Menu

FACEBOOK: Náboženství globální vesnice

CHIP SERIÁL – Digitální světová náboženství
   Apple
   Google
Facebook
   Wiki
   Linux

FACEBOOK: Náboženství globální vesnice

Miliony lidí na celém světě vyrážejí na pouť do virtuálního světa, kterou schvaluje do jisté míry i sám papež.
PETER GLASER

PETER GLASER,
Novinář a spisovatel sledující vývoj digitálního světa a moderní pop-kultury už více než tři desetiletí

Asi nejznámější socha Ježíše se nachází nad brazilským městem Rio de Janeiro. 38 metrů vysoká socha naznačuje rozpaženýma rukama utrpení Krista na kříži i jeho všeobjímající sílu, která spojuje stovky milionů lidí po celém světě. Socha stojí shodou okolností na hoře nazvané Cukrová hora - to samé znamená v českém překladu jméno zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga. Jeho komunitní server v určitém ohledu spojuje lidi stejně jako pravidelná návštěva kostela. Mark Zuckerberg nasytil lid toužící po vzájemné komunikaci a jeho chléb požívá po osmi letech provozu Facebooku už přes 800 milionů uživatelů. Zuckerberg všechny sjednotil pomocí tlačítka „Like“. Na oltář Facebooku pak uživatelé kladou čas, tedy jednu z nejcennějších obětí, které lidstvo zná. V současné době stráví průměrný digitální věřící na Facebooku měsíčně téměř šestnáct hodin, tedy více než deset miliard sekund.

„Jaké je vaše náboženské vyznání?“

Ve svém vlastním facebookovém profilu Mark Zuckerberg uvádí u položky náboženství: ateista. A není to lecjaký ateista, nachází se spolu s anglickým typografem Johnem Baskervillem, americkým pornomagnátem Larry Flintem, britským vynálezcem legendárního počítače ZX Spectrum sirem Clivem Sinclarem a řadou jiných význačných osobností dokonce na slavném seznamu nejvlivnějších ateistů serveru Wikipedia.
Zadáte-li do Googlu dotaz „Mark Zuckerberg, religion“, najdete mezi prvními odkazy jednu zajímavou položku, která zní „Assumption for Mark Zuckerberg’s religion is atheism“. Zajímavé je, že po zadání jakéhokoliv jiného jména význačné osobnosti (například papeže Benedikta XVI. nebo dalajlamy) najdeme na předních místech vyhledávání v Googlu většinou odkaz na Wikipedii, ne na stránku s odhadem. Znamená to snad, že Google zkouší nový spekulační engine a Mark Zuckerberg, jakožto zakladatel konkurenční sociální sítě, mu posoužil jako pokusný králík? Mimochodem, na Facebooku najdeme i papeže (líbí se 22 866 uživatelům), ale nemůžete jej šťouchnout.

Celoplanetární zpovědnice

Facebook je bezpochyby největší sociální sítí světa. Nejúspěšnější je stále ve Spojených státech. Podle statistických údajů má účet na Facebooku každý druhý Američan, i tak ale žije 70 % uživatelů Facebooku mimo USA. V České republice jej používá zatím 3 552 000 uživatelů. Hodně uživatelů se k němu připojuje ze stolního počítače, většina z nich používá ke sledování a komentování dění na Facebooku i mobilní zařízení. Zvláště mladí uživatelé jsou k němu připojeni takřka neustále a nové příspěvky kontrolují i několikrát za hodinu. „Nastala éra Facebooku a přivedl nás do ní Mark Zuckerberg,“ komentoval časopis TIME v prosinci 2010 vyhlášení Zuckerberga osobností roku 2010.
Autor článku v časopisu TIME popisoval jednu z konferenčních místností centrály Facebooku v kalifornském Palo Altu. Nacházela se uprostřed velkého otevřeného pracovního prostoru a byla od něj ze tří stran oddělena skleněnými stěnami. Prostor bez soukromí, který stejně jako zpovědnice odhaluje veškeré vaše chování a ve kterém se musíte chovat otevřeně bez jakéhokoliv tajemství. Podobně jako zpovědnice funguje i vynález ateisty Zuckerberga. Stovky milionů uživatelů se při pravidelné digitální zpovědi otevřeně svěřují stránkám Facebooku se soukromými záležitostmi, se svými přáními i pocity a vyvolávají tak nevědomky v ostatních uživatelích potřebu svěřovat se také. Otevřené a veřejné vyjadřování jinak pečlivě chráněných vnitřních pocitů uživatelům nahrazuje nedostatek komunikace v osobním životě a stává se běžným způsobem komunikace v moderním, odosobněném světě.
Centrála Facebooku byla vystavěna tak, aby pojetím pracovního prostoru odpovídala otevřené povaze Facebooku. Architekti navrhli open-space Facebooku tak, aby neobsahoval klasické přepážky, které pracovníkům dávají alespoň nějaký pocit soukromí. Na jednotlivých patrech budovy Facebooku nenajdeme téměř žádné stěny a žádné kanceláře, jen otevřený prostor s kancelářským nábytkem. Dokonce ani Mark Zuckerberg, jakožto předseda představenstva Facebooku, nemá vlastní kancelář.

Svěřte se světu

Zdi, které nás obklopují, jsou díky této sociální síti stále průhlednější a propustnější, jako by se síťová povaha internetu začala promítat do fyzického světa okolo nás. To, co se děje na síti, mezitím občas připomíná zpověď bez hříchu: uživatelé otevřeně publikují své názory, sympatizují spolu a projevují city intenzivněji, než by byli ochotni při rozhovoru z očí do očí. Facebook je v tomto ohledu zároveň průkopníkem i masovým hnutím. Hlavní potěšení uživatelů sociálních sítí plyne z potřeby sdělit světu své myšlenky i pocity. Být zároveň veselým kumpánem i moudrým myslitelem, podle toho, ke komu zrovna hovoří. Facebook měří každému uživateli stejnou mírou a nabízí jim stejnou možnost zviditelnit se, pobavit přátele a potěšit vlastní ego.
Naše kultura je postavena na základech uctívajících lidskou individualitu. Podhoubím, ze kterého individualita jednotlivců vyrůstá, je osobní sféra, soukromý nedotknutelný prostor, definovaný hranicí mezi svobodou jednotlivce a právy okolního prostředí. Nyní se ale zdá, že naše společnost je okouzlena neomezenými možnostmi, které poskytuje právě absence soukromí. Vyšší cíle, které naší civilizaci vštěpovala více než dva tisíce let křesťanská víra, se pomalu vytrácí. Počítače a komunikační technologie mají moc interpretovat svět a tím pádem i tendenci stávat se náboženstvím, stejně jako každá ideologie, která vychází z univerzálních závěrů a staví na odkulturnění společnosti. Přijímání a poslouchání příkazů je zjemňováno konceptem počítačové vědy.

Velká náboženství jsou dekadentní

Jeden hollywoodský scenárista kdysi řekl: „To, co předkládáme lidem, je křesťanské poselství -všichni bychom měli být čestní, měli bychom milovat své bližní a bojovat za práva slabších.“ Produkce vlivných mýtů se posouvá z náboženské oblasti do ekonomické sféry. Velká náboženství jsou řadou hlavně mladých lidí považována za dekadentní. Společenské změny posledních deseti let přinesly radikální změnu hodnot.
Díky virtuální povaze internetu dostává „informatizace“ světa téměř nehmotný, spirituální nádech. Počítač se stává multimediálním totemem. S rozšířením počítačů představuje dnes téměř pro každého osobní oltář spojující jeho stůl se světem.
Mark Zuckerberg má jasnou představu, kam chce své celosvětové kontaktní náboženství směrovat. V sotva dvaceti letech odmítl fantastickou nabídku na odkoupení svého vynálezu společností Yahoo, která za Facebook nabízela více než miliardu dolarů, a to přes nesouhlas svých investorů. Dnes je akciovými analytiky hodnota Facebooku odhadována na částku pohybující se mezi 70 až 100 miliony dolarů. To, co před pár lety začalo jako program vytvořený coby koníček, se stalo celosvětovým fenoménem, který stovkám milionů uživatelů změnil ponětí reality a způsob organizování vztahů a komunikace s přáteli. První civilizace, od nichž se dochovaly písemné památky, existovaly před 7 000 lety na březích řek Nilu, Eufratu a Tigridu. Stejně tak se dnes národ uživatelů komunikujících prostřednictvím sociálních médií usadil na břehu mohutného toku živě přenášených informací z celého světa. Své životy dnes žijeme stále častěji v rámci soukromé sítě, která ze svého vynálezce již alespoň papírově učinila multimiliardáře.

Facebook a babylonská věž

Kulturní pesimisté považují vlákno Facebooku za směs kombinující mediální fragmenty odkazů, krátkých textů a různých výkřiků, tedy za proud, který je zdrojem vzrůstající ztráty orientace a smyslového ochuzení. Vidí v něm produkt rozrušené společnosti, která ztrácí hluboce zakořeněný koncept vzájemně spolupracující společnosti, jež byla dodnes utvářena a utužována spiritualitou, náboženstvím a filozofií. Co přichází, to je pouze konzumní společnost, ve které „vyhrává ten, kdo zemře s nejvíce hračkami,“ jak to definoval americký odborník na média Neil Postman. Časy se ale mění a brzy by mohla nastat situace, kdy vyhrává ten, kdo zemře s nejvíce přáteli a následovníky. Tedy pokud digitální „Já“ dokáže vůbec zemřít. Koneckonců síť je místem, kde obrázky, příspěvky a odkazy přežívají své autory. Věčný život s Facebookem - možná by měli přidat k seznamu různých statusů uživatelů i položku „Nemrtvý“.
Je zajímavé, že pro řadu duchovních představuje Facebook modernizovaný model církve. Například hlavní pastor církve Elevation Church z amerického New Jersey Steven Furtnick se ptá: „Pokud mohl Mark Zuckerberg stvořit Facebook pro svou větší slávu, co můžeme my jako církev vytvořit pro větší slávu Boha? Lidé postavili babylonskou věž pro svou větší slávu, Mark Zuckerberg si udělal jméno. Ale babylonská věž nebyla dokonalá a jména jejích stavitelů leží v zapomnění.“
V lednu 2011 pak zazněl další silný souhlas s tím, aby římskokatolická církev začala intenzivněji používat Facebook, a to když papež označil sociální sítě, jako je Facebook, za prostor, který nabízí křesťanům „ohromnou příležitost pro sdružování“. Nemělo by to ale být na úkor osobního lidského kontaktu.

Silnější díky slabším vazbám

Sociologové na Michiganské státní univerzitě vypozorovali, že využívání sociální sítě může mít překvapivě pozitivní efekt na lidskou psychiku. Uživatelé, kteří nebyli spokojeni se svým životem nebo kteří trpěli nedostatkem sebedůvěry a kteří poté začali intenzivně komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook, si vytvořili zásobu sociální energie. Vztahy utvářené prostřednictvím sociálních síti popisují psychologové jako „slabé vazby“. Slabou vazbu mají lidé například se spolužáky nebo s náhodnými známostmi z nějaké party. Tyto vazby jsou velmi důležité, protože člověku otevírají nové obzory a možnosti a mohou být zdrojem nových impulzů, které člověk již nemůže očekávat od rodinných příslušníků nebo od blízkých přátel, protože už je příliš dobře zná.
AUTOR@CHIP.CZ

Stejně jako každá velká společnost má Facebook svoji filozofii. Zaměstnanci Facebooku chtějí svou prací mimo jiné tvořit otevřenější a transparentnější svět a tak posilovat vzájemné porozumění a umožňovat individuálním uživatelům vyjádřit svůj názor na svět. Přečtěte si na adrese facebook.com/ principles.php deset přikázání Facebooku a sami si udělejte představu, zda je Facebook sám dodržuje.


NEJVĚTŠÍ KOMUNITA SVĚTA
Od založení Facebooku uplynulo v únoru již osm let. Původně to byla pouze interní síť určená pro potřeby studentů Harvardovy univerzity, ale síť začaly rychle používat i další univerzity a v září 2006 se otevřela všem uživatelům internetu.

Skupiny
Ohromné možnosti
Na Facebooku najdeme více než 900 milionů osobních stránek, skupin, organizací a komunit.
Spojení
Průměrný uživatel je pomocí Facebooku propojen s 80 skupinami nebo organizacemi.
Aplikace
App hype Uživatelé Facebooku si každý den nainstalují 20 milionů aplikací.

Přátelé (130)
Průměrný uživatel Facebooku má 130 přátel a každý měsíc odešle osm žádostí o přátelství.
Magický Like  26 % uživatelů se každý den něco líbí.
Aktuální stav  16 % uživatelů nikdy nemění status.

Uživatel
Facebook má přes 800 milionů aktivních uživatelů, kteří se na něj nalogují alespoň jednou za měsíc.
Každý den nahrají uživatelé na Facebook 250 milionů nových fotografií a přibližně 4 miliony jich sdílí.
Více než 50 % uživatelů Facebooku se do této sociální sítě naloguje každý den. Za měsíc stráví na Facebooku v průměru 15 hodin a 33 minut.
Na blogu allfacebook.com najdeme například rozdělení uživatelů Facebooku podle pohlaví.
To se mi líbí  Průměrný věk uživatelů Facebooku se za poslední dva roky zvýšil z 33 let na 38 let.
Komentář  Největší nárůst zaznamenal počet uživatelek Facebooku ve věku přes 55 let (Zdroj: pewresearch.com)
Nárůst obliby   Facebooku se letos lehce zpomalí. I tak ale analytici předvídají, že Facebook pokoří hranici 1 miliardy aktivních uživatelů již během letošního srpna.

Lidé, které možná znáte
Jan Průměrný  Přibližně 48 % uživatelů věkové skupiny od 18 do 34 let se naloguje na Facebook krátce po probuzení.
Petra Běžná  28 % uživatelů přistupuje na Facebook ze smartphonu hned ráno z postele.

Sponzoři
Vzrůstající reklama
Analytici odhadují, že inzertní obrat Facebooku přesáhne tento rok částku 5,78 miliardy dolarů. V roce 2011 činil inzertní obrat cca 3,8 miliardy amerických dolarů.

Hry
Nejúspěšnější hrou na Facebooku je CityVille. Každý měsíc ji hraje 49 milionů uživatelů.

Facebook
Nejnavštěvovanější stránky na internetu
Facebook je nejnavštěvovanějším serverem na internetu. „Chodí na něj“ více lidí než na Google nebo YouTube. Různé služby či jazykové mutace Facebooku a Googlu zabírají spolu s YouTube prvních dvanáct pozic, až třináctá je Wikipedia.


Foto popis|  Facebook spojuje lidi. Možná ne vždy dokonale, ale dokáže je svolat na ulici. Záběr z jedné pouliční „Facebook party“.
Foto popis|  Vizionář s jasnou představou: Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg na konferenci ve firemní centrále Facebooku v Palo Altu.