Menu

Stand-by škodí životnímu prostředí

Stand-by škodí životnímu prostředí

V tomto díle našeho seriálu zjistíme, zda má úplné vypnutí spotřebiče pomocí vypínače lepší vliv na životní prostředí.
THOMAS LITTSCHWAGER & MARTIN JÄGER

Mýtus
Množství elektrické energie, kterou většina zařízení v pohotovostním režimu stand-by spotřebovává, je poměrně vysoké. V povědomí uživatelů žije představa, že úplné vypnutí spotřebiče pomocí vypínače přinese výraznou úsporu energie, peněz i životního prostředí.

Pravda
Výše uvedený mýtus je pravdivý v případě, že vlastníte spotřebiče vyrobené před rokem 2007. V té době nebrala většina výrobců otázku spotřeby svých produktů v pohotovostním režimu příliš vážně, a právě od těch dob máme zažito, že spící počítač spotřebuje 40 wattů, spící televizor až 20 wattů a příkon například DVD rekordéru nebo set-top boxu ve spánku činí až 30 wattů. U spotřebičů se starším datem výroby tedy hrála otázka úplného vypnutí zařízení poměrně velkou roli a rozumné vypínání se mohlo výrazněji projevit na měsíčním účtu za elektrickou energii i na ochraně životního prostředí. V roce 2008 však přišel zvrat, protože v národních legislativách vstoupila v platnost direktiva Evropské unie z roku 2005, která stanovila požadavky na energetickou spotřebu spotřební elektroniky a počítačů. Od té doby prochází energetické direktivy v tomto ohledu neustálým zpřísňováním a jsou definovány poměrně přesně podle typů jednotlivých zařízení. V praxi to znamená, že stand-by spotřeba elektroniky po roce 2007 výrazně klesla a klesá dodnes. Například příkon nově uváděných set-top boxů bude od března 2012 v pohotovostním režimu moci činit pouze méně než 1 W, přičemž zatím mohou ve stand-by spotřebovávat watty dva. Od listopadu 2011 musí být televizory vybaveny stejnou visačkou s energetickou spotřebou, jakou již delší dobu nacházíme například na ledničkách. Výrobci se dnes předhánějí ve vývoji inteligentních úsporných technologií, protože zákazníci na ekologický a ekonomický provoz zařízení slyší a například při výběru bílé techniky je jedním z nejdůležitějších kritérií. Pokud ale vybíráte moderní velkoplošný televizor, spotřeba ve stand-by režimu nehraje u těch několika televizorů s označením A++ žádnou roli. V současnosti dokonce neexistují ani nařízení regulující stand-by spotřebu osobních počítačů. Pravděpodobně od roku 2014 by měla vejít v platnost regulace spotřeby počítačů ve „vypnutém“ stavu, která by neměla být větší než 1 W. Omezení maximální spotřeby PC ve stand-by režimu však ještě nebylo ani navrženo. I tak ale dnes většina výrobců nabízí řady ekologických a provozně ekonomických počítačů, jejichž spotřeba ve stand-by nepřevyšuje 1 W, které prakticky není ani potřeba vypínat, protože jejich provoz v pohotovostním režimu nijak nezatěžuje přírodní prostředí.


STAND-BY REŽIM VERSUS VYPNUTÉ ZAŘÍZENÍ
V minulosti si většina uživatelů navykla počítač po dokončení práce vypínat. I když máte na srdci ochranu životního prostředí a úsporu nákladů na elektrickou energii, s moderními počítači už to dělat nemusíte. Jste-li zvyklí počítač vypínat a zapínat několikrát za večer, například kvůli kontrole elektronické pošty, nezapomeňte, že zatímco v pohotovostním režimu PC či notebook spotřebovává méně než 1 watt, při nabíhání operačního systému činí jeho spotřeba 15 Wh. Pokud tedy zapínáte počítač jen na krátkou dobu, spotřebuje více energie než během 15hodinového stand-by režimu, ze kterého se probudí za několik sekund, a pak jej lze zase rychle uspat.