Menu

Daňový poradce v počítači

Daňový poradce v počítači

Termín podání daňového přiznání se nezadržitelně blíží, proto je nejvyšší čas podívat se, které programy a nástroje vám pomohou ušetřit peníze za daňové poradce či účetní.
    RADEK KUBEŠ  

RADEK KUBEŠ
Redaktor Chipu podává daňová přiznání již mnoho let. Díky inteligentním formulářům a šikovným programům se s tímto nelehkým úkolem zatím vždy vypořádal i bez pomoci odborníků. 


Kromě živnostníků a dalších podnikatelů, kteří za uplynulý rok dosáhli příjmů ve výši alespoň 15 000 Kč, se podání daňového přiznání týká každého, kdo si vedle svého zaměstnaneckého poměru ještě jakýmkoli dalším způsobem přivydělává a v uplynulém roce si takto přišel alespoň na 6 000 Kč. Daňové přiznání za rok 2012 je nutné podat nejpozději 2. dubna 2013. Pokud však využijete služeb daňového poradce, prodlužuje se tato lhůta do 1. července 2013. Ke stejným datům je třeba vypočtenou daň také zaplatit, což je samozřejmě možné provést i on-line, prostřednictvím internetového bankovnictví. Daňovým přiznáním však nepříjemné povinnosti nekončí. Zároveň je totiž nutné podat přehled o příjmech a výdajích vaší zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení, samozřejmě včetně uhrazení případného nedoplatku na zdravotním či sociálním pojištění. Oba přehledy je třeba podat nejpozději do měsíce po odevzdání daňového přiznání.
Celý daňový systém ČR je, pravděpodobně záměrně, nastaven tak, že do všech jeho tajů a záludností nemá běžný smrtelník téměř žádnou šanci proniknout. Proto vám ukážeme, kde hledat pomoc se zpracováním daňového přiznání a přehledů, za kterou navíc nemusíte utratit ani korunu ze svého pracně dosaženého výdělku.

Pomoc na internetu

Pokud potřebujete sestavit daňové přiznání, aniž byste studovali příslušné zákony nebo využili služeb daňového poradce, máte naštěstí hned několik možností. Navíc si kvůli tomu ani nemusíte pořizovat speciální software.
Nejjednodušší cestou je použití některého z inteligentních formulářů, které od začátku nového roku publikují české internetové servery zabývající se financemi či podnikáním. Jeden takový formulář najdete například na serveru Měšec, konkrétně na adrese http://www.mesec.cz/formulare/formular-priznani-k-dani-z-prijmu-fyzickych-osob. S formulářem je nutné pracovat v Excelu (jiný tabulkový kalkulátor nemusí podporovat všechny použité interaktivní prvky). Připraveny jsou v něm všechny potřebné vzorce pro výpočet daně z příjmu a vytištění podkladů pro odevzdání finančnímu úřadu. Tento formulář má omezení ve výši daňového základu (který může být nejvýše 400 000 Kč) a příjmů (maximálně 800 000 Kč). Při překročení těchto hodnot je třeba si zakoupit neomezenou verzi formuláře v ceně 99 Kč. Na serveru Měšec věnujte pozornost ještě stránce dane.mesec.cz/dan-z-prijmu/kalkulacka, kde najdete interaktivní formulář, který vám pomůže s výpočtem daně z příjmu na základě zadání příjmů, výdajů, odpočitatelných položek a dalších údajů. Na stejné stránce je také odkaz na podrobného průvodce daňovým přiznáním (dane.mesec.cz/dan-z-prijmu), který vám jasně zodpoví mnoho otázek kolem výpočtu a placení daní i podávání přiznání a souvisejících přehledů pro vaši zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.
Daňové problematice se věnuje také server iDNES.cz, a tak na stránce pod odkazem bit.ly/WRncNF najdete článek věnovaný daňovému přiznání za rok 2012, včetně odkazu na stažení bezplatně použitelného inteligentního formuláře pro Microsoft Excel. Výstup z formuláře můžete, stejně jako v případě formuláře ze serveru Měšec, odevzdat vytištěný na finančním úřadu. Naštěstí není třeba přepisovat celý obsah do originálního tiskopisu. Na stejné stránce jsou rovněž odkazy na formuláře přehledů pro některé zdravotní pojišťovny, vytvořené jako interaktivní PDF dokumenty. Tyto PDF soubory je třeba otevřít v prohlížeči Adobe Reader (v jiném programu pravděpodobně nebudou interaktivní prvky pracovat správně) a následně můžete vyplnit všechny potřebné údaje. Formulář automaticky dopočte rozdíl v zaplaceném pojistném a zálohy na další období. Podobný formulář se připravuje také pro vyplnění přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení, proto se vám vyplatí zmiňovanou stránku průběžně sledovat.
Specialitou je interaktivní formulář na webu http://www.onlinepriznani.cz, použitelný v prostředí internetového prohlížeče. Ve formuláři stačí zodpovědět konkrétní otázky týkající se příjmů, výdajů a dalších okolností ovlivňujících výši daňové povinnosti za uplynulé účetní období. S vyplněním vám pomůže i bohatá nápověda, skrytá pod tlačítky s písmenem »i«. Po vyplnění všech údajů je třeba zadat váš e-mail, kam vám webová aplikace zašle odkaz na stažení vašeho daňového přiznání na potřebném tiskopisu ve formátu PDF. Rovněž můžete na webu zadat své osobní údaje, aby byla správně vyplněna i hlavička přiznání. Inteligentní formulář pro výpočet daně z příjmu a vytvoření přehledů pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení jsou pravidelně každý rok k dispozici i na stránkách portálu o elektronizaci dokumentů Bezpapiru.cz (http://www.bezpapiru.cz/dane). Již nyní zde najdete formuláře pro přiznání k dani z příjmů ve variantách pro fyzické a právnické osoby. Kromě potřebných vzorců a interaktivní kontroly správnosti vyplnění jednotlivých položek je formulář pro fyzické osoby propojen i s formuláři přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a největší české zdravotní pojišťovny. K dispozici jsou navíc i pokyny k vyplnění jednotlivých položek. K vyplnění formulářů budete potřebovat aplikaci Software602 Form Filler, která existuje i v přenosné verzi, takže se nemusíte obávat zaplevelení počítače softwarem, který použijete jen jednou do roka. Software602 Form Filler spolupracuje i s datovými schránkami, takže můžete splnit všechny své daňové povinnosti, aniž byste vstali od počítače.

Specialisté na daně

Zpracování daňové agendy se věnují i specializované programy, které vyvíjejí firmy dodávající na trh komplexní účetní systémy.
Demoverze programu Daňová přiznání TAX 2013, kterou najdete na Chip DVD, vám sice neumožní vkládat nové záznamy pro vyplnění položek daňového přiznání, můžete se v ní ale seznámit s ovládáním a funkcemi nástroje na tvorbu všech typů daňových přiznání. Kromě přiznání k dani z příjmu fyzických či právnických osob jde například také o přiznání k DPH a silniční dani, dani z (převodu) nemovitosti nebo dědické a darovací dani. Tvorba přiznání probíhá prostřednictvím jasných otázek a automatického doplňování příslušných položek, takže není nutné být odborníkem na daňovou problematiku. Výstupem je samozřejmě daňové přiznání na příslušném tiskopisu, které můžete vytisknout a odevzdat finančnímu úřadu. Základní verzi programu Daňová přiznání TAX 2013 pro zpracování daňové agendy nejvýše dvou poplatníků pořídíte za necelých 1 200 Kč.
Speciální program TaxEdit pro zpracování daňových přiznání nabízí také výrobce účetního systému Money S3. Je přitom velká škoda, že si tento program nevzal od svého sourozence příklad ve způsobu ovládání pomocí pásu karet a celkové přehlednosti uživatelského rozhraní. Proto se budete muset při práci potýkat se značným množstvím malých, svým vzhledem nic neříkajících tlačítek. Pokud se však v programu TaxEdit dokážete zorientovat, můžete v jeho bezplatně použitelné verzi Start připravovat daňová přiznání jednoho poplatníka po dobu dvou let - stačí k tomu provést jednoduchou registraci po internetu. Funkčně je program TaxEdit vybavený dobře, lze v něm zpracovávat daňovou agendu fyzických i právnických osob, tedy včetně daně z příjmu, přehledů pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení, silniční daně nebo DPH. Více než 5 500 Kč za plnou verzi programu pro nejvýše deset poplatníků je však poměrně vysoká cena za program, který svým vzhledem a ovládáním zamrznul v minulém tisíciletí.

S kanonem na vrabce

Když už si ve svém podnikání nevystačíte s daňovou evidencí a neodečítáte si náklady paušálně, pravděpodobně se jen těžko obejdete bez kompletního účetního systému, který vám pomůže zpracovat všechny související agendy. Pokud se poohlížíte po účetním softwaru použitelném zdarma, ve kterém zároveň nebudou chybět funkce pro vytváření daňových přiznání, máme pro vás dva užitečné tipy.
Účetní systém Ekonom 2013 Start lze používat zdarma za předpokladu, že si vystačíte nejvýše s 50 záznamy v účetním deníku a 30 adresami partnerů. Pak máte k dispozici moduly pro daňovou evidenci, podvojné účetnictví, fakturaci, skladové hospodářství a mzdy, včetně funkcí pro vytváření a export daňových přiznání.
Dalším účetním programem, který vám i v bezplatné verzi nabídne funkce pro tvorbu daňových přiznání, je Helios Red Start, avšak pouze za předpokladu, že váš roční obrat nepřekročí hranici 200 tisíc korun. Zajímavostí účetního programu je dostupnost jeho přenosné verze, kterou můžete používat bez instalace přímo z USB flash disku. Funkce programu pokrývají všechny běžné oblasti podnikání fyzických i právnických osob.
Podobně můžete využívat i další účetní systémy, které nabízejí Start verzi s omezenými možnostmi využití. Jde například o účetní programy Duel, Pohoda i již zmíněné Money S3. Omezen je počet záznamů v účetním deníku nebo třeba počet kontaktů v adresáři partnerů. Drobnému živnostníkovi však mohou možnosti Start verze účetního systému stačit.

Kam s ním?

Hotové daňové přiznání je třeba ještě doplnit příslušnými přílohami (potvrzeními o příjmech od všech zaměstnavatelů, o zaplacených úrocích z hypotečních úvěrů atd.), podepsat a doručit (osobně či poštou) na příslušný finanční úřad. Také v tomto kroku vám pomohou počítače a internet - daňové přiznání lze odeslat prostřednictvím datové schránky nebo je možné opatřit jej elektronickým podpisem a poslat e-mailem.
Kontakty na finanční úřad, kterému máte odeslat daňové přiznání a na jehož číslo účtu je třeba zaplatit vypočtenou daň, najdete například na stránkách České daňové správy (bit.ly/ArZiXR). Podobně je to i s přehledem pro Českou správu sociálního zabezpečení, pro kterou najdete vše potřebné na stránce http://www.cssz.cz/cz/kontakty. Přehled OSVČ pro vaši zdravotní pojišťovnu je pochopitelně třeba poslat na kontaktní místo příslušné pojišťovny. U daňového přiznání je rozhodující datum odeslání vyplněného formuláře. Pokud tedy využijete služeb České pošty, máte na podání zásilky s přiznáním čas až do půlnoci 2. dubna 2013.
      radek.kubes@chip.cz


ÚČETNICTVÍ V CLOUDU
Tvůrci účetních aplikací samozřejmě respektují současné trendy, a tak vedle klasických účetních programů, určených pro instalaci do počítačů nebo na podnikové servery, pracují i na vývoji cloudových služeb, které můžete využívat na základě měsíčního předplatného nebo, s jistým omezením, i zdarma.
Pěknou ukázkou cloudové účetní aplikace je Fakturoid (www.fakturoid.cz), velmi přehledný a šikovný nástroj na zpracování fakturace. Fakturoid umí vystavovat jednorázové i pravidelné faktury, automaticky je odesílat a hlídat termíny splatnosti (včetně automatického zasílání upomínek). Potřebné údaje čerpá aplikace z internetových databází, takže není nutné vyplňovat všechny podrobnosti o fakturačních kontaktech. K dispozici jsou různé šablony vzhledu faktur, export faktur do PDF dokumentů, a v placené verzi umí Fakturoid dokonce i párovat platby faktur s elektronickými výpisy pohybu na vašem bankovním účtu (zatím jen u několika českých bank). Tím se dostáváme k obchodnímu modelu aplikace Fakturoid, kterou je, do pěti různých kontaktů pro fakturaci, možné používat zdarma (bez ohledu na počet faktur či objem fakturovaných částek). Při poplatku 150 Kč měsíčně se počet kontaktů pro fakturaci zvyšuje na 20 a za 300 Kč měsíčně můžete fakturovat neomezenému počtu kontaktů. Fakturoid za vás sice daňové přiznání nespočítá, ale ve spojení s inteligentními formuláři popisovanými v článku se jedná o velmi užitečný nástroj pro drobné živnostníky či podnikatele.
Podstatně více funkcí nabízí účetní systém FlexiBee (http://www.flexibee.eu), ke kterému je možné přistupovat jak pomocí klienta instalovaného v počítači, tak i prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů s operačními systémy iOS a Android. Cloudová verze účetnictví je navíc dostupná i v prostředí internetového prohlížeče. Funkce účetního systému pokrývají kompletní agendu firmy a ve verzi Start s omezeným počtem záznamů jej lze využívat zdarma.


Foto popis| Daně v Excelu: Inteligentní formulář pro Microsoft Excel představuje rychlou a bezplatnou cestu k daňovému přiznání.
Foto popis| On-line aplikace: Zajímavá webová aplikace vám umožní vyplnit všechny údaje potřebné k sestavení daňového přiznání přímo v internetovém prohlížeči.
Foto popis| Retro design: Prostředí programu TaxEdit je velmi nepřehledné, jeho funkce vám však pomohou bezplatně zpracovat daňovou agendu jednoho poplatníka.
Foto popis| Daňový poradce: Programu Daňová přiznání TAX 2013 stačí zodpovědět několik otázek a poskytnout finanční výsledky, aby automaticky vygeneroval přiznání k různým typům daní.
Foto popis| Chytré PDF: Přehled příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu lze připravit v PDF dokumentu s formulářem a vzorci.
Foto popis| Účetnictví do kapsy: Účetní systém Helios Red lze spouštět i přímo z USB flash disku - bez instalace do počítače.

 


Dokumenty ke staženíKomerční sdělení