Menu

Reklama na míru

V on-line reklamně tečou miliardy, ale stále větší podíl uživatelů internetu se snaží chránit svoje soukromí a reklamu blokovat. Řešením může být ještě přesnější zacílení reklamy.

Firmy, jejichž obchodní model je postavený na prodeji přesně zacílené reklamy na webu, jako jsou Google či Facebook, zjišťují maximum dostupných informací o uživatelích svých služeb a následně svým obchodním partnerům umožňují zobrazovat inzerci velmi detailně segmentovaným cílovým skupinám potenciálních zákazníků. Podobně lze ovšem segmentovat i diváky digitální televize nebo další příjemce informací z digitálních komunikačních kanálů. Automatickým nákupem přesně zacílené reklamy se zabývá programatika, která na základě dostupných údajů dokáže snadno a efektivně oslovit vybranou cílovou skupinu.

Aukce reklamy

Programatický nákup reklamy se řeší formou on-line aukce, kdy cenu za zobrazení neurčují vydavatelé a provozovatelé on-line a digitálních médií, ale sami inzerenti, kteří navíc mohou v reálném čase přesně měřit proinvestované peníze a plnění stanovených cílů reklamní kampaně. Vše se přitom ovládá prostřednictvím přehledného webového rozhraní reklamního systému.

V rámci systémů programatické reklamy lze nakupovat nejen všechny různé formáty bannerů, ale například i reklamní spoty, přehrávané v počítačích, tabletech, chytrých telefonech či televizích s podporou technologie HbbTV. K cílení reklamy na konkrétní uživatele se využívá především historie prohlížení a vyhledávání na internetu, ovšem reklamu lze cílit také zeměpisně a v případě televizí lze určit, v jakých časech, resp. u jakých pořadů, se budou konkrétní reklamní bannery zobrazovat. S ohledem na rostoucí trend publikování videoreportáží na internetových zpravodajských serverech lze reklamní bannery a spoty zařazovat také do videí na internetu.

Rychlý vzestup programatiky

Podle studie Programmatic Marketing Forecasts, publikované mediální agenturou Zenith těsně před koncem roku 2016, dosáhne programatická reklama v roce 2017 celosvětového růstu o 31 procent a poroste tedy rychleji než všechny ostatní digitální kanály. Studie pokrývá 41 klíčových reklamních trhů a její autoři odhadují, že programatická reklama poroste výrazně rychleji než sociální média (s predikovaným růstem o 25 procent) a on-line video (odhadován je 20procentní růst). Programatický nákup se má letos stát hlavní metodou obchodování s reklamou zobrazovanou v digitálních kanálech, na kterou připadne 51 procent výdajů na reklamu. V následujícím roce má podíl programatiky vzrůst na 58 procent.

V roce 2012 přitom programatická reklama představovala na globální úrovni jen 13 % výdajů na reklamní bannery a spoty. Výdaje na programatickou reklamu vzrostly z 5 miliard dolarů v roce 2012 na 39 miliard v roce 2016. Analytici firmy Zenith očekávají, že programatická reklama poroste v průměru o 28 % ročně až do roku 2018, kdy dosáhne hodnoty 64 miliard dolarů. Zdaleka největším trhem programatické reklamy jsou Spojené státy americké, kde bylo do tohoto typu reklamy v roce 2016 investováno 24 miliard dolarů, což představuje 62 procent celosvětových výdajů na programatickou reklamu. Na druhém místě se, s velkým odstupem, nachází Spojené království s trhem o objemu 3,3 miliardy dolarů a na třetím místě Čína s 2,6 miliardy dolarů.

Cílení reklamy

Programatika sice začínala jako prostředek k co nejlevnějšímu zásahu potenciálních zákazníků, ovšem její cílení se postupně zlepšovalo, když do něj byly zapojeny další datové zdroje. Nyní může velmi přesně, ale stále s velmi nízkými náklady, zacílit na konkrétní zákazníky, kteří nebudou reklamu ignorovat ani aktivně blokovat. Po webu a digitální televizi se programatika postupně rozšíří i na rádia a venkovní digitální reklamu, jelikož i zde je možné zobrazovat bannery a reklamní spoty na základě analýzy dat.

Co to bude znamenat pro potenciální zákazníky, tedy příjemce reklamy? Ti ostražitější se možná začnou obávat o svoje soukromí o něco více než dříve. Už jsme si zvykli, že pokud nevyužíváme nějakou formu anonymizace pohybu po internetu, jsou nám na webových stránkách nabízeny reklamy na základě historie vyhledávání a surfování. Nyní se tato individualizace reklamy rozšiřuje třeba i do televizí nebo aplikací a her v našich mobilních zařízeních. Na druhou stranu, pokud se nám má zobrazovat a přehrávat reklama, která je typicky na webu nezbytná pro provoz většiny serverů, pak je asi lepší, když to bude reklama na zboží a služby, o které bychom mohli mít opravdu zájem. Programatika k tomu významným způsobem přispěje.

Foto popis| Reklama v chytrých televizích s podporou HbbTV může mít podobu klasického spotu nebo reklamního banneru.
O autorovi| RADEK KUBEŠ, autor@chip.cz


Příbuzná témata: