Menu

Homeplugy ruší bezdrátové vysílání

SERIÁL

V tomto seriálu osvětlujeme běžné mýty světa počítačů a z technického hlediska zkoumáme jejich pravdivost.

"Homeplugy ruší bezdrátové vysílání"

PowerLAN adaptéry používají pro přenos signálu běžné elektrické dráty. Přenos těchto dat pak údajně ruší rádiové signály.

MÝTUS

Homeplugy vysílají svá data přes elektrické kabely. Z těch se pak vlastně stávají velmi dlouhé antény, které ruší rádiové signály ve svém okolí.

PRAVDA

Odpověď ohledně rušení není jednoznačná. Teoreticky totiž homeplugy skutečně mohou zarušit rádiové okolí, v praxi se tak ovšem neděje. Začněme teoreticky: Vedle ethernetu a Wi-Fi je technologie PowerLAN třetím pilířem domácí sítě. Používá se všude tam, kde je problematické natáhnout běžný ethernetový kabel a kde má bezdrátová Wi-Fi síť příliš velký útlum nebo velkou chybovost. Homeplugy jsou ideální tam, kde je třeba připojit zařízení, se kterým se nebude "hýbat", jako je třeba chytrý televizor. Pro přenos signálu se používají elektrické vodiče, které jsou v každém domě nebo bytě. Výhodou takto vytvořené sítě je vysoká stabilita spojení, nízké latence a dobrá propustnost. Powerline vlastně funguje velmi podobně jako xDSL. Tato technologie používá "zvonkový" drát a přenáší zde data ve velmi vysoké frekvenci. Stejně tak homeplug, který vysílá v pásmu 2–30 MHz.
Proč by to mělo vůbec vadit? Elektrické kabely nejsou, na rozdíl od těch určených pro přenos dat, stíněné. Na základě toho se z elektrického kabelu skutečně stává velmi dlouhá anténa. Kolem elektrických kabelů pak můžete najít vlny ve frekvencích mezi 2 a 30 MHz.
To jsou frekvence obecně označované jako krátké vlny. Používají je radioamatéři po celém světě, ale také letecké společnosti a vůbec všichni, kdo se spojují na vzdálenosti tisíců kilometrů. Krátké vlny totiž mají dost síly na to, aby obletěly půl zeměkoule. To je způsobeno tím, že se ochotně odráží od ionosféry. Pokud je tedy rádiová stanice v blízkosti homeplugu, dojde k rušení.
Tolik teorie. Praxe je taková, že výkon homeplugů je tak slabý, že jakékoliv rušení je prakticky vyloučeno a častěji bývá problém úplně někde jinde. To vše se navíc týká jen krátkých vln. Běžné "FM rádio", mobilní telefon, televizor ani Wi-Fi nemohou být touto technologií rušeny.
AUTOR@CHIP.CZ


Power LAN se kříží s ostatními vlnami
Homeplugy promění elektrické dráty v antény. Ty se pak mohou stát zdrojem vln o frekvencích 2–30 MHz. Výkon je však velmi malý a má dosah jen několik centimetrů.

Homeplug
Adaptér vysílá po elektrických drátech signály ve frekvenčním pásmu 2–30 MHz.
Krátkovlnné rádio
To vysílá na stejných frekvencích jako homeplugy, proto může být signál tohoto rádia zarušen.
Wi-Fi router
Bezdrátová síť funguje na 2,4 nebo 5 GHz. Vzájemně se zařízení nijak neovlivní.
Radioamatéři
Zde se také využívá krátkých vln v pásmu 3–30 MHz, opět tedy může dojít k rušení.
GSM síť
Mobilní telefony využívají frekvence 900 a 1 800 MHz, homeplug je nemůže ovlivnit.
Homeplug
Zařízení pracují jako pointtopoint, jeden powerline je vysílač i přijímač.