Menu

Problematický internet

Problematický internet

Vážení čtenáři,

titulním tématem červencového Chipu jsou falešná webová hodnocení. Určitě jste se někdy při svých on-line nákupech výrobků, služeb nebo třeba rezervacích ubytování spolehli na doporučení dalších internetových uživatelů, takže sami uznáte, jak účinný tento prvek je. Obecně se bohužel odhaduje, že na známých hodnotících serverech je i přes nejrůznější opatření jejich provozovatelů až 20 % textů padělaných nebo alespoň částečně ovlivněných. Je to jen jeden z několika příkladů, dokazujících, že otevřenost a zdánlivá rovnost ve využívání internetu má své stinné stránky. Internet je skvělým zdrojem uživatelských zkušeností, rad a doporučení, zároveň však umožňuje pokřivit výsledky nejrůznějších hodnocení, žebříčků nebo anket víc než jakékoliv jiné médium.
Ona vůbec hranice mezi „využíváním“ a „zneužíváním“ webu může být hodně tenká a dnes se o ní diskutuje více než kdykoliv předtím. Jedná se třeba o stahování autorsky chráněných děl, o to, že jejich download sice není nezákonný, ale pokud si na něm někdo postaví obchodní model, už to je - podle mě naprosto logicky - nejen neetické, ale i trestné. Dalším příkladem mohou být sociální sítě, bez kterých si řada lidí už ani neumí svůj život představit. Přesto mohou být zdrojem osobních zneužitelných informací, o které by se dotčená osoba původně nechtěla s nikým cizím dělit. Sociální inženýrství neboli umění podvodu na internetu díky tomu slušně kvete.
V poslední době se také začíná nahlas mluvit o tom, že ve využívání internetu už dávno není rovnost. Evropští poskytovatelé o tom mlčí, ale už nějakou dobu dochází v mnoha případech k úmyslnému brzdění některých služeb. Jedná se především o redukci rychlosti provozovatelů p2p sítí a internetové telefonie. Mnoho poskytovatelů připojení také úmyslně omezuje vybrané aplikace, například videostreamy. A k omezování dochází i v případech, kdy internetový provider chce zajistit dostatečnou kapacitu sítě pro své vlastní placené služby (IPTV nebo právě internetovou telefonii). Takzvaná síťová neutralita, kdy každý datový balík bez ohledu na odesilatele, příjemce a druh přenášených dat je na internetu odbaven se stejnou prioritou, už asi ve všech případech neplatí. Chrání se tím možnost připojení a jeho dostatečná rychlost pro všechny uživatele, nebo je to spíše způsob nežádoucí regulace?
Zatímco technicky zvládá internet skoro vše (nejnověji zdárný přechod na IPv6), kvůli rychlému vývoji má své největší problémy v úplně jiných oblastech. Rovnost na internetu stejně jako v reálném životě neplatí zdaleka pro všechny, protože dochází z mnoha stran k jejímu zneužívání. Nejsem si jistý, že se vše vyřeší samoregulací. Stále věřím, že za prosazováním nejrůznějších nepopulárních omezení mohou alespoň občas stát dobré úmysly. Chápu ale, že názory na toto téma se hodně různí. Budete-li mít chuť, neváhejte nám napsat i své mínění.
V každém případě vám přeji pohodový začátek prázdnin a samozřejmě hodně zábavy s červencovým Chipem.
   Josef Mika – šéfredaktor
   josef.mika@chip.cz

Komerční sdělení