klávesovou kombinací

Váš spořič obrazovky obsahuje vaše oblíbené fotografie a chtěli byste mít možnost spustit jej kdykoliv. Poněvadž jej lze ukončit jedině zadáním hesla, byla by to také cesta k rychlému zabezpečení PC.
TIP - Za tím účelem si na ploše vytvořte nového zástupce, jehož prostřednictvím budete určený spořič obrazovky spouštět. Nejprve vyhledejte všechny spořiče tak, že pomocí [Win]+[E] spustíte Průzkumníka a do pole vpravo vedle adresního řádku zapíšete hledací pojem "*.scr". Windows pak na celém pevném disku vyhledají soubory spořičů a vypíší je.
V dalším kroku vytvořte na ploše zástupce. Pravým tlačítkem myši tedy klikněte na plochu a v místní nabídce zvolte příkaz "Nový | Zástupce". Na první stránce průvodce "Vytvořit zástupce" zadejte pro zvolený SCR soubor cestu a název. Po následném zadání názvu zástupce pak tlačítkem "Dokončit" zástupce vytvořte. Jeho aktivací budete moci spořič obrazovky spustit kdykoli. Dodatečně ještě můžete zástupci přiřadit klávesovou zkratku. Za tím účelem klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce a zvolte kontextový příkaz "Vlastnosti". V následném dialogu aktivujte kartu "Zástupce". Klikněte do pole "Klávesová zkratka". Jakmile teď vámi zvolenou kombinaci – například [Ctrl]+[ Alt]+[B] – stisknete, operační systém ji samočinně převezme do příslušného pole. Celou akci pak už jen musíte potvrdit tlačítkem "OK".

Foto: Start povolen: Při použití zástupce nemusíte čekat a můžete spořič obrazovky kdykoli spustit.

3. Windows Vista, 7

Potlačení stínování u popisků na ploše

Popisky ikon na ploše obsahují podložené stíny. Většinou je však takový text před obrazem na pozadí hůře čitelný. Proto byste chtěli stínování vypnout.
TIP - Podložené stíny lze deaktivovat prostřednictvím položky v systémovém registru. Chcete-li tak učinit, do hledacího pole nabídky Start zapište "regedit" a stiskněte [Enter]. Zprávu od Řízení uživatelských účtů potvrďte tlačítkem "Další " nebo "Ano". Pak navigujte na klíč "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\ Advanced". V pravé části okna vyhledejte hodnotu DWORD "ListviewShadow" a dvojitým kliknutím ji otevřete pro zpracování. Její hodnotu změňte na "0" a potvrďte tlačítkem "OK". Editor registru pak zavřete. Změna nabude účinnosti až po restartu počítače.
Toto nastavení souvisí s transparentností písma. Proto je můžete přestavit také u vizuálních efektů systému. Za tím účelem klikněte v Ovládacích panelech na "Systém a zabezpečení" nebo pod Vistou na "Systém a údržba" a následně na "Systém". Pak aktivujte odkaz "Upřesnit nastavení systému". V takto vyvolaném dialogu přejděte na kartu "Upřesnit " a v horní oblasti "Výkon" klikněte na "Nastavení". Na kartě "Vizuální efekty " nyní deaktivujte volbu "Použít stíny popisků ikon na ploše". Změnu pak postupně potvrďte tlačítky "Použít" a "OK". V tomto případě už restart není nutný.
Upozornění: V závislosti na použitém obrazu v pozadí bude možná nutné přece jen podložené stínování použít, neboť jinak by písmo v některých oblastech s podobnou barvou pozadí nemuselo být rozeznatelné.

4. Rychlé tipy

OTEVŘENÍ NABÍDKY START

U počítačů bez speciální klávesnice pro Windows rychle otevřete nabídku Start klávesovou kombinací [Ctrl]+[Esc], nahrazující klávesu Windows.

ZOBRAZENÍ VLASTNOSTÍ

Chcete-li si pro nějaký objekt nechat zobrazit dialog "Vlastnosti", příslušnou položku, například soubor, označte a pak stiskněte [Alt]+[Enter].

VYMAZÁNÍ MEDIÁLNÍ DATABANKY

Aby Media Player tuto databanku nově vytvořil, vymažte "wmplibrary*.db" ve složce "C:\Dokuments and Settings\ All Users\Data aplikací\Microsoft\ Media Index".

SNAZŠÍ ZADÁVÁNÍ CEST

Při zadávání cest k objektům akceptují Průzkumník a příkazový řádek namísto zpětného lomítka "\" také rychleji zadatelné normální lomítko "/".

5. Windows 7

Praktické používání obrazovkové lupy Windows

Při moderních rozlišeních obrazovek jsou písmena malých velikostí na webových stránkách často špatně čitelná. Hledáte proto cestu, jak si na stránce nenechat nic ujít, aniž byste kvůli tomu museli měnit druh písma nebo rozlišení obrazovky.
TIP - Jednou z neprávem málo využívaných funkcí je obrazovková lupa, která je ve Windows 7 dokonce zřetelně vylepšena. Díky nyní zjednodušenému ovládání je obrazovková lupa výborným prostředkem pro rychlé čtení malých písem v browseru. K vyvolání lupy stačí klávesová kombinace [Windows]+[+].
K dalšímu ovládání slouží vlevo nahoře transparentně zobrazená ikona lupy. Kliknutí na ni vyvolá dialog, který se později samočinně zase minimalizuje na lupu. V dialogu klikněte na "Zobrazení " a zvolte metodu, která se vám pro daný účel nejlépe hodí. Windows si toto nastavení zapamatují a při příštím vyvolání použijí opět toto zobrazení. Zvláště praktická je nová varianta "Celá obrazovka". Při ní můžete lupu ponechat aktivní, nebo ji dokonce nechat otevřít hned při spuštění systému. Pokud lupu nepotřebujete, klávesovou kombinací [Windows]+[-] můžete uvést zobrazení znovu na normální velikost a pokračovat v práci jako obvykle.
Zobrazení "Čočka" ukáže na způsob klasické lupy obdélníkovou oblast se zvětšeným náhledem. Poněvadž to při další práci může brzy rušit, musíte režim zase přepnout nebo lupu kompletně ukončit zavřením dialogu zobrazeného prostřednictvím ikony lupy.
V některých situacích může být užitečný režim "Ukotvené", například pro zpracování datových řádků s malým písmem v Excelu. V tomto režimu vidíte standardně u horního okraje obrazu zvětšený náhled aktivní oblasti. Okno programu se přitom odpovídajícím způsobem zmenší tak, aby zůstaly viditelné ovládací prvky.
Pro celoobrazovkový a dokovaný režim ještě přizpůsobte volby tak, že kliknete na transparentní lupu a pak na ikonu "Možnosti ". Nastavení "Sledovat ukazatel myši" ponechte aktivní a k tomu zapněte volby "Sledovat kurzor klávesnice" a "Lupa musí sledovat bod pro vložení textu". Nastavení potvrďte tlačítkem "OK". Tak je zaručeno, že lupa vždy zobrazí potřebný výřez.

Foto: Plně v obraze: Lupa nejlépe poslouží v celoobrazovkovém náhledu, když se automaticky řídí všemi ovládacími nastaveními.

6. Windows 7

Používání průvodců Windows k řešení problémů

Při menších problémech s funkcí nebo instalací systému se často vyptáváte známých nebo se pokoušíte najít řešení na internetu. Samozřejmě byste si ale raději pomohli sami.
TIP - Při některých typických úlohách nebo problémech vám Windows 7 dávají k dispozici průvodce, které mají s řešením pomoci. Sice se to nemusí podařit pokaždé, ale rozhodně jde pro méně zkušené uživatele o první pokus přijít na řešení problému vlastními silami.
Průvodce najdete v Ovládacích panelech. Tam v sekci "Systém a zabezpečení" klikněte na odkaz "Vyhledat a opravit problémy ". Při zobrazení dotazu na použití nejaktuálnějších obsahů klikněte na "Ano", abyste mohli použít poslední aktualizace. Kliknutím na odkaz "Zobrazit vše" vlevo nahoře získáte seznam dostupných průvodců.
Vyberte si tematicky vhodný průvodce a klikněte na "Další". Po několika testech získáte v mnoha případech řešení, které je už také realizováno. Například jestliže jste spustili "Odstranit potíže s přehráváním zvuku", průvodce pozná a opraví příčinu, proč počítač náhle zmlkl.
Pro závažné problémy jsou k dispozici speciální služby. Jak přesně fungují, to se dočtete v článku "Oprava pro Windows" (R str. 84).

Foto: První pomoc: Při potížích s počítačem vám většinou významně pomohou průvodce Windows.

7. PROFESIONÁLNÍ TIP PRO WINDOWS 7

Optimalizace správy souborů pomocí atributů

Z práce s MP3 soubory nebo s digitálními fotografiemi znáte možnost organizovat soubory prostřednictvím atributů (tagů), například pomocí položek Interpret nebo Album.
Windows 7 se svými knihovnami už usnadňují vyhledávání a ukládání souborů. To se však děje jenom na základě paměťových složek na pevném disku, nikoli podle obsahů souborů či dokonce několika kritérií. Ke klasifikaci pomocí hesel potřebujete nástroj jako Tabbles (Chip DVD), který funguje i pod staršími verzemi Windows. Předpokladem je však nainstalovaný .NET-Framework v aktuální verzi 4. Potřebujeteli zjistit verzi .Net aktuálně obsaženou ve vašem počítači, otevřete Průzkumníka a navigujte na složku "C:\Windows\Microsoft. NET\Framework". Tam podle názvů podsložek jako "v4.0.30139" poznáte existující verze. Není-li verze 4 dosud nainstalována, najdete ji zdarma na webu Microsoftu. Nástroj pro práci s tagy Tabbles existuje v různých verzích. Na Chip DVD najdete plnou verzi v nejnovějším vydání.
POZNÁVÁME TABBLES
Při prvním spuštění změňte jazyk na "English" a potvrďte tlačítkem "OK". Potom zvolte databanku "Tabbles Home ". Ovládací plocha připomíná Průzkumníka, neboť jednotlivé "tabbles" jsou interpretovány jako směs virtuálních složek a atributů. Abyste jejich výhod mohli využívat, musíte nejprve požadované tabbles založit a jejich data kategorizovat.
Za tím účelem klikněte na "New | New tabble", zadejte vhodný název a klikněte na "Optional". Tam ještě zvolte barvu pro klasifikaci a klikněte na "Create". Názvy tagů můžete volit flexibilně – například "Word", "Foto" nebo "Dovolená ". Lze používat i letopočty. Čím více a čím výstižnějších tagů (tabbles) nadefinujete, tím efektivněji později najdete hledaná data.
Soubory k tagům přiřadíte pohodlně například přetažením myší. Otevřete paralelně Průzkumníka, označte v něm požadované soubory a přetáhněte je do pravé oblasti otevřeného okna Tabbles nebo na tabble ve struktuře vlevo. V zobrazeném dialogu rozhodněte, zda chcete "Tag the folder and all its files" (Kategorizovat složku a obsah), nebo jen "Tag the folder" (Kategorizovat složku). Můžete také zvolit "Create an automatic tagging rule for the folder" (Vytvořit pravidlo pro autokategorizaci složky), takže napříště všem v této složce nově vytvořeným souborům bude přiřazen aktuální tabble. Přiřazení zařídí kliknutí na "OK".
Upozornění: Tabbles nezpůsobují žádné změny v souborovém systému. Nástroj pouze definuje dodatečný pohled na existující data a potřebné informace ukládá jako indexy ve vlastní databance. Jestliže Tabbles nevyužíváte nebo je odstraníte, můžete systém dále používat stejně jako dosud. A běžný provoz ani nebude omezován systémové prostředky ubírajícím indexováním na pozadí nebo velkými indexními soubory.
VYPÁTRÁNÍ DAT
Podívejme se nyní na konkrétní příklad použití. Hledáte například určitou fotografii, o níž víte, kde byla pořízena nebo kdo je na ní zachycen. Datum expozice jste ale zapomněli. V současnosti máte na pevném disku archivovány tisíce snímků, pečlivě chronologicky zařazených do složek. To je vám však bohužel málo platné, poněvadž přesto musíte prohledat nesčetné náhledy.
Nejpozději nyní spusťte Tabbles. Podle své klasifikace klikněte ve struktuře nejprve na "Fotky". Vpravo uvidíte všechny obrazové soubory a všechny možné tabbles, které jsou pro fotky definovány. Dvojitým kliknutím na nějaký tabble jej připojíte jako přídavné kritérium ve smyslu logického AND. Hledání stejným způsobem dále zjemňujte. Při dobře zvolené klasifikaci takto najdete hledaný obrázek pomocí několika kliknutí. Při ukládání nových souborů zobrazí Tabbles v blízkosti oznamovací oblasti hlavního panelu dialog, v němž můžete podle vlastní volby přiřadit tabbles.
Další informace o rozsáhlých možnostech Tabbles a správném používání nástroje najdete v on line příručce, kterou otevřete příkazem v nabídce "Help".

Foto: Kategoricky: Jenom dříve kategorizovaná data jsou k dispozici také pro hledání.
Foto: Mnohostranně: Tabbles zajišťují komplexní vyhledávání na základě vlastností.
Foto: Kombinatoricky: Intuitivní kombinace tagů se postará o rychlý úspěch pátrání.APLIKACE

8. Word 2010

Snadná a rychlá navigace v rozsáhlých dokumentech

Navigace v dlouhých dokumentech Wordu, například v seminární, diplomové či doktorské práci, může být mnohdy velmi únavná. Uvítali byste proto větší přehlednost.
TIP - V pásu karet Wordu 2010 aktivujte kartu "Zobrazení". Poté v sekci "Zobrazit" zaškrtněte položku "Navigační podokno". Po levé straně okna se objeví podokno "Navigace" se třemi kartami.
Karta "Procházet nadpisy v dokumentu " prezentuje vizuální zobrazení osnovy dokumentu. Jednoduchým kliknutím na některý nadpis napozicujete kurzor na požadované místo. Můžete ale také podržet levé tlačítko myši a odstavec přetáhnout v osnově na jiné místo. Pokud jste u horního okraje oblasti ve vstupním poli "Prohledat dokument" zadali hledací pojem, Word označí nadpisy odstavců, které hledaný pojem obsahují. Karta "Procházet stránky v dokumentu" zobrazí všechny stránky v miniaturním náhledu. Při zadání hledacího pojmu zredukuje Word zobrazení na ty stránky, které pojem obsahují. Karta "Procházet výsledků aktuálního hledání" se pak omezuje na momentálně zadaný hledací pojem a jeho nálezy uvnitř dokumentu.
Ostatně hledat můžete nejen jednoduché části textu. Vedle "Prohledat dokument " klikněte na dolů směřující šipku. V následně otevřené nabídce máte možnost pátrat po objektech, jako jsou "Grafiku ", "Tabulky" a "Rovnice". K definování druhu a způsobu vyhledávání použijte nabídku "Možnosti". Zde například určíte, zda má Word při hledání rozlišovat velká a malá písmena nebo brát v úvahu jenom celá slova.

Foto: Flexibilní: Pomocí navigační oblasti najdete jednoduše a rychle kapitolu dokumentu nebo výsledky hledání v textu.

9. Excel 2003, 2007, 2010

Otvírání propojených sešitů bez zpětného dotazu

Při otvírání excelovského sešitu s propojením na další sešit se vždy objeví varovná zpráva, že byla deaktivována automatická aktualizace hyperlinkových odkazů.
TIP - Počínaje verzí 2007 uvolňuje Excel přístup k externím odkazům a datovým spojům standardně až poté, co si to explicitně vyžádáte po otevření daného sešitu. Přitom je také spřažený sešit považován za hyperlink a zablokován. To podstatně zvyšuje bezpečnost, poněvadž skrze hyperlinky by mohla být automaticky zavedena také nežádoucí data jako "web beacons" nebo škodlivé kódy.
Zacházení s externími obsahy můžete regulovat prostřednictvím "vztahů důvěryhodnosti". Za tím účelem otevřete příkaz "Soubor | Možnosti" nebo ve verzi 2007 klikněte na tlačítko Office a pak na "Možnosti aplikace Excel". Potom zvolte vlevo kategorii "Centrum vztahů důvěryhodnosti" a klikněte na tlačítko pro jeho nastavení. V Excelu 2007 a 2010 se funkce jmenuje jednodušeji "Centrum zabezpečení". Potom klikněte na "Nastavení Centra zabezpečení" a zvolte kategorii "Externí obsah". Zde můžete odděleně pro datové spoje a propojené sešity nastavit, zda je má program kompletně deaktivovat, dotázat se uživatele nebo spojení aktivovat. Z bezpečnostních důvodů byste zde však měli pokud možno ponechat standardní nastavení. Tomuto rušivému bezpečnostnímu dotazu u vlastních sešitů se lépe vyhnete tak, že si zřídíte důvěryhodné paměťové místo a své vlastní sešity budete ukládat tam.
Za tím účelem opět otevřete centrum zabezpečení Excelu, jak bylo popsáno, a vlevo zvolte kategorii "Důvěryhodná umístění". Seznam ukáže již předem předdefinovaná standardní umístění, například standardní složky Excelu a Office. Klikněte na "Přidat nové umístění... ". V následném dialogu zadejte do pole "Cesta" požadovanou složku nebo na ni navigujte pomocí "Procházet... ". Aktivujte volbu "Podsložky tohoto umístění jsou rovněž důvěryhodné" a zadejte ještě krátký popis této složky. Zde záměrně používejte složku, do níž kopírujete vlastní sešity, a nikoli nadřazenou standardní složku jako "Dokumenty", aby se tam nedopatřením nedostaly cizí dokumenty. Otevřené dialogy pokaždé potvrďte tlačítkem "OK". Napříště už žádný soubor z tohoto paměťového místa nebude podroben kontrolám v Centru zabezpečení.

Foto: Lepší je kontrola: Bez zpětného dotazu otvírejte jenom dokumenty z důvěryhodného paměťového místa.

10. Rychlé tipy

VERTIKÁLNÍ ZAROVNÁNÍ TEXTŮ

Otevřete "Soubor | Vzhled stránky", pak "Rozložení" a v sekci "Stránka" zvolte příslušné "Svislé zarovnání".

ODSTRANĚNÍ FORMÁTŮ VE WORDU

Chcete-li v textovém odstavci odstranit všechny formáty, odstavec označte a pak stiskněte [Ctrl]+[mezerník].

POTLAČENÍ NULOVÝCH HODNOT

Za tím účelem otevřete v Excelu příkaz "Nástroje | Možnosti" a na kartě "Zobrazení " zrušte zaškrtnutí u "Nulové hodnoty".

ZVĚTŠENÍ PÍSMA

E-maily se snáze čtou po zvětšení písma, když při otevřené zprávě stisknete jednou nebo několikrát [Ctrl]+[+].

REAKTIVACE STAVOVÉHO ŘÁDKU

Za tím účelem klikněte ve Firefoxu 4 pravým tlačítkem myši na ovládací prvky a jednoduše aktivujte "Lišta doplňků".

11. Word 2003

Rychlé a precizní založení tabulek ve Wordu

Při své práci často potřebujete ve Wordu zakládat tabulky s rozdílnou šířkou sloupců. Cesta přes formátování každého jednotlivého sloupce příkazem nabídky "Tabulka | Výška a šířka buňky" je příliš pracná.
TIP - Nový řádek začněte klávesou [+]. Dále postupně vložte tolik znaků minus [-], kolik odpovídá šířce budoucího sloupce. Pro oddělení jednotlivých sloupců opět použijte znak [+]. Na konci řádku stiskněte [Enter]. Word nyní vaše zadání samočinně převede na příslušně formátovanou tabulku. Pokud v ní budete používat písmo s pevnou šířkou znaku, jako například "Courier", odpovídá počet znaků minus přesně počtu číslic v budoucím sloupci tabulky. Při práci s proporcionálními písmy, třeba "Times New Roman", musíte zadat znaků minus trochu více, aby se obsah buňky do sloupce vešel.
Tato rychlá metoda je založena na funkci "Automatický formát" Wordu. Pokud by tedy tento tip nefungoval, zkontrolujte nastavení v nabídce "Nástroje | Možnosti automatických oprav". Tam musí být na kartě "Automatické úpravy formátu při psaní" zaškrtnuta volba "Tabulky ". Normálně je však toto nastavení standardně zapnuto.

12. Office 2007, 2010

Bezproblémový a rychlý přístup k důležitým funkcím

Pás karet vám připadá příliš nepřehledný. Dokonce i často používané funkce a příkazy musíte vždy znovu a znovu hledat. Proto byste je chtěli mít na dobře dosažitelném místě.
TIP - Ve verzích 2007 a 2010 disponuje většina aplikací Office panelem nástrojů "Rychlý přístup". Dosud se bez něj musí obejít jen Outlook 2007. U všech programů Office 2010 se tento panel nachází vpravo od loga aplikace. Programy Office 2007 jej mají vedle tlačítka Office. Tento panel má obsahovat často používané příkazy, takže k nim můžete přistupovat přímo. Při dodání od výrobce však panel obsahuje jen málo příkazů.
Tento tip popisuje na příkladu Wordu a příkazu "Vložit jinak", jak do panelu "Rychlý přístup" přidáte další příkazy. Pravým tlačítkem myši klikněte na panel nástrojů a v místní nabídce zvolte příkaz "Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup". V následném dialogu "Možnosti Wordu" zvolí editor v levé části dialogu automaticky kategorii "Přizpůsobit" nebo "Panel nástrojů Rychlý přístup". Na pravé straně uvidíte dva seznamy – jeden s příkazy, které jsou k dispozici, druhý s příkazy momentálně obsaženými v panelu. Pomocí rozevíracího pole nad levým seznamem ovládáte jeho obsah. Zvolte "Všechny příkazy". Potom v levém seznamu označte příkaz "Vložit jinak" a klikněte na "Přidat". Nakonec klikněte na "OK"
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li příkaz v panelu vymazat, označte jej v pravém seznamu a klikněte na "Odebrat".

Foto: Přímý přístup: Panel nástrojů "Rychlý přístup" shromažďuje často volané funkce a lze jej individuálně přizpůsobit.


INTERNET

13. Internet Explorer 9

Zapnutí a konfigurace ochrany proti sledování

Zaslechli jste cosi o nových bezpečnostních funkcích v Internet Exploreru 9, které mají zabránit trasování vašich aktivit prostřednictvím webových stránek.
TIP - V IE9 je zpočátku funkce "tracking protection" standardně vypnuta. Chcete-li ji aktivovat, klikněte vpravo nahoře na ikonu nastavení a pak otevřete příkaz "Nástroje | Ochrana proti sledování…". V pravé části okna označte položku "Váš individuální seznam" a pak dole klikněte na "Nastavení".
Následný dialog ukáže seznam rozpoznaných a zablokovaných trasovacích elementů. V něm můžete označit jednotlivé položky a pomocí tlačítka je záměrně blokovat nebo také povolit, pokud potřebujete získat přístup ke korektní funkci určité webové stránky. Níže zobrazené rozevírací pole určuje, na kolika stránkách se musí element vyskytovat, než ochrana zasáhne. Zde snižte standardní hodnotu na minimálně "3", abyste nežádoucí elementy rozeznali ještě rychleji. Kliknutí na "Aktualizovat " rozšíří seznam o nyní dodatečně nalezené elementy. Ty teď můžete ihned manuálně zablokovat. Změnu potvrďte tlačítkem "OK". Na závěr nezapomeňte seznam příslušným tlačítkem aktivovat. Napříště už bude Internet Explorer elementy tohoto seznamu blokovat. Jako milý vedlejší efekt tak zároveň zmizí velká část reklamních bannerů.
UPOZORNĚNÍ: V zásadě máte při konfigurování ochrany proti sledování také možnost vyvolávat seznamy on-line. To však momentálně nelze doporučit, poněvadž se položky při nasazení více seznamů navzájem ruší, takže účinek jednoho seznamu může být uvolněním v jiném seznamu potlačen. Celkově má použití více seznamů za následek horší filtraci.
VYSVĚTLENÍ: Základní myšlenka ochrany proti sledování vychází z poznatku, že reklamní bannery a trasovací cookies jsou většinou soustředěny na několika málo velkých serverech, přičemž vložené elementy na webové stránce jsou pokaždé znovu externě vyvolávány z takovýchto serverů. Mechanismus ochrany zkoumá, zda se opakovaně vyskytují přístupy ke stejným externím serverům, a po překročení hraničního počtu přístupů je automaticky zablokuje.

Foto: Dopadeny: Vlastní seznam zaznamená často činné externí reklamní servery a napříště je bezpečně zablokuje.

14. iPod

Převzetí kontaktů a kalendáře z Thunderbirdu

Poněvadž jste zvyklí nosit svůj iPod stále s sebou, chtěli byste v něm mít uloženy údaje o kontaktech a důležité termíny, abyste je měli stále po ruce.
TIP - Přímé propojení Thunderbirdu s iPodem sice neexistuje, ve správných formátech souborů se však potřebné informace dají přenést.
Pokud s doplňkem Lightning používáte kalendář integrovaný v Thunderbirdu, začněte s jeho položkami. Nejprve otevřete náhled kalendáře v Thunderbirdu. V rozevíracím poli pro filtrování zvolte nastavení "All events" nebo zadejte požadovaný výběr. Pak otevřete "Events and tasks | Export". Použijte navržený formát ICS a určete vhodný název souboru. ICS soubor uložte na pevný disk.
Nyní si připravte kontakty. Poněvadž Thunderbird sám žádný vhodný exportní formát nenabízí, pro transformaci dat použijte speciální freewarový nástroj Dawn (na Chip DVD).
Rozbalte ZIP archiv a program nainstalujte spuštěním souboru "setup.exe". Nástroj spusťte vyvoláním "Dawn Wizard" v nabídce Start. Pak otevřete příkaz "File | Open | Open Address Book". Jako zdroj zvolte v seznamu "Thunderbird". Vedle vpravo se rozhodněte pro adresář. Obvyklá kontaktní data obsahuje "Personal Address Book". Označte jej a klikněte na "Next ". V programu jsou nyní vypsány vaše kontakty. Teď otevřete příkaz "File | Save | Save as file". V rozevíracím poli "File type" změňte nastavení na málo známý formát "Becky! Address Book". Jako název souboru však nyní zadejte požadované označení s příponou "VCF". Kliknutím na "Save" vyexportujte data a nástroj ukončete.
Nyní připojte iPod k počítači a jemu přiřazenou jednotku otevřete v Průzkumníku. Vyexportovaný ICS soubor tam zkopírujte do složky "Calendars" a právě vytvořený VCF soubor do složky "Contacts". Když teď iPod od počítače odpojíte, měla by být všechna data k dispozici i v mediálním přehrávači od Applu.

Foto: Přenos souborů: Exportovaná data z Thunderbirdu můžete v patřičném formátu dopravit i do iPodu.

15. Thunderbird

Přehledné označování e-mailů klíčovými slovy

Při množství došlých e-mailů v nich rychle ztrácíte přehled a stále častěji musíte po určité zprávě pátrat pomocí hledací funkce.
TIP - Rychlou možnost klasifikace e-mailů nabízí přiřazení štítků (které plní funkci "klíčových slov"). Při jejich manuálním zadávání označte jednu nebo několik zpráv, v hlavní nástrojové liště klikněte do políčka vyhledávání a zadejte požadovaný pojem. Přiřadit zde vždy můžete také několik štítků. E-maily se pak zobrazí v barvě podle prvního přiřazeného klíčového slova.
Příkazem "Štítek | Nový štítek" vytvořte přídavné vlastní kategorie a pomocí sousedícího tlačítka každé z nich přidělte nějakou barvu. Vedle barevného označování můžete klíčová slova využít také pro vyhledávání. Nejlepší je otevřít "Úpravy | Najít | Hledat ve zprávách " a jako podmínku v levém rozevíracím poli zvolit nejprve "Štítky". Vedle nastavte logickou podmínku jako "Obsahuje " a nakonec zvolte klíčové slovo, například "K vyřízení". Po kliknutí na "Hledat" obdržíte výpis všech relevantních zpráv. Tento vyhledávací dotaz můžete pro pozdější rychlý přístup uložit pomocí příkazu "Uložit hledání jako složku".
Přiřazování štítků se dá dokonce částečně zautomatizovat pomocí filtrů. Za tím účelem otevřete příkaz "Nástroje | Filtry zpráv" a klikněte na "Nový...". Pak zadejte název filtru a stanovte nutné podmínky. Dole pod "Provést akci" zvolte vlevo možnost "Přiřadit štítek" a vedle vpravo určete konkrétní štítek.
Filtrování můžete nechat probíhat také na základě klíčových slov. K tomu zvolte nahoře jako podmínku "Štítky" a definujte nastavení jako pro normální vyhledávání.
UPOZORNĚNÍ: Předem zadané štítky se normálně dají zase odstranit pouze manuálně. Prostřednictvím filtru je to možné jen v případě, že používáte rozšíření FiltaQuilla (viz další tip).

16. Firefox

Bezpečnější používání browseru a hlavního hesla

V browseru jste si uložili přístupové údaje mnoha webových stránek a zabezpečili jste je hlavním heslem. Kdykoliv však heslo zadáte, lze k datům bez omezení přistupovat.
TIP - Podobně jako mnohé finanční webové stránky používají pro přihlášení časový limit, měli byste si i vy zřídit ve Firefoxu omezení, které si po určité době samočinně vyžádá nové zadání hlavního hesla, nebo jinak browser zablokuje. K tomu potřebnou funkci doplníte pomocí bezplatného rozšíření Master Password+. Nástroj najdete na našem Chip DVD. V browseru otevřete XPI soubor. Kliknutím na "Instalovat" povolíte instalaci nástroje. Potom můžete restartovat Firefox.
Nástroj poznáte podle ikony v adresním poli a ve stavové liště browseru a dostanete se k němu v nabídce "Nástroje". Nejprve musí být zřízeno hlavní heslo. To nyní případně ještě můžete dohnat kliknutím na ikonu zámku. Tak se zároveň dostanete do dialogu přídavných nastavení pro doplněk. Důležitá je především karta "Auto-logout". Zde by měla být aktivována volba "Enable auto-logout". Přiřazené vstupní pole určuje lhůtu v sekundách, po jejímž uplynutí přestane hlavní heslo platit a musí být zadáno znovu. K tomu aktivujte volbu "Only if inactive", aby platnost skončila jen tehdy, jestliže v počítači není obecně v činnosti žádná akce. Jinak byste museli sami příliš často heslo znovu zadávat. Kromě toho můžete prostřednictvím "Lock Firefox" také kompletně zablokovat přístup k browseru, takže ten bude moci být znovu použit až po zadání hesla.
Na kartách "Lock" a "Startup" můžete zařídit blokaci normálního přístupu k Firefoxu. Nakonec na kartě "General" zkontrolujte klávesové kombinace přímého ovládání a poznamenejte si je. Předdefinované zkratky můžete ponechat. Stisk kláves [Alt]+[L] se vám postará o okamžité odhlášení, pomocí [Alt]+[K] kompletně zablokujete browser. To je velmi praktické, když opouštíte počítač.

