Menu

Jak nastavit 450MB/S vysokorychlostní Wi-Fi

Jak nastavit 450MB/S vysokorychlostní Wi-Fi

Výkonné tříkanálové směrovače mají potenciál zvýšit rychlost vaší domácí sítě. Povíme vám, jak na to.

JÖRG GEIGER
Jako technologický novinář na volné noze má držitel akademického titulu v oboru informačních technologií bohaté mnohaleté zkušenosti s bezdrátovými sítěmi.

Surfování na notebooku, stahování obsahu do PC či aplikací pro smartphone, do toho nějaké to streamování filmů v HD do televizoru v obývacím pokoji… Chcete-li naplno využívat bezdrátová multimediální zařízení, je výkonná síť Wi-Fi v podstatě nezbytností. Současná zařízení s přenosovými rychlostmi 300 Mb/s již přestávají stačit a zbytečně brzdí koncová zařízení. Příští generace routerů pro Wi-Fi přitom slibuje markantní zlepšení, ale už dnes vám data mohou TEORETICKY svištět rychlostí až 600 Mb/s. V tomto článku se však hodláme věnovat teoretické maximální rychlosti 450 Mb/s. Routery s touto rychlostí jsou totiž cenově mnohem příznivější.
Této rychlosti je dosaženo použitím trojice antén, které vysílají a přijímají tři paralelní datové toky. Paralelní v tomto případě znamená, že každý vysílač zajišťuje přenos jedné třetiny souboru, např. filmu (tzv. prostorový multiplex). Každá anténa vysílá rovněž informace o přenosu - jeho jedinečný identifikátor. Tato informace vyplývá z prostorového uspořádání antén. Příjemce tak dokáže jednoznačně rozlišovat mezi trojicí datových toků.
Každý tento prostorový datový tok je přenášen teoretickou rychlostí až 150 Mb/s, tři antény společně tedy zvládají nejvýše 450 Mb/s. Výsledná konkrétní přenosová rychlost však velmi závisí na použitých koncových zařízeních a okolním prostředí. Směrovač Trendnet TEW-692GR dosáhl nejlepšího výsledku v našem testlabu a ukázal se být velmi zajímavou alternativou ke zvážení při nákupu 450 Mb/s routeru s podporou režimu dual-band. Procházelli datový tok zdí, snížila se přenosová rychlost ve 2,4GHz pásmu na maximálně 179 Mb/s. Dvojice zdí pak tuto hodnotu dále snížila na 164,4 Mb/s. Propustnost dat tak klesla téměř na třetinu teoretického maxima. Tato hodnota je poněkud zklamáním, ale současný standard Wi-Fi IEEE 802.11n by měl zredukovat počet testovacích součtů přenášených dat natolik, aby bylo teoreticky reálné dosáhnout propustnosti dat okolo 375 Mb/s. Tato hodnota byla prozatím u všech testovaných routerů výrazně nižší, např. FritzBox WLAN 3370 dosáhl propustnosti pouze 176,6 Mb/s.

Vyšší výkon se starou technologií

Nové Wi-Fi routery svou rychlost nevyužívají naplno, jejich 300Mb/s předchůdci však ano. Technologie pod kapotou tříkanálových směrovačů není nová, ale rovněž podporuje současný standard 802.11n. Vy však můžete těžit ze samotné třetí antény, a to díky paralelnímu přenosu dat (Multiple Input Multiple Output - MIMO). V letácích a produktových nabídkách takový router poznáte podle položky „3x3MIMO“, která vyjadřuje počet paralelních vysílačů.
Kromě toho nové směrovače disponují také technologií OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), což je širokopásmová modulace využívající pro komunikaci kmitočtového dělení kanálu. I předchůdci standardu 802.11n dokážou profitovat z této technologie, dnešní zařízení to však zvládají lépe. Využívají tak 52 nosných frekvencí namísto 48 a spojují dva 20MHz kanály do jediného s celkovou šířkou pásma 40 MHz. Standard 802.11n jasně určuje, že je třeba ošetřit dva těsně sousedící kanály, z nichž jeden funguje jako kontrolní a druhý je volitelně rozšiřující. Volitelně proto, aby jej bylo možno vypustit v rámci zachování kompatibility se staršími přístroji Wi-Fi. S novou základnovou stanicí tedy naštěstí využijete i celou řadu staršího vybavení.
Dalším způsobem, jak zvýšit rychlost přenosu dat, je snížení prodlev mezi přenášenými signály. V rámci prevence rušení přenosu standard určuje, že signál zůstává ve vzduchu 3,2 mikrosekundy, po čemž následuje pauza o délce 0,8 mikrosekundy. Výsledkem je součet těchto časů, timeslot (časový interval pro vysílání) o délce 4 mikrosekundy. Se standardem 802.11n se však výše zmíněná prodleva snižuje na polovinu, z 0,8 mikrosekundy na 0,4 mikrosekundy. Výsledný timeslot tak trvá pouhých 3,6 mikrosekundy.

Na hranici technické využitelnosti

Proč tedy výrobci zkrátka nevyrábějí směrovače s co největší šířkou pásma (na našem trhu je pro koncové uživatele aktuálně k dispozici max. 750Mb/s router od Netgearu - tato hodnota značí max. kombinovanou rychlost obou přenosových pásem) nebo vysílače nevybaví maximálním počtem antén? Odpověď je nasnadě: s každým dalším přenášeným datovým tokem se získané navýšení propustnosti dat proporčně snižuje a 802.11n je v tomto ohledu limitující. Více antén rovněž znamená zvýšené nároky na výpočetní výkon procesorů v základnových stanicích a přijímačích. V současné době proto nešlápnete vedle, rozhodnete-li se pro nákup 450Mb/s směrovače vybaveného trojicí antén. Ani tak se však automaticky nezbavíte všech slabých míst vaší domácí sítě. Nezapomeňte, že rychlost Wi-Fi se neodvíjí pouze od základnové stanice, ale právě od jejího nejslabšího článku. Klientská zařízení s pouhým párem antén tak po připojení k lepší základnové stanici získají maximálně větší rozsah. Aby se zvýšila reálná přenosová rychlost, je tedy třeba, aby také klient disponoval trojicí antén. Spousta notebooků dokonce disponuje trojicí antén, použité moduly Wi-Fi však často disponují jen dvojicí přípojek. Spíše nedoporučujeme externí USB Wi-Fi adaptéry, neboť s interním modulem Wi-Fi většinou dosáhnete vyšších přenosových rychlostí. To je dáno tím, že antény v notebooku jsou často zakomponovány přímo do jeho obrazovky, a ne zality v plastovém USB donglu. Na druhou stranu zatím nejsou k dispozici smartphony a tablety, které by byly vybaveny trojicí antén.

Vyhněte se zbytečnému rušení sítě

Slabým článkem sítě nemusí být jen počet přístrojů připojených k Wi-Fi, ale také rušivé vlivy sousedících rádiových sítí. Kmitočtové pásmo 2,4 GHz je dnes bohužel - a to se týká především velkých měst - doslova přecpáno. Řešením může být přechod na nové přístroje operující v 5GHz kmitočtovém pásmu. Jak zajistit optimální nastavení vaší sítě Wi-Fi, to zjistíte v článku Jak nalézt vhodný kanál pro Wi-Fi na str. 128.
Samozřejmě nelze využívat 5GHz kmitočtového pásma s libovolným zařízením typu smartphonů, tabletů a televizorů. Skutečnost, že novější duální routery nabízejí propustnost 450 Mb/s (i více) v obou pásmech, má přesto své výhody. Podporují totiž přenos signálu v obou frekvenčních pásmech zároveň a vy tak můžete v praxi požívat služeb dvou bezdrátových sítí najednou - spolehlivější Wi-Fi v 5GHz pásmu pro připojení kritických aplikací (např. pracovního notebooku) a Wi-Fi v 2,4GHz pásmu pro připojení smartphonu či spotřební elektroniky.
AUTOR@CHIP.CZ

ASUS RT-N56U
TECHNICKÉ PARAMETRY
PŘIBLIŽNÁ CENA 2 800 Kč
2,4 GHZ/5 GHZ/DUALBAND +/+/+
PROPUSTNOST DAT VE WI-FI 181,0 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 1 ZEĎ 151,4 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 2 ZDI 124,2 Mb/s
LAN/USB PORTY 4/2

Je rychlý a disponuje mnoha užitečnými nástroji.

AVM FRITZBOX WLAN 3370
TECHNICKÉ PARAMETRY
PŘIBLIŽNÁ CENA 4 000 Kč
2,4 GHZ/5 GHZ/DUALBAND +/+/-
PROPUSTNOST DAT VE WI-FI 176,6 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 1 ZEĎ 95,7 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 2 ZDI 49,3 Mb/s
LAN/USB PORTY 4/2
Přenosové rychlosti jsou velkým zklamáním, chybí podpora Dual-Band.

NETGEAR N900 (WNDR4500)
TECHNICKÉ PARAMETRY
PŘIBLIŽNÁ CENA 4 000 Kč
2,4 GZH/5 GHZ/DUALBAND +/+/+
PROPUSTNOST DAT VE WI-FI 143,6 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 1 ZEĎ 129,9 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 2 ZDI 113,4 Mb/s
LAN/USB PORTY 4/2
Přenosy dat jsou svižné, hodí se pro streamování multimédií.

TRENDNET TEW-692GR
TECHNICKÉ PARAMETRY
PŘIBLIŽNÁ CENA 3 000 kč
2,4 GHZ/5 GHZ/DUALBAND +/+/+
PROPUSTNOST DAT VE WI-FI 207,0 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 1 ZEĎ 179,0 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 2 ZDI 164,4 Mb/s
LAN/USB PORTY 4/-
Nedostatečné vybavení kompenzuje úžasně rychlým přenosem dat.

BELKIN PLAY N750
TECHNICKÉ PARAMETRY
PŘIBLIŽNÁ CENA 2 200 Kč
2,4 GHZ/5 GHZ/DUALBAND +/+/+
PROPUSTNOST DAT VE WI-FI 196,0 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 1 ZEĎ 114,9 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 2 ZDI 80,2 Mb/s
LAN/USB PORTY 4/2
Obsluha je poněkud nepraktická, jinak jde o rozumnou volbu s dostatečně rychlým přenosem dat.

TRENDNET TEW-691GR
TECHNICKÉ PARAMETRY
PŘIBLIŽNÁ CENA 1 900 Kč
2,4 GHZ/5 GHZ/DUALBAND +/-/-
PROPUSTNOST DAT VE WI-FI 162,5 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 1 ZEĎ 161,6 Mb/s
PROPUSTNOST DAT PŘES 2 ZDI 107,0 Mb/s
LAN/USB PORTY 4/-
Rychlý a za výhodnou cenu, chybí však podpora Dual-Band.

Foto autor| FOTO: NIKOLAUS SCHÄFFLER LOCATION: J. K. & N. H.


NÁSTROJ PRO WI-FI: INSSIDER
Jak nalézt vhodný kanál pro Wi-Fi
Za problémy ve vaší domácí síti mohou být sítě Wi-Fi vašich sousedů. Důvodem je časté rušení v pásmu 2,4 GHz. Optimální případ, kdy jsou různé domácí sítě provozovány na kanálech 1, 6 a 11, které se navzájem neruší (oddělení kanálů musí mít šířku nejméně 25 MHz, jinak dochází k jejich překrývání a vzájemným interferencím), není v praxi příliš častý. Většinou jsou současně v provozu více než tři sítě Wi-Fi a rozdělení kanálů mezi nimi je optimalizováno jen zřídka. Další problém spočívá v tom, že dnešní zařízení spojují kanály a zabírají tak větší prostor.
Bezplatný nástroj inSSIDer (najdete na Chip DVD) přijde vhod právě v takových případech, neboť jasně ukazuje nastavení sousedních bezdrátových sítí, včetně jejich kanálů. Software podporující rovněž 64bitové systémy využívá modulů Wi-Fi v počítači. Automaticky prohledává okolí na přítomnost Wi-Fi a ukazuje jejich přehled. Jimi obsazené kanály vypisuje v kolonce „Channel“. Vzájemné interference kanálů jsou pak k vidění pod záložkou „2,4 GHz channels“, kde jsou graficky znázorněné jejich účinky. Pokud se kanály překrývají, výsledkem jsou vzájemné interference. Situace se mění, kliknete-li na záložku „5 GHz channels“. Tam naleznete často jedinou aktivní bezdrátovou síť. Náš tip pro 2,4GHz pásmo: Nastavte kanál své Wi-Fi tak, aby se překrývala s co nejmenším počtem dalších sítí.


JAKÁ JE BUDOUCNOST WI-FI?
Zajímavá alespoň podíváme-li se na následovníky současného standardu 802.11n. Jak 802.11ac (nebo také 5G Wi-Fi), tak 802.11ad mají konečně umožnit dosáhnout s Wi-Fi gigabitových přenosových rychlostí. Dnes totiž stále platí, že pokud chcete síť využívat opravdu na maximum a bez přerušení, měli byste raději sáhnout po připojení kabelem. Gigabitová síťová rozhraní jsou sice v noteboocích a routerech běžná, současný standard 802.11n jim však nastavuje strop a více než 600 Mb/s z dnešních Wi-Fi nedostanete (a to ještě jen v oblasti teorie).
Standard 802.11ac je momentálně ve fázi draft, měl by však nabízet šířku pásma 80 MHz pro kanál. V druhé vývojové fázi se počítá s bundlováním kanálů, celková šířka pásma by tak dosahovala 160 MHz, tedy čtyřnásobku oproti dnešku. 802.11ac bude komunikovat pouze na 5 GHz (u čipů však bude zachována zpětná kompatibilita zahrnutím starších standardů), nebude žádná 2,4GHz verze. A samozřejmě se počítá také s MIMO - tentokrát navrženém až pro osm paralelních datových toků. Teoretická maximální propustnost dat se v budoucnu vyšplhá někam k 3,6 Gb/s (první řešení však budou zahrnovat jen tři streamy s max. datovou šířkou 433 Mb/s, čili celkem až 1,3 Gb/s). Zařízení s tímto standardem se budou postupně množit, hlavní boom lze pak očekávat koncem letošního roku.
Druhý připravovaný standard, 802.11ad, nebude kompatibilní se staršími adaptéry Wi-Fi. Bude operovat v dosud prakticky nevyužívaném 60GHz spektru a šířku pásma nafoukne na úctyhodné 2 GHz. Vzhledem k využití nových přístupových protokolů tento standard slibuje rychlost teoreticky až úchvatných 7 Gb/s. Bohužel je však určen primárně pro přenos dat na krátké vzdálenosti, zhruba do 10 metrů v rámci místnosti. Nástupu tohoto standardu bychom se měli dočkat v plné síle někdy během roku 2013.


Připravte NOTEBOOK na 450 Mb/s
1 ZKONTROLUJTE NOTEBOOK  Moduly Wi-Fi (např. Trendnet TEW-684UB) v noteboocích nabízejí vyšší přenosové rychlosti než externí adaptéry USB. Zda počítač disponuje třemi anténami, to zjistíte, otevřete-li slot pro karty Wi-Fi pod klávesnicí nebo na její spodní části. Pokud uvidíte, že jsou připojeny pouze dvě ze tří antén, můžete upgradovat na 450 Mb/s. U notebooků HP a Lenovo však může být případný zásah blokován na úrovni BIOS.
2 VYMĚŇTE KARTU Wi-Fi  Opatrně vyjměte kartu Wi-Fi (mini PCI Express) ze slotu. Poté ručně odpojte antény. Karty Wi-Fi pro rozhraní Mini PCI Express jsou k dostání také v menších (polovičních) variantách, které do slotu zaručeně padnou. Doporučujeme například Intel Centrino UltimateN 6300 (asi 600 Kč). Připojte trojici antén a zajistěte kartu do slotu.
3 ZAFIXUJTE ANTÉNY  Neposedné kabely antén mohou v počítači dělat zbytečný zmatek. K jejich zafixování proto použijte lepicí pásku.

 

Komerční sdělení