Menu

Surrealistický efekt s využitím vrstev

Surrealistická koláže není nic nového a existuje již delší dobu. Díky Zoner Photo Studiu je však její zpracování velmi snadné a není k tomu třeba temných komor plných chemikálií. 

Sloučení dvou objektů do jednoho lze dosáhnout pomocí masky vrstev. K výsledku se tedy dopracujete výrazně snáz než za dob analogových fotoaparátů. V tomto článku popíšeme postup, díky kterému proměníte svůj ukazovák v hořící svíčku. Nejprve je třeba pořídit snímek ruky a svíčky, ze kterých budete tvořit výsledný obrázek se zajímavým efektem.

1 Zkopírujte si a vložte svíčku

Spusťte grafický program Zoner Photo Studio X a otevřete obě dvě požadované fotografie. Přejděte v programu do režimu »Editor«. Označte celou svíčku stisknutím [Ctrl] + [A] a zkopírujte ji pomocí kombinace kláves [Ctrl] + [C]. Nyní přejděte na fotografii ruky, vložte svíčku pomocí [Ctrl] + [V] a nastavte »Krytí vrstvy« na »50%«.

2 Umístění a zarovnání objektů

V režimu »Editor« vyberte nástroj »Posun a transformace« a zvolte vhodnou polohu i velikost svíčky tak, aby přesně překrývala ukazovák ruky.

3 Vytvořte novou masku vrstvy

Nejprve vraťte »Krytí vrstvy« na »100%«. Následně v nástroji »Maska« zvolte možnost »Skrýt vše«. Poté budete potřebovat nástroj »Štětec«, který se nachází pod nabídkou »Kreslící nástroje«, barvu nastavte na bílou. V místech, kde se nacházel ukazovák, co možná nejpřesněji štětcem zviditelněte spodní vrstvu svíčky.

4 Upravení masky vrstvy

Pokud jste překryli kus ruky, lze to následně snadno napravit. Ve funkcích štětce přepněte na černou barvu, nastavte »Průměr« štětce na »50 Px«, hodnotu »Hustota« na »50%«, přibližte si obrázek a proveďte jeho detailní úpravy.

5 Snadné sjednocení kompozice

Jelikož chceme docílit efektu postupné přeměny ukazováku ve svíčku, bude třeba změnit nastavení funkcí štětce, podobně jako v předchozím kroku. Nastavte »Průměr« na »150 Px«, »Krytí« na »25%« a »Hustotu« na »25%«. Přepínáním mezi černou a bílou barvou docílíte postupného splynutí obou objektů.

6 Zvýraznění okrajů

Poslední krok pravděpodobně způsobil menší viditelnost okrajů, po kterých stéká vosk. To se dá lehce napravit. Minimalizujte »Průměr« dle potřeby, přepněte na bílou barvu a okraje pečlivě obtáhněte.

7 Závěrečné úpravy

Hotovou fotografii ještě můžete upravit v režimu »Vyvolat«. Podle potřeby můžete změnit hodnotu »Kontrast«, případně »Černý bod«. Použít můžete i funkci »Doostřit«, ale nepřehánějte to. Změny vždy sledujte na výsledné fotografii.


Příbuzná témata: