Menu

Snadná optimalizace domácí Wi-Fi

Nejjednodušší cestou, jak rozšířit dosah signálu domácí bezdrátové sítě, je použití Wi-Fi opakovače. Ukážeme vám, jak dosáhnout optimálního pokrytí Wi-Fi, a představíme vám nejlepší modely opakovačů na trhu.

Signál Wi-Fi se šíří vaším bytem či domem podobně jako světlo. Jeho síla přitom exponenciálně klesá se vzdáleností a jeho vlny utlumuje průchod zdmi a dalšími překážkami. Čím je signál Wi-Fi slabší, tím obtížněji jej mohou bezdrátová zařízení odlišovat od šumu na pozadí a různých typů rušení. Výsledkem je zvýšení chybovosti přenosu dat, na kterou síťové prvky reagují zmenšením předávaných datových paketů a jejich opakovaným zasíláním. To vše vede k výraznému snížení rychlosti přenosu dat, výpadkům spojení a nakonec i úplné nemožnosti připojit se k bezdrátové síti.
Pokud se právě takové problémy týkají i bezdrátové sítě ve vašem bytě či domě, je nejjednodušší cestou ke spokojenému používání Wi-Fi nasazení Wi-Fi opakovače, umístěného mezi vaším Wi-Fi routerem a místem, kam jeho výkon nedosáhne. Opakovač pak bude přijímat Wi-Fi signál z routeru, posílí jej a pošle dál. A to samé platí i naopak - Wi-Fi opakovač posílí i signál od koncových zařízení, směřující k Wi-Fi routeru.

Wi-Fi opakovače se zapojují přímo do elektrické zásuvky, mají různou velikost a jejich cena začíná už od několika stokorun. V nejjednodušších případech je prostě jen stisknutím jediného tlačítka na opakovači a routeru navzájem spárujete a pak si hned můžete začít užívat lepšího dosahu a vyšší kvality Wi-Fi sítě. My vám poradíme, jaké opakovače jsou vhodné pro různé možnosti nasazení a také jak je správně umístit a nastavit. Také jsme otestovali výkon a vyzkoušeli ovládání dvanácti různých Wi-Fi opakovačů.

Wi-Fi opakovače v praxi

V zásadě platí, že lze propojit jakýkoli Wi-Fi opakovač s jakýmkoli Wi-Fi routerem. Stačí, když najdete volnou zásuvku přibližně v polovině vzdálenosti mezi routerem a místem, kam jeho signál již nedosáhne. Pak stiskněte WPS tlačítka na opakovači a routeru, aby došlo k automatickému spárování obou zařízení. V manuálech ke konkrétním zařízením si ověřte, zda stačí WPS tlačítko jen krátce stisknout, nebo je třeba jej chvilku přidržet. Některé Wi-Fi routery mohou mít funkci WPS z bezpečnostních důvodů deaktivovanou, takže bude třeba nejprve upravit příslušnou předvolbu v administračním rozhraní routeru. Wi-Fi opakovač převezme nastavení bezdrátové sítě z routeru, takže nemusíte nijak upravovat nastavení koncových zařízení - ta se k rozšířené síti připojí automaticky.

Teorie zní krásně a jednoduše, ale ve skutečnosti se může hned několik věcí pokazit. V nejhorším případě může dokonce dojít i ke zhoršení kvality signálu bezdrátové sítě v celém bytě. Proto byste měli při výběru a instalaci Wi-Fi opakovače pamatovat na několik důležitých věcí, aby se pokrytí vaší domácnosti signálem Wi-Fi skutečně zlepšilo.
> Optimální umístění: Wi-Fi opakovač musí být umístěn mezi routerem a oblastí, kterou potřebujete jeho pomocí pokrýt signálem bezdrátové sítě. Zároveň je ale nezbytné zajistit kvalitní a stabilní propojení mezi routerem a opakovačem. Kdybyste například dali opakovač daleko od routeru, koncové zařízení k němu připojené sice bude detekovat silný signál Wi-Fi, ale jeho připojení do internetu bude přesto nestabilní a pomalé. Rychlost bezdrátového připojení přes Wi-Fi opakovač je navíc nutné vydělit dvěma - tedy alespoň v případě, že je v bezdrátové síti využíváno jen jedno přenosové pásmo -2,4 nebo 5 GHz. Opakovač totiž musí v rámci jediného dostupného přenosového pásma současně přijímat i odesílat data.

Proto byste měli vyzkoušet různá umístění Wi-Fi opakovače, abyste našli pokud možno co nejvyšší místo, kde nebudou stát v signálu Wi-Fi žádné překážky. S hledáním optimálního umístění vám mohou pomoci především indikační diody, kterými jsou Wi-Fi opakovače běžně opatřeny. Snažte se najít takové místo, kde nebude opakovač příliš blízko routeru, ale zároveň budou jeho diody indikovat dostatečně silný příjem Wi-Fi signálu. Také se hodí použít některou z aplikací pro měření rychlosti připojení k internetu, kterých pro mobilní zařízení s Androidem najdete v Obchodě Play desítky (zkuste klasický Speedtest). Přesnější výsledky vám pak poskytne nástroj jPerf (sourceforge.net/projects/jperf), který ale musíte spustit hned na dvou počítačích připojených k Wi-Fi.
> Nastavení bezdrátové sítě: Pokud po spárování a automatickém nastavení Wi-Fi sítě funguje vše, jak má, měli byste případné změny v konfiguraci provádět jen s nejvyšší opatrností - přesně podle hesla „Neopravuj, co funguje“. Jestliže ale s výsledkem spokojeni nejste a připojení k bezdrátové síti nefunguje, můžete zkusit svoji Wi-Fi vyladit pomocí nastavení v administračním rozhraní opakovače. Nejprve zkuste změnit název (SSID) Wi-Fi sítě vysílané opakovačem a koncová zařízení připojte právě k této síti. Pokud to nepomůže, zkuste změnit vysílací kanál Wi-Fi sítě z opakovače. Router i opakovač by měly umět nastavit optimální vysílací kanál automaticky, ale pokud některé z vašich zařízení takovou funkci nemá, měli byste nastavení vysílacích kanálů Wi-Fi zkontrolovat a případně upravit ručně. Ujistěte se, že používáte dva navzájem se nerušící kanály, například kanály 1, 5, 9 nebo 13 v pásmu 2,4 GHz. V pásmu 5 GHz vzájemné rušení kanálů příliš nehrozí.
Opakovače se běžně samy rozhodnou, které bezdrátové pásmo použijí k propojení s routerem a koncovým zařízením. Zpravidla ani nemůžete tuto volbu nijak ovlivnit. Pokud to ale možné je, měli byste počítat i s tím, že možná ne všechna vaše koncová zařízení budou podporovat Wi-Fi v pásmu 5 GHz. Na pásmo 2,4 GHz jsou často odkázány starší smartphony, čtečky elektronických knih i další zařízení. Rozumnou volbou je tedy vyhradit pásmo 5 GHz pro komunikaci mezi Wi-Fi opakovačem a routerem a pro datové přenosy koncových zařízení využít pásmo 2,4 GHz. Tím bude zajištěno, že se k vaší Wi-Fi síti bude moci připojit prakticky jakékoli koncové zařízení.

Nejlepší Wi-Fi opakovače

Otestovali jsme 12 Wi-Fi opakovačů aktuálně nabízených na trhu, s cenou od 1200 do 2 500 korun. Jelikož jsou všechna testovaná zařízení vybavena síťovým rozhraním standardu 802.11ac, je zajištěna bezproblémová kompatibilita se staršími, současnými i novými Wi-Fi routery. Nejdražší opakovače přitom slibují velmi vysoké nominální rychlosti přenosu dat, podobně jako lepší AC Wi-Fi routery. Může jít například o zařízení se třemi vysílacími anténami, jejichž maximální teoretickou propustnost při přenosu dat dle standardu 802.11ac lze spočítat jako 3 x 433 Mb/s, tedy 1 300 Mb/s, pro standard 802.11n pak 3 x 150 Mb/s, tedy 450 Mb/s. V praxi ale počítejte s tím, že dobré Wi-Fi opakovače nabídnou datovou propustnost mírně přes 100 Mb/s, samozřejmě v závislosti na vzdálenosti a dalších podmínkách konkrétní sítě. Pokud se vám podaří dosáhnout alespoň zmíněných 100 Mb/s, znamená to, že se nijak nesníží rychlost běžného internetového připojení na cestě dat do koncového zařízení a že budete schopni bez záseků přehrávat streamované video nejen v HD rozlišení, ale třeba i ve 4K.

My jsme přenosovou rychlost měřili na dvou místech pomocí notebooku vybaveného běžným AC Wi-Fi síťovým rozhraním Intel Wireless-AC 7265. Měřili jsme rychlost přenosu dat nejprve na vzdálenost 12 a pak 30 metrů mezi Wi-Fi routerem a koncovým zařízením. Na krátkou vzdálenost se jako nejlepší ukázal opakovač AVM FritzRepeater 1750E a podobný výsledek zaznamenal i jeho menší bratr s modelovým označením 1160. Na delší vzdálenost předvedl výborný výsledek opakovač Netgear EX6400-100PES. Ve spodní části našeho žebříčku se pak umístila zařízení, jejichž naměřené hodnoty klesají pod výše zmíněnou hranici 100 Mb/s.

Důležitým parametrem je ale také hardwarová výbava Wi-Fi opakovačů, tedy kategorie, kde jsme kromě podporovaných Wi-Fi standardů posuzovali i další parametry. Především nás zajímalo, zda se na těle zařízení nacházejí tlačítka pro jeho vypínání a reset nastavení do výchozího stavu. Tuto výbavu uvítáte, především když budete potřebovat vyzkoušet různá umístění a konfigurace Wi-Fi opakovače. Další body mohla zařízení v této kategorii získat i za chytré součásti výbavy, jako je například otočná elektrická zástrčka, kterou najdete na Wi-Fi opakovačích Netgear EX6400 a testovaných modelech zařízení Asus. Pokud jde o síťová rozhraní, nabízejí téměř všechna testovaná zařízení i LAN port. Díky tomu je lze použít i jako tzv. LAN bridge, tedy v konfiguraci, kdy je Wi-Fi router s opakovačem propojen prostřednictvím síťového kabelu a opakovač pak slouží jen jako access point bezdrátové sítě.

Díky LAN portu lze také k opakovači připojit zařízení, která nemají vlastní bezdrátové síťové rozhraní (např. chytrou televizi nebo stolní počítač). Většina testovaných opakovačů je přitom osazena gigabitovým LAN rozhraním, i když, s ohledem na naměřené výsledky datové propustnosti, velkým prohřeškem není ani použití pomalejšího, 100Mb/s síťového rozhraní, jako má například model TP-Link RE355. Wi-Fi opakovače Asus RP-AC56 a Linksys RE6700W-EG mají navíc i konektor pro připojení reproduktorů, takže jsou velmi vhodné třeba i pro streamování hudby ze smartphonů. Obě zařízení značky Linksys a také D-Link DAP-1635 mají integrovanou průchozí elektrickou zásuvku, což vám usnadní zapojení dalších zařízení do omezeného počtu zásuvek.

Při hodnocení ovládání jsme posuzovali především složitost procesu úvodního nastavení Wi-Fi opakovače. Všechna testovaná zařízení lze přitom zprovoznit velmi snadno použitím tlačítka funkce WPS. K dispozici je ale také webové administrační rozhraní s průvodci úvodní konfigurací. Nicméně, jednotlivá zařízení se hodně liší, pokud jde o výchozí nastavení jejich zabezpečení, které jsme při hodnocení rovněž brali v úvahu. Například k administračnímu rozhraní zařízení D-Link a Devolo lze v továrním nastavení přistupovat bez zadání administrátorského hesla a je možné zde libovolně měnit veškerá jejich nastavení. To je velmi znepokojivé. Na druhou stranu pozitivně hodnotíme, že všechna zařízení, kromě modelu TP-Link, automaticky vyhledávají a instalují aktualizace svého firmwaru.

Standardem se také stávají mobilní aplikace, ve kterých lze pohodlně upravovat nastavení Wi-Fi opakovačů. V aplikaci pro zařízení Linksys je navíc graficky velmi pěkně vyveden průvodce hledáním optimálního umístění opakovače mezi Wi-Fi routerem a koncovými zařízeními. AVM sice nemá speciální mobilní aplikaci pro Wi-Fi opakovače, ale nastavení můžete řešit v aplikaci MyFRITZ!App, kde se ovládají i routery FRITZ!Box, popřípadě další síťová zařízení od AVM. Pozitivním zjištěním pro nás byla i relativně nízká spotřeba energie, která se u všech zařízení při provozu pohybovala pod 5 watty. Spotřeba Wi-Fi opakovačů je velmi důležitým parametrem, protože zpravidla zůstávají nepřetržitě zapnuté.

***

Přehled Wi-Fi opakovačů

1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo
Netgear EX6400-100PES AVM FRITZWLAN Repeater 1750E Asus RP-AC66 Asus RP-AC56 TP-Link RE450
Cena (orientační) 2 000 Kč 2 100 Kč 2 300 Kč 1 900 Kč 2 000 Kč
Celkové hodnocení 95,8 95,0 90,7 90,6 84,0
Výkon (40 %) 99 100 83 80 88
Hardwarová výbava (30 %) 97 100 91 96 72
Ovládání (30 %) 90 83 100 100 91
DATA & NAMĚŘENÉ HODNOTY
Záruka 2 roky 5 let 3 roky 3 roky 3 roky
Nominální propustnost Wi-Fi (N/AC, Mb/s) 600/1 300 450/1 300 450/1 300 300/867 450/1 300
MU-MIMO/Crossband */* */* */* */* */*
LAN rozhraní 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s
Spotřeba (stand-by/provoz) 4,0/5,7 W 3,4/4,8 W 4,0/5,6 W 4,1/5,5 W 3,5/4,5 W
Přenosová rychlost Wi-Fi na 12 m: up-/download 128/140 Mb/s 159/166 Mb/s 126/144 Mb/s 122/118 Mb/s 122/125 Mb/s
Přenosová rychlost Wi-Fi na 30 m: up-/download 120/127 Mb/s 115/119 Mb/s 95/98 Mb/s 87/102 Mb/s 104/112 Mb/s

