Menu

Odkud pochází prvky vzácných zemin?

Odkud pochází prvky vzácných zemin?

Bez vzácných zemin bychom neměli ani ploché obrazovky, ani pevné disky a další produkty. Kovy vzácných zemin jsou totiž klíčovými surovinami pro výrobu v hi-endovém věku. Mapa Chipu vám ukazuje současná nejdůležitější místa těžby klíčových surovin.
     BENJAMIN HARTLMAIER   

K ČEMU JSOU VZÁCNÉ ZEMINY POTŘEBNÉ?
PRVEK                POUŽITÍ
CER            katalyzátor, filtr částic, lešticí prostředek
DYSPROSIUM     permanentní magnety, luminiscenční látky, jaderné reaktory
ERBIUM     lékařské lasery, kabely optických vláken
EUROPIUM     LED diody, úsporné zářivky, plazmové televizory
GADOLINIUM     kontrastní látka (magnetická rezonance), nukleární palivové články, výroba pevných disků
HOLMIUM     silné umělé magnety, lékařská technologie, jaderná technologie, lasery
LANTHAN     niklmetalhydridové baterie (například v elektromobilech a noteboocích), filtr pevných částic, palivové články
LUTECIUM     pozitronová emisní tomografie
NEODYM     permanentní magnety (použití ve větrných elektrárnách, pevných discích), barvení skla, laser, CD přehrávače
PRASEODYM     magnety, letecké motory, elektrické motory
PROMETHIUM     zdroj tepla v kosmických sondách a družicích, luminiscence
SAMARIUM     permanentní magnety (diktafony, sluchátka k telefonu, pevné disky), kosmické lety, lasery, medicína
SKANDIUM     palivové články, rádiová technologie
TERBIUM     luminiscenční materiál, permanentní magnety
THULIUM     úsporné žárovky, rozhlasová technologie, televizní technika
YTTERBIUM     permanentní magnety, lasery
YTTRIUM     úsporné žárovky, LCD a plazmové obrazovky, LED diody, palivové články

JAK VZÁCNÉ OPRAVDU JSOU?
1 840 KRÁT ČASTĚJŠÍ NEŽ ZLATO (V PRŮMĚRU).
100 MILIARD TUN BYLO NEDÁVNO LOKALIZOVÁNO V TICHÉM OCEÁNU.
311 MILIONŮ TUN JE POTENCIÁLNĚ K DISPOZICI PRO TĚŽBU NA PEVNINĚ, ŘADA LOKACÍ VŠAK NENÍ PRO ZAHÁJENÍ TĚŽBY VHODNÁ (VIZ MAPA).

USA
19 050 TUN ZA ROK
Důl v kalifornském Mountain Pass byl uzavřen v roce 2002, v roce 2010 však byla těžba obnovena. Těží se zde především vzácné zeminy.

RUSKO
2 500 TUN ZA ROK
Chibiny je pohoří v Murmanské oblasti na poloostrově Kola v Rusku. Získává se zde cer, yttrium a lanthan, jako vedlejší produkt při těžbě titania.

ČÍNA

119 000 TUN ZA ROK
Povrchový důl v oblasti Bayan Obo (obrázek vlevo) v Číně je hlavním zdrojem vzácných zemin. Další důležitý důl se nachází v oblasti Weishan (obrázek dole).

INDIE
50 TUN ZA ROK
Vzácné zeminy se získávají přímo na pláži v blízkosti města Chavara. Jde o vedlejší produkt při těžbě monazitu, který se používá v jaderných elektrárnách.

AUSTRÁLIE
11 000 TUN ZA ROK
Natěžené rudy z Mount Weld jsou kvůli ochraně životního prostředí zpracovávány v Malajsii. Tyto rudy obsahují cer, yttrium a lanthan.

 

Komerční sdělení