Menu

Pevný disk se čistí sám

NA DVD

Na DVD disku přinášíme program Auslogics Disk Defrag, který slouží k automatické defragmentaci dat uložených na magnetickém pevném disku počítače.

Pevný disk se čistí sám

Žádný stres a maximální výkon: inteligentní nástroje na čištění pevného disku, které přinášíme na našem DVD, odstraní zbytečné soubory a automaticky defragmentují pevný disk.
MARKUS HERMANNSDORFER

Ideální systémovou utilitu stačí nainstalovat, nastartovat – a přestat se o ni starat. Nástroje, které přinášíme na našem DVD, dokážou automaticky čistit a defragmentovat pevný disk vašeho počítače. Program Auslogics Disk Defrag stačí nainstalovat, a vše ostatní už udělá sám.
Pravidelné čištění a defragmentace přinesou rychlejší a stabilnější chod systému a pozitivně přispějí i k jeho vyšší bezpečnosti. Spyware a viry se totiž s oblibou ukrývají ve změti nepotřebných souborů, takže v čistém systému se špionské programy, které sledují například vaše chování na internetu, budou moci hůře ukrývat. Nezanedbatelnou výhodou je, že po vyčištění pevného disku od zbytečného obsahu na něm budete mít více místa pro data, která opravdu potřebujete. Pokud si v počítači nastavíte automatické čištění disku, budete mít klid.

Důležité: Pravidelná údržba

Bez automatického nastavení budete muset provádět údržbu systému každé tři měsíce či půl roku. Intervaly mezi potřebnou defragmentací pevného disku záleží hlavně na tom, jak často počítač používáte a jak často instalujete nové programy.
Pravidelnou údržbu prostřednictvím defragmentace můžete provádět na magnetických pevných discích, ale používáte-li SSD disk či USB flash disky, stačí nepotřebná data smazat. Defragmentace by v případě úložišť používajících flashové paměťové disky způsobila více škody než užitku. Zápis do flashových paměťových buněk by měl být s ohledem na jejich omezenou životnost rozdělován co nejrovnoměrněji. Defragmentace však nebere v úvahu optimální rozkládání zápisu na nejméně opotřebené buňky, ale pracuje tak, že přesouvá bloky dat jednotlivých souborů co nejblíže k sobě, aby byly na magnetickém disku načítány co nejrychleji. Vzhledem k tomu, že přístupová doba k datovým blokům na SSD nezávisí na jejich rozložení v rámci disku, je tedy defragmentace SSD disků nejen nebezpečná, ale zároveň zbytečná.

Tuning: Cesta k čistějšímu disku

Na rozdíl od SSD disků defragmentace a vyčištění zbytečných souborů činnost magnetického disku urychlí. Bloky dat defragmentovaných souborů jsou umístěny na magnetické plotně co nejblíže sobě, takže čtecí hlavička nemusí zbytečně pobíhat po celé plotně a načte je rychleji. Je pravda, že "pouhým okem" si rychlejšího chodu systému všimnete až po defragmentaci disku s větší než 70% fragmentací. Většině uživatelů tedy stačí HDD defragmentovat cca jednou za půl roku. Zbytečně nashromážděné soubory doporučujeme odstranit jednou za dva až tři měsíce. Pokud často prohlížíte internetové stránky, prohlížeč takových souborů ukládá velké množství.
Nástroje, které přinášíme na našem DVD, obsahují plánovač úkolů, do kterého stačí zadat vhodný čas pro start údržby systému. Jejich činnost pak probíhá na pozadí práce operačního systému bez zásahu uživatele a zajistí svižný chod Windows i delší životnost pevného disku.
Používáte-li počítač hodně často, probíhá častěji i zápis, čtení a mazání dat z pevného disku. Tato činnost má za následek buď uvolnění, nebo zápis jednoho či více datových bloků.
Plocha pevného disku obsahuje volná místa různé velikosti. Windows se však nezdržují vyhledáváním dostatečně velkého prostoru, do kterého by se vešly bloky celého zapisovaného souboru vedle sebe, ale ukládají je do prvního volného bloku. Pokud je tento blok menší než objem zapisovaných dat, uloží zbytek souboru do následujícího volného bloku, a tak to pokračuje do té doby, dokud není zaznamenán celý soubor. Soubor je tedy na disku uložen v podobě datových fragmentů.
Čím fragmentovanější jsou načítaná data, tím častěji se musí pohybovat i čtecí hlavička pevného disku. U nového nebo defragmentovaného disku se doba odezvy (tedy čas, který zabere čtecí hlavičce přesun na odpovídající místo datové plotny) pohybuje v řádu milisekund, časem se však disk zaplní a s tím vzrůstá i úroveň fragmentace uložených dat. Uživatel pak zaznamenává výrazné zpomalení činnosti operačního systému. V tom okamžiku je vhodné provést defragmentaci. Nástroj Auslogics Disk Defrag (na našem DVD) dokáže fragmentované soubory spojit a přeskupit je na povrchu disku tak, aby se nacházely na sousedících datových blocích. Díky tomu nemusí při čtení hlavička tak moc cestovat a načítání dat je rychlejší. Program navíc uloží nejdůležitější systémové soubory do prvních sektorů, a tím ještě víc urychlí činnost systému.
Po spuštění programu aktivujte v nabídce "Nastavení|Algorithms" funkci "Delete temporary files before defragmenting" (Před defragmentací vymazat dočasné soubory) a "Move system files to the beginning of the disk" (Přesunout systémové soubory na začátek datového nosiče). Potvrďte volbu stisknutím tlačítka "OK" a v hlavním okně spusťte defragmentaci kliknutím na volbu "Defrag". Doba, kterou defragmentace zabere, záleží na kapacitě, využití, úrovni fragmentace a stáří pevného disku.
Uživatelé operačních systémů Vista a Windows 7 by měli nejprve deaktivovat funkci defragmentace zakomponovanou do nástrojů operačního systému. Do políčka "Prohledat programy a soubory" v nabídce Start zadejte heslo "defrag" a klikněte na nalezenou položku "Defragmentace disku". V ovládacím okně klikněte na tlačítko "Konfigurovat plán" a odstraňte zaškrtnutí možnosti "Spouštět podle plánu". U terabytových disků může trvat defragmentace několik hodin, nastavte proto program Disk Defrag tak, aby pracoval plně automaticky a nevyrušoval vás při práci zbytečnými hlášeními.
Deaktivaci hlášení provedete kliknutím na ikonu budíku vlevo dole a zaškrtnutím položky "Defragment automatically" (Automatická defragmentace). V níže zobrazeném seznamu vyberte volbu "Je-li PC v nečinnosti". Takto se defragmentace spustí až poté, co s počítačem nebudete pracovat déle než patnáct minut. Přejete-li si defragmentovat pouze systémový oddíl, zaškrtněte v seznamu dostupných particí pouze tento oddíl.
Nyní přejděte na hlavní stránku a zvolte možnost "Nastavení programu". Zde aktivujte na listu "General" možnost "Minimize to system tray on close" (Při zavření minimalizovat na systémovou lištu) a "Start automatically on Windows logon" (Automaticky spustit při startu Windows). Po tomto nastavení bude program Disk Defrag neustále spuštěný na pozadí a bude pracovat pouze v okamžicích, kdy nebudete muset počítač aktivně používat.
Zbytečná data, vytvořená na pevném disku při běhu Windows, prohlížeče a jiných aplikací, nejenže zabírají místo na pevném disku, ale jsou také jedním z hlavních důvodů fragmentace pevného disku a jím způsobeného zpomalování systému.
Kromě toho, že tato data zabírají místo na disku a zpomalují systém, představují i bezpečnostní riziko, protože obsahují informace o činnosti uživatele na internetu. Pokud by se k těmto datům dostal někdo neoprávněný, může snadno vysledovat vaše pohyby na internetu.
Interní nástroj operačního systému Windows neumí bezpečně odstranit všechna zbytečná data, protože bere v úvahu pouze adresář "C:\Windows\Temp". Pokud tedy chcete odstranit opravdu všechna zbytečná a potenciálně soukromá data, musíte si pořídit nástroj, který prohledá všechna zákoutí pevného disku. Tento program navíc musí pracovat rychle a automaticky. Dobrou volbou je aplikace Hard Drive Washer od 1-abc.net, která dokáže prohledat všechny označené pevné disky a odstranit z nich všechna zbytečná data.
Po spuštění programu klikněte na možnost "Options", kde se nachází seznam všech typů souborů, jež lze odstranit. Zde můžete zaškrtnout či odškrtnout jednotlivé typy souborů, které má program odstranit. Čištění disku spustíte pomocí tlačítka "Start", umístěného v hlavním okně aplikace. Nástroj nejprve vyhledá na pevném disku všechny dočasné soubory, logy a další fragmenty nepotřebných souborů. Z disku je smažete kliknutím na tlačítko "Delete". Pokud jste neprováděli žádné změny v nastavení programu, budou odstraněné soubory přesunuty do koše. Pro jistotu spusťte všechny důležité aplikace, protože ačkoliv aplikace Hard Drive Washer pracuje ve většině případů bezpečně a přesně, může se stát, že spolu s odpadními daty smaže i soubor důležitý pro činnost nějakého programu. Jestliže vše funguje, jak má, můžete vyprázdnit koš. Nastavíte-li v programu Hard Drive Washer plně automatický chod, smažou se při příštím použití všechny odstraněné soubory automaticky bez toho, aby se ukládaly do koše.
Prostřednictvím položky "Options" můžete aktivovat automatickou činnost programu. V této položce můžete rovněž aktivovat položku "Start program along with Windows" (Spustit program po startu Windows) a ručně zadat interval počtu dní, po kterých má údržba probíhat. Perioda kratší než 31 dní je vhodná pouze v případě, že často instalujete nové programy nebo často stahujete data z internetu.
V položce "Edit exemption list" můžete zvolit typy souborů, které Hard Drive Washer nesmí za žádných okolností mazat. Pokud sami pravidelně neodstraňujete data z koše, můžete ručně vypnout přesouvání smazaných dat do koše, protože po několikanásobném čištění disku by mohlo dojít k jeho přeplnění.
AUTOR@CHIP.CZ


