Menu

Mapy Chipu: Wikipedia

Wikipedia se pro stále více uživatelů západního světa stává zdrojem poznání. Tato bezplatná on-line encyklopedie se však nepoužívá všude stejně intenzivně.

CHRISTOPH SACKMANN

NEJPILNĚJŠÍ AUTOŘI TEXTŮ

Wikipedia je založena na práci dobrovolných autorů, kterých ale bohužel není mnoho. Vzhledem k počtu obyvatel je nejvíce práce odvedeno v malých regionech.

1. San Marino 32*
2. Jersey 30
3. Faerské ostrovy 25
4. Arménie 23
5. Estonsko 16

* počet měsíčně upravených článků v přepočtu na 1 000 uživatelů.

 

ZOBRAZENÍ STRÁNEK PODLE JAZYKŮ

Dominantním jazykem je angličtina, všechny ostatní následují se značným odstupem. V čínštině existuje jen velmi málo zobrazení, protože v Číně jsou tyto stránky blokovány.

JAZYK ZOBRAZENÍ
1. Angličtina 11,8 mil.
2. Španělština 2,0 mil.
3. Ruština 1,5 mil.
4. Japonština 1,5 mil.
5. Němčina 1,4 mil.
6. Francouzština 1,1 mil.
7. Italština 0,8 mil.
8. Polština 0,7 mil.
9. Portugalština 0,7 mil.
10. Čínština 0,4 mil.

počet zobrazených stránek za hodinu

 

DIALEKTY

Na Wikipedii lze narazit na texty ve 278 jazycích, včetně těch starších, jako je latina, nových, jako je esperanto, a také v dialektech, jako je…

bavorština
V tomto dialektu najdete asi 6 500 článků a za hodinu je zobrazeno přibližně 1 600 stránek.

alemánština
V dialektu z této jazykové oblasti najdete na Wikipedii asi 14 000 článků a za hodinu je zobrazeno přibližně 2 000 stránek.

dolnoněmčina
Na Wikipedii najdete v tomto dialektu z Dolního Saska asi 20 000 článků a za hodinu je zobrazeno přibližně 1 500 stránek.

 

USA

2 609 000 000 ZHLÉDNUTÝCH STRÁNEK

Přibližně 21 % z celkového počtu zhlédnutých stránek mají na svědomí američtí uživatelé. Žádný jiný národ nevyužívá tyto informace tak intenzivně.

NĚMECKO

882 000 000 ZOBRAZENÍ STRÁNEK

Ve statistikách uživatelů Wikipedie patří německým surfařům druhé místo. V průměru čte každý z nich 13 článků za měsíc.

ČESKÁ REPUBLIKA

270 000 ZOBRAZENÍ STRÁNEK

V počtu článků byla česká Wikipedie z více než 280 jazykových verzí na 21. místě. Česká Wikipedie je čtvrtou největší mezi verzemi ve slovanských jazycích.

RUSKO

562 000 000 ZOBRAZENÍ STRÁNEK

Ačkoli pouze 43 % Rusů má internet, ve statistikách využívání Wikipedie je najdete na pátém místě.

JAPONSKO

764 000 000 ZOBRAZENÍ STRÁNEK

Japonci patří k největším fanouškům Wikipedie v Asii. V průměru čte ale každý japonský uživatel pouze osm článků za měsíc

DŽIBUTI

742 000 ZOBRAZENÍ STRÁNEK

Džibuti má jen asi 53 000 uživatelů internetu, v počtu průměrného zobrazení stránek Wikipedie na uživatele je ale využívání těchto zdrojů vyšší i než například v USA.


 


Dokumenty ke stažení