Menu

Tipy + Triky

Tipy + Triky

Windows ještě rychlejší: Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

Windows
Pomocí těchto tipů přimějete svůj operační systém ke klusu

1/ WINDOWS XP/VISTA/7

Vylepšení nabídky Start tak, aby bylo stále všechno při ruce

Dobrou alternativu k obvyklé nabídce Start přináší shareware Start Menu 7, který najdete pod start menu 7.com.
Vzdor dojmu, který název programu vzbuzuje, běží Start Menu 7 podle údajů vývojáře jak pod XP, tak pod Vistou a Win7. Chcete li si nástroj nainstalovat, v Průzkumníku dvojitě klikněte na položku staženého souboru a pak se řiďte pokyny průvodce. Poněvadž instalační rutina během instalace přistupuje k důležitým systémovým souborům, musíte být během její činnosti přihlášeni s oprávněním správce. Po instalaci spusťte program příkazem »Start/Všechny programy/Start Menu 7/Start Menu 7«.
Když pak kliknete na »Start«, neotevře se už známá nabídka Windows, nýbrž menu s mnohem obsáhlejším obsahem: Pod jinou "optikou" vám umožní například v nabídkách »Všechny programy«, »Dokumenty« nebo »Počítač« přímý přístup ke všem programům a souborům vašeho systému v abecedně řazených podnabídkách. K tomu různé položky používají také přídavné karty. Tak například nabídka »Všechny programy« obsahuje strukturu známou z původního menu Start jako »Všechny programy« a navíc prostřednictvím karet »Quick Start« a »Autorun« v těchto složkách uložené zástupce programů. Pod bodem »Add Entries to Menu« můžete doplnit vlastní nabídky a příkazy.
Klikněte na »Options« a »Menu«, čímž nástroji dodáte poslední výbrus. Použijte »System integration« a zrušte zaškrtnutí u »Run Start Menu 7 When Windows starts«, pokud nechcete nástroj automaticky aktivovat při každém spuštění systému. Pod »Power« můžete ve Start Menu 7 doplnit přídavná tlačítka možností napájení, jimiž můžete počítač například vypnout, restartovat nebo časově ovládat příkazy pro správu napájení. Za tím účelem klikněte v nabídce Start na odpovídající tlačítko, zvolte v menu požadovanou funkci, jako třeba »Shut down«, a definujte v jednoduchém intuitivním dialogu okamžik provedení. Uložení a aktivaci nastavení zajistí závěrečné kliknutí na »Start«.

Foto: 1/ Vše vzdáleno na jedno kliknutí Shareware Start Menu 7 významně vylepší normální nabídku Start a doplní ji o užitečná rozšíření.
Foto: 1/ Rychlejší přístup k vypínání Nástroj usnadňuje přístup k vypínání a restartu počítače.

2/ WINDOWS 7

Otevření Ovládacích panelů bez zacházky přes nabídku Start

Otevřete »Start« a pak do pole »Prohledat programy a soubory« zapište malé "l". Windows vám obratem dodají výsledek svého hledání přímo v nabídce Start, rozčleněný na různé kategorie. Klikněte na kategorii »Ovládací panely«. Windows poté otevřou okno, v němž prezentují přes 250 úloh ovládacích panelů, které můžete přímo vyvolat. Také tento seznam rozděluje operační systém na různé rubriky, například »Brána Windows Firewall« a »Centrum usnadnění přístupu«.

Foto: 2/ Do systému zkratkou Pomocí příkazového řádku se rychle bez mnoha klikání dostanete k požadovanému nastavení.

3/ WINDOWS 7

Nový vzhled PC díky skrytým tématům Windows

Windows 7 v dialogu »Přizpůsobit« (dosažitelném po kliknutí pravým tlačítkem myši na volné místo plochy) kupodivu neprezentuje všechna témata, kterými Microsoft svůj operační systém vybavil. Různá témata pro jiné regiony se ukrývají v souborovém systému. Malý trik vám umožní jejich použití i v Česku.
Za tím účelem spusťte Průzkumníka a uvnitř instalačního adresáře Windows navigujte do složky »Globalization«. Tento adresář obsahuje na první pohled jen dvě další složky pojmenované »ELS« a »Sorting«. Jakmile ale kliknete do adresního pole a údaj cesty manuálně rozšíříte o »\MCT«, tedy například »C:\Windows\Globalization\MCT«, otevře se skrytý adresář – a ten zůstane v běžném Průzkumníku neviditelný i v případě, že zobrazování skrytých souborů a složek aktivujete.
Složka »MCT« obsahuje další složky, a to pro Austrálii (»MCT-AU«), Kanadu (»MCT-CA«), Velkou Británii (»MCT-GB«), USA (»MCT-US«) a Jižní Afriku (»MCT-ZA«). Tam najdete pokaždé v podsložce naznané »Theme« dodatečná témata, která můžete dvojitým kliknutím aktivovat.
Upozornění: Jakmile jednou nějaké téma aktivujete, bude nadále ve výše popsaném dialogu »Přizpůsobit« k dispozici pro další použití.

Foto: 3/ Objevení pokladů Windows Skrytá složka »MCT« obsahuje témata, která Microsoft rezervoval pro jiné regiony tohoto světa.

4/ WINDOWS XP/VISTA/7

Umístění koše – vždy dobře dosažitelného – do oznamovací oblasti

Koš ve Windows nelze obvyklou cestou přemístit do hlavního panelu, neboť se při takovém pokusu připne na Průzkumníka, což je málo platné. Konstrukce speciálního zástupce je sice myslitelná, jednodušší cestu však nabízí freewarový MiniBin (na Chip DVD).
Chcete li si nástroj nainstalovat, rozbalte ZIP archiv a spusťte EXE soubor. Kromě toho musí zůstat aktivní nastavení »Start MiniBin at system boot«, aby byl nástroj stále v pohotovosti. Po dokončení instalace můžete program rovnou spustit. Nástroj není náhražka koše Windows, ale pouze jiná přístupová metoda; systémový koš vám zůstane zachován a dá se nadále používat. S nástrojem však teď můžete "starý koš" dvojitým kliknutím přímo otevřít nebo kontextovým příkazem ihned »Vysypat koš«. Konfigurování není nutné: jenom musíte ikony v oznamovací oblasti uspořádat tak, aby malý koš zůstal stále viditelný. Přitom vám kontextová nápověda ukáže momentální stav zaplnění koše a informuje vás tak, kdy přijde čas na další vyprázdnění. Pozdější odinstalaci lze provést v softwarovém dialogu systémových nastavení.

Foto: 4/ Koš stále na očích S malým freewarovým programem MiniBin si zřídíte koš v hlavním panelu Windows.

5/ WINDOWS XP/VISTA /7

Automatické vyčištění USB pamětí od datového smetí pod Windows

Pravidelně opakované čištění svých "USB flešek" můžete přenechat freewaru USBDriveFresher. Nástroj přitom může pohodlně běžet na pozadí. Najdete jej na tinyurl.com/yfm44rb. Odtamtud si program zaveďte do počítače. Po krátké instalaci lze nástroj ihned spustit a nakonfigurovat. Za tím účelem zkontrolujte seznam »Cleanup rules«. Zde byste mohli například po kliknutí na »Add« doplnit položky »*.tmp« a »*.*«. Později budete mít další možnosti, jak nástroj automaticky zavést při spuštění systému a také zautomatizovat čištění.
Ze začátku byste ale tyto možnosti ještě měli nechat vypnuté a otestovat korektní funkci. Za tím účelem uložte svá nastavení prostřednictvím »Save« a aktivujte »Cleanup USB Memory Drive Now«. V následném dialogu vyberte zaškrtnutím příslušné USB jednotky a spusťte akci kliknutím na »Cleanup«. Po jejím dokončení vás hlášení zpraví o úspěchu provedených úklidových prací.
V okně programu je kromě toho k dispozici volba »Custom Cleanup«. Potom zvolte libovolnou složku a akci ihned spusťte kliknutím na »OK«. Tak se definovaná pravidla dají manuálně aplikovat také na jiné jednotky a složky vašeho počítače, nebo celé domácí sítě.

Foto: 5/ Automatický úklid USBDriveFresher osvobodí vaše USB paměti od datového smetí, volitelně také automaticky na pozadí.

6/ WINDOWS 7 Ultimate

Vynucení změny hesla u uživatelských účtů

Prostředky pro změnu hesla najdete v nabídce »Správa počítače«. Tu naleznete v sekci »Systém a zabezpečení/Nástroje pro správu« Program spusťte a ve struktuře, která se obejví vlevo v sekci»Systémové nástroje« klikněte na »Místní uživatelé a skupiny« a potom na »Uživatelé«. Nyní pravým tlačítkem myši klikněte na uživatelský účet, jehož vlastnosti hesla chcete změnit. a zvolte kontextový příkaz »Vlastnosti«. Na kartě »Obecné« najdete všechny relevantní volby, které se však částečně vzájemně vylučují. Proto nejprve deaktivujte nastavení »Heslo je platné stále«. Teprve potom můžete navíc zapnout volbu »Při dalším přihlášení musí uživatel změnit heslo«. Akci potvrďte tlačítky »Použít« a »OK«. Uživatel po kliknutí pro přihlášení obdrží odpovídající pokyn a musí v následném dialogu jednou zadat dosavadní heslo a dvakrát své nové. Ve Správě počítače je po této akci odpovídající možnost zase odstraněna – tak může správce počítače poznat, zda ke změně hesla došlo.
Upozornění: Heslo nemůže načíst ani správce. V případě nouze ale může přistoupit alespoň k nezašifrovaným datům uživatele nebo heslo nově stanovit.
 
Foto: 6/ Zřízení jednocestného hesla Aby bylo zabezpečení heslem skutečně spolehlivé, donuťte uživatele ke změně původního hesla.

7/ WINDOWS XP/VISTA/7

Bleskurychlé vypátrání větších souborů na jednotce

Namísto manuálního "safari" po jednotlivých složkách a vlastnostech složek můžete pohodlně použít přenosný freewarový nástroj Top100Files, který najdete na Chip DVD.
Jedná se přitom o malý prográmek, který se obejde bez instalace a nastavování, svůj úkol však plní plynně a čiperně. Jednoduše spusťte EXE soubor. Během kontrolního procesu hned uvidíte samočinně aktualizovaný seznam největších souborů na systémové jednotce. Jediným ovládacím prvkem je ikona »Browse«. Klikněte na ni a ve složkovém dialogu zvolte prvek, který chcete zkontrolovat. Tak můžete hledání aplikovat na určitou složku nebo jinou jednotku.
Zkontrolujte seznam výsledků a potom v Průzkumníku odstraňte přebytečné nebo přesuňte špatně umístěné soubory. Systémové soubory jako »pagefile.sys« a »hyberfil.sys« pro stránkovací soubor a režim spánku ovšem musí zůstat nezměněny. Mnohé zbytky po instalacích však můžete bez obav vymazat. Na systémové jednotce totiž zůstávají ležet například různé CAB nebo MSI soubory, ačkoliv příslušné instalace byly možná už dávno uzavřeny.

Foto: 7/ Vypátrání žroutů paměti Mezi největšími soubory se vyskytuje mnoho instalačních archivů.

8/ WINDOWS XP/VISTA/7

Přizpůsobení vzhledu přehledu složek vlastním představám

Náhodný výběr ikon Průzkumníka pro vizualizaci obsahu složky můžete sami nahradit pevným určením podoby. Manuálně však můžete zvolit jen jeden obrazový soubor, nikoli více. Za tím účelem klikněte v příslušném zobrazení pravým tlačítkem myši na požadovanou ikonu složky a v místní nabídce zvolte příkaz »Vlastnosti«. Přejděte na kartu »Přizpůsobit«. Tam v sekci »Ikony složek« klikněte na »Změnit ikonu«. Označte požadovaný soubor a pak klikněte na »Otevřít«. Změnu potvrďte tlačítky »Použít« a »OK«. Toto individuální nastavení uloží Windows v aktuální složce v souboru »desktop.ini« v řádku začínajícím řetězcem »Logo=«. Ve výše zmíněném dialogu se změna dá kliknutím na tlačítko »Obnovit výchozí« snadno odvolat.
Upozornění: Nezaměňujte nastavení s volbou »Možnosti složky«. Ta změní ikonu pevně pro všechna zobrazení a pak už žádné dynamické obrazy složek nedovolí.

Foto: 8/ Přizpůsobení zobrazení Obrazy složek jsou praktické, ale skutečně pomohou jen při rozeznatelných motivech.

9/ WINDOWS XP/VISTA/7

Začlenění Microsoft SkyDrive v roli síťové jednotky pod Windows

Jako součást Windows Live poskytuje SkyDrive každému, kdo se k Windows Live přihlásí, bezplatně 25 GB on-line paměťového prostoru, který lze normálně vyvolat a spravovat v browseru. Pohodlnější to bude, jestliže paměťový prostor začleníte jako síťovou jednotku přímo do systému. Potřebujete k tomu jen správnou identifikaci vlastního paměťového místa, kterou jako »cid« získáte z v browseru zobrazené URL. Otevřete SkyDrive v browseru a přihlaste se tam.
URL v adresním řádku je ve tvaru například »https://skydrive.live.com/?cid= 1234567890 abcdef«. Označte a zkopírujte odtud část za »cid=« nebo si poznamenejte 16místné »cid«.
Nyní otevřete Průzkumníka. Ve struktuře vlevo pravým tlačítkem myši klikněte na »Počítač« a zvolte kontextový příkaz »Připojit síťovou jednotku…«. Nejprve v rozevíracím poli »Jednotka« zvolte požadované písmeno pro SkyDrive, jako například »Z:«. Písmeno byste měli vybírat ze zadní části seznamu, abyste zabránili případným konfliktům s jinými jednotkami nebo paměťovými kartami.
Pole »Složka« zadávejte ve tvaru »\\server\uvolnění«. Použijte k tomu »\\docs.live.net@SSL\« jako "server" a přímo návazně CID jako "uvolnění". Pro automatický přístup ponechte aktivovanou volbu »Znovu připojit při přihlášení«. Po kliknutí na »Dokončit« se ještě musíte přihlásit se svými přístupovými daty pro Windows Live. Nová jednotka by se nyní měla objevit v Průzkumníku.
Upozornění: »Vlastnosti« síťové jednotky neudávají skutečné osazení vašeho SkyDrive, nýbrž hodnoty systémové jednotky vašeho lokálního počítače. Nevýhodou Windows Live SkyDrive je to, že na rozdíl od celé řady bezplatných konkurečních služeb, jde pouze jednoúčelové on-line úložiště bez možnosti synchronizace počítače se serverem. Služba se také nehodí pro ukládání multimediálních dat, protože maximální velikost nahrávaného souboru nesmí přesáhnout 100 MB.

Foto: 9/ SkyDrive s komfortem Jako síťová jednotka se SkyDrive dá v Průzkumníku pohodlněji používat a obsluhovat jako normální složka.
Foto: 9/ SkyDrive s komfortem SkyDrive bezplatně poskytuje 25 GB on-line paměťového prostoru , který lze vyvolat a spravovat v browseru.Office
Tipy a triky pro efektivní práci na PC

10/ WORD 2007/2010

Kopírování textů v dokumentech Wordu bez formátování

Chcete li textové pasáže ve Wordu převzít bez informací o druzích písma a formátech odstavců, klikněte v tlačítku Office nebo ve verzi 2010 v pásu karet na kartu »Soubor«. Potom použijte »Možnosti aplikace Word« nebo »Možnosti«. V následném dialogu vyberte na levé straně položku »Upřesnit« a pak na pravé straně najděte sekci »Vyjímání, kopírování a vkládání«. V této oblasti máte přístup k různým volbám pro chování textového editoru při vyjímání, kopírování a vkládání textů.
Textový editor přitom rozlišuje, zda se akce odehraje uvnitř jednoho dokumentu, nebo mezi dvěma různými dokumenty. Kromě toho můžete stanovit, jak má Word reagovat, jestliže si definice stylů odstavců zdroje a cíle neodpovídají nebo text pochází z jiného programu. Pro každý jednotlivý z těchto případů definujte požadované chování výběrem odpovídající položky v separátním rozevíracím poli. Přitom se musíte rozhodnout, zda má Word původní formátování zachovat, formátování sdružit, nebo text jenom převzít. Při výměně mezi dokumenty, jejichž definice stylů odstavců nesouhlasí, můžete navíc zvolit »Použít styly odstavců cíle«. Aby Word nevkládal žádné formátování, ale výhradně zkopírované texty, zvolte možnost »Převzít pouze text«.

Foto: 10/ Převzení samotného obsahu Ve Wordu 2007 a 2010 může uživatel definovat, co se má dít při kopírování a vkládání.

11/ LIBREOFFICE

Použití bezplatného kancelářského balíku místo Office od Microsoftu

Poněvadž oblíbená a bezplatná alternativa k Microsoft Office, pojmenovaná OpenOffice, není dále vyvíjena, do vzniklé mezery naskakuje LibreOffice. Jak dává název tušit, je LibreOffice rovněž freeware a opravdová alternativa k balíku Microsoftu. Nejlépe bude, když si o ní uděláte vlastní názor: aktuální verzi LibreOffice najdete na Chip DVD. Pro její instalaci spusťte EXE soubor a dále se řiďte pokyny průvodce. I když už dlouho používáte OpenOffice a jste s ním veskrze spokojeni, přechod na LibreOffice se vám vyplatí. Tak se nyní dají například všechny dokumenty ve Writeru opatřit zaheslovanou ochranou proti zápisu, takže je sice lze otevřít, ale nedovolí žádné změny. Za tím účelem zvolte v ukládacím dialogu možnost »Uložit s heslem« a klikněte na »Uložit«. Potom můžete nastavit heslo. Nejdříve nabídnuté »Otevírací heslo« je obvyklá blokace hromadného přístupu. Pokud místo toho kliknete na »Více možností« a aktivujete »Otevřít soubor s ochranou proti zápisu«, můžete zadat také »Zpracovací heslo« a následně uložit tlačítkem »OK«. Tato ochrana je sice praktická, ale kopírování dat a ukládání souboru pod jiným názvem zůstává možné.
Mimochodem: Aktuální MS Office soubory ve formátu DOCX nebo XLSX umějí oba neplacené kancelářské balíky otevřít a zpracovat.

Foto: 11/ Zadarmo, a přesto dobrý LibreOffice přináší úplný a s MS Office kompatibilní kancelářský balík.

