Menu

TIPY + TRIKY

TIPY + TRIKY

Windows ještě rychlejší: Nejlepší tipy pro zrychlení systému. Kromě toho triky pro Office, Firefox, Photoshop, hardware a mnoho dalších.

WINDOWS
Pomocí těchto tipů popoženete svůj operační systém

1/ WINDOWS SP/VISTA/7/

Oddálení zdlouhavého startu aplikací při bootování

Pro hladké bootování je často důležité, kdy a v jakém pořadí Windows nahrávají jednotlivé aplikace, které se mají automaticky spustit. Úpravu tohoto pořadí zvládá nástroj Startup Delayer 2.0, který najdete na internetové adrese r2.com.au. Klikněte na „Products“ a potom pod „Startup Delayer v3.0.321“ na „Download Now“. Uložte soubor „startdelay_v3.0b321.exe“ do libovolného adresáře a dvojitým kliknutím spusťte instalaci. Následujte příkazy asistenta instalace.
Po instalaci spustíte program volbou „Start - r2 Studios - Startup Delayer - Configure Startup Delayer“. Nepoužijte ale nastavení pouze pro aktuálního uživatele, obzvláště disponujeli administrátorskými právy. Jinak totiž dostanete na začátku chybovou hlášku „This task requires the application to have elevated permissions“ a v dialogu budete muset zvolit „Restart under different credentials“. Místo toho klikněte rovnou pravým tlačítkem myši na položku „Configure Startup Delayer“, z kontextového menu vyberte „Spustit jako správce“ a následně zvolte jiný administrátorský účet.
Startup Delayer 3.0 se vás při prvním startu v několika dialozích zeptá na nastavení. Jazyk můžete zvolit pod „Options“. Překlad do němčiny je však nedostatečný a neúplný, proto se doporučuje použít angličtinu.
Záložka „Startup Items“ zobrazuje všechny programy, které se automaticky spouští při bootování. Seznam obsahuje tři části: „Delay“, „Normal Startup“ a „Disabled“. Přetažením můžete položky přesouvat mezi těmito skupinami.
V části „Normal Startup“ najdete všechny programy, na něž nemá program při startu žádný vliv. Když přesunete záznamy do „Disabled“, zamezíte jejich automatickému startu. Start položek pod „Delay“ se oddálí. Pro tento případ má Startup Delayer 3.0 ve druhém sloupečku seznam buď pořadí startu, nebo pevně daných časů pro čekání. Pořadí záznamů v této části změníte také jednoduše přetažením myší.
Kromě toho můžete položky označit (lze vybrat i více najednou) a potom si na spodním kraji dialogu vybrat mezi automatickým zpožděním („Automatic Delay“) a manuálně zadaným časem čekání („Manual Delay“). V prvním případě definujete jako podmínku pro start, jak vysoké smí být zatížení procesoru. V druhém případě určujete čekací časy pomocí políček pro výběr času: „Hours“, „Minutes“ a „Seconds“. Potvrďte zadání kliknutím na „Apply and Delay“.
Definice rozdílných čekacích časů určuje pořadí startu a zabraňuje, aby se jednotlivé aplikace navzájem zpomalovaly. Start důležitých programů, jako například antivirů, byste však neměli za žádných okolností zpomalovat.

Foto popis|  1/ Pořadí podle času startu Startup Delayer na přání přehledně zobrazí všechny programy a služby seřazené podle pořadí jejich startu.
Foto popis|  1/ Nastavení čekání programů S programem Startup Delayer můžete oddálit automatický start aplikace, pokud je váš počítač hodně zatížen.

2/ WINDOWS 7/

Spuštění Průzkumníka pokaždé v novém procesu

I když Průzkumník ve Windows 7 prezentuje různé adresáře v různých oknech, operační systém pro to využívá jen jeden jediný proces se jménem „explorer.exe“. Když má tento proces problémy, projeví se to na všech oknech, a dokonce i na ploše.
Abyste tomuto zabránili, můžete spustit Průzkumníka Windows explicitně v novém procesu a minimálně ho tak „odpojit“ od plochy. Zmáčkněte proto [Shift] a přidržte klávesu stisknutou, přitom klikněte pravým tlačítkem myši na symbol adresáře. Nyní zvolte z kontextové nabídky „Otevřít v novém procesu“.
Pro Průzkumníka Windows nemůžete vytvořit více než dva procesy. Když však použijete druhý proces pro navigaci v systému souborů, nabízí se vám možnost ho při problémech bez váhání ukončit. Plocha díky tomu zůstane nedotčená. V případě problému otevřete Správce úloh: do něj se dostanete tak, že kliknete pravým tlačítkem myši do volného místa na hlavní liště a vyberete kontextovou nabídku stejného názvu. Potom můžete v záložce „Aplikace“ kliknout pravým tlačítkem myši na odpovídající úlohu a „Přepnout“. Tak bezpečně určíte, že vybráním „Ukončit úlohu“ zavíráte správný proces „explorer.exe“.

Foto popis|  2/ Dva procesy pro bezpečnost Pokud vám záleží na naprosté stabilitě, měli byste pro zpracování citlivějších dat spustit druhý proces.
Foto popis|  2/ Duplikátní instance Dvě spuštěné instance „explorer.exe“ lze ve Správci úloh rozlišit jenom trikem.

3/ WINDOWS 7/

Setřepání rušících oken Windows

Když spustíte mnoho aplikací a nástrojů a pak je necháte nepozorovaně ležet na ploše, rychle ztratíte v záplavě oken přehled. Místo toho, abyste je jedno po druhém manuálně minimalizovali, můžete nepoužívaná okna jednoduše setřást. Klikněte levým tlačítkem myši na lištu s názvem aktivního okna, ve kterém zrovna pracujete. Podržte tlačítko myši stisknuté a pohybujte rychle oknem sem a tam tak, aby se takřka třáslo. Operační systém v důsledku toho minimalizuje všechna ostatní okna a plocha se objeví znovu volná a přehledná.

Foto popis|  3/ Znovu rychle uklidit Pokud vaše plocha vypadá tak jako na obrázku, stačí zatřepat, a nepoužívaná okna se minimalizují.

4/ WINDOWS XP/VISTA /7/

Rychlost sítě a přenesená data v přímém přenosu

Ke kontrole datových limitů byste možná chtěli vědět, kolik z šířky pásma je aktuálně používáno, nebo byste se chtěli podívat na celkové množství přenesených dat. Na to je praktický freewarový nástroj NetSpeedMonitor, který v panelu nástrojů ukazuje aktuální rychlost přenosu. Nástroj najdete na http://netspeedmonitor.en.softonic.com/. Pro instalaci spusťte soubor MSI, potvrďte přitom přidání ikony do panelu nástrojů stejně jako výběr síťové karty, která má být pod dohledem. Potom je zobrazení v panelu nástrojů aktivní. Když nad něj najedete kurzorem myši, zobrazí dialog i shrnutí datového provozu za den a měsíc v MB. Detailní seznam obdržíte z kontextového menu kliknutím na „Data Traffic“. Odsud je možné dokonce exportovat data o spojení. Dávejte pozor, při vyhodnocení se nerozlišuje mezi lokálním provozem v intranetu a externím provozem na internetu. Zajímavý je i seznam všech aktivních spojení v kontextovém menu „Connections“. Tady také rozpoznáte, které programy aktuálně používají přístup do internetu.

Foto popis|  4/ Pozorování datového provozu S NetSpeedMonitorem budete mít rychlost přenosu a množství přenesených dat stále pod dohledem.

5/ WINDOWS XP/VISTA/7/

Jak se vyhnout chybovým hlášením při spouštění stažených souborů

Při spouštění stažených souborů Windows přeruší proces varovným hlášením o možném nebezpečí programů neznámého původu, které musíte potvrdit kliknutím na „Povolit“. Když sami můžete riziko jen těžko zhodnotit, potvrzujete hlášení jednoduše vždy a jste jen rušeni v průběhu práce. K rozpoznání potenciálně nebezpečných programů musíte mít navíc aktivní antivirový program. Pro vyřešení tohoto problému se nachází v registru hodnota „SaveZoneInformation“, jejíž změnou je možné hlášení zabránit. Tato metoda je nenávratná, protože způsobuje, že v toku dat se neukládají absolutně žádné informace o jejich původu. Šikovnější je proto toto ukládání dále ponechat, ale změnou proměnné prostředí vypnout vyhodnocení informace o zóně. Tak se budou data o zóně dále udržovat s tím, že „ochranná“ funkce může být kdykoliv znovu aktivována.
Klikněte v ovládacích panelech na „Systém a zabezpečení“, potom na „Systém“ a tam na link „Upřesnění nastavení systému“. V záložce „Upřesnit“ klikněte na tlačítko „Proměnné prostředí…“. V dolní polovině okna klikněte na „Nová“, abyste vytvořili potřebnou proměnnou. Zadejte označení „SEE_MASK_ NOZONECHECKS“ a nastavte „Hodnotu proměnné“ na „1“. Poté, co jste všechny otevřené dialogy potvrdili kliknutím na „OK“, je tato hodnota nastavená a slouží k tomu, aby se od dalšího startu systému už nezobrazovala žádná výše popsaná varovná hlášení. Později lze proměnnou systému snadno zrušit, a poté budou zase fungovat dosavadní kontroly s varováními.

Foto popis|  5/ Všeobecné zrušení varování Proměnná prostředí slouží k tomu, aby se nezobrazovala zónová varování, aniž by se mazala data o původu.

6/ WINDOWS VISTA/7/

Snadná deaktivace režimu spánku při používání SSD disků

Když je operační systém nainstalovaný na SSD disku, počítač startuje obzvlášť rychle. Proto se můžete režimu spánku prakticky vzdát. V takovém případě je dvojnásobně smysluplné vypnout funkci Windows, která je za to zodpovědná. Tímto způsobem uvolníte několik GB úložného místa na často už tak dost zaplněném SSD a vyhnete se nepotřebným zapisovacím procesům. Ten, kdo tuto funkci nepoužívá, totiž jen plýtvá úložným prostorem.
Změna nastavení vyžaduje administrátorská práva. Proto napište „cmd“ do políčka pro hledání. Potom klikněte pravým tlačítkem myši na zobrazené „cmd.exe“ a z kontextového menu vyberte „Spustit jako správce“. V příkazovém řádku napište příkaz „powercfg-H off“ a stiskněte Enter. Potom zavřete okno a restartujte počítač.
Od nového startu je režim spánku deaktivován a skrytý soubor „hiberfil.sys“ automaticky smazán. Pokud byste režim spánku později přece jen potřebovali, můžete jej znovu zapnout výše popsaným způsobem v příkazové řádce „powercfg-H on“.

Foto popis|  6/ Žádná pauza pro SSD SSD nepoužívají režim spánku. Radši ho proto vypněte a využívejte pro něj rezervované místo.

7/ WINDOWS XP/VISTA/7/

Interaktivní odbavení různých systémových nastavení

Chcete zrušit nevyžádané zprostředkovávání dat Microsoftu z Windows a podle přání konfigurovat jiné komplikované nastavení systému. Jednotlivé vyhledávání příslušných položek v registrech je opravdu namáhavé, proto toužíte po nějakém pohodlném přístupu. K tomu se nabízí praktický, kompaktní a mnohoúčelový freeware xpy. Nástroj naleznete na https:// code.google.com/p/xpy/. Program nevyžaduje instalaci, ale zanechá v adresáři aplikačních dat soubor INI, který obsahuje všechny prováděné změny. Takto můžete později znovu obnovit původní nastavení.
Po startu souboru EXE potvrďte provedení a jazyk. Potom zvolte možnost „Provést změny v systému“ a klikněte na „Další“. Nástroj dokáže přizpůsobit velmi mnoho nastavení. Ne všechna však pravděpodobně budete chtít provést. Proto zvolte v základním nastavení „Žádná nastavení“ a pak ve stromové struktuře jednotlivě rozhodněte, které změny se mají provést. Podle používaného systému a jeho konfigurace nejsou k dispozici červeně označené možnosti. Mimo jiné lze vypnout službu zpráv, zasílání zpráv o chybách a automatické vyhledávání Media Playeru, odinstalovat Windows Messenger a zrušit „zbytečné funkce“, jako je vyhledávací asistent a balonkové tipy. Potvrďte výběr kliknutím na „Další“ a rozhodněte, jestli mají Windows „Vytvořit Bod obnovení před provedením změn“. Po kliknutí na „Použít“ se změny provedou.

Foto popis|  7/ Pryč se zbytečnými ikonami Pomocí Xpy se můžete zbavit i nepoužívaných ikon z plochy.
Foto popis|  7/ Pomoc pro registry Nástroj xpy umožňuje nastavení systému pomocí dialogu, které by jinak muselo být prováděno namáhavě v registrech.

8/ WINDOWS 7/

Nastavení uživatelských účtů tak, aby opravdu chránilo

Dialog nastavení uživatelských účtů a ztmavnutí obrazovky většinu uživatelů silně ruší. Mnoho tipů popisuje, jak lze změnou nastavení systému toto chování modifikovat nebo jak ho změnit úpravou odpovídajících položek v registrech. Které nastavení je ale opravdu nejlepší?
V ovládacích panelech klikněte na „Systém a zabezpečení“ a následně pod „Centrum akcí“ na „Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů“. Nastavte posuvník minimálně na druhou nejvyšší pozici „Výchozí – Pouze pokud se programy pokusí provést změny v počítači“.
Následující nižší stupeň působí dojmem, že jen zabrání zaclonění plochy, a proto je doporučován v různých tipech. Jen málokdo opravdu ví, že v prvním případě je dialog zobrazen na zajištěné ploše a během rozhodnutí jsou pozastaveny ostatní aktivity na pozadí. V opačném případě se dialog naopak ukáže na normální ploše a programy na pozadí pracují dále – což už umožňuje automatizované potvrzení dialogu (například malwarem). To je výrazné bezpečnostní riziko!

Foto popis|  8/ Klamný efekt Vypnutí ztmavení plochy v nastavení uživatelských účtů ohrozí bezpečnost systému.


OFFICE
Tipy a triky pro efektivní práci na PC

9/ EXCEL 2010/

Kompletní zkopírování podmíněného formátování do jiných buněk

Dosud zdlouhavé přenášení podmíněného formátování z jedné buňky do jiné je nyní s Excelem 2010 celkem jednoduché: Klikněte pravým tlačítkem myši do buňky, jejíž podmíněné formátování chcete kopírovat, a zvolte z kontextového menu „Kopírovat“. Potom klikněte pravým tlačítkem myši do cílové buňky a otevřete „Vložit jinak - Vložit jinak“. V následujícím stejnojmenném dialogu aktivujte volbu „Všechny související podmíněné formáty“ a potvrďte tlačítkem „OK“. Ostatně, podmíněné formátování smí obsahovat jenom adresy fixované znakem „$“, které mají být nezměněné také v cílové buňce. Nefixované adresy Excel určuje relativně, začínají nově od buňky s podmíněným formátováním.

Foto popis|  9/ Otázka formátování odstraněna S Excelem 2010 nyní přesunete bezproblémově z jedné buňky do jiné také podmíněné formátování.

10/ Thunderbird/

Aktuální velikost poštovní schránky IMAP účtu stále pod dohledem

Když si vyzvedáváte elektronickou poštu přes IMAP, musíte se také starat o to, kolik je na serveru k dispozici místa z kvóty pro uložení dočasných dat. Nejprve manuálně zkontrolujte, zda jsou informace o kvótě dostupné a jaké je její aktuální využití. Pro to klikněte u příslušného účtu na „Doručená pošta“ a z kontextové nabídky vyberte „Vlastnosti“. Pokud je k dispozici záložka „Kvóta“, uvidíte pod ní vymezení a momentální obsazení. Abyste měli tento stav neustále dostupný, nainstalujte si oznámení do stavové lišty bezplatným rozšířením Display Quota. Potřebný soubor XPI najdete na addons.mozilla.org/cs/thunderbird/addon/displayquota. Také můžete rovnou v Thunderbirdu otevřít „Nástroje - Správce doplňků“ a vlevo kliknout do „Hledat doplňky“. Tam vepište „Display Quota“ a stiskněte Enter. Najděte doplněk a klikněte na „Instalovat“. Po restartu emailového klienta je zobrazení k dispozici a hned vidíte aktuální obsazení. Záleží na zrovna otevřeném adresáři a k němu příslušném účtu. Při nedostatku místa byste měli smazat velké zprávy a upravit nastavení účtu, aby se datové množství automaticky redukovalo.

Foto popis|  10/ Kvóta stále na očích S rozšířením Display Quota vidíte hned ve stavové liště, kolik místa je ještě k dispozici na IMAP účtu.

11/ WORD 2007/2010/

Pohodlné listování dokumentem pomocí posouvání rukou

Abyste mohli myší navigovat ve všech směrech dokumentu, nabízí Word od verze 2007 tzv. ruku pro posouvání. Tato funkce musí být integrována v „Panelu nástrojů pro rychlý přístup“. Klikněte tedy vedle panelu nástrojů na šipku směřující dolů, z menu vyberte „Další příkazy…“ a potom pod „Zvolit příkazy“ vyberte „Všechny příkazy“. Následně v seznamu vyhledejte a označte položku „Posouvací úchyt“. Po kliknutí na „Přidat“ a „OK“ se v panelu nástrojů pro rychlý přistup zobrazí nový symbol ručičky. Když na něj kliknete, změní kurzor svoji podobu a vy můžete dokumentem pohybovat pomocí myši do všech směrů. Pro ukončení tohoto modu stiskněte [Esc].

Foto popis|  11/ Posouvání rukou Původně pro tablety zamýšlenou funkci ruky pro posouvání můžete používat také na normálních desktopech.

12/ OUTLOOK 2010/

Posílání všech e-mailů přes standardní konto

Outlook 2010 automaticky zvolí konto pro odeslání. To je však často nepohodlné – vy byste chtěli mít jistotu, že všechna vaše pošta „půjde“ přes standardní účet.
Pro implicitní posílání e-mailů přes vaše standardní konto musíte mít nejprve nainstalovaný Service Pack alespoň ve verzi 1. Teprve potom můžete nastavit hodnotu v registrech, která mění toto chování. Napište tedy do vyhledávání v nabídce Start „regedit“ a proklikejte se ke klíči „HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\ Options\Mail“. Potom otevřete příkaz „Úpravy - Nový -Hodnota DWORD“, zadejte název „NewItemsUseDefaultSendingAccount“ a potvrďte Enterem. Dvojitým kliknutím upravte nový záznam, přidělte mu hodnotu „1“ a klikněte na „OK“. Potom zavřete registry a restartujte Outlook.

13/ PC/Mobilní telefon/

Bezpečné přečtení čárových a QR kódů

Pomocí mobilního telefonu nebo počítače byste rádi dešifrovali čárové kódy a „nenápadné čtverce“ s kódy. Jde o tzv. QR kódy, které představují další vývoj už dlouho ze supermarketů i odjinud známých čárových kódů, přičemž nyní jsou informace uloženy dvojrozměrně. Poněvadž se QR kódy obvykle vyskytují v tištěné podobě, musíte je nejprve dostat do počítače. Proto nejraději příslušný výřez s kódem naskenujte a uložte jej v některém grafickém formátu nebo jako PDF. Pokud možno nepoužívejte formáty JPG, abyste se vyhnuli chybám vznikajícím komprimací obrázku. Můžete se také pokusit vyfotit kód digitálním fotoaparátem. Dbejte přitom, aby byl obrázek sejmut pokud možno svisle, pravoúhle, ostře a s dostatečným rozlišením.
Pro mobilní platformu jsou k dispozici desítky nástrojů – většinou stačí jen do vyhledávače zadat „QR“ a název platformy. Například příkaz „QR android“ vám pomůže najít čtečku Barcode scanner.
Pro počítače existuje celá řada čteček, za zmínku stojí například Free QR Creator, který kromě dešifrování informací umí i QR kódy vytvářet. Program (ve verzi freeware) najdete například na adrese http://www.slunecnice.cz/sw/free-qr-creator/. Speciální čtečku pro počítačové nadšence nabízí i domácí Seznam. cz. Na adrese http://www.smobil.cz/cz/qr-kody/seznamqr/ najdete bezplatnou čtečku, určenou jak pro klasické počítače s Windows, tak i pro mobilní telefony. K dispozici jsou verze pro všechny platformy od iPhone přes Windows Mobile až po Android - více na m.seznam.cz/qr. Na rozdíl o konkurenčních nástrojů tato čtečka také nabízí zaslání obsahu kódu formou SMS nebo e-mailem, případně sdílení na zdi na Facebooku.
Pokud si na svůj počítač nechcete instalovat software, můžete využít jednotlivé on-line služby pro vyhodnocování určitých kódů, například na code.google.com/p/zxing.

Foto popis|  13/ Kódová dílna: číst i tvořit Bezplatný program QR Creator umí QR kódy nejen číst, ale také vytvářet.
Foto popis|  13 / QR kódy tajemství zbavené Pro platformu Android můžete použít například nástroj Barcode scanner.HARDWARE
Jak optimálně využít své přístroje a zařízení

14/ Grafické karty AMD/

Odstranění černých okrajů nebo přílišného rozostření obrazu

Majitelé osobního počítače nebo notebooku s grafickou kartou od AMD, kteří ho připojují k televizoru nebo monitoru přes HDMI rozhraní, mohou mít problém. Kromě skutečného obrazu se totiž zobrazí i nevzhledné černé ohraničení. V některých případech zase sice obraz zabere celou plochu, ale vypadá podivně rozmazaně. Grafická karta přitom podporuje nativní rozlišení zařízení a nastavení ovladače se zdá v pořádku. Problém spočívá v automatickém mechanismu řadiče: grafická karta a její řadič zjistí, že byl pomocí HDMI nebo DVI připojen televizor (funkce DVI-handshake). Ovladač pak samostatně o několik procent sníží rozlišení počítače, což je praktické v případě televizoru s klasickou CRT obrazovkou, nicméně u televizorů s plochou obrazovkou to samozřejmě vede k zobrazení černých okrajů. Některé televizory jsou pak schopné zobrazení okraje odhalit a „roztáhnou“ automaticky obraz až do okrajů panelu. Výsledkem je sice obraz bez černých okrajů, ale zdeformovaný a rozmazaný kvůli zmenšení a následnému zvětšení. V případě, že jste odhalili jeden z těchto příznaků, přejděte do nabídky ovladače grafické karty AMD a nastavte „Scaling Option“ na „0 %“ u „Underscan“ a „Overscan“. Pokud po změně černý okraj stále zůstává, můžete mít špatně nastavený televizor.

Foto popis|  14/ Automatické škálování Někdy ovladače grafické karty AMD změní po připojení HDMI zařízení rozlišení.

15/ PCTV Broadway/

Aktualizace firmwaru zprovozní funkci nahrávání

Firma PCTV oznámila dostupnost nové verze firmwaru (3.0) pro svoje modely přehrávačů Broadway. Update firmwaru integruje do těchto krabiček kompletní funkci videorekordéru: zatím mohli uživatelé sledovat televizní signál šířený po síti LAN i na svých koncových mobilních zařízeních, jako je iPad, iPhone nebo Android tablet, teď budou schopni nahrávat televizní vysílání na externí USB disk. Tímto způsobem (s tímto updatem) se Broadway TD změní na DVB-T rekordér a Broadway HD-S2 se změní na digitální HDTV satelitní rekordér. Nepotřebujete k tomu ani PC nebo notebook. Pomocí aplikace pro iOS a Android (k dispozici bude i program pro Windows nebo Mac OS) je pak možné nahrávání programovat, zapínat a přehrávat nahrávky. Uložené soubory se mohou programem spravovat. Aktualizace Broadwaye také poskytuje možnost zobrazení přehledu televizního programu, kde se dozvíte podrobnosti o vysílání. Paměťové médium (například USB flash disk) je připojeno přes USB port a na něj se požadovaný záznam uloží. Televizní vysílání je zaznamenáno bez ztráty kvality – data jsou na paměťové médium uložena v nativním formátu. Při přehrávání na televizorech s vysokým rozlišením tedy o nic nepřijdete a kvalita zůstane nezměněna. Pokud však budete záznam vysílat pomocí streamu do mobilních koncových zařízení, bude datový tok snížen pomocí H.264.

Foto popis|  15/ Stremovací box může nahrávat Po upgradu firmwaru získá PCTV Broadway i funkci videorekordéru – zvládne i HD obsah.

16/ Ploché televizory značky Philips/

Reset kódu dětského zámku

Při prvním nastavování televizoru mnoho nových uživatelů zadá (jak to navíc televizor doporučuje) speciální PIN kód dětského zámku. V případě, že ho zapomenou, pak nevědí, co dělat. Majitelé novějších modelů televizorů mohou tento PIN kód zámku celkem snadno resetovat. Vše, co je pro to potřeba udělat, je resetovat „internetovou“ paměť vašeho zařízení. Použijte pro to dálkový ovladač a postupujte takto: „ikona Domů - Konfigurace - Nastavení - Vymazání internetové TV paměti“. Uvědomte si ale, že kromě PIN kódu dětského zámku vymažete i další záznamy, jakou jsou hesla, cookies, historie prohlížení a nastavení televize. Tato nastavení zůstanou uložena ve vašem profilu, pouze pokud se správně zaregistrujete. Pak je zde snadno najdete, a to tak, že se opětovně přihlásíte pod stejnou e-mailovou adresou, pod jakou jste se poprvé zaregistrovali. Server Philips vás pak podle toho rozpozná. Pokud ale nejste na serveru zaregistrováni, museli byste po vymazání paměti začít od nuly.

Foto popis|  16/ PIN dětského zámku lze snadno vymazat U nejnovějších TV Philips můžete PIN dětského zámku snadno resetovat.

17/ Smartphony s Androidem/

Použijte „GSM only“, pokud chcete výrazně prodloužit běh na baterii

Existují dva způsoby deaktivace na energii hladového režimu přenosu dat UMTS: můžete zatrhnout volbu „Používat pouze sítě 2G“ v nastavení „Nastavení - Bezdrátové sítě - Nastavení mobilní sítě“, alternativně můžete také zadat v telefonním modu sekvenci znaků *#*#4636#*#*. Objeví se nabídka s nastavením, kde pod „Informace o telefonu - Nastavte upřednostňovaný typ sítě“ vyberte „GPRS only“. Připojení bude sice pomalejší, ale výrazně ušetříte baterii.

Foto popis|  17/ Zablokování UMTS V menu telefonu můžete zamezit připojení přes UMTS – zbytečně vyčerpává baterii.

18/ 3D závěrkové brýle/

Prodloužení běhu na baterie pomocí jednoduchého triku

Mnoho vlastníků 3D TV provozuje svoje zařízení pouze v režimu 2D. Televizní programy se totiž zatím ve 3D nevysílají a 3D titulů je málo a jsou drahé. Když už se pak stane, že se uživatel konečně k nějakému 3D Blu-ray filmu posadí a vyzbrojí se krabicí s popcornem a pitím, zjistí, že baterie 3D závěrkových brýlí je poloprázdná a žádná náhradní není k dispozici. Jedním ze způsobů řešení tohoto problému je samozřejmě často měnit knoflíkové baterie brýlí (ty se většinou v brýlích používají). To je ale trochu drahé řešení. Další řešení tedy spočívá v tom, že se baterie po každém zhlédnutí filmu z brýlí vyndají. Je to levnější a také ekologičtější. A i když je to nepohodlné, máte téměř jistotu, že vám brýle poslouží i při dalším sledování 3D titulu.

Foto popis|  18/ Jednoduché, ale efektivní Po každém použití 3D brýlí z nich vyjměte knoflíkovou baterii – prodloužíte tak její životnost.

19/ iMac/Korektní/

Upgrade paměti a zvolení správných modulů

Paměť počítače Apple iMac si můžete rozšířit sami. Není to složité, ale může se stát, že dojde k nějakým problémům a počítač třeba nezačne po upgradu startovat. Pokud máte novější počítač iMac se čtyřjádrovým procesorem, je potřeba instalovat paměťové moduly v párech. Pokud leží počítač na displeji (a to je doporučená pozice pro výměnu paměťových modulů), jsou paměťové moduly ve stejné vrstvě v páru. Horní vrstva je osazena z výroby, zatímco dolní můžete použít pro upgrade. Pokud chcete použít pouze jeden paměťový modul místo páru, musíte ho umístit v horní vrstvě. To však platí pouze pro „Quad core iMacy. Core Due (dvoujádrové) lze provozovat s jedním DIM modulem v horní nebo dolní vrstvě. Podle Applu mohou být iMacy osazeny maximálně 4GB moduly, takže pomocí čtyř slotů můžete osadit maximálně 16 GB paměti. Nejnovější iMacy mohou využít i 8GB moduly. Nicméně i v tomto případě byste měli dodržet pravidlo o obsazování dolní a horní vrstvy, jak je popsáno výše.

Foto popis|  19/ RAM ve správném slotu Na rozdíl od dvoujádrových iMaců jsou novější čtyřjádrové citlivé na umístění paměťových modulů.

20/ Sony Playstation Portable/

Mobilní konzole s upraveným firmwarem pro retrohry

Mnoho uživatelů mobilních konzolí PSP teď přechází na novou verzi PS Vita, takže klasickou PlayStation Portable seženete v bazarech nebo internetových bazarech velmi levně. PSP můžete samozřejmě použít jako PSP… Můžete však také (a to je aktuální tip) nainstalovat alternativní firmware místo původního od Sony a pak si na „PSPčku“ můžete zahrát i staré klasiky, na které už jste možná zapomněli. Pro modifikované PSP je totiž k dispozici mnoho emulátorů, jako například C64, Amiga, Atari, NDS či Sega. A pak si můžete zahrát sice staré, ale stále velmi vydařené hry pro tyto platformy. A „odemčené PSPčko“ toho umí ještě mnohem víc.
Nahrání vlastního firmwaru je (v závislosti na verzi, jakou vlastníte) jednoduché: obecně stačí zkopírovat soubory s firmwarem do adresářové struktury PSP. Na internetových fórech najdete informace o tom, který firmware budete potřebovat pro vaši verzi PSP a kde si můžete obstarat software. Naleznete zde i návody a rady. Z právního hlediska se ale pohybujete v šedé zóně – při instalaci firmwaru i při používání emulátorů.

Foto popis|  20/ PSP s novou funkcí Pomocí alternativního firmwaru uděláte z klasického PSP konzoli i emulátor jiných.


MOBILY
Optimalizace mobilních přístrojů a jejich služeb

21/ ANDROID/IOS/

Připojení ke vzdálené ploše počítače z telefonu

Správa vzdálených ploch již není výsadou pouze samotných počítačů. Díky multiplatformní aplikaci TeamViewer můžete mít přístup ke vzdáleným počítačům kdykoliv po ruce prostřednictvím svého iPhonu, iPadu a telefonu nebo tabletu s Androidem. Pro získání TeamVieweru stačí tuto aplikaci vyhledat a nainstalovat z Google Play či App Storu, kde je k dispozici pro nekomerční použití zcela zdarma. Desktopový klient pro Windows, OS X a Linux je za stejných podmínek ke stažení na adrese http://www.teamviewer.com/cs/download.
V mobilní aplikaci je pro připojení ke vzdálenému počítači potřeba zadat unikátní ID a heslo, které TeamViewer každé stanici vygeneruje po prvním spuštění. Pro častější přístup či připojování se k více počítačům je pohodlnější vytvořit si účet zahrnující všechna vaše zařízení, čímž odpadne zdlouhavé zadávání přístupových údajů.
Po připojení je možné vzdáleně počítač ovládat obdobným způsobem, jako je tomu mezi desktopovými verzemi. Chybí však některé pokročilejší funkce, jako například podpora přenosů souborů, VoIP a chat. Ovládání kurzoru myši probíhá tažením prstu po displeji. To je sice pohodlné pouze na tabletech, s rostoucí úhlopříčkou a jemnějším rozlišením je však použitelné také na telefonech.
Na horním panelu aplikace nejdete softwarová tlačítka pro [Shift], [Ctrl], [Alt] i funkční klávesy. Protože se může TeamViewer spouštět jako systémová služba automaticky po startu počítače, je možné vzdálený počítač také restartovat a po opětovném spuštění nad ním opět převzít kontrolu.

Foto popis|  21/ Mobilní verze: TeamViewer pro telefony a tablety přináší přístup ke vzdáleným počítačům odkudkoli na světě.

22/ NOKIA BELLE/

Stav baterie pod drobnohledem

Asi každého z nás už překvapila baterie vybitá zrovna v tu nejnevhodnější dobu. A právě pro předcházení těmto nepříjemným situacím uvolnila Nokia pro všechny smartphony se systémem Belle novou aplikaci Nokia Battery Monitor. Stahovat ji můžete zdarma ze stránky nokia.ly/mrZqyG.
Po spuštění aplikace vidíte procentuální stav nabití baterie a poměrně přesný odhad, za jak dlouho se vám telefon vybije při nepoužívání i při běžném hovoru. Protože toho moderní telefony umí opravdu hodně, sdělí vám aplikace také to, jak dlouho telefon dokáže navigovat, přehrávat hudbu, surfovat po internetu a používat fotoaparát. Pod »Statistics« najdete přehledný denní i týdenní záznam o tom, jak se která aplikace podílela na vybíjení. A nakonec to nejdůležitější – v nabídce »Power Save« můžete v případě potřeby aktivovat úsporný mod režimu telefonu.

Foto popis|  22/ Jak dlouho vydrží?: Nokia Battery Monitor dokáže odhadnout výdrž baterie i podle druhu zátěže.

23/ ANDROID/IOS/

Stylizace a sdílení fotografií s Instagramem

I s průměrným fotoaparátem dokážete vykouzlit zajímavé fotografie. Chce to jen trochu citu, a zbytek už můžete nechat na Instagramu – aplikaci pro úpravu fotografií přímo v mobilu a zároveň sociální síti.
Práce s Instagramem je velice snadná – snímky můžete vyfotit buď přímo v aplikaci, nebo je dodatečně nahrát z paměti telefonu. Zde však pozor na volbu vhodné kompozice snímku, jelikož Instagram používá striktně čtvercový formát. Poté přichází na řadu úprava snímku – ta může zahrnovat použití některého z řady barevných filtrů, doplnění jednoduchého rámečku a efektní částečné rozostření. Možné je samozřejmě ponechat snímek i bez úprav. Jakmile je práce na snímku hotova, přichází na řadu doplnění o textový popisek, tagy, výběr kanálů, kde chcete snímek sdílet, a nakonec odeslání na profil.
Kromě publikování vlastních výtvorů můžete Instagram využít ke sledování fotografií ostatních uživatelů. Princip vzájemné interakce je podobný, jako je tomu na Facebooku nebo Twitteru. Pokud si ze začátku nevíte rady, koho na Instagramu sledovat, nakoukněte do sekce »Popular« nebo v aplikaci vyhledejte uživatele »Vyber« a prozkoumejte, koho tento uživatel sleduje. Najdete zde výběr doporučených fotografů z ankety, kterou mezi sebou provedli čeští uživatelé Instagramu.

Foto popis|  23/ Instagram: Dlouhodobá výsada iPhonů byla letos uvolněna také pro Android.


SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Být vždy v kontaktu a přitom si užívat soukromí

24/ GOOGLE+/

Vlastní nastavení pro vkládání výběrového obsahu do streamu

Možná vás zarazilo, že se čas od času setkáváte v hlavním streamu Google+ s příspěvky od lidí, které nemáte ve svých kruzích. Jde o výběr žhavých témat, který ve výchozím nastavení Google čas od času přidává do streamu všem uživatelům. Pokud toto chování chcete změnit, můžete tak učinit na stránce plus.google.com/explore, kde k tomuto účelu slouží posuvník v pravém horním rohu. Přetažení jezdce zcela vlevo vkládání deaktivuje. Na druhou stranu, pokud vás témata zaujala a ve vašich kruzích se toho příliš neděje, můžete frekvenci zobrazovaní zajímavých zpráv ještě zvýšit.

Foto popis|  24/ O čem se mluví na Googlu+: Obsah označený Googlem za zajímavý nemusí ve streamu vyhovovat každému.

25/ LINKEDIN/

Vylepšení osobnostního profilu

LinkedIn, to není jen profesní životopis a sdílení příspěvků mezi spolupracovníky a známými. Je to také skvělý vyhledávač obchodních a pracovních kontaktů, který aktivně využívají obchodní zástupci i personalisté stále většího množství firem. Pokud i vy chcete svým profilem zaujmout, vyplatí se znát několik drobných triků, jak jej „vyšperkovat“.
Nepsaným úředním jazykem je na LinkedIn sice angličtina, ale ovládáte-li aktivně i jiný jazyk, můžete si vytvořit libovolné množství jazykových mutací svého profilu. V české verzi LinkedInu za tím účelem zvolte ve svém profilu »Vytvořit profil v dalším jazyce«. Nemusíte se přitom obávat, že by bylo nutné vyplňovat nový profil od základu – vaše dovednosti, pozice a další již jednou zadané údaje se přenesou automaticky. Další body k dobru vám přinesou doporučení. Ta můžete získat od svých kolegů, s nimiž máte navázáno spojení. Pokud tedy tušíte, na koho se obrátit, najdete k tomu určený kontaktní formulář na kartě »Profil - Doporučení - Požádat o doporučení«. Kromě kolegů, se kterými máte navázáno spojení, vystupujete na LinkedInu pod svým veřejným profilem. Informace o své osobě, které se na tomto profilu zobrazí, můžete určit kliknutím na »Upravit« vedle adresy veřejného profilu. Pokud jste se zároveň podivili nad tvarem tohoto těžko zapamatovatelného odkazu, můžete si tvar URL rovnou přizpůsobit. Stačí k tomu na stránce veřejného profilu kliknout na »Nastavit vlastní adresu URL«.

26/ PINTEREST/FACEBOOK/TWITTER/

Propojení Pinterestu s dalšími sítěmi

Pinterest se líbí, ale může se stát, že je na vás další sociální síť už příliš. Po úspěchu Facebooku, Twitteru, Googlu+ a dalších se ani není čemu divit. V případě Pinterestu si naštěstí lze vše usnadnit. Trik spočívá v nastavení přeposílání obsahu, který na Pinterest „připnete“ z profilu Facebooku a Twitteru. Za tím účelem je potřeba přejít na účtu Pinterestu do nabídky »Settings«, kde u volby »Facebook« a »Twitter« přepněte ze stavu »OFF« na »ON«. Otevře se nové okno, kde propojení potvrďte. Autentizace probíhá bezpečně v plné režii sítě, do které otevíráte přístup, takže se vaše přihlašovací údaje nikam neukládají a v budoucnu můžete toto povolení kdykoliv zrušit. Nastavení nakonec uložte kliknutím na »Save Profile«. V boxu pro připnutí obsahu na Pinterest od této chvíle najdete zatrhávací pole pro sdílení odkazu v dalších sítích. Pokud jste u Facebooku povolili také »Add Pinterest to Facebook Timeline«, není potřeba nic zatrhávat a odkazy se budou na Facebooku zobrazovat automaticky.

Foto popis|  26/ Další do počtu: Pinterest je připraven na to, že nebude vaší jedinou sociální sítí.

27/ FACEBOOK/

Chatování ve skupině

Pokud chcete stejnou věc sdělit přes chat Facebooku více osobám najednou, můžete k tomu s výhodou využít možnost přidat své přátele do jediného okna chatu. Stačí k tomu otevřít chat s prvním účastníkem konverzace a poté v záhlaví panelu kliknout na tlačítko »Možnosti - Přidat přítele do chatu«. Otevře se pole pro výběr dalších účastníků. Výhodou je, že takto mohou mezi sebou komunikovat všichni účastnicí chatu, aniž by se museli vzájemně přidat mezi přátele.

Foto popis|  27/ Skrytá funkce: Rychlou domluvu na Facebooku usnadní skupinový chat.


FOTOGRAFIE
Nejlepší tipy pro fotopříběh vašeho života

28/ Fotografování/

Příprava fotoaparátu a dalšího vybavení na nadcházející sezonu

Dny už jsou dostatečně dlouhé a večery dostatečně teplé na to, abyste měli dost času na fotografování. To je také důvod pro přípravu fotografického vybavení na nadcházející letní sezonu. Nejprve se ujistěte, že je vaše vybavení kompletní (fotoaparát, paměťové karty, stativ, filtr, dálkové ovládání a podobně). Důležité je fotoaparát a jeho části vyčistit, a to nejen optiku, ale také části, které se mechanicky namáhají a kde by špína mohla způsobit komplikace. Začněte třeba s krytem fotoaparátu. U kompaktních fotoaparátů a ultrazoomů doporučujeme postupovat tak, že přístroj zapnete, aktivujete zoom, aby se objektiv co nejvíce vysunul, a v této poloze vyjmete baterii. Pak se nejlépe dostane ke všem částem objektivu a můžete ho zbavit nečistot. V případě jednooké zrcadlovky vyjměte baterii, když je vypnutá. Kryt zvenku očistěte navlhčeným (ale ne mokrým) hadříkem z mikrovláken. Zkontrolujte (v případě potřeby i malou baterkou), zda jsou všechny konektory a sloty čisté. Pokud je v nich prach, žmolky nebo jiné nečistoty, použijte k vyčištění stlačený vzduch ve spreji, případně můžete (ale velmi opatrně) použít i párátko nebo jehlu.
Dále je potřeba se věnovat optice. V případě kompaktních fotoaparátů je nutné očistit jen vnější povrch objektivu: odstraňte z něj prach a další nečistoty pomocí štětečku (stojí asi 200 Kč). Jestliže na nečistoty štěteček nestačí, použijte navlhčený vatový tampon. V případě jednookých zrcadlovek vložte baterii, aparát zapněte a přepněte zrcátko do polohy pro čištění. Odpojte objektiv, prohlédněte si optický senzor (nejlépe pod lupou) a v případě potřeby ho očistěte. Pokud se zdá čistý, sestavte zrcadlovku dohromady – zbytečné čištění je na škodu. Je-li na snímači prach nebo špína, odstraňte ji pomocí speciálního štětečku nebo speciální čisticí tyčinky. Nepoužívejte k tomu žádné domácí čisticí prostředky nebo nástroje, protože povrch senzoru je velmi citlivý.
Když jsou senzor a objektivy vyčištěné, sestavte fotoaparát dohromady a vložte také baterii. Zkontrolujte, zda jsou datum a čas nastaveny správně, aby EXIF informace u snímku byly v pořádku. Udělejte si kontrolní snímek.

Foto popis|  28/ Jarní úklid ve fotoaparátu Před začátkem letní sezony je lepší všechno zkontrolovat a případně vyčistit.

29/ Zoom objektivy a zoom fotoaparáty/

Použití zoomu pro získání správné kompozice

Kompaktní fotoaparáty se širokým rozsahem ohniskové vzdálenosti (se zoomem) jsou populární, protože nabízí přiměřenou kvalitu snímků za dobrou cenu a přijatelné rozměry. Jeden z velkých rozdílů oproti zrcadlovce spočívá v tom, jakým způsobem se u nich pracuje se zoomem. Jde o rychlost a přesnost při výběru záběru. Zatímco u digitální zrcadlovky vyberete požadovaný detail ručně, velmi rychle a také velmi přesně, většina kompaktních fotoaparátů má pro zoomování tlačítka, případně nějakou „páčku“, pomocí kterých se spustí a ovládá motor zoomu. V tomto případě vám doporučujeme získat ideální úroveň „nazoomování“ tak, že páčku nebo tlačítko budete mačkat jen v krátkých intervalech. Pokud totiž podržíte na páčce prst na delší dobu (až uslyšíte motor), bude často už příliš pozdě a ideální polohu zoomu „přeskočíte“ – a to se může i několikrát opakovat. Po intervalech to sice bude trvat o něco déle, zato ale nepřeskočíte požadovanou polohu.

Foto popis|  29/ Triky se zoomem u kompaktů Často dostanete objektiv kompaktu se zoomem do správné pozice jen za pomoci triků.

30/ Expoziční čas/

Použití dálkového ovladače nebo samospouště pro neroztřesené snímky

Ať už fotografujete s krátkým expozičním časem, nebo fotíte sérii snímků, stativ není vždy zárukou, že ve výsledku získáte dokonale ostré snímky. Na vině totiž může být i mírný otřes fotoaparátu vzniklý stiskem jeho spouště. V některých případech pak tento mírný otřes zničí celý snímek. Chytrým řešením tohoto problému je použití dálkové spouště. Snad všechny jednooké digitální zrcadlovky a také lepší kompaktní aparáty jsou vybaveny požadovaným infračerveným senzorem. V obchodech s fotopříslušenstvím seženete dálkovou spoušť za cenu od cca 300 Kč. Pokud jste dobře nastavili požadovaný záběr a také všechny parametry, můžete začít s focením pomocí dálkové spouště, podobně jako když použijete dálkový ovladač TV. Fotoaparát pak vyfotí snímek, a to bez jakéhokoli zachvění.
Pokud váš fotoaparát nemá senzor pro použití dálkové spouště nebo ji nemáte s sebou, můžete také využít časově řízenou samospoušť. Ve většině případů si můžete vybrat, po jaké době se má spoušť spustit – většinou lze nastavit dobu dvě až deset sekund. Nastavte kratší čas a sledujte, zda se za tu dobu po stisku spouště stačí stativ a fotoaparát úplně zklidnit. V případě potřeby čas prodlužte.
Důležité: Při použití dálkové spouště nebo samospouště není možné určit, která část scény má být zaostřena a podrobně zachycena. Pokud je to tedy možné, nastavte zaostření ručně a vypněte automatické ostření.

Foto popis|  30/ Bez otřesů Pokud nechcete mít při delších časech rozmazané snímky, použijte dálkovou spoušť nebo samospoušť.

31/ Fotografie s bleskem/

Vyšší hodnota ISO zabrání „siluetám“

Život se neodehrává v dobře osvětlených fotografických ateliérech, ale často jste nuceni fotografovat v šeru nebo za jiných nepříznivých podmínek a musíte fotografovat s integrovaným nebo odnímatelným bleskem. Častým problémem pak je, že osoby nebo objekty v popředí jsou přesvícené od blesku, ale pozadí a vše ostatní okolo tone v tmách. Důvodem je mimo jiné zvolení automatického nastavení ISO. Automaticky se pak nastaví při použití blesku nízká hodnota ISO, aby se zabránilo šumu obrazu. V důsledku toho pak ale špatně osvětlené objekty v pozadí nejsou na obrázku vidět téměř vůbec (citlivost snímače je moc nízká). Řešením je proto mírné zvýšení hodnoty ISO. Dosáhnete toho, že tmavé fotografie budou vypadat přirozeněji a získají hloubku. Šum obrazu bude samozřejmě vyšší (ale lépe trochu šumu než nic), což se však dá vyřešit při úpravě snímku. O kolik si můžete dovolit zvýšit ISO, to zjistíte až praxí. Stejně jako nevykouzlíte ve Photoshopu a spol. lidi stojící ve tmě, nelze dokonale odstranit nadměrný šum obrazu.

Foto popis|  31/ Vyšší ISO pro lepší snímky Fotografujete-li s vestavěným bleskem, zvyšte hodnotu, a na snímku bude i pozadí.

32/ HTC Sensation/

Lepší fotky a videa s upraveným firmwarem

Příznivci smartphonů si často pohrávají s firmwarem svých mobilních zařízení. Členové fóra xda-developers.com tak připravili modifikaci softwaru pro fotoaparát smartphonu HTC Sensation, která je dostupná na jejich internetových stránkách. Jediný háček je v tom, že musíte na telefon „narootovat“ neoficiální verzi operačního systému Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Musíte si také na telefon nainstalovat nástroj ClockworkMod Recovery tool. Tento nástroj totiž budete potřebovat pro instalaci modu „HQ Sensation Camera For ICS“. Před touto procedurou vám doporučujeme provést celkovou zálohu dat v telefonu. Ale to, co nabízí „mod“, zní celkem lákavě:
– nahrávání videa v rozlišení 1 080p;
– lepší kvalita videa;
– bez komprese;
– lepší kvalita fotografií;
– možnost zvýšení citlivosti snímače – ISO až na 1 250.
Pokud často používáte svůj smartphone HTC Sensation pro focení a nahrávání videa a chcete si vyzkoušet novou verzi Androidu, může pro vás být tato možnost zajímavá. Nejde však o zcela triviální záležitost a v případě problémů se ani nemůžete obrátit na servis výrobce. Na druhou stranu se při instalaci dozvíte něco víc o svém telefonu i o „temné straně“ androidové scény. Instalace není příliš složitá: aplikace pro ovládání fotoaparátu je aktivní vždy, když je aktivní systém Android – je nutné ji instalovat pomocí nástroje ClockworkMod Recovery tool. Nejprve zkopírujte stažený ZIP soubor s „HQ Sensation Camera for ICS“ na SD kartu telefonu a úplně ho vypněte. Držte při startu stisknuté tlačítko „Snížit hlasitost“ a dostanete se do boot menu. Nastartujte ClockworkMod Recovery tool. Na další obrazovce zvolte „Install ZIP from SD card“. Nyní se navigujte na dříve uložený soubor ZIP a nainstalujte ho. Po rebootu je novy „mod“ aktivní.

Foto popis|  32/ Senzačně fotí Pomocí „hacku“ můžete z fotoaparátu smartphonu HTC Sensation dostat mnohem víc.
Foto popis|  32/ ClockworkMod Recovery Tento nástroj vám umožní instalovat i další „mody“ do vašeho smartphonu.

33/ Digitální zrcadlovky/

Fotografování makrosnímků bez makroobjektivu

Chcete pořídit nějaký makrosnímek, ale nemáte s sebou makroobjektiv? Potom odpojte ze svého fotoaparátu normální objektiv a přidržte ho v obrácené poloze před tělem kamery. S trochou praxe brzy přijdete na tu správnou polohu a možná už si na specializované objektivy ani nevzpomenete.

Foto popis|  33/ Makro bez objektivu Jednoduše otočte svůj klasický objektiv a můžete fotografovat makrosnímky.


 

Komerční sdělení