DEFRAGMENTACE
Program Auslogics Disk Defrag (na našem DVD) dokáže přeorganizovat data na pevném disku a čistit chybné záznamy v registru.

FRAGMENTOVÁNO
  Vyhledáno 28 763 souborů
83 %     fragmentace
310     zbytečných souborů
101     chyb v registru


DEFRAGMENTOVÁNO
Vyhledáno 28 763 souborů
0 %     fragmentace
285     zbytečných souborů
2     chyb v registru

VYHLEDÁNÍ FRAGMENTŮ

Pevný disk je zabijákem výkonu: obsahuje-li disk velké množství fragmentovaných souborů, zpomaluje se běh systému.

PŘEORGANIZOVÁNÍ SOUBORŮ

Ke správně seřazeným blokům dat přistupují Windows rychleji, takže rychlejší a stabilnější je i chod systému.

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ

Pevný disk by měl být pravidelně defragmentován. Automatické nastavení tohoto procesu zajistí dlouhodobě svižnou činnost systému.


ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU
Zbytečná reziduální data zpomalují běh systému a spouštění programů, ale představují i bezpečnostní riziko. Máme snadné řešení: zbavte se jich!

ZAPLNĚNO
20 532     dočasných souborů
1 211     logovacích souborů
210     náhledů (Thumbs.db)
17 462     dalších souborů vytvořených aplikacemi


VYČIŠTĚNO

0     dočasných souborů
13     logovacích souborů
0     náhledy (Thumbs.db)
0     dalších souborů vytvořených aplikacemi

BLOKOVÁNÍ ZBYTKOVÝCH DAT

Dočasné soubory, logovací soubory a další zbytková data zbytečně zabírají prostor na disku a zpomalují chod systému.

ODSTRANĚNÍ ZBYTEČNOSTÍ

Program Hard Drive Washer vyčistí systém od zbytkových a zbytečných souborů a zajistí jeho rychlejší chod.

BEZPROBLÉMOVÁ ÚDRŽBA

Hard Drive Washer umožňuje díky vestavěnému plánovači automatické nastavení čištění systému.