12/ WORKS/OFFICE

Rychlá konverze starých databank Worksu a jejich otevření v Excelu

WDB soubory vykazují proprietární formát Microsoftu, který nedokáže otevřít ani MS Office a sotva nějaký jiný program. Většinou je proto pro přístup k těmto souborům nutno nainstalovat Works, aby se data z nich dala uložit ve formátu CSV nebo dBase. Existuje ovšem také rychlá konverzní metoda založená na aplikaci Javy. Chcete li ji použít, otevřete webovou stránku tinyurl.com/89l24 g 4. Na konci textového prohlášení najdete odkaz na »Works Database Converter«. Stáhněte si soubor JNLP a spusťte jej dvojitým kliknutím. Soubor pak spustí vlastní aplikaci. V malém programovém dialogu pak zvolte WDB soubor jako »Source file« nebo na něj navigujte pomocí »choose«. Cílový soubor bude vygenerován v téže složce. Jako možnost zvolte »Excel spreadsheet« a pak proces spusťte prostřednictvím »Convert«. Čím jednodušší je WDB databanka, tím méně chyb pak obsahuje výsledek. Tak se dají databanky zpravidla pomocí jednoho listu tabulky neprodleně převzít do nové aplikace.

Foto: 12/ Konverze souborů z Worksu Malý na Javě založený nástroj zkonvertuje vaše staré soubory Worksu bez komplikací – aniž by byla nainstalována "mateřská" aplikace.

Profesionální tip

Skryté funkce souborového systému NTFS

Souborový systém ve Windows skrývá mnoho možností. Využijte jeho funkcí ve svůj prospěch – třeba pro inteligentní zálohování.
CHRISTOPH GIESE
Odborný informatik se rád dostává věcem na kloub. Lhostejno, zda se pod kapotou skrývá Linux, nebo Windows.

Zatímco pro většinu uživatelů je propojení souborů přes LNK soubory (tzv. zástupce) běžnou záležitostí, skoro nikdo nezná speciální formy NTFS odkazů – junctions, hardlinks a symbolické odkazy. Symbolický odkaz pracuje podobně jako propojení, nachází se ale přímo v souborovém systému a odkazuje tam na vlastní cílový soubor. Na rozdíl od metody LNK souborů může se symbolickými odkazy bez problémů zacházet každý program. Junction je varianta takového odkazu a slouží k propojení složek. S ní se dají například data cílové složky odsunout na jinou jednotku – při dodržení obvyklé přístupové struktury. A konečně hardlink je zakotven hluboko v souborovém systému a stará se o to, aby různé položky poukazovaly na tentýž soubor. Jelikož se všechny položky vztahují ke stejnému souboru, mohou být hardlinks zakládány jen na jednotce, která obsahuje cílový soubor.

Správa NTFS propojení

Jak teď vlastně poznat, které ikony označují skutečné pravé složky, a které jsou jenom (jako také vždy uzpůsobené) odkazy Jednak je ve Windows k dispozici nástroj mklink. Ten vám zjedná první přehled a také umí zakládat, zpracovávat a odstraňovat propojení. Jako nástroj příkazového řádku je však poněkud nepohodlný. Komfortnější variantu pak nabízí bezplatný Link Shell Extension (http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/hardlinkshellext.html). Nejprve stáhněte a nainstalujte potřebné DLL soubory dvojitým kliknutím na »vcredist_x86.exe«. Potom nainstalujte samotný nástroj. Na konci postupu se automaticky restartuje Průzkumník. Nástroj se do Průzkumníka integruje jako rozšíření shellu. V něm také pod Windows 7 při zobrazení systémových souborů označí definované junctions ikonou řetězu. V dalším průběhu se všechna propojení souborového systému dají pohodlně zpracovat myší.

Zřízení inkrementálních záloh složek

Zajímavým příkladem praktického použití vlastnoručně vytvořených NTFS propojení je funkce »DeLorean Copy« v Link Shell Extension. Touto funkcí vytvoříte paměťově úsporné inkrementální zálohy složky. Tímto způsobem vytvořené kopie vždy poskytují plný přístup ke stavu dat v daném okamžiku. Přitom se ovšem nově ukládají jen skutečně změněná data, všechny ostatní obsahy odkazují prostřednictvím hardlinků na nezměněný datový fond. Zde krok za krokem ukážeme, jak můžete propojení souborového systému vypátrat "palubními" prostředky, a dokonce je sami založit. V dalších krocích objasníme základní funkční principy Link Shell Extension, takže se budete moci hned pustit do díla.

JAK NA TO
1 PROPOJENÍ TEXTOVÝCH SOUBORŮ PŘES MKLINK Pomocí příkazu mklink můžete systémovými prostředky sami etablovat propojení k jednotlivým souborům. Za příkazem »mklink« prostě zadejte - jak je patrné na obrázku - odkazovou a cílovou cestu.
2 VLASTNÍ TVORBA NTFS ODKAZŮ Chcete li sami zakládat propojení, použijte příkaz příkazového řádku »mklink« s parametry »/D«, »/J« nebo »/H«. Pro adresáře byste měli z důvodů kompatibility použít junctions.
3 INSTALACE DLL SOUBORŮ MICROSOFTU Nejprve zaveďte a nainstalujte potřebné DLL od Microsoftu ze souboru »vcredist_ x86.exe«. Bezpodmínečně použijte verzi (32 nebo 64 bitů), která odpovídá vaší nainstalované verzi Windows.
4 ROZŠÍŘENÍ PRŮZKUMNÍKA Nainstalujte Link Shell Extension. Na závěr se restartuje Průzkumník. Nástroj se integruje jako rozšíření shellu.
5 NOVÝ VZHLED Od této chvíle jsou při zobrazování systémových souborů všechny definované junctions, hardlinks a symbolické odkazy označeny různými ikonami.
6 ZALOŽENÍ VLASTNÍHO ODKAZU Nejprve najděte budoucí cíl. Potom pravým tlačítkem myši klikněte na považovanou položku a v místní nabídce zvolte příkaz »Pick Link source«.
7 URČENÍ ZDROJE Nyní navigujte na složku, v níž chcete propojení založit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a aktivujte kontextový příkaz »Drop as...«.
8 URČENÍ TYPU ODKAZU Pomocí »DeLorean Copy« vytvořte obraz složky. Při každém opakování této procedury nástroj vytvoří kopii složky s časovým razítkem - tedy jakousi ruční "kvazizálohu".

