Menu

Pirátské kopie - ATLAS

Pirátské kopie - ATLAS

Téměř polovina softwaru užívaného na celém světě se používá v rozporu s jeho licenčními podmínkami - to ukazují čísla organizací sledujících tuto oblast. Zajímavostí je, že „tržní podíl“ pirátských kopií je nápadně velký v Latinské Americe, Asii, stejně jako ve střední a východní Evropě.
NIELS HELD

USA: 20 %

I přes minimální podíl pirátských kopií představují USA zemi s nejvyššími ztrátami.
Ztráta: 9 515 milionů USD

VENEZUELA: 88 %

V Latinské Americe je Venezuela zemí s nejvyšším podílem softwarového pirátství.
Ztráta: 662 milionů USD

BRAZÍLIE: 54 %

Nelegální software tvoří 54 procent, 55 procent uživatelů PC patří k softwarovým pirátům.
Ztráta: 2 619 milionů USD

ČESKÁ REPUBLIKA: 36%

Podle statistik u nás ve srovnání s rokem 2010 klesl podíl pirátského softwaru o jedno procento, na 36 %.
Ztráta: 195 milionů USD

RUSKO: 65 %

V Rusku každým rokem o několik procent klesá podíl nelegálního softwaru.
Ztráta: 2 842 milionů USD

ŘECKO: 59 %

Dluhem postižená země má v Evropě nejvyšší podíl nelegálně pořízených kopií softwaru.
Ztráta: 301 milionů USD

JAPONSKO: 20 %

Nelegální software zde má nejnižší podíl na „trhu“ (stejně jako v USA).
Ztráta: 1 624 milionů USD

GRUZIE: 93 %

Softwarový trh v Gruzii má nejvyšší podíl pirátských kopií na světě.
Ztráta: 46 milionů USD

ČÍNA: 78 %

86 procent čínských počítačových uživatelů získalo software nelegálně.
Ztráta: 7 779 milionů USD

TURECKO: 62 %

Pirátské kopie softwaru zde mají 62procentní podíl na trhu, ale „jen“ 42 procent uživatelů PC jsou softwaroví piráti.
Ztráta: 516 milionů USD

ZIMBABWE: 91 %

Ekonomické ztráty jsou zde nízké, ačkoli jen málokdo používá legální software.
Ztráta: 6 milionů USD


NEJVĚTŠÍ „SOFTWAROVÍ PIRÁTI

PODLE PODÍLU Z CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ SOFTWARU
1 Gruzie     93 %
2 Zimbabwe     91 %
3 Bangladéš     90 %
4 Jemen     90 %
5 Moldávie     90 %
6 Arménie     89 %
7 Ázerbajdžán     88 %
8 Libye     88 %
9 Venezuela     88 %
10 Bělorusko     88 %

PODLE ODHADOVANÝCH ZTRÁT V MILIONECH USD
1 USA     9 515 $
2 Čína     7 779 $
3 Rusko     2 842 $
4 Indie     2 739 $
5 Brazílie     2 619 $
6 Francie     2 579 $
7 Německo     2 096 $
8 Itálie     1 879 $
9 Velká Británie     1 846 $
10 Japonsko     1 624 $

STATISTICKÉ ÚDAJE O PIRÁTSKÝCH KOPIÍCH
NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ FORMA PIRÁTSKÝCH KOPIÍ:     NELEGÁLNÍ INSTALACE PROGRAMU NA VÍCE PC
SNÍŽENÍ MÍRY PIRÁTSTVÍ O 10 PROCENT PŘINESE      143 MILIARD USD ZISKU, 500 000 NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST
PRŮMĚRNÝ PODÍL SOFTWAROVÉHO PIRÁTSTVÍ NA CELÉM SVĚTĚ:      47 PROCENT
CELKOVÁ CELOSVĚTOVÁ ZTRÁTA KVŮLI PIRÁTSKÉMU KOPÍROVÁNÍ:      59 000 000 000 $ ROČNĚ