Menu

Tiráž

Magazín informačních technologií, ročník 23

ISSN 1210–0684; MK ČR 5361

Toto číslo vyšlo 18.10.2013

Šéfredaktor: Josef Mika

Zástupce šéfredaktora: Pavel Trousil

Redakce: Michal Bareš (hw), Petr Kratochvíl (internet, bezpečnost), Radek Kubeš (sw, komunikace), Martin Kučera (Chip DVD), Aleš Přistál (Chip on-line), redakce@chip.cz

Předplatné: SEND Předplatné, spol. s r. o., Hala A3, Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, tel. 225 985 225, e-mail: chip@send.cz.

Distribuce: Jan Ecker, jan.ecker@burda.cz, tel. 221 589 550, 296 521 550

Technický úsek: Pavel Zima

E-mail: U členů vydavatelství lze použít adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@burda.cz

Adresa redakce: Luxembourg Plaza, Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3

Externí spolupracovníci: Ladislav Bittner, Vratislav Klega, Martin Kubík, Jiří Mejzlík,Tomáš Mejzlík, Milan Pola

Sazba: Viktor Janeba, Ondřej Doležal, Milan Kratochvíl

Fulltextové zpracování: ZONER software, a.s.

Foto: Martin Trysčuk; iStock.com

Prepress: Burda Praha, spol. s r.o.

Tisk: Moraviapress, a.s., Břeclav

Reklamace: V případě obdržení vadného DVD se obracejte na naši recepci nebo Chip DVD redakci (chipdvd@chip.cz, tel. 225 018 568), kde vám bude defektní exemplář vyměněn za nový.

Za obsah inzerce ručí zadavatel.

Za původnost a obsahovou správnost příspěvku ručí autor. Právní režim autorských děl nabídnutých redakci se řídí zejména autorským zákonem č.121/2000 Sb.a dalšími českými právními normami.

Rukopisy redakce nevrací. V případě přijetí díla k uveřejnění redakce autora o této skutečnosti uvědomí. Tím nabývá vydavatel práva k šíření přijatého díla časopiseckou formou včetně možnosti zveřejnění na WWW stránkách časopisu, vydání na DVD nebo jiným způsobem v elektronické podobě.

Autorská odměna bude poskytnuta jednorázově do pěti týdnů po prvním uveřejnění příspěvku ve výši určené interním sazebníkem a zahrne i odměnu za případné vydání díla v elektronické podobě. Všechna práva k uveřejněným dílům jsou vyhrazena. Přetisk, přepracování, překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jiným, zařazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez souhlasu vydavatele jsou zakázány. Autorské právo k časopisu a navazujícím elektronickým publikacím vykonává vydavatel.

Počet výtisků prodaného nákladu ověřuje ABC ČR, Na Florenci 3, Praha 1.

V ČR rozšiřuje společnost Mediaprint & Kapa Pressegrosso, spol s r.o., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10,

na Slovensku Mediaprint & Kapa Pressegrosso, s.r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava 3.

O vydavateli: Časopis Chip vychází v licenci německého nakladatelství CHIP Holding, G.m.b.H.,ve vydavatelství Burda Praha, spol. s r.o. (IČO 152 73 598).

The Czech edition of Chip is a publication of Vogel Burda Praha, spol. s r.o., licensed by CHIP Holding GmbH, 80336 Munich, Germany.

Jednatel společnosti: Petra Fundová

Výrobní oddělení: Josef Tomášek, josef.tomasek@burda.cz, tel. 221 589 124

Marketing: ředitelka Zuzana Diniz Sousa, tel. 221 589 123,

marketing manager Radek Benda, radek.benda@burda.cz, tel. 225 018 546

Adresa vydavatelství: Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3

Podrobnější informace o vydavatelství a jeho produktech viz www.burda.cz, na www.chip.cz najdete i vlastní stránku Chipu.

Inzerce ČR: Lukáš Polák (obchodní ředitel)

Anna Punčochářová (ředitelka inzerce), tel.: 221 589 640

Radana Nouzáková (ředitelka inzerce titulů pro muže), tel.: 221 589 432

Jaroslava Tajčmanová (senior media consultant), tel.: 724 111 282

Kateřina Ploticová (traffic manager), tel.: 221 589 646, fax: 221 589 600

Inzerce mimo ČR vyřizuje BNC:

Germany: Vanessa Noetzel, tel. +49 89 9250 3532, vanessa.noetzeli@burda.com; Michael Neuwirth, tel. +49 89 9250 3629, michael.neuwirth@burda.com

Austria & Switzerland: Goran Vukota. tel. +41 44 81 02 146, goran.vukota@burda.com

France/Luxembourg: Marion Badolle-Feick. tel. +33 1 72 71 25 24, marion.badolle-feick@burda.com

Italy: Mariolina Siclari. tel. +39 02. 91 32 34 66. mariolina.siclari@burda.com

UK+Ireland: Jeannine Soeldner, tel. +44 20 3440 5832, jeannine.soeldner@burda.com

USA+Canada+Mexico: Salvatore Zammuto. tel. +1 212 884 48 24, salvatore.zammuto@burda.com

 


Dokumenty ke staženíKomerční sdělení