Foto: Potřeba ochrany: Citlivá přístupová data nebo i kompletní browser rychle zabezpečíte hlavním heslem a časovým limitem.

17. Thunderbird

Rozšíření možností filtrovacích pravidel

K automatickému třídění doručených zpráv používáte filtrovací pravidla. Přitom však postrádáte akce, které by vám práci ještě více usnadnily.
TIP - Filtry jsou praktické pro třídění a hledání. Jejich možnosti můžete rozšířit pomocí bezplatného anglického doplňku FiltaQuilla (na Chip DVD). XPI soubor uložte na pevný disk. Potom v Thunderbirdu otevřete příkaz "Nástroje | Správce doplňků" a klikněte tam na tlačítko "Instalovat ". Navigujte na nový XPI soubor a otevřete jej. Kliknutím na "Instalovat" udělíte potřebné povolení k instalaci softwaru. Na závěr musíte restartovat Thunderbird.
Zpočátku je aktivováno jen několik přídavných funkcí. Všechny ostatní musíte nejprve zapnout. Za tím účelem otevřete příkaz "Nástroje | Správce doplňků " a klikněte na ikonu "Rozšíření". V seznamu označte položku "FiltaQuilla" a klikněte tam na "Nastavení". Potom v sekci "Filter Actions" označte všechny ty funkce, které byste chtěli dodatečně používat. Jakkoli je to ale svůdné, nevolte pokud možno všechny funkce najednou, neboť pak se rychle ztratí přehlednost při výběru filtrů. Změnu potvrďte tlačítkem "OK". Nová nastavení budou funkční až od příštího spuštění Thunderbirdu.
Užitečná je mj. funkce "Append to Subject", která vloží text před předmět zprávy, "Save Attachments To", ukládající přílohy separátně na jiné místo, nebo "Do Not Notify", která u méně důležitých zpráv potlačí oznámení na ploše. Kromě toho můžete funkcí "Remove Tag" zase odstranit přiřazené klíčové slovo také pomocí filtru.

18. Firefox 4

Zobrazení lišty panelů pod navigační lištou

Nově uspořádaná ovládací plocha vám nevyhovuje, poněvadž panely (taby) jsou nyní zobrazeny nad navigační lištou. Chtěli byste je proto opět vidět v obvyklé pozici a také mít znovu zobrazenu tu či onu obvyklou lištu.
TIP - Chcete-li zaměnit lištu panelů a navigační lištu, klikněte pravým tlačítkem myši na volné místo v navigační liště nebo v liště hlavní nabídky. V kontextové nabídce nyní deaktivujte volbu "Panely navrchu". Zde také můžete určit, které další lišty budou zobrazeny. Detaily lišt můžete ovládat příkazem "Nastavit lišty".
Hlavní nabídku můžete nechat standardně nezobrazenou nebo ji vypnout, pokud po nějaké aktualizaci ještě zůstala zapnutá. Získáte tak více místa, přičemž přístup k nabídce je nyní v restrukturované formě možný pomocí tlačítka "Firefox" v titulním řádku. Pokud v nově uspořádané nabídce nemůžete něco hned najít, stiskem klávesy [Alt] znovu dočasně zapněte obvyklou nabídku a potřebný příkaz otevřete, jak jste zvyklí.
Kromě toho chybí ve Firefoxu 4 stavová lišta a také už ji nelze přímo zapnout. Pro nejčastější potřebu zobrazení cíle odkazu nyní totiž není zapotřebí, neboť ten se automaticky zobrazí ve spodní části okna, jakmile je na odkaz napozicován ukazatel myši. Kdo tuto lištu přesto pro určitá rozšíření, například Foxytunes, potřebuje, může prostřednictvím kontextové nabídky aktivovat lištu doplňků.

Foto: Restrukturováno: Nastavením v kontextové nabídce lze chybějící lišty opět rychle zobrazit.


KOMUNIKACE

19. Outlook 2010

Upozornění na nepřipojenou přílohu

Občas se vám to stává – spokojeně odešlete e-mail, a v následující vteřině si uvědomíte, že jste zapomněli přiložit slibovanou přílohu.
TIP - Po nainstalování experimentálního doplňku dokáže Outlook za určitých okolností rozpoznat chybějící přílohu a na tuto skutečnost před odesláním e-mailu upozornit. Princip spočívá v detekci předem definovaných slov, která v e-mailu mohou naznačovat odkazování na přílohu.
Doplněk je zdarma dostupný na adrese http://www.officelabs.com/projects/forgottenattachmentdetector, kde pro stažení klikněte na "TRY IT". Kromě nainstalovaného Outlooku doplněk vyžaduje Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office. Pokud tento nástroj v počítači nemáte, bude vám instalace nabídnuta jako první. Poté spusťte Outlook a v hlášení o novém doplňku klikněte na "Install". Tím proces instalace dokončíte.
Jestliže svou korespondenci vyřizujete v češtině, a nikoliv pouze v angličtině, je potřeba doplněk nejprve nakonfigurovat. Klikněte proto na kartu "Doplňky" a tam na "FAD". Otevře se okno pro nastavení klíčových slov, kde v části "Primary Keywords " pomocí tlačítka "Add" přidejte do seznamu slova jako například "příloze", "v přiloženém" a podobně. Obdobným způsobem můžete v části "Secondary Keywords" přidat obecnější slova, která však ve spojení nebo ve své blízkosti mohou na přílohu odkazovat. Tedy například "zasílám" a "fotografii". Jakmile budete s přidáváním slov hotovi, potvrďte nastavení tlačítkem "OK".
Když poté Outlook rozpozná e-mail bez přílohy a zároveň obsahující nadefinovaná slova a slovní spojení, zobrazí se po kliknutí na "Odeslat" dotaz, zda skutečně chcete tento e-mail odeslat bez připojené přílohy.

Foto: Pojistka: Nástroj Forgotten Attachment Detector dokáže rozpoznat, zda v e-mailu neschází příloha.

20. SoundCloud

Zvukové nahrávky na webu

Synonymy pro nahrávání fotografií na web jsou Flickr a Picasa, pro videa YouTube a Viemo. Kam však se zvukovými nahrávkami?
TIP - Pokud se chcete na webu podělit o své vlastní zvukové nahrávky, stojí za vyzkoušení služba SoundCloud. Ať už plánujete nahrávat mluvené slovo, nebo hudbu, získáte zde k tomuto účelu zdarma prostor pro 120 minut záznamu.
Podmínkou je ovšem registrace na stránce soundcloud.com, kde za tím účelem klikněte na "Sign Up". Pro registraci jsou na výběr dvě možnosti: buďto kliknutím na tlačítko "With Facebook" jednoduše použijete účet na Facebooku, nebo podstoupíte klasickou registrační proceduru – zadáte e-mail, zvolíte heslo, odsouhlasíte podmínky a vše potvrdíte tlačítkem "Sign Up". V dalším kroku si zvolte přezdívku a opět potvrďte tlačítkem "Done". Pro ověření správnosti e-mailové adresy vám poté bude zaslán ověřovací e-mail s aktivačním odkazem. Kliknutím na tento odkaz registraci dokončíte.
Nahrání záznamu lze provést kliknutím na "Upload & Share". Vybrat si opět můžete ze dvou možností:
Tou první je vytvoření nové nahrávky postupem "REC | Povolit | REC". Před dalším zpracováním si můžete svou nahrávku nejprve přehrát, a nejste-li s výsledkem spokojeni, lze nahrávání zopakovat kliknutím na "Start over". Jakmile bude vše v pořádku, pokračujte na "Upload your recording".
Máte-li již nahrávku přichystanou v počítači, klikněte na "Choose files" a navigujte na soubor s nahrávkou. Podporovány jsou formáty MP3, FLAC, WAV, OGG, AIFF, MP2 a AAC.
Ať už jste právě vytvořili novou nahrávku, nebo jen nahráli záznam se souboru, na stránce "Upload & Share Any Sound" nahrávku pojmenujte v poli "Title ". Volitelně také můžete k nahrávce přidat obrázek (Upload image) a doplňující popisek (Description), upřesnit typ (Type), žánr (Genre) a vhodná klíčová slova (Tags) pro vyhledávače.
V části "Settings" vyberte, zda bude nahrávka na webu dostupná komukoliv (volba Public), nebo pouze vybraným osobám (Private). Přepnutím "Downloads " do stavu "Enable" umožníte stahovaní nahrávky do počítače. Pozor, z bezplatného účtu lze jednu nahrávku stáhnout maximálně 100x. Poté již nebude tato volba aktivní. Povolit (Enabled) nebo zakázat (Disabled) můžete dále sdílení nahrávky na dalších webech (volba Widgets) a přehrávání nahrávky v dalších aplikacích skrze SoundCloud API (volba Apps).
Na závěr vše potvrďte tlačítkem "Save ". Seznam svých nahrávek najdete pod "You | Tracks". Přímý odkaz na nahrávku naleznete v nabídce "Share"

21. Thunderbird 3.x

Přepínání mezi více podpisy podle druhu korespondence

Thunderbird používáte pro vyřizování osobní a obchodní korespondence. Proto by se hodila možnost snadného přepínání mezi jednotlivými podpisy. V nastavení klienta je však možno zvolit jen jeden.
TIP - Podpora pro používání více podpisů v Thunderbirdu standardně chybí. Tuto funkci si však můžete doinstalovat díky rozšíření Signature Switch ze stránky addons.mozilla.org/thunderbird/611. Pro instalaci klikněte na "Stáhnout" a XPI soubor uložte na disk. Poté v Thunderbirdu otevřete "Nástroje | Správce doplňků". Ve stejnojmenném dialogu při spodním okraji klikněte na "Instalovat". Pak navigujte na stažený XPI soubor, vyberte jej a klikněte na "Otevřít". Volbu potvrďte tlačítkem "Instalovat nyní" a restartujte Thunderbird.
V okně pro psaní nové zprávy nyní klikněte pravým tlačítkem myši na nástrojovou lištu a z kontextové nabídky vyberte "Vlastní". Z nabídky položek přesuňte tlačítko "Podpis" na nástrojovou lištu kliknutím a tažením myší při současném držení levého tlačítka myši. Tímto tlačítkem budete moci po krátkém nastavení snadno přepínat mezi podpisy.
Zatím si však například v Poznámkovém bloku připravte své podpisy a uložte je jednotlivě jako soubory TXT. Poté přepněte zpátky do Thunderbirdu a v okně pro psaní nového e-mailu přejděte do nabídky "Možnosti | Přepínání podpisů | Možnosti". Zde klikněte na "Nový", v dalším dialogu zadejte název a cestu k souboru s podpisem a potvrďte tlačítkem "OK". Postup opakujte pro další podpisy. Jakmile budete hotovi, přejděte na záložku "Pokročilé", do pole "Kódování" zadejte "Windows-1250" a vše potvrďte tlačítkem "OK". Nastavením kódování zajistíte korektní zobrazování české diakritiky.
V okně pro psaní nového e-mailu nyní stačí kliknout na "Podpis" a podle druhu zprávy vybrat některý z podpisů.

Foto: Nabídka podpisů: Plug-in Signature Switch doplní Thunderbird o funkci pro snadné přepínání mezi podpisy.

22. Dropbox

Webová prezentace fotografií

Primární funkcí Dropboxu je sice synchronizace dat mezi počítači, dobře ale také poslouží jako webová fotogalerie.
TIP - Fotografie určené k prezentaci si připravte do libovolné složky, kterou poté v počítači překopírujte do "Dropbox | Photos". Chvíli vyčkejte, než se fotografie nahrají na web. Průběh nahrávání můžete sledovat, najedete-li kurzorem myši na ikonu Dropboxu u systémových hodin.
Po dokončení synchronizace klikněte pravým tlačítkem myši na složku s fotografiemi a vyberte "Dropbox | Copy Public Gallery Link". Tím se do schránky zkopíruje odkaz pro přístup k fotogalerii z prohlížeče.
UPOZORNĚNÍ: Pokud v kořenovém adresáři Dropboxu složku "Photos" nemáte, je nejprve potřeba zapnout její synchronizaci. To provede kliknutím na ikonu Dropboxu v oznamovací oblasti (u hodin) a poté na "Preferences". V podnabídce "Advanced" klikněte na tlačítko "Selective Sync" a v následujícím dialogu vyberte zatržítkem "Photos". Nové nastavení nakonec postupně potvrďte tlačítky "Update " a "OK". Poté již složku "Photos" v kořenovém adresáři Dropboxu najdete..

23. E-mail

Vyexportování e-mailových adres z textu

Pro další zpracování potřebujete z rozsáhlého dokumentu získat e-mailové adresy. Pokud by šlo pouze o několik adres, poradili byste si nejspíš metodou copy & paste, ve vašem případě jde však o několik set položek...
TIP - Pro rychlé vyfiltrování e-mailových adres z rozsáhlých textů můžete použít skript na adrese www.linuxsoft.cz/script_detail.php? id_script=661. Pro použití skriptu přímo na webu klikněte na "Ukázka spuštěného skriptu" a do vstupního textového pole vložte obsah dokumentu, ze kterého chcete získat e-mailové adresy. Po kliknutí do spodního pole se zobrazí výpis e-mailových adres, který si můžete jednoduše překopírovat.
UPOZORNĚNÍ: Skript neřeší výskyt duplicitních adres. Pokud se tedy v dokumentu vyskytuje jedna e-mailová adresa vícekrát, objeví se vícekrát i ve výpisu adres.


DIGITÁLNÍ FOTO

24. Profesionální tip

Přidejte selektivní ostrost

Motiv je pěkný, to je ale všechno? Fotografii lze snadno upravit tak, že přidáte vrstvu, která některé oblasti změkčí, a fotografie pak vypadá jako snímek modelu. Ukážeme vám, jak vytvořit imitaci tzv. tilt-shift efektu.
VYTVOŘTE NOVOU VRSTVU POZADÍ
Pro použití efektu tilt-shift jsou vhodné snímky podobné tomu, který jsme použili jako příklad. Jejich zaostření je rovnoměrné a motiv je diagonální. Snadno se pak aplikuje na některé části rozostření, které způsobí požadovaný efekt. Tilt-shift efekt se nejlépe hodí pro motivy, v nichž se vyskytuje výrazná úběžnice – podél ní se totiž dá rovina ostrosti dobře vést. Zvolený snímek otevřete ve Photoshopu a použijte paletu vrstev. Pokud na ploše není, vyvolejte ji pomocí menu nebo stiskem klávesy F7. Vytvořte novou vrstvu pozadí pomocí menu nebo symbolu papíru.
SNÍMEK ROZOSTŘETE POMOCÍ FILTRU
V paletě vrstev označte kopii pozadí. Potom klikněte na nabídku "Filtr | Rozostření | Rozostření objektivu". Kopii označte a klikněte na "Filtr | Rozostření | Rozostření objektivu". Stupeň rozostření stanovíte parametrem "Poloměr". Prostřednictvím "Tvar" určíte měkkost tzv. bokehu objektivu – tedy zda budou reflexe clony viditelné, či nikoli. O jemné doladění kontur se postará "Zakřivení lamel" a "Natočení". "Zrcadlová světla" umožní projasnění ohraničených oblastí obrazu.
ZALOŽENÍ ROVINY OSTROSTI
Rozostřená kopie překrývá ostrý obraz v pozadí. Původní motiv je teď třeba opět částečně zviditelnit. Za tím účelem založte masku vrstvy a klikněte na nástroj pro přechody. V liště voleb zvolte "Přechod". Barva popředí a pozadí musí být nastavena na černou a bílou. Nyní vytvořte rovinu ostrosti tak, že kliknete do obrazu a kolmo k požadované rovině natáhnete linku. Photoshop vytvoří masku vrstvy, která nechá opět prosvitnout ostré pozadí. V obrazu sleduje rovina ostrosti linii kolejí a propůjčuje mu ještě větší hloubku.
DOKONČOVACÍ PRÁCE
Podle druhu motivu nemusí maska zachytit všechny oblasti, které mají být zobrazeny ostře – v ukázce pravý horní roh kabiny strojvůdce. To ještě můžete vylepšit štětcem: nastavte barvu popředí na černou a zvolte velikost a tvrdost špičky štětce – pro důkladný finiš se doporučuje malý průměr. Štětcem malujte přes zaostřované detaily. Případné přetahy opravíte nastavením barvy popředí na bílou.

25. Černobílé snímky

Udělejte si sami dokonalé černobílé snímky

Fascinují vás černobílé záběry fotografů tvořících ve dvacátém století. Sami jste se často snažili s černobílou fotografií experimentovat, ale výsledky nebyly přesvědčivé.
TIP - Snažte se už při výběru motivu počítat s tím, že výsledný snímek bude černobílý. Hledejte ostřejší a jasnější struktury, které na černobílé fotografii vyniknou. Pro černobílou fotografii jsou přitom vhodné téměř všechny motivy: můžete fotografovat panoramatické snímky, mosty, dramatickou oblohu, detaily i makrosnímky. Zajímavé jsou samozřejmě i motivy nebo fotografie postav s nadčasovým reportážním charakterem.
Pokud přímo ve fotoaparátu nastavíte, že chcete fotografovat v černobílém režimu, obvykle dopadne nastavení dobře, ale už nebudete moct později přidat barvu. Budete-li však chtít barevný snímek převést na černobílý, musíte postupovat opatrně a v několika úrovních. Po převodu se totiž některé oblasti mohou náhle projevit jako hodně světlé, nebo naopak až moc tmavé – v závislosti na vyvážení barev. V nejhorším případě se pak ze snímku vytratí všechny kresby a nebude vypadat pěkně. Důležité oblasti snímku (hlavní motiv) tak musíte hlídat nejen při jeho pořizování, ale i při jeho zpracování na počítači. Nakonec černobílá fotografie se skládá z tónové hodnoty kontrastů a je ideální, pokud jsou na motivu jasné a výrazné rozdíly v jasu.

26. Kruhový blesk

Měkké světlo a rovnoměrné osvícení

Už jste určitě zjistili, že integrovaný blesk vaší digitální zrcadlovky není úplně ideální. Zrcadlovku můžete ale vybavit pořádným bleskem, kterých je v nabídce opravdu hodně. Není tady tak jednoduché si vybrat.
TIP - Na interní blesk raději zapomeňte. Hodí se jen v nouzových situacích. Existuje mnohem lepší řešení – externí přídavné blesky, které významně rozšíří možnosti využití fotoaparátu. V ideálním případě můžete blesk nastavit, jak chcete, a můžete s ním otáčet vertikálně i horizontálně. Pak ho snadno namíříte například na strop místnosti, na stěny nebo tam, kam potřebujete. Výsledkem bude měkčí osvětlení, které je při focení vhodnější. Externí blesk můžete také zkombinovat s tzv. softboxem (z angl. soft = měkký), který světlo rozptýlí a změkčí. Softbox vytváří měkké světlo tak, že světlo z blesku prochází přes rozptylující materiál nebo se odrazí.
Nicméně profesionální fotografové používají v případě potřeby i tzv. kruhové blesky (jejich cena začíná cca na 15 000 Kč). Takovýto blesk obepíná celý objektiv a díky tomuto umístění je pak fotografovaný motiv osvětlen měkce a rovnoměrně. Většina kruhových blesků má více výbojek, a může se tedy nastavit intenzita osvětlení. Pak například pravá polovina fotografovaného květu může být více ozářena než levá.

Foto: Drahý, ale těžko najdete lepší: Kruhový blesk osvětluje motiv měkce a rovnoměrně, a pokud si přejete, i důrazně.

27. Manuální ostření

Vylepšete svoje snímky pomocí ručního ostření

Váš digitální fotoaparát umožňuje ruční ostření. Zkusili jste tedy tuto možnost využít a při fotografování jste sami ostřili – avšak s nevalným úspěchem. Chtěli byste ostřejší snímky.
TIP - Zvláště při fotografování makrosnímků je obtížné pomocí zaostřovacího kroužku na objektivu přesně zaostřit na požadované místo. Alternativní metoda spočívá v tom, že budete pohybovat fotoaparátem. Zaostřete zhruba pomocí zaostřovacího kroužku objektivu a pak pomalu posunujte fotoaparát blíž a dál od objektu, dokud nenajdete ideální místo.
Pokud má váš fotoaparát funkci Live View (živý náhled), využijte ji právě pro manuální ostření. Pomocí živého náhledu a funkce lupy (zvětšení) si můžete zvětšovat jen důležitou část motivu a zaostřit přesně na ni. Na displeji pak uvidíte jen výřez celkového snímku, takže budete mít lepší přehled o ostrosti detailu.
Pokud používáte manuální režim ostření, nejsou AF (autofokus) body zcela deaktivované. Čidla pracují v modu "asistentů ostření", v němž se jednotlivé body prosvítí červeně, pokud je daná oblast správně zaostřena. Nastavit ale můžete i individuální zaostřování, a pak se můžete orientovat podle barev AF bodů, zda máte správně zaostřeno.

Foto: Zvětšení: V režimu Live-View můžete sledovat, zda je důležitý fotografovaný objekt správně zaměřen a je skutečně ostrý.

28. Fotografování krajinek

Lepší výsledky díky lepšímu plánování

Během své dovolené jste sledovali tým fotografů, kteří se zaměřovali na fotografování krajinek. Tito profesionálové přerušili kolem desáté hodiny svoji práci, přestože krásně svítilo sluníčko.
TIP - Profesionálové se většinou vyhýbají ostrému odpolednímu slunci. Pouze fotografové začátečníci dělají tu chybu, že si vybírají takto ostře osvětlenou krajinu a fotografují za slunných dnů v odpoledních hodinách. Je mnohem lepší si ráno přivstat a být na místě fotografování ještě před východem slunce. Za takovéto situace máte větší šanci udělat pěkný snímek. Vycházející slunce na obzoru šíří na krajinu měkké a teplé světlo a obarvuje oblohu do růžova. Stíny jsou delší a vrývají se do kopců. Při fotografování za úsvitu použijte stativ a delší expoziční čas. A počítejte také s tím, že počasí nemusí být vždy ideální, takže se snímek asi nepovede na poprvé.
Nemá ale cenu vzdát to hned jen proto, že je zataženo nebo je bouřka. Pěkně zformovaný mrak může vaší fotografii přidat na dramatičnosti – obloha s mrakem je často zajímavější než jednotvárně modré nebe. Takže mějte fotoaparát připravený a buďte trpěliví. I když je zamračeno, nebe se může najednou "otevřít" a slunce začne skrze mraky svítit. To je samozřejmě efektní a scéna může vypadat jako z nějakého fantastického filmu. Pokud chcete takový dojem ještě zvýšit, fotografujte tak, abyste mohli více snímků spojit v počítači dohromady v HDR (High Dynamic Range) snímek.

Foto: Pouze na chvíli: Ten, kdo chce na fotografii zachytit atmosféru probouzejícího se dne, musí být na místě včas a má na to jen chvíli.

29. Makrofotografie

Základní pravidla pro pěkné snímky malých věcí

Květiny, hmyz, cínoví vojáčci – nezáleží na tom, že jsou tyto objekty malé, pomocí makrozáběrů z nich můžete udělat motiv na celou scénu. Udělat však pěknou makrofotografii není jednoduché a vaše počáteční pokusy asi nedopadnou dobře. Máme pro vás pár tipů.
TIP - Dokonce i v případě, že má váš fotoaparát speciální režim pro fotografování makrosnímků, zkuste raději použít manuální ostření. Automatické ostření je poměrně problematické v prostředí, kde jsou silné kontrasty nebo kde chybí detaily – automatika se pak nemá o co "opřít". Lépe také uděláte, když manuálně nastavíte i expozici. Zvolit můžete prioritu clony, to znamená, že nastavíte clonu, a fotoaparát si pak sám zvolí vhodný čas. Pokud fotografujete bez použití stativu, nesmí být doba expozice delší než převrácená hodnota aktuální ohniskové vzdálenosti, jinak hrozí, že bude snímek neostrý. Při nižším clonovém čísle dosáhnete lepších výsledků.


HARDWARE

30. Profesionální tip

Vyčištění vnitřku notebooku MacBook Pro

MacBook Pro je po večírku poněkud zalepený: někdo si na něj odložil sklenici s džusem a trochu z jejího obsahu rozlil. Notebook sice po zapnutí nastartuje, ale klávesnice je nepoužitelná.
Notebook MacBook Pro od Applu je uložen v tzv. unibody krytu, tj. v krytu tvořeném jedním kusem. Materiálem je hliník, kryt je tak velmi lehký, přitom ale robustní a odolný a nezabere tolik prostoru. Ani veškerá odolnost a nejlepší kryt však notebook nezachrání před sklenicí pomerančového nápoje. Co ale dělat, když už počítač není v záruce a servis Applu je tak drahý? Správně – můžete notebook rozebrat a vyčistit sami.
Než začnete, vyberte vhodný čisticí prostředek. Kromě něj budete k práci potřebovat správný šroubovák, digitální fotoaparát a dostatek místa s dobrým osvětlením, kde opravu provedete. Šroubováky budete potřebovat dva: velmi malý křížový šroubovák (Philips PH000) a "TriWing" šroubovák 360/x50. Křížový šroubovák koupíte v každém železářství, model TriWing však budete asi muset koupit na internetu. Tip pro hledání: Jde o stejný šroubovák, který je nabízen pro Nintendo DS a Wii (stojí asi 1 euro + poštovné). Dále budete potřebovat digitální fotoaparát, abyste zaznamenali demontáž. Nejde o snímky do rodinného alba, ale snadněji podle nich notebook zase sestavíte: v případě potřeby se podíváte, jak notebook vypadal dřív. Při čištění pozor: nemůžete použít jen tak nějaký čisticí prostředek. Některé jsou příliš agresivní a mohly by odstranit i barvu nebo izolační nátěry a notebook by se mohl zničit. Doporučujeme vám tedy například isopropanol, který koupíte v drogerii, nebo vlhčené ubrousky a pro obtížně přístupná místa vatové tyčinky.

1. Odpojte základnu
Pomalý start: Nejprve odpojte notebook od el. energie. Potom odšroubujte šroubky, které drží spodní kryt notebooku. Použijte k tomu šroubovák Philips PH000. Jeden ze šroubků je kratší než ty ostatní. Označte si pro jistotu jeho místo. Když jsou všechny šroubky odstraněny, oddělte spodní desku tak, jak vidíte na obrázku.
2. Vyjměte baterii
První krok: Po odstranění spodního krytu se podívejte, co se nachází před vámi. V každém případě nejprve odpojte a odstraňte baterii, aby zařízení bylo bez elektřiny. Použijte k tomu šroubovák TriWing. Dokonce i když hned uvidíte něco, co by chtělo vyčistit, počkejte s tím na dobu po odpojení baterie.
3. Uvolněte konektory
Náročnější část: Poté, co vyjmete baterii, udělejte si několik fotografií. Pomohou vám při zpětné montáži, protože vám připomenou původní stav. Pak postupně uvolňujte kabely a konektory, které vedou k základní desce. Mnoho je jich navíc přišroubováno. Postupujte pomalu a opatrně, abyste nic nepoškodili.
4. Odstraňte základní desku
Pro šikovné prsty: Po uvolnění kabelů povolte základní desku a opatrně ji nadzvedněte. Je totiž ještě propojena na spodní straně. Při zvedání držte raději desku pouze na okrajích, abyste nepoškodili žádné součástky.
5. Vyčistěte notebook
Tlačte jen lehce: Očistěte všechny zašpiněné části notebooku hygienickými hadříčky. Použijte přitom jen malý tlak, abyste nic nepoškodili. Poté znovu osaďte základní desku.
6. Připojte konektory
Postupujte podle vzoru: Postupně zasuňte zpět všechny kabely, a pokud byly některé konektory přichyceny šroubkem, zašroubujte ho. Na pomoc si vezměte pořízené fotografie, abyste vše zapojili tak, jak to má být.
7. Vyčistěte i baterii
Méně tekutin: Vyjmutou baterii před jejím zapojením očistěte. Stačit by k tomu měl hygienický ubrousek. Pak ji vložte a připojte přesně tak, jak v notebooku byla.
8. Uvolněte klávesy
Velmi opatrně: Lepkavá tekutina se nejvíce "podepíše" na funkci kláves, které pak napracují správně. Po stisknutí klávesy například zůstane klávesa stlačená a nevysune se zpět. Potom musíte jednotlivá tlačítka opatrně vypáčit. Tip: Začněte klávesou, která není tak důležitá. Kdybyste ji zničili, nebyla by to taková katastrofa a postup si natrénujete.

31. Pevné disky IDE

Změna hlučného disku na tichý

V obývacím pokoji máte starší multimediální počítač, který má však velmi hlučný pevný disk, který při provozu ruší. Přitom u počítače ani u pevného disku nejde o výkon.
TIP - Než začnete se ztišováním pevného disku, zjistěte si nejdříve, kdo je jeho výrobcem a o jaký model se jedná. To zjistíte ve "Správci zařízení", kam se dostanete po stisku pravého tlačítka myši na ikoně "Tento počítač" a volbě nabídky "Vlastnosti". Ve vlastnostech vyberte záložku "Hardware" a zvolte "Správce zařízení". Pokud ani zde nenajdete typ pevného disku, odšroubujte kryt počítače a podívejte se na popis instalovaného disku.
Poté, co zjistíte výrobce disku, hledejte na internetu nástroj "Acoustic Management Tool" a do vyhledávače zadejte i jméno výrobce. Pokud najdete příslušný nástroj, stáhněte ho a nainstalujte. Pomocí tohoto nástroje pak máte možnost ovlivnit hlučnost disku. Většinou máte možnost posouvat se od tichý/pomalý až po hlučný/rychlý, a záleží jen na vás, jaký kompromis zvolíte. Rychlejší přístupová doba znamená větší hluk. Pokud výrobce nedodává odpovídající nástroj pro ztišení, můžete si stáhnout univerzální nástroj Doc's AAM Tool 1.7.1, který v
Komerční sdělení