Menu

Dokonalá záchrana

Dokonalá záchrana

Počítač, který nechce nastartovat nebo načíst data z pevného disku, nemusí znamenat nepřekonatelný problém - alespoň v případě, že jste na takovou situaci dobře připraveni.

Mezi nejlépe vybavené záchranné disky pro opravu počítačů s nefunkčními Windows nebo záchranu dat z havarovaných pevných disků patří bezpochyby Tenorshare Windows Boot Genius 3. Plnou verzi tohoto nástroje na vytváření záchranných DVD nebo USB flash disků můžete jako čtenáři Chipu využívat zcela zdarma. V programu Tenorshare Windows Boot Genius 3 si velmi jednoduše vygenerujete a rovnou vypálíte záchranný disk nebo USB flash disk, ze kterého nastartujete nefunkční počítač a opravíte instalaci operačního systému nebo třeba obnovíte data ze zálohy, to vše v důvěrně známém prostředí Windows 7. Jakmile máte jednou záchranný disk vytvořený, můžete pomocí něj opravit prakticky jakýkoli počítač.

JAK NA TO

1 Vytvoření záchranného disku

Ovládací program Windows Boot Genius slouží pouze k jedinému účelu - k vytvoření bootovacího CD (DVD) nebo USB flash disku s nástroji na opravu funkčnosti operačního systému Windows a správu pevných disků počítače a s dalšími užitečnými aplikacemi. V hlavním okně programu Windows Boot Genius proto zvolte, zda chcete vytvořit bootovací CD (DVD), nebo USB flash disk, a vyberte příslušnou DVD mechaniku nebo USB flash disk připojený k počítači. Pamatujte přitom na to, že veškerý aktuální obsah použitého USB flash disku bude během následující operace smazán. Proces vytváření záchranného disku zahájíte tlačítkem »Burn«. V případě použití USB flash disku vás Windows Boot Genius upozorní na nutnost jeho naformátování, přičemž dojde k likvidaci jeho současného obsahu. Pokračujte tlačítkem »Yes« a vyčkejte na dokončení operace, která zabere jen několik minut. Na konci se zobrazí okno s oznámením o úspěšném vytvoření záchranného disku. Nyní máte připraveno záchranné médium (ať už DVD, nebo USB flash disk), ze kterého můžete rovnou zkusit nastartovat svůj počítač.

2 Spuštění počítače

Na spuštění počítače z bootovacího CD nebo USB flash disku neexistuje univerzální návod, záleží na konkrétní verzi BIOS vašeho počítače. Zpravidla je nutné před načtením operačního systému Windows stisknout některou z funkčních kláves, jako je [F8], [F10] nebo třeba [F12]. Alternativně lze bootování z CD nebo USB flash disku nastavit také přímo v BIOS. Některé starší počítače bohužel bootování z USB flash disku vůbec nepodporují, takže je v nich možné použít pouze bootovací CD nebo DVD. Spuštění počítače ze záchranného disku, vytvořeného v programu Windows Boot Genius, zabere jen několik okamžiků, a hned se ocitnete v důvěrně známém prostředí Windows 7. K dispozici máte i základní nástroje operačního systému Windows, jako je Průzkumník a webový prohlížeč Internet Explorer. Mnohem důležitější jsou však nástroje programu Windows Boot Genius, jejichž nabídka se otevře automaticky po spuštění počítače ze záchranného disku. Tyto nástroje jsou rozděleny do čtyř kategorií, přičemž slouží k opravě poškozeného operačního systému Windows, obnově zapomenutého hesla k uživatelskému účtu, záchraně dat z pevného disku a ke správě pevných disků a jejich oddílů.

3 Oprava Windows

Funkce programu Windows Boot Genius pro opravu nefunkčního operačního systému najdete v nabídce »Windows Rescue«. Nechybí zde popisy konkrétních situací, ve kterých vám může Windows Boot Genius pomoci, například když se váš počítač zastaví ještě před načtením operačního systému, během jeho spouštění nebo těsně před zobrazením okna pro přihlášení uživatele. Rovněž je zde možné obnovit operační systém Windows a data z dříve vytvořené zálohy. Další funkce zahrnují například editor registru Windows či funkci pro opravu bootovacího sektoru pevného disku.

4 Obnovení uživatelského hesla

Jestliže je vaším problémem zapomenuté heslo k uživatelskému účtu ve Windows, hledejte pomoc pod nabídkou »Password & Key Recovery«. Windows Boot Genius umí resetovat heslo k uživatelským účtům v operačním systému Windows ve verzích XP, Vista a 7 a poradí si i se serverovými verzemi Windows 2000, 2003 a 2008. Stačí jen kliknout na tlačítko »Windows Password Reset« a vyčkat, než program najde uživatelské účty, jejichž heslo dokáže resetovat. V případě, že potřebujete reinstalovat počítač a jeho softwarovou výbavu, bude se vám hodit i funkce »Product Key Recovery«, která dokáže z instalovaného softwaru získat produktové klíče, které budete při reinstalaci potřebovat. Podporovány jsou různé verze Windows, Office a Microsoft SQL Serveru.

5 Záchrana dat

Velice důležitou skupinu funkcí najdete pod nabídkou »Data Recovery«. Především se zde můžete pokusit obnovit nechtěně smazané soubory nebo data z pevných disků či diskových oddílů, které byly přeformátovány. Funkce »Partition Recovery« se pokusí o rekonstrukci dat na diskovém oddílu, který byl poškozen například útokem škodlivého softwaru. Nástroj »Raw Recovery« pak projde kompletně všechny sektory disku a pokusí se najít a obnovit všechny dostupné soubory. Tento nástroj vám může pomoci i v případě, že předchozí funkce neuspěly.

6 Správa disků a oddílů

Neméně užitečné nástroje najdete i na poslední kartě, nazvané »Disk Tools«. V případě prodeje celého počítače nebo třeba jen jeho pevného disku použijte funkci »Data Wipe«, která zajistí spolehlivé smazání dat takovým způsobem, že je již nebude možné pomocí běžných nástrojů obnovit. Nástroj »Partition Manager« můžete použít ke správě pevných disků a jejich oddílů, konkrétně k jejich vytváření, změně velikosti, formátování nebo odstranění, když už nejsou třeba. Svoji pozornost věnujte rozhodně i nástrojům na zálohování a klonování obsahu pevných disků a jejich oddílů. Díky vytvoření kompletní zálohy nebo zkopírování celého obsahu disku nebudete muset při pořízení nového disku přeinstalovávat operační systém a všechny aplikace ani znovu upravovat všechna uživatelská nastavení nebo ručně kopírovat data. Windows Boot Genius samozřejmě nabízí i nástroje na obnovu dat z dříve vytvořené zálohy.