Menu

Práce jedním kliknutím

Moderní inzerce s pracovními nabídkami nevyžaduje žádné obsáhlé spisy plné odborných osvědčení a životopisů. Dnes se uchazeči hlásí jednoduše přes WhatsApp nebo on-line pouze jedním kliknutím. 

Žádost o práci přes WhatsApp? To je nějaký nesmysl! To si možná budou myslet ti z nás, kteří jsou v zaměstnání už deset, patnáct let a uslyší o možnostech hledání práce přes oblíbenou komunikační službu. A skutečně, ve většině českých i evropských společností se žádosti o zaměstnání stále přijímají prostřednictvím e-mailu nebo pošty, často se žadatelé o práci hlásí i osobně. Ale pro první kontakt dnes stále více lidí používá i jiné prostředky – jako právě služby instant messagingu, které už jsou běžnou součástí každodenního života. Především věková skupina mladší 20 let nerada podstupuje komplikovanou práci dávat dohromady kompletní složky s dokumenty k žádosti o zaměstnání. Na druhou stranu možnost kontaktovat společnost přes WhatsApp je dobře přijatelná. U nás jsme podobné možnosti v nabídkách zatím hledali marně, ale třeba v Evropě poskytuje možnost zájemcům kontaktovat vybraného zaměstnavatele prostřednictvím messengeru už řada firem. Reakce na to je veskrze pozitivní a odezva bývá vyšší než u běžných inzerátů v novinách nebo na pracovních portálech. Shodují se na tom všechny společnosti, které tento způsob shánění nových zaměstnanců nabídly. S WhatsApp mají šanci na mnohem jednodušší způsob, jak se s potenciálním zaměstnancem dostat do kontaktu. Pokud taková reakce na nabídku zaměstnání dorazí eventuálnímu zaměstnavateli, personalista nebo zodpovědný pracovník zavolá zpět, požádá o další podrobnosti nebo se domluví na osobním pohovoru.

Bez dokladů není šance

Nejpozději před tímto krokem by si nadějní žadatelé přesto měli dát dohromady všechny obvyklé dokumenty nutné k žádosti, protože budou určitě požádáni o certifikáty, vysvědčení nebo budou muset poskytnout informace o předchozích školeních a pracovní kariéře. Zvláště v manuální výrobě a řemeslných oborech se ale po úvodním kontaktu přes WhatsApp při přijímacích jednáních už další průvodní dopis často nevyžaduje. Navíc jednání přes WhatsApp nabízí výhodu bezkonkurenční rychlosti.

Ještě ten samý den lze vyjasnit, zda je požadovaná pozice stále ještě k dispozici. S orientací na určité cílové skupiny má společnost využívající instant messenger možnost vyniknout před konkurencí. A to je dnes velmi důležité. Zatímco dříve na počátku každého akademického roku velké firmy dostávaly stovky žádostí, dnes přijde sotva několik málo desítek dotazů. A ty často pocházejí od lidí, kteří používají téměř bez výjimky instant messaging. V roce 2017 využívalo WhatsApp 98 % lidí mladších 20 let, ve věkové skupině do 30 let to bylo 93 % a populární komunikační službu používá i více než polovina lidí (52 %) ve věku nad 60 let.

Dopisní papír je nadbytečný

S ohledem na stále naléhavější nedostatek kvalifikovaných pracovníků jsou za námi časy, kdy HR manažeři působili pouze jako sběratelé žádostí a neměli nic jiného na práci než lovit ty nejlepší kandidáty z obrovské hromady pošty. Firmy musí pro budoucí zaměstnance vypadat lákavě. Zvláště proto, že kvalifikovaných pracovníků je nedostatek a trh jich potřebuje stále víc. Málokdy absolvent střední školy a čerstvý maturant vytvoří bez přípravy bezchybný motivační dopis. Takže místo toho, aby se případní budoucí zaměstnanci odrazovali přísnými vstupními požadavky, nároky se snižují. To se netýká pouze malých a středních firem, tento trend musí dodržovat dokonce i velké korporace. V Německu se například Deutsche Bahn dostala do situace, kdy měla velký nedostatek lidí, a proto v červnu oznámila, že u žádostí o zaměstnání už netrvá na obvyklém průvodním dopisu. Uchazeč nyní prostě musí jen jakkoliv on-line předložit svůj životopis a vysvědčení. Firma chtěla, aby byl celý proces co nejjednodušší a aby se jí podařilo do začátku roku 2019 skutečně nabrat požadovaných až 3 600 nově vystudovaným lidí. Jinak než tím, že těmto absolventům bude kladeno co nejméně překážek, to nepůjde. Zřeknutí se povinnosti průvodního dopisu společnost odůvodnila také jeho nízkou vypovídací hodnotou, kterou podobná slohová cvičení mají pro schopnosti budoucích strojvedoucích nebo výpravčích.

Žádosti jedním kliknutím

Výrobce čisticích prostředků, společnost Henkel, také od července 2017 nepožaduje žádný klasický průvodní dopis k žádosti o zaměstnání. Místo toho jde německý koncern sídlící v Düsseldorfu ještě o krok dále a stále více se spoléhá na žádosti o zaměstnání prostřednictvím jednoho kliknutí na kariérních portálech, jako je Xing nebo LinkedIn. Jediným kliknutím mohou zainteresované strany sdílet svůj profil, který mají na jedné z profesních sítí, se svým preferovaným zaměstnavatelem. Stejně jako při už dlouhodobě etablovaném kontaktování přes e-mail i zde těží všichni účastníci ze zjednodušení a zrychlení tím, že nemusejí používat tradiční poštu. Personalisté také nemusejí vracet žádné dokumenty. Navíc mohou snadněji zadávat informace, které dostávají, do standardizovaných databází. Dokonce i pro žadatele znamená prosté zaslání profilu z LinkedIn a spol., který je vždy aktuální, ušetření spousty práce a těžkopádné kompilace všech dokumentů.

Taková standardizace ale má svou cenu, protože to, co personalista převede z LinkedIn profilu uchazeče do tabulkové podoby, neodhalí prakticky nic z osobnosti žadatele, neřekne většinou nic o jeho individuálních silných a slabých stránkách. Zde tak oceníme další výhodu on-line žádosti, zejména multimediální schopnosti, které zase poskytují dostatek prostoru pro ukázání síly osobnosti. S vlastnoručně vyrobeným přiloženým videem takoví kandidáti jasně vystupují z množství konkurentů. V roce 2017 pouze 7 % žadatelů použilo videoklip, i když to oceňuje 90 % manažerů v oblasti lidských zdrojů, říká profesní výzkum.

Není „co možná nejjednodušší“ až příliš snadné?

Kritici postupů nabírání zaměstnanců bez průvodního dopisu se domnívají, že je to pro žadatele příliš snadné. Ale až tak jednoduché to zase není. Stefan Fischer z psychologické personální poradny Personalprofil v Kolíně nad Rýnem popisuje současný vývoj jako změnu od trhu zaměstnavatelů na trh zájemců o práci, ve kterém jde mnohem víc než předtím o přání a potřeby zaměstnanců. Možnosti přímých on-line žádostí prostřednictvím aplikace WhatsApp jsou jen logickým důsledkem. „Velkou výhodou je krátká doba odezvy, která minimalizuje zbytečné prodlevy a frustraci pro všechny zúčastněné,“ říká Fischer. „Tento poněkud nespecifický typ počátečního kontaktu však nijak příliš nezvyšuje přesnost.“ Nicméně možnost individuálního oslovení aspirantů je velmi prospěšná pro změněný pracovní proces. Koneckonců potenciální zaměstnanci dnes věnují pozornost nejen základním podmínkám práce, ale i tomu, do jaké míry by byli vnímáni ve své individualitě.

Bezduché tabulky a multimediální individualita

V tomto ohledu je digitální svět on-line žádostí hodně rozporuplný. Na jedné straně pomáhá efektivně pojmout a zpracovávat velké množství žadatelů a zájemců, případně jimi poskytnutých informací. Při tomto standardizovaném zpracování se však zároveň ztrácejí všechny jednotlivé aspekty daných osob. To, co nelze přenést do tabulek, zmizí jako digitální odpad. Současně jsou ale on-line postupy mnohem flexibilnější. Umožňují přímou a rychlou komunikaci, která může být individuálně přizpůsobena žadatelům a firmám prostřednictvím multimediálních prvků. Selfie videoklip slouží jako neocenitelný zdroj, který umožňuje předávat lidské údaje nad rámec holých čísel a hodnocení a zprostředkovat mnohdy něco daleko důležitějšího o lidech samotných.

Digitální cesta k novému vzdělání nebo novému zaměstnání již dávno opustila své někdejší obvyklé oblasti, využívá kreativitu a je na nejlepší cestě stát se každodenní skutečností. To pravděpodobně nezmění ani překážky, které postavila od konce května platná regulace ochrany osobních údajů GDPR. A tak, přinejmenším v oblasti lidských zdrojů, by se mohl stát skutečností starý slib datující se od dob zapojení počítačů do běžné práce: bezpapírová kancelář.

Kontrolní seznam

> Žádosti přes WhatsApp: Mnoho zaměstnavatelů a personálních agentur nyní nabízí mobilní telefonní číslo, na kterém se mohou zájemci hlásit celkem spontánně, neformálně a bez velké přípravy. To funguje na každém zařízení připojeném k internetu (PC, laptop, tablet nebo mobilní telefon). Poté by však žadatelé měli být připraveni na otázky od svého zvoleného zaměstnavatele. Nejdříve chce vidět životopis a vysvědčení či certifikáty. Je dobré, pokud je má zájemce již uložené v počítači a může je zaslat nejlépe e-mailem. Pokud vše vypadá dobře, může žadatel očekávat pozvání k osobnímu pohovoru. > Žádost jedním kliknutím: Ještě jednodušší to mají členové profesních sítí, jako je Xing nebo LinkedIn, případně kariérních stránek různých společností. Můžete potenciálním zaměstnavatelům nasdílet svůj profil přímo jedním kliknutím.

Jednoduše je to možné v sítích, ve kterých jsou dané firmy také aktivní. Mnoho společností také nabízí vhodné způsoby nahrávání na své domovské stránce nebo prostřednictvím aplikace. Důležité: Profil by měl být aktuální a co nejkomplexnější. To šetří v řadě případů těžkopádnou kompilaci. Naopak potenciální zaměstnavatel obdrží více relevantních informací. > Vlastní video: On-line znamená multimédia. Tak proč nenahrát ke zprávě na Whats App vlastní videoklip, ve kterém se žadatel představí? Za 60 vteřin můžete o sobě říct hodně. Klip by měl začít krátkým úvodem – jméno, bydliště a plánované/dokončené vzdělání. Poté můžete zmínit své silné stránky a zájmy a jaký prospěch by z nich mohl mít zaměstnavatel. A za zmínku stojí také to, proč chcete získat právě tuto práci u této společnosti. A úplně nejdůležitější: nepředstírat!

O autorovi| RICHARD MEUSERS VON WISSMANN, autor@chip.cz S


Příbuzná témata: