Menu

2× Windows v jednom stroji

2× Windows v jednom stroji

Jednou z možností, jak si otestovat nový operační systém Windows 8, je jeho zavedení do tzv. dualboot režimu, kdy jej můžete provozovat společně s již instalovanými Windows 7.
    MARKUS HERMANNSDORFER, RADEK KUBEŠ  

Radek Kubeš
testuje nové funkce, které přináší operační systém Windows 8, včetně možností, jak si nová Windows nezávazně vyzkoušet na reálném hardwaru, nikoli jen ve virtuálním stroji.

Dostupnost nového operačního systému Windows 8 v testovací verzi představuje jistě lákavou možnost, jak si vyzkoušet jeho funkce a posoudit celkový výkon, ale třeba také zkusit kompatibilitu s vaším softwarem a hardwarem. Ne ve všech případech je vhodné či možné (například z důvodu nedostatečného výkonu počítače) instalovat Windows 8 do virtuálního stroje, vytvořeného například v open-source aplikaci VirtualBox. Nabízí se však další možnost: instalace Windows 8 jako druhého operačního systému vašeho počítače. Při každém startu pak ale musíte zvolit, zda budete pracovat ve Windows 7, nebo 8. Tato varianta neklade žádné dodatečné nároky na výkon procesoru či kapacitu operační paměti vašeho počítače. Je třeba pouze počítat s prostorem, který na pevném disku zabere další operační systém a v něm instalované aplikace.
K postupu instalace Windows 8 jako druhého operačního systému ke stávajícím Windows 7 nebudete potřebovat žádné speciální nástroje, kromě instalačního ISO obrazu s testovací (popřípadě již zakoupenou) verzí Windows 8 a počítače s libovolnou edicí Windows 7. Pokud se rozhodnete raději instalovat Windows 8 z USB flash disku, což bychom vám rozhodně doporučovali, pomůže vám s tím jednoduchá aplikace s příznačným názvem Windows 8 USB Installer Maker. Použitý USB flash disk musí mít kapacitu nejméně 4 GB.
Celý proces je díky vytvoření kompletního obrazu vašeho počítače plně vratný, pouze je třeba přesně dodržet popisovaný postup.

1  Kde sehnat ISO obraz s Windows 8?  Jestliže zatím nemáte k dispozici žádnou z dostupných verzí instalace operačního systému Windows 8, navštivte stránky MSDN Evaluation Center, konkrétně odkaz msdn.microsoft.com/en-us/evalcenter/ jj554510.aspx, a zcela dole si zvolte ke stažení 32- nebo 64bitovou zkušební verzi, použitelnou 90 dní (pomocí odkazu »GET STARTED NOW«).
Dále se budete muset přihlásit pomocí účtu Microsoft account, případně si jej nejdříve zdarma vytvořit. Microsoft se vás ještě přeptá na jméno a e-mailovou adresu, a pak už se spustí stahování zvoleného ISO obrazu o velikosti přibližně 3,5 GB.

2  Příprava USB flash disku  Použitý USB flash disk není třeba nijak připravovat, pouze počítejte s tím, že bude nenávratně zlikvidován veškerý jeho současný obsah – proto si jej předem bezpečně zálohujte. Je celkem jedno, zda bude USB flash disk zformátován souborovým systémem FAT32 nebo NTFS – Windows 8 USB Installer Maker si jej do potřebného formátu upraví sám.
Windows 8 USB Installer Maker není třeba instalovat, stačí jen rozbalit balíček obsahující kompletní program připravený ke spuštění pomocí souboru » Win8USB«.
Z rozbalovací nabídky »Select a USB Drive« vyberte písmeno jednotky označující USB flash disk, který se chystáte pro instalaci Windows 8 použít. Po jeho načtení si můžete zkontrolovat kapacitu disku (zobrazenou pod volbou označení disku) a ověřit si, zda byl skutečně zvolen správný USB flash disk.
Dále použijte tlačítko »Search ISO« a zvolte cestu k dříve staženému ISO souboru s instalací Windows 8. Nastavení ukončete označením předvolby »Format drive«. Nyní je vše připraveno k vytvoření instalačního USB flash disku, proto pokračujte tlačítkem »Create«. Obrňte se trpělivostí, proces zkopírování instalace Windows 8 na USB flash disk může trvat i několik desítek minut.
Program Windows 8 USB Installer Maker vás bude o průběhu vytváření USB flash disku s instalací Windows 8 informovat prostřednictvím hlášení v dolní části okna aplikace a zeleným pruhem, který bude postupně přibývat. Přesto se vám ale může zdát, že aplikace zamrzla a nic se neděje. Průběh kopírování dat by však měla indikovat stavová dioda na USB flash disku. Pokud ji váš model nemá, lze si pomocí Průzkumníka ve Windows zkontrolovat, zda se USB flash disk plní novými daty.
Na dokončení celého procesu vás program Windows 8 USB Installer Maker upozorní informačním oknem. Zkontrolujte si pouze, zda aplikace na USB flash disku úspěšně vytvořila data nezbytná ke spuštění instalace. Ve výpisu ve spodní části okna programu proto vyhledejte hlášení » Successfully updated NTFS filesystem bootcode«. Jestliže jej nenajdete, klikněte na tlačítko »Fix USB boot«, které spustí funkci napravující tento nedostatek.

3  Vytvoření kopie systému  Dříve než se pustíte do dalších kroků, vytvořte si kompletní zálohu obsahu vašeho počítače, tedy včetně instalace a registru operačního systému Windows, ovladačů hardwaru, používaného softwaru a uživatelských nastavení i dat. Z takové zálohy budete moci kdykoli později obnovit svůj počítač do výchozího stavu, bez rizika ztráty dat a zdlouhavé instalace.
V Ovládacích panelech Windows 7 použijte nabídku »Systém a zabezpečení / Zálohování a obnovení / Vytvořit bitovou kopii systému«. Potřebovat budete buďto dostatečnou zásobu prázdných DVD, nebo raději externí či síťový disk s odpovídající kapacitou. V ovládacím okně zálohování zvolte umístění zálohy a dále postupujte pomocí jednoduchého průvodce a nechejte projít celý proces zálohování dat. Následně si ještě vytvořte speciální startovací CD či DVD, nezbytné pro úspěšné použití právě vytvořené zálohy. Slouží k tomu volba »Vytvořit disk pro opravu systému« v nabídce »Zálohování a obnovení«.

4  Diskový oddíl pro Windows 8  Po úspěšném vytvoření zálohy Windows 7 založte nový diskový oddíl pro instalaci Windows 8. V Ovládacích panelech přejděte na »Systém a zabezpečení / Nástroje pro správu / Vytvořit a formátovat oddíly na pevném disku«. V okně »Správa disků« uvidíte přehled všech pevných disků, jejich oddílů a například i DVD mechanik vašeho počítače. Klikněte do oddílu »C:« na disku označeném »Disk 0« pravým tlačítkem myši a zvolte »Zmenšit svazek«. Nyní je třeba zvolit velikost diskového oddílu pro instalaci Windows 8. Mělo by to být nejméně 20 GB, pro pohodlné testování různých aplikací se vám však bude hodit přibližně dvojnásobek této kapacity. Zadejte velikost, o kterou se systémový oddíl pevného disku zmenší, a pokračujte tlačítkem »Zmenšit«.
Na disku se objeví nový oddíl, označený jako »Nepřiřazeno«. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte nabídku »Nový jednoduchý svazek«. V průvodci vytvořením svazku není třeba nic nastavovat, prostě jen pokračujte až k naformátování nového oddílu. Vše bude hotové během okamžiku.

5  Spuštění instalace z USB  Nyní vám už stačí jen spustit počítač z nově vytvořeného USB flash disku a projít jednotlivými kroky instalačního průvodce operačního systému Windows 8. Pro spuštění počítače z USB neexistuje univerzální návod – některé počítače jsou nastaveny tak, aby z USB flash disků startovaly automaticky (pokud jsou na nich potřebná data), jindy bude třeba použít některou z funkčních kláves (typicky [F10], [F11] či [F12]) a následně z nabídky vybrat právě vytvořený USB flash disk. Možná také bude nutné provést změnu bootovací sekvence v nastavení BIOS základní desky. V opravdu výjimečném případě se také může stát, že start z USB flash disku nebude na konkrétním počítači vůbec možný.

6  Instalace Windows 8  V instalačním průvodci je samozřejmě důležitá především volba oddílu pro umístění instalace Windows 8. Po výběru jazykové verze a vložení produktového klíče proto použijte volbu »Vlastní« pro další postup instalace. Následuje výběr diskového oddílu pro umístění instalace Windows 8, kde je potřeba zvolit právě diskový oddíl vytvořený v předchozím kroku. Pravděpodobně bude umístěn na konci seznamu oddílů, v každém případě pak bude mít volné místo odpovídající jeho celkové kapacitě. Pak už nechejte proběhnout instalaci Windows 8, na konci které se počítač automaticky restartuje.

7  Výběr operačního systému  Při každém dalším spuštění počítače vám bude rovnou nabídnut výběr z obou instalovaných operačních systémů. Pokud se nerozhodnete jinak, bude za 30 sekund automaticky spuštěn právě nově instalovaný systém Windows 8, který si poté nakonfigurujete pro běžné používání.

8  Změna pořadí operačních systémů  V okně s nabídkou instalovaných operačních systémů si všimněte také volby »Změnit výchozí možnosti nebo zvolit jiné možnosti«, která vede k předvolbě časovače (výchozích 30 sekund lze zkrátit na 5 sekund, nebo naopak prodloužit na 5 minut), a také zde můžete změnit výchozí operační systém, který se po uplynutí časovače automaticky spustí.

 

Komerční sdělení