Profesionální tip

Mediální portál a jeho správné nastavení

Pomocí programu MediaPortal si z osobního počítače uděláte skvělé mediální centrum s funkcemi, které budou mít receivery až za několik let.
Pavel Trousil
Pracuje v Chipu a testlabu řadu let. Měl možnost vyzkoušet a otestovat nejnovější receivery a přehrávače. Přesto je podle něj počítač stále mnohem lepší.

Používáte svůj počítač pravidelně k přehrávání videa a hudby, nebo máte v obývacím pokoji dokonce skutečný HTPC (Home Theater Personal Computer) s digitální televizní kartou (DVB-T, DVB-C nebo DVBS2)? Pak byste měli věnovat svoji pozornost softwaru, který se jmenuje MediaPortal. Jedná se o freewarový projekt, na kterém společně pracuje asi stovka vývojářů. Nainstalujte program MediaPortal na počítač s Windows, a získáte zcela jiné uživatelské rozhraní, které je na rozdíl od pracovní plochy Windows mnohem šikovnější pro zobrazení a ovládání na televizoru nebo projektoru a které je navíc optimalizované pro ovládání dálkovým ovladačem.

MediaPortal zvládne všechny zdroje

Pomocí programu MediaPortal budete samozřejmě moct se svým počítačem dělat vše, co zvládl už předtím: přehrávat videa a hudbu z internetu, ze serveru NAS (Network Access Server), přímo z USB disku, DVD nebo Blu-ray disku, možný bude i příjem televizních stanic či IPTV a budete moct poslouchat internetové rádio a prohlížet si svá alba fotografií. Kromě toho program inteligentně proniká do všech zdrojů internetu, aby vám zprostředkoval dokonalá videa a hudbu. Ke každé přehrávané písničce se stáhne i obal alba, informace o názvu, interpretovi apod., a pokud je k dispozici i český text, zobrazí se i ten. Stejně tak program ke každému filmu najde příslušný obal DVD, krátké shrnutí, seznam účinkujících herců a samozřejmě jméno režiséra (informace čerpá z populárního serveru ČSFD). Co se týká televizních funkcí, k dispozici je elektronický programový průvodce (EPG), takže si snadno vyberete pořad pro sledování nebo pro nahrání. Ať už jde o seriály, nebo filmy, kromě videozáznamu se v "databance" MediaPortalu zaznamenají i základní informace.

Stále vepředu díky neustálým inovacím

Základní nastavení MediaPortalu na počítači s Windows vám představíme v osmi bodech v tomto profesionálním tipu. Pokud se těchto kroků našeho návodu budete držet, dostanete se po instalaci do zcela nového světa zábavní elektroniky. Software se modernizuje téměř každý den - k dispozici jsou nová rozšíření a doplňky, které například zobrazují počasí, umožňují dálkové ovládání pomocí iPhonu, iPadu nebo telefonu s Anroidem a umožňují na tato zařízení streamovat video a hudbu. Nemusíte tedy rozhodně zůstat jen u základního nastavení, ale mediální centrum si můžete upravit k obrazu svému, experimentovat a hledat nové možnosti praktického využití svého počítače. Jak na to

JAK NA TO
1 Instalace Z internetu (team-mediaportal.com) si stáhněte nejnovější verzi programu MediaPortal. Aktuálně dostupnou verzi 1.2.2 najdete i na našem Chip DVD pod indexem Tipy a triky. Poté začněte s instalací. Vybrat můžete českou verzi.
2 Nastavení TV karty Televizní karta je alfou i omegou mediálního PC. Zkontrolujte, zda byla karta správně rozpoznána, případně znovu nainstalujte její ovladače pro Windows. Nastavení najdete v části "TV Server Configuration".
3 Nalezení te levizních kanálů  Začněte s vyhledáváním televizních kanálů. Ujistěte se, že jste správně zadali zemi (Country), region a případně i providera. Pak teprve MediaPortal vyhledá správně všechny stanice a udělá z nich seznam.
4 Proveďte výběr V případě, že používáte DVB-T kartu, můžete tento krok vynechat. V případě satelitního přijímače je však lepší si kanály označit a seřadit podle potřeby, jinak dostanete matoucí seznam všech stanic, ve kterém se těžko vyznáte.
5 Nastavení EPG a spol. V programu v nastavení vyberte, u kterých televizních stanic se vám mají zobrazovat informace z EPG. Je to šikovný nástroj. Dále u videa, fotografií a hudby (Videos, Music, Pictures) nastavte adresáře.
6 Dálkové ovládání Program MediaPortal spolupracuje i s dálkovým ovladačem. Nastavení najdete v programu "Media Portal - Configuration" v části "Remote". Nejrychlejší a nejjednodušší je, používáte-li dálkové ovládání MS Media Center (MSE).
7 Užijte si televizi Po nastavení můžete začít program MediaPortal používat. Z hlavní nabídky se dostanete snadno do všech hlavních částí.
8 Nahrání programu MediaPortal funguje také jako programovatelný videorekordér. Nahrané pořady se ukládají společně s informacemi o pořadu. Nahrávat můžete i z rádia.


Mobily
Optimalizace mobilních přístrojů a jejich služeb

15/ ANDROID/iOS

Demo Windows Phone 7.5 v prohlížeči

Máte iPhone nebo chytrý telefon s Androidem, ale rádi byste si také vyzkoušeli prostředí Windows Phone? V tom případě stačí, když do prohlížeče ve svém telefonu zadáte adresu aka. ms/wpdemo. Rázem se ocitnete v nejnovější verzi prostředí Windows Phone s přídomkem Mango. Nejde však o plnohodnotný systém, ale jen o demo, které Microsoft připravil pro uživatele konkurenčních platforem. Mimo základní obrazovku je pohyb hlouběji v systému omezen našeptávačem, který vás provede předpřipravenými kontakty, textovými zprávami, e-maily a dalšími funkcemi typickými pro tento systém. Jen pozor na překlopení telefonu do landscape režimu, tomu totiž není demo přizpůsobeno.

Foto: 15/ Mango místo jablka Pro odzkoušení prostředí Windows Phone na iPhonu stačí v prohlížeči otevřít speciální stránku

16/ ANDROID

Přístup k telefonu z počítače přes webový prohlížeč

Aplikace AirDroid vám bude dobrým pomocníkem, potřebujete-li často psát delší zprávy nebo přesouvat více souborů mezi telefonem a počítačem. Tyto úkony lze totiž s použitím AirDroidu zvládnout pomocí počítače a bezdrátově. Připojení k telefonu probíhá skrze webový prohlížeč, takže nezáleží na tom, který operační systém používáte. Problém však může nastat při použití Internet Exploreru, který se nedoporučuje používat. AirDroid najdete zdarma ke stažení na Android Marketu. Po spuštění vás aplikace požádá o připojení telefonu přes Wi-Fi do stejné sítě, ve které je i počítač, z něhož se chystáte k telefonu připojit. Nelze tedy použít datové připojení přes operátora ani dvě různé LAN sítě. Po připojení se na displeji telefonu zobrazí IP adresa a heslo. Na počítači pak tuto IP adresu zadejte do prohlížeče a poté se k telefonu přihlaste pomocí vygenerovaného hesla. Zobrazí se uživatelské prostředí ve stylu desktopové plochy, odkud můžete psát zprávy, spravovat kontakty (zatím pouze omezeně), aplikace, fotografie, hudbu a další položky v telefonu.

17/ LG/SONY ERICSSON/

50 GB prostoru v cloudu pro smartphony LG a Xperia

Díky dohodě mezi výrobci LG a Sony Ericsson s cloudovým úložištěm Box mohou majitelé smartphonů značek LG a Sony Ericsson s Androidem ve verzi 2.1 a vyšší získat zdarma prostor na neomezeně dlouhou dobu o velikosti 50 GB pro ukládání dat z telefonu. Dejte ale pozor, tato akce platí pro smartphony LG pouze do 21. března 2012, majitelé Xperií mohou bonus získat až do konce roku. Pro aktivaci si stačí stáhnout aplikaci Box z Android Marketu a poté se z této aplikace zaregistrovat nebo přihlásit k již existujícímu účtu. Ukládání dat však funguje bezplatně pouze mezi telefonem a cloudem s přístupem přes web. Pokud byste rádi synchronizovali data také s počítačem, je potřeba přejít na některý z placených účtů.

18/ APPLE/MOTOROLA/NOKIA

Oříznutí SIM karty

iPhone 4, 4S, Motorola Razr XT910, Nokia 603, Lumia 710, 800 a N9. Plánujete-li si pořídit některý z těchto telefonů, měli byste ještě před nákupem počítat s výměnou (případně úpravou) své stávající SIM karty. V těchto telefonech a také iPadu s 3G modulem je totiž použit menší typ SIM karet - tzv. microSIM. Jak už název napovídá, rozdíl oproti běžnému typu SIM karet tkví v menších rozměrech. Nejlepším způsobem, jak si microSIM kartu obstarat, je zajít do prodejny vašeho operátora a tam o výměnu požádat. Výměna se zachováním stávajícího čísla i služeb probíhá ve značkových prodejnách na počkání a zdarma. Pokud máte na SIM kartě uložené kontakty nebo SMS zprávy, nezapomeňte si vše před výměnou pro jistotu zálohovat. MicroSIM kartu si lze vytvořit také svépomocí. K dostání jsou jak šablony, tak přímo specializované kleště pro vykrojení SIM karty. Pokud se budete v budoucnu potřebovat vrátit na původní velikost SIM karty, můžete se buďto opět obrátit na operátora, nebo zakoupit adaptér. Do tohoto adaptéru se microSIM karta vloží a tím získá zpět ztracenou velikost.

Foto: 18/ Boj o každý milimetr Pro některé nové telefony jsou běžné SIM karty již příliš velké.


Sociální sítě
Být vždy v kontaktu a přitom si užívat soukromí

19/ FOURSQUARE

Historie check-inů na Google mapách

Foursquare sice ukládá historii vašich check-inů, ale zobrazit na mapě dokáže navštívená místa pouze jednotlivě. Pokud se chcete pokochat pohledem na jednu mapu s vyznačenými všemi místy, která jste během používání Foursquare navštívili, budete si muset vypomoct aplikací na adrese diary.look4square.com. Při prvním použití je potřeba se přihlásit pomocí Foursquare účtu a poté povolit aplikaci přístup k potřebným datům. Aplikace používá Google Maps API, takže se vzápětí zobrazí známé prostředí s mapou. Značky symbolizují navštívená místa. Kliknutím na značku můžete zobrazit datum a čas check-inu, přiřazené fotografie a také přátele, kteří se "čekli" společně s vámi.

Foto: 19/ Deníček S aplikací Diary si můžete přehledně zobrazit kompletní historii svých check-inů ve Foursquare.

20/ FACEBOOK

Rozdělení přátel do seznamů

Možnost třídit své přátele do skupin existuje na Facebooku již několik let, ale až s příchodem Google+, jehož princip je na seznamech, tzv. kruzích, přímo postaven, se na Facebooku tato funkcionalita dočkala vylepšení a získala na významu. Používat seznamy se hodí především tehdy, když se chcete s určitým okruhem přátel často dělit o novinky, fotografie, odkazy nebo cokoliv jiného, aniž byste si museli dělat starosti s tím, že obtěžujete ostatní přátele, kteří s danou věcí nemají mnoho společného. Nabídku několika základních seznamů najdete na hlavní stránce v levém menu. Seznamem s největší prioritou jsou »Blízcí přátelé«. Pokud do tohoto seznamu někoho přidáte, budete automaticky dostávat upozornění na to, co tito přátelé publikují. V případě potřeby lze upozornění vypnout na stránce seznamu pod volbu »Upozornění« v pravém horním rohu. Pokud někoho přidáte do seznamu »Omezeno«, bude mít tento člověk přístup pouze k vašim veřejným příspěvkům a všemu, kde jej označíte. Jestliže tedy zařadíte do seznamu »Omezeno« svého nadřízeného, fotografii, u které zvolíte viditelnost pouze pro okruh »Přátelé«, váš nadřízený (a všichni ostatní z tohoto seznamu) neuvidí.

21/ GOOGLE+

Přeposílání příspěvků na Facebook a Twitter

Pokud používáte Google+, Twitter i Facebook a rádi byste si ušetřili psaní stejného příspěvku natřikrát, můžete k tomu využít automatické propojení pomocí Plusist. Tato služba zajistí přeposílání příspěvků z Google+ na zeď Facebooku a timeline Twitteru. Nejprve se přihlaste ke všem svým účtům a poté v novém okně nebo panelu otevřete stránku plusist.com. Zde začněte kliknutím na »Connect with Facebook«, objeví se potvrzovací okno Facebooku, kde propojení odsouhlaste kliknutím na »Povolit«. Na další stránce nastavte obdobně propojení s Twitterem a s Google+. Přeposílat můžete buďto vše (volba »Always share my posts«), nebo pouze zprávy s hastagem (volba »Share when I use…«).

Foto: 21/ Přístupové informace Po připojení telefonu do sítě přes Wi-Fi je telefon připraven. Zobrazenou adresu a heslo zadejte do prohlížeče.
Foto: 21/ Skupiny Na Facebooku nemusíte nutně sdílet vždy vše se všemi. O fotografie ze silvestrovských oslav se podělte s přáteli, šéfa nechte stranou.

22/ FACEBOOK/LINKEDIN/MYSPACE

Sdílení dat ze SkyDrive

Nedávná inovace služby SkyDrive významně zjednodušuje sdílení obsahu na sociálních sítích. Propracované sdílení dokumentů, tabulek a dalších souborů sady Microsoft Office najde uplatnění hlavně při potřebě spolupracovat na dálku. Výhodou je, že pro základní úpravy souborů tohoto kancelářského balíku není potřeba mít nainstalovaný Office, úpravy lze provádět přímo v prohlížeči. Sdílet lze ale také jakýkoliv jiný typ dat, omezením je pouze maximální velikost souboru, stanovená na 100 MB. Podporováno je přímé odeslání odkazu na profil Facebooku, MySpace a LinkedIn. Za tím účelem stačí daný soubor nebo složku vybrat pomocí zatržítka a z nabídky panelu vpravo klinout na »Sdílet«. Přejděte do nabídky »Vystavit do« a zvolte síť, kam chcete odkaz odeslat. Pokud na výběr žádné sítě nemáte, je potřeba nejprve provést vzájemné propojení pomocí nabídky »Přidat služby«. Odkaz pak můžete sdílet kdekoliv jinde.

Foto: 22/ Sdílení Prostřednictvím SkyDrive se o své dokumenty můžete podělit prakticky s kýmkoliv, stačí přístup k internetu.


Fotografie
Nejlepší tipy pro fotopříběh vašeho života

23/ Úprava fotografií

Vytvoření elegantního černobílého snímku pomocí Adobe Photoshopu

Převod barevné fotografie na černobílou zvládnete i bez plug-inů. Velmi jednoduchá a účinná je konverze snímků v grafickém programu Photoshop. Do verze CS2 se pro převod nejčastěji používal nástroj "Míchání kanálů". V novějších verzích (od verze CS3) je pro převod na černobílou rovnou k dispozici nástroj "Černobílý". Výsledný efekt převodu snímku můžete regulovat pomocí osmi ovládacích prvků. Žádný vzor, jak ze snímku udělat klasickou analogovou černobílou fotografii, ale nedostanete. Barvy tedy nastavte podle uvážení a doporučujeme vám navíc použít do Photoshopu integrovaný filtr. Například "Šum/Přidat šum", případně "Zrnitý film".
Nástroj "Černobílý" vyvoláte přes "Obraz Přizpůsobení /Černobílý" nebo přes nastavení úrovní. Úpravy mají vliv na celý obrázek, prostřednictvím masek však můžete zpětně účinek na části snímku omezit. V nabídce najdete i přednastavení některých filtrů (modrý, zelený, vysoce kontrastní a další - celkem je jich deset), případně máte možnost si vlastní nastavení uložit, abyste ho mohli použít i na další snímky. Dále máte možnost přidat barevný odstín (například sépiový) a jeho sytost upravit pomocí dvou posuvníků.

Foto: 23/ Černobílé fotografie Adobe Photoshop bAdobe Photoshop nabízí více nástrojů na převod barevných snímků na černobílé, například nástroj "Černobílý".

24/ Přírodní motivy

Nové nápady pro vaše podzimní a zimní fotografie přírody

Podzimní zatažené počasí není pro fotografa ideální, ale i v tomto období se najdou pěkné chvíle a záběry. V přírodě vás čeká více motivů, než možná čekáte. Mějte oči otevřené a využívejte také naše praktické tipy. Pro mnoho fotografů je pak zima tou nejhezčí částí roku: svítání a soumrak nejsou tak daleko od sebe a krajina často bývá ponořena do mystické mlhy. Ale nejhezčí na zimě je to, že nakonec začne sněžit a sníh a mráz (kterých jsme si zatím moc neužili) nabízí mnoho příležitostí pro fotografování. Stačí jen vyrazit a objevovat. Pro lepší snímky budete samozřejmě potřebovat nákladnější vybavení, protože s jedním objektivem si nevystačíte. Někdy se hodí širokoúhlý objektiv, jindy budete chtít pořídit snímek zajímavého detailu. Můžete však také zkombinovat zrcadlovku a kompaktní fotoaparát, který může velmi dobře posloužit pro širokoúhlé záběry. Jeho možnosti byste neměli podceňovat. Proto řádně nabijte baterie (v zimě mají tendenci se rychle vybít), zkontrolujte paměťovou kartu a vyrazte do přírody.

Foto: 24/ Zasněžená krajinka Zasněžená krajina v zimním období nabízí pro fotografa mnoho příležitostí. Sníh a mráz jsou vděčnými objekty.

25/ Prezentace

Tisk na plátno nebo na tapetu -oboje má své výhody

Vaše nejlepší fotografie si zaslouží, aby byly co nejvíce na očích - když zůstanou pouze uloženy na pevném disku, nikdo je neocení. Samozřejmě že je můžete zobrazovat na digitálním fotorámečku nebo je promítat na televizi, ale jsou i další a mnohem efektivnější možnosti. Větší pozornost si fotografie získají, když je kvalitně vytisknete a pověsíte na zeď. Fotografie vytištěná na skutečné umělecké plátno a upevněná v rámu bude mít pochopitelně úplně jiné kouzlo. Struktura plátna jí dodá "nadčasovost" a fotografie na něm vypadá mnohem živěji. Na plátně ale mohou zajímavě vypadat i na první pohled nepovedené abstraktní fotografie nebo hodně zrnité snímky. Nabídka digitálních studií, která zvládnou přenos fotografie na plátno, je široká, takže si můžete vybrat. Tisk však není levná záležitost, takže snímek dobře vyberte, zvažte, jak má být plátno velké a tlusté a jak se vypořádat s okraji plátna. Část totiž budete muset použít na zarámování, takže musíte počítat s tím, že o část snímku přijdete, nebo tisk vhodně rozšiřte. Která varianta bude lepší, to samozřejmě záleží na motivu fotografie.
Plakát nebo fototapeta možná vypadají jako nějaká relikvie ze 70. a 80. let, zvláště když si člověk pod pojmem tapeta představí spíše pracovní plochu svého počítače nebo smartphonu. Přesto může na fototapetě vypadat vás snímek parádně. Fantazii se meze nekladou, opět ale musíte motiv snímku dobře zvolit, a to tak, aby byl vhodný i po delší době. Tapetu na zdi přece jen nevyměníte tak snadno jako na počítači. Navíc takováto tapeta také není zrovna levná. Levnější fototapeta o rozměrech 368 x 254 stojí asi 1 500 Kč, jinde zaplatíte zhruba 590 Kč za m2. Záleží samozřejmě na tom, jakou firmu pro tisk zvolíte. Ve srovnání s výtiskem fotografie nebo plakátu vyjde ale pochopitelně výtisk za metr čtvereční u fototapety levněji a ve srovnání s jiným vybavením domácnosti (například nábytkem) to také není mnoho. Maximální rozlišení při tisku je 90 dpi, minimem pak je 25 dpi. Na metr čtvereční by měl být alespoň megapixel. Kdo nemá svoji vlastní fotografii, může si většinou vybrat z archivu studia.

Foto: 25/ Fototapeta Pokud máte povedený snímek se zajímavým tématem, vhodným prostředkem, jak ho mít neustále na očích, je fototapeta.

26/ Retuš

Mírná retuš digitálních fotografií pro dosažení nejlepších výsledků

Photoshop je nepochybně neuvěřitelně účinný nástroj na zpracování snímků. Nic se ale nemá přehánět a velkými úpravami můžete úplně změnit charakter fotografie - a to ne vždy k dobrému. Vzniknout tak mohou obrázky s příliš křiklavými barvami, s velkým kontrastem nebo s nereálně hladkými objekty, které až příliš ruší a obrázku pak chybí život. Nástroje na úpravu fotografie by se měly používat spíše jen opatrně, pro jejich optimalizaci v poslední fázi. Řada nástrojů grafických editorů má i své vedlejší účinky, které byste měli znát a podle toho postupovat. A také byste měli správně "vidět" a interpretovat svůj snímek, než na něm začnete dělat nějaké úpravy. Měli byste i znát odpověď na otázku: "Co přesně dělá moji fotografii jedinečnou?". Kdo na tuto otázku najde odpověď, je na správné cestě, jak snímek opatrně přizpůsobit a zvýraznit jeho přednosti. Při úpravách byste měli dodržovat tři základní pravidla. Měňte spíše dynamiku než sytost snímku. Photoshop mění sytost fotografie příliš rychle a snadno se z ní stane přebarvená pohlednice. Decentní změna dynamiky přinese lepší výsledky. Také při úpravě kontrastu postupujte obezřetně (méně je často více) a cíleně. Vyšším kontrastem totiž můžete snadno dosáhnout ztráty detailů. Často je podceňováno vyvážení bílé barvy. Zajímavé je, že dokonalé vyvážení bílé dokáže rychle a úplně zničit atmosféru snímku. Proto postupně vyzkoušejte několik variant nastavení vyvážení bílé, abyste dosáhli správné barevné teploty.

Foto: 26/Jemná saturace barev Místo větší sytosti je někdy pro dosažení lepších výsledků vhodnější zvýšit dynamický rozsah snímku.
Foto: 26/ Více detailů, méně tvrdosti Pokud mírně zvýšíte kontrast, dostanete čistší obraz, aniž byste přitom přišli o detaily snímku.

27/ Změna barev

Konverze černobílých obrázků na elegantní "umělecké" snímky

Asi nejznámější je sépiový nádech fotografie. Měkké červenohnědé barvy jsou velmi teplé a také poněkud staromódní. Není to špatná volba, ale často je vhodnější jiný odstín -například chladná modrá nebo svěží zelená. Povolte uzdu fantazii a vyzkoušejte různé možnosti. Jde prostě o to, zjistit, který barevný tón nejlépe podpoří na fotografii zobrazený objekt a vaše představy. Následně uvedeme všechny důležité rady týkající se tónování snímků. Tón můžete změnit velmi rychle a snadno, nebo můžete postupovat "profesionálně". Pak bude úprava samozřejmě náročnější a zdlouhavější, ale budete mít šanci ovlivnit i nejmenší detail "nálady" snímku.

1 Rychlá změna tónu  Ve Photoshopu od verze CS3 už můžete barevný odstín změnit přímo v nástroji "Obraz/Přizpůsobení /Černobílý". Zde můžete aktivovat volbu "Odstín" a vybrat odstín a jeho sytost. Ve starších verzích Photoshopu budete muset použít funkci "Barevný tón" a "Sytost". Obě metody poskytují velmi dobré a rychlé konečné výsledky, které ještě můžete pomocí několika triků vylepšit.
2 Profesionální techniky  Pokud celoplošné tónování působí mělce a uměle, je lepší vzít ho zpět a selektivně měnit barvu ve světlých a tmavých oblastech. Musíte tedy postupovat jinak než pomocí jednoduchých nástrojů. Vytvořte proto novou vrstvu, vyplňte ji požadovanou barvou a přiřaďte jí transparentnost. Vlastnost těchto barevných vrstev můžete doladit pomocí voleb prolnutí. V tom případě je nutné otevřít dialogové okno "Styl vrstvy". Zde nás bude zajímat pouze "barevný prostor", protože je nutné určit, které barevné hodnoty na vyšší vrstvě překryjí tonální hodnoty na nižší vrstvě.
3 Barevné podání  Posuňte bílý trojúhelník dolního regulátoru doprava. Tím dosáhnete toho, že se světlé oblasti nižších úrovní opět dostanou na povrch. Světla se pak stanou neutrální a přechody u středních tónů spíše hrubé. V dalším kroku můžete vytvořit plynulý přechod posunutím trojúhelníku na vyvážení bílé - při stisku klávesy Alt. Případně můžete stejným způsobem neutralizovat i tmavé tóny oblasti. Nasycené barvy působí velmi intenzivně a také atraktivně - musíte tedy zhodnotit, zda se to k danému motivu hodí.

 

Komerční sdělení