Všechna Výborný hodnocení (100-90,0) v bodech Velmi (max. dobrý 100); (89,9-* ano 75,0) * ne Dobrý c Chip (74,9-tip 60,0) Dostačující (59,9-45,0) Nelze doporučit (44,9-0)

6. místo 7. místo 8. místo 9. místo 10. místo 11. místo 12. místo
Netgear EX6120-100PES Zyxel WRE6606 D-Link DAP-1635 AVM FRITZWLAN Repeater 1160 TP-Link RE355 Linksys RE6700W-EG Devolo Wifi Repeater AC
1 200 Kč 1 500 Kč 1 400 Kč 1 800 Kč 1 500 Kč 2 500 Kč 1 900 Kč
83,8 81,5 73,8 72,4 69,0 69,0 67,2
76 63 78 88 78 72 65
88 92 69 75 59 88 86
90 96 74 50 67 47 51
2 roky 2 roky 2 roky 5 roky 3 roky 2 roky 3 roky
300/867 400/867 400/867 300/867 300/867 300/867 400/867
*/* */* */* */* */* */* */*
1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s * 100 Mb/s 1 Gb/s 1 Gb/s
3,1/4,2 W 4,3/5,2 W 3,4/4,2 W 2,9/3,5 W 3,4/4,4 W 3,8/4,7 W 3,1/3,9 W
98/129 Mb/s 115/107 Mb/s 108/118 Mb/s 136/149 Mb/s 112/109 Mb/s 121/102 Mb/s 89/114 Mb/s
82/94 Mb/s 73/72 Mb/s 79/101 Mb/s 99/104 Mb/s 93/100 Mb/s 97/85 Mb/s 71/78 Mb/s

***

Významné rozdíly ve výkonu

Změřili jsme datovou propustnost Wi-Fi opakovačů na krátkou i větší vzdálenost a v tabulce s výsledky uvádíme průměry naměřených hodnot. Rychlosti nad 100 Mb/s vás nebudou omezovat při surfování na internetu ani streamování videa.

Netgear 134
EX6400-100PES 124
AVM Fritz 163
Repeater 1750E 117 120
Asus RP-AC56 95
devolo Wifi 102
Repeater AC 75

Krátká vzdálenost (12 m) Dlouhá vzdálenost (30 m)

Foto popis| Optimální umístění opakovače V pozici označené 1 je opakovač poměrně blízko Wi-Fi routeru, zatímco umístění 3 je zase až příliš daleko. Optimálním umístěním je pozice 2, protože je zhruba v polovině cesty mezi routerem a koncovým zařízením.

Foto popis| Wi-Fi opakovač Netgear EX6400 indikuje kvalitu propojení s routerem a koncovými zařízeními prostřednictvím diod. Při instalaci byste proto měli zkoušet připojení jen s nejvzdálenějším koncovým zařízením.
Foto popis| Volba vysílacího kanálu Pokud nezafunguje správně automatický výběr vysílacího kanálu Wi-Fi opakovače, zvolte si jej ručně. Dbejte na to, aby nešlo o stejný nebo sousední kanál jako ten, na kterém vysílá váš Wi-Fi router.
Foto popis| V rozlehlejších domech je oproti instalaci několika Wi-Fi opakovačů lepší nasadit moderní řešení pro tzv. mesh síť, tvořenou centrálním zařízením a tzv. satelity, jako je např. TP-Link Deco.
Foto popis| Hardwarová tlačítka představují nejjednodušší cestu k nastavení i resetování Wi-Fi opakovačů.
Foto popis| Ovládání Wi-Fi opakovače smartphonem Úvodní nastavení Wi-Fi opakovače značně usnadňují mobilní aplikace pro smartphony, které pomohou hlavně začátečníkům. V aplikaci pro zařízení Linksys je velmi dobře připraven průvodce hledáním optimálního umístění Wi-Fi opakovače mezi router a koncová zařízení.
Foto popis| Vše v jedné aplikaci Z hlediska kompatibility a dosažení maximálního výkonu je vhodné používat síťové prvky od jediného výrobce. V některých mobilních aplikacích, jako je například Tether pro zařízení TP-Link, je možné nastavovat všechna používaná zařízení.

O autorovi| CHRISTOPH SCHMIDT, RADEK KUBEŠ, autor@chip.cz


Příbuzná témata: