Menu

I vy se můžete stát podezřelým

I vy se můžete stát podezřelým

EU vynakládá miliony na projekt, který je zaměřen na vývoj nových monitorovacích metod. Tyto metody jsou však tak kontroverzní, že se od nich distancuje i většina států.
DOMINIK HOFERER

Na loňském letním festivalu německého rozhlasu Südwestrundfunk bylo možné spatřit heliem plněný balon vybavený fotoaparátem s vysokým rozlišením. Toto dálkově ovládané zařízení se vznášelo nad 20 000 návštěvníky a mělo monitorovat veškerou činnost. Pod heslem „Vy slavíte a my dáváme pozor“ totiž Fraunhoferův institut (Fraunhofer Institute for optronics, system technology and image evaluation), jehož vývojáři zařízení vyvinuli, vedl takto svou reklamní kampaň. Tento způsob propagace měl poukázat na to, jak daleko postoupil vývoj v oblasti technologie sledování či monitorování a jak ho lze využít v běžných, každodenních situacích. Tento „reklamní krok“ se však nevyvedl a ústav čelil rozsáhlé kritice. Vědci rychle vyjasnili, že při monitoringu se nevyužívala technologie rozpoznávání tváře (face recognition) ani nebyla ukládána žádná data.
Dálkově ovládané zařízení určené k monitorování a zvané „Cílový letoun“, které bude brzy běžně využívat armáda jako součást vojenského systému pro bezpečnost, ukazuje, jak výzkum v této oblasti pokročil. Je důležité si uvědomit, jak věci původně vyvinuté výhradně pro armádní účely pronikají do našeho každodenního života a jak mohou (a budou) utvářet naši budoucnost. Systém Fraunhofer s názvem AMFIS, což je zkratka pro něco jako „průzkum pomocí kombinace mobilních a fixních senzorů“, není jediným, natož největším plánem, který dokáže v případě indikace trestné činnosti či nějaké katastrofy spustit poplach. Systém Indect, což je velmi komplexní výzkumný projekt EU, sleduje podobné cíle. Jeho vývoj byl započat v roce 2009 a je pravděpodobné, že bude pokračovat do roku 2013. Komise EU totiž vyhlásila konkurz na tento projekt za 15 milionů € a kontrakt na výzkum získalo konsorcium spolupracující s univerzitou v Krakově. Indect je ale jen zkratka, jejíž celý význam v přibližném překladu zní „Inteligentní informační systém pro podporu sledování, vyhledávání a detekci pro bezpečnost občanů v městském prostředí“. Pro tento účel výzkumníci využívají stávající technologie, jako jsou fotoaparáty, software pro detekci tváře a chování nebo špionážní nástroje pro PC a internet. Nový přístup totiž říká: Vše je nyní propojeno na síti a lze toho využít.
A jaké mohou být možné oblasti použití Indectu v budoucnosti? V rámci automatizace práce policie a jejího propojení s počítači může být tento systém nápomocný při včasném rozpoznávaní trestné činnosti nebo katastrof, díky čemuž by se mohlo předejít ztrátám na životech. Díky této technologii mohou být rychleji detekovány například lesní požáry nebo jiné přírodní katastrofy, monitorovat lze i ohrožení životního prostředí. Při velkých shromážděních lidí dokáže systém odhalit vznikající masovou paniku, na plážích a v blízkosti vody může fungovat jako pomocný prostředek pro plavčíky, jelikož tato technologie dokáže detekovat tonoucí osobu i v noci nebo v zimě a poté informovat záchranáře.
Důležitým úkolem Indectu je také prevence kriminálních činů - v této oblasti ale systém přestává působit příliš přesvědčivě. Představte si, že místo toho, aby policista zakročil až při průběhu zločinu, mu technologie umožní rozpoznat ho ještě dříve, než k němu dojde. To je prý možné pomocí určení abnormálního, násilného nebo zločinného chování. A právě zde je ukrytý háček - možnost předvídat trestnou činnosti totiž vyžaduje totální dohled nad všemi občany.
Každý člověk tak bude prostřednictvím Indectu všeobecně podezřelý: v současnosti to sice funguje v některých zemích podobně, avšak v tomto případě budou sledovací metody jednoznačně komplexnější než filtrování SMS či webu na podezřelá slova. V rámci Indectu by mohly být zaznamenávány telefonní hovory a trojské koně by mohly monitorovat e-maily nebo chat s podezřelými osobami. Kromě toho by mohl Indect analyzovat nákupní chování dotyčných osob tak, že bude sledovat například jejich platby kreditní kartou. Ušetřeni nebudou dokonce ani přátelé v okruhu podezřelého nebo rodina, protože právě přes ně budou podezřelí vyhledáváni. Pro vás může být hrozbou každý přítel či známý, který měl někdy pletky se zákonem. Tato opatření mají teoreticky ulehčit práci policii, a proto je velmi překvapující skutečnost, že se od tohoto projektu distancoval například i německý Spolkový kriminální úřad (BKA). Důvodem je prý Indect a jeho představa komplexního sledování.

Pozorování, identifikace, podezření

Nedůvěra je oprávněná, protože abyste byli zachyceni „radarem“ Indectu, nemusíte se nutně dopustit závažného trestného činu. K získání statutu podezřelé osoby paradoxně stačí i běžná každodenní situace. Příklad: Hledáte, kde jste zaparkovali své auto, pak kolem auta podrážděně běháte a poměrně dlouho hledáte klíčky. Nakonec do auta naskočíte a po chvilce odjedete. Kamera zaznamenává vaše chování a klasifikuje ho jako nápadné. Výsledek: Aktivuje se rozpoznávání obličeje a vaše fotografie je porovnávána s „fotodatabází“ policie nebo s fotografiemi ze sociálních sítí. Pokud je vaše identita známá, jsou vyvolány všechny uložené informace o vás, stejně tak i údaje o vozidle a jeho majiteli. Pokud auto není registrováno na vaše jméno, létající sledovací zařízení (označované jako drone) sleduje vozidlo a případně požádá policejní hlídku, aby zkontrolovala řidiče.
Tento scénář objasňuje, proč je Indect považován za tak kontroverzní: Co dělá člověka podezřelým? Co znamená abnormální chování, které opravňuje k bližšímu pozorování a sledování? V našem případě by se teoreticky mohlo jednat o prováděný zločin - jste ten, kdo ukradl klíče majiteli vozidla a nyní krade auto. Ale též můžete být přítelem majitele auta, který vám toto auto půjčil a který se bojí, abyste auto při parkování nepoškrábali.
Možná lze rozpoznat abnormální chování masy lidí, protože pohybový vzorec v případě paniky byl již dobře prozkoumán -naše vystupování v běžném denním životě je ale mnohem složitější, a ne vždy tak jednoznačné a jasné. Dokáže technologie rozlišit mezi neškodnou školní rvačkou a brutální bitkou dostatečně brzy, aby bylo případně možné zavolat pomoc? Účastníci projektu neradi uvádějí příklady, kdy chování je normální a kdy není. Pouze na žádost Evropského parlamentu bylo zveřejněno to, co policie považuje za „abnormalitu“: podezřelý je ten, kdo běží nebo dělá rámus či rozruch, sedí na podlaze ve veřejných dopravních prostředcích nebo na těchto místech zapomene své zavazadlo. Indect se také aktivuje, pokud se osoba zdržuje na jednom místě nebo běží v opačném směru na pěší zóně. Jedná se o krátké a nepřesně formulované aktivity, které mohou zobrazit kohokoliv tak, že se jeví jako nebezpečný. Tudíž i běžný, bezúhonný občan se může náhle stát podezřelým…

Pochybné metody

Otázka, kdy se člověk chová neobvykle, a kdy ne, není ale jedinou hádankou, kterou Indect řeší. Iniciátoři z Technické univerzity v Krakově, která je za projekt zodpovědná, sice produkt na stránce indect-project.eu vychvalují, ale na zmiňovaném webu najdete jen hodně povrchní informace. Zcela chybí odpovědi na konkrétní otázky o stavu vývoje a směřování projektu. Stejnou zkušenost s utajením informací zaznamenal i Dr. Thilo Weichert, inspektor ochrany údajů, který byl o výzkumném projektu uvědomen pouze prostřednictvím zpráv v médiích. Nedostatečnou, ba chybějící komunikaci kritizují také členové Evropského parlamentu. Politici by totiž rádi nahlédli do hodnocení Indectu, provedeného komisí Evropské unie. Zástupci jednotlivých zemí ale tyto dokumenty (kterými nyní disponuje též Chip) obdrželi až po ročním čekání. Tyto dokumenty však obsahují poněkud rozporuplné informace. Komise EU označila prohlášení týkající se ochrany dat jako „spíše alarmující“, ačkoli projekt je podle komise „eticky přijatelný“.
Chybějící transparentnost poskytuje prostor pro spekulace. Před samotným zahájením výzkumu vedoucí projektu oznámil, že Indect by měl být testován během mistrovství Evropy ve fotbale 2012 v Polsku a na Ukrajině. Kolovaly také zprávy o jeho použití během letošních olympijských her v Londýně. Ačkoli vědci vehementně popírali plány týkající se listopadu 2012, bylo prý přesto nutné objevující se opakované zprávy ve sdělovacích prostředcích objasnit, a to hned prostřednictvím tiskového prohlášení. Neexistuje žádný záměr k použití technologie Indectu během zmiňovaného turnaje.
To, co se tedy jeví jako nedbalá práce tisku, vzniklo prý spíše kvůli tendenci vedoucích pracovníků Indectu tajit informace…

A mnoho tajemství...

Zvláštní ale je, že z webové stránky Indectu zmizely dva dokumenty, které tam byly dlouhou dobu k dispozici. Tyto dokumenty ve formátu PDF obsahovaly informace o tom, které konkrétní monitorovací technologie měly být v rámci výzkumného projektu vyvinuty. Odpovědné osoby udaly jako příčinu „zmizení“ souborů údajné problémy serveru. Podle evropského poslance Franze Obermayra je však nutné příčinu „vizuální“ ztráty dat hledat spíše u etické komise Indectu. Absurdní totiž je, že etická komise je složena pouze z členů, kteří se na Indectu podílejí, jako je např. policie a zástupci výzkumných společností - tedy z neobjektivních osob, které mají v projektu své obchodní zájmy. Tento obrázek jen dokresluje zavádějící název „Etická rada“. Namísto kritiky projektu a ochrany soukromí občanů tato skupina totiž jen kontroluje všechny dokumenty před jejich zveřejněním, aby se zabránilo negativním zprávám ze strany médií. Takže „Etická rada“ je spíše radou cenzorů, kteří projekt udržují v tichosti.
Tomu se ale snaží zabránit skupina internetových odborníků známých jako Chaos Computer Club a také Pirátská strana. Obě skupiny zveřejňují příslušné dokumenty na svých vlastních serverech. Mezitím se sice zmiňované dokumenty opět objevily na stránkách Indectu, špatný dojem z utajování ale zůstává. Masivním odporem proti Indectu prosluli především členové Pirátské strany: informace o jejich aktivitách najdete například na webu http://www.stopp-indect.info. Poté, co Etickou radu a její složení kritizovali i někteří politici, byli ze strany Indectu dokonce i „piráti“ „pozváni“, aby přijali členství v radě. Ti ale tuto nabídku odmítli, protože jediné „místo v radě“ by stejně nedokázalo ničemu nevhodnému zabránit. Navíc Pirátská strana nechce být spojována s tím, že se tento projekt někdy objeví v praxi…

Poslední překážkou ústavy evropských zemí

Indect je stále jen teoretický projekt, jehož výsledky výzkumu nejsou v praxi využívány, protože musí být nejprve legalizován zákonodárci. A jak moc je reálné to, že se tento monitorovací nástroj stane realitou? Dokonce i zakladatelům Indectu je docela jasné, že neexistuje žádná záruka, že tato technologie bude použita. Jan Derkacz, výzkumník Indectu, řekl pro Chip: „Nečekáme, že na konci našeho výzkumu bude hotový výrobek.“ Nicméně tvrdí, že Indect byl vyvinut tak, aby byl velmi blízko k realitě, a má tak dobré šance na praktické využití.
Člen Pirátské strany Německa Urbach se domnívá, že se Indect - navzdory všem snahám o právní ochranu soukromých údajů -již nedá zastavit: „Indect byl formulován takovým způsobem, aby odpovídal zákonu.“ Ani uchovávání obecných údajů by prý neporušilo žádný ústavní zákon, právníci prý bojovali spíše proto, že neexistovala žádná opatření ohledně zabezpečení dat.
Nervózní zastánce lidských práv se snaží uchlácholit Alexander Alvaro, člen Evropského parlamentu: „Existují nejméně tři ústavní články, které jsou proti použití Indectu v praxi.“ Zároveň vyjadřuje pochybnosti, že by bylo vůbec pravděpodobné, aby Evropský parlament Indect legalizoval. Podle něj je prý jediným nebezpečím, že jednotlivé části projektu budou propašovány do policejního aparátu.
O tom, že se podobné aktivity objevit mohou, svědčí i nový německý zákon z prosince 2011, který ukazuje, že se německá vláda připravuje k použití dronů: „Vláda dá souhlas k tomu, aby se tyto bezpilotní létající objekty mohly volně pohybovat - samozřejmě aniž by křížily cestu letadlům.“ Zákon také říká, jaké jsou nutné technické předpoklady pro bezproblémové použití dronů. Jakmile budou splněny, bude následovat odpovídající osvědčení o letové způsobilosti, a pak už nic nebude bránit nasazení dronů v praxi.
AUTOR@CHIP.CZ


TECHNOLOGIE
V projektu Indect se výzkumníci pokusili navzájem propojit sledovací systémy takovým způsobem, aby ty mohly inteligentně podporovat policii v prevenci trestné činnosti, nebo proti trestné činnosti přímo bojovat. Vpravo můžete vidět některé z technologií, které jsou již vědci vyvinuty.
LÉTAJÍCÍ KAMERY
Za bezpečnost ve městech v budoucnosti budou zodpovídat letouny vybavené kamerami (drony). Ty budou podporovat hlídkující policisty, a v některých případech je mohou dokonce i nahradit. Nejen že poskytují přesné obrázky a dokážou identifikovat osoby, ale také mohou komunikovat mezi sebou.
ŠPIONÁŽNÍ SOFTWARE
Špionážní software by měl dohlížet na chování podezřelých osob na internetu. V současnosti není známo, zda se „EU trojský kůň“ používá všude, nebo jen v případě podezření.
ANALÝZA CHOVÁNÍ
Indect prý může rozpoznat, zda se sledovaná osoba chová v běžné situaci Podezřelý může například být každý, kdo opustí na letišti kufr. Mezi další „podivné chování“ je zařazen například abnormální pohyb nebo dlouhodobé držení předmětu v ruce.
SLEDOVÁNÍ LIDÍ
Pomocí záznamu bezpečnostních kamer je možné detekovat protiprávní jednání motoristy. Pokud se osoba chová podezřele, může Indect zjistit informace o majiteli vozidla nebo o vozidle samotném, případně nařídit sledování vozu (pomocí dronu).


STEPHAN URBACH, Pirátská strana Německa
 „Indect bude formulován takovým způsobem, aby byl v souladu s ústavou.“

DRAHÝ DOHLED NAD SPOLEČNOSTÍ
Indect je největším výzkumným projektem, který se přímo týká občanů. „Spolkne“ asi 15 milionů €. Nicméně v rámci bezpečnostního výzkumného programu EU (celkový rozpočet 1,4 miliardy €) existuje ještě několik dalších projektů, které jsou ještě dražší. Okolo nich se ale vytváří jen malý rozruch, protože na občany mají vliv jen nepřímo. Používají se například pro sledování hranic. Největším projektem je Perseus pod vedením španělské technologické společnosti Indra. Ten má rozpočet 44 milionů €, z čehož polovina pochází z EU fondů. Zbývající část jsou příspěvky samotných společností účastnících se projektu.


Foto popis| IDENTIFIKACE Osoba je natočena na bezpečnostní kamery a pomocí systému Indect využívajícího rozpoznávání obličejů je identifikována jako Petra M.
Foto popis| SLEDOVÁNÍ Petra M. bydlí ve stejném hotelu jako čínská obchodní zástupkyně, která již upoutala pozornost pro podezření ze špionáže.
Foto popis| ODPOSLOUCHÁVÁNÍ První hovor Petry M. po návratu z Číny byl se známým, který se jednou zapletl do nelegální činnosti.
Foto popis| Počítač Počítač bude sledován, monitorována a zaznamenána budou podezřelá fóra nebo příspěvky na blogu.
Foto popis| Demonstrace Indect rozpozná tváře osob, analyzuje jejich vztahy a odhalí jejich komunikaci na internetu.
Foto popis| KONTROLA CHOVÁNÍ Petra M. se na zpáteční cestě před celní kontrolou chová nervózně a často se podezřívavě rozhlíží, zda ji někdo nepozoruje.
Foto popis| KONTROLA WEBU Ve svém blogu z dovolené Petra M. napsala, že si chce z Číny přivézt několik litrů vína Maotai.
Foto popis| Fotbalový stadion Na tribunách mohou být pomocí Indectu určeni fotbaloví výtržníci. Indect dokonce dokáže rozpoznat riziko vzniku hromadné paniky.
Foto popis| Provoz na ulicích Indect dokáže automaticky rozpoznat dopravní problémy na ulicích se silným provozem - díky tomu může policie rychleji zasáhnout.