Menu
CHIP Speedtest
Časopis Chip

AVG Internet Security 2014 Chip Edition

AVG Internet Security 2014 Chip Edition

Osvědčené bezpečnostní řešení, které můžete díky pravidelně publikované časové utilitě používat neomezeně dlouho.

  • Uveřejněno na Chip DVD 11/13

box-avg250 Plná verze AVG Internet Security 2014 Chip Edition je připravena ochránit váš počítač před viry, červy, podvrženými internetovými stránkami, nevyžádanou poštou či pokusy o odcizení vašich osobních údajů. Zcela nové jsou funkce na zachování soukromí při surfování po internetu nebo bezpečné využívání komunikačních, sociálních a P2P sítí. Svým designem se AVG Internet Security 2014 výborně hodí do Windows 8, je přehlednější a snadno se ovládá. V tomto produktu fungují všechny mechanismy ochrany počítače zcela automaticky, přitom jsou ovšem pro zkušené uživatele k dispozici velmi podrobná nastavení. Výbava verze pro Chip je identická s komerční verzí AVG Internet Security 2014 v ceně 1 400 Kč včetně technické podpory.

Na Chip DVD je připravena plná verze AVG Internet Security 2014 Chip Edition. Funkčnost programu v Chip edici je nutné měsíčně prodlužovat pomocí časové utility, která je pravidelně umístěna na Chip DVD. Pravidelní čtenáři Chipu tak získávají časově neomezenou licenci. 

  • Uveřejněno na Chip DVD 11/13
  • Plná verze programu
  • Info: www.avg.cz 

Prodloužení licence AVG

Instalovali jste AVG IS 2014 z minulého Chip DVD? Potom musíte spustit časovou utilitu z Chip DVD. Utilitu je nutno spouštět pod administrátorským účtem (příp. klikněte na utilitu pravým tlačítkem myši a vyberte „Spustit jako správce“).

Nová instalace AVG

1. Před instalací AVG IS 2014 odinstalujte všechny předešlé verze AVG i jakékoli další antiviry, firewally a ostatní bezpečnostní aplikace. 2. Restartujte počítač. 3. Spusťte čistící utilitu AVG Remover. 4. Restartujte počítač. 5. Nainstalute nové AVG – použijte instalační data z tohoto Chip DVD (32bitová verze je označena x86, 64bitová verze je označena x64). Během instalace jen potvrdíte souhlas s licenčním ujednáním. Licenční číslo je v Chip edici již předvyplněné. Dále dostanete na výběr mezi expresní instalací nebo vlastní uživatelskou instalací, kdy si sami zvolíte, zdali bude instalován nástrojový panel AVG Security Toolbar pro internetový prohlížeč a nastaven AVG Secure Search jako výchozí poskytovatel hledání (nedoporučujeme instalovat). Ihned po restartu bude váš počítač chráněn. Měsíční prodlužování licence pomocí časové utility pro vás začne v příštím čísle Chipu.

Pozn.: Registrace AVG IS 2014 není vyžadována. Bez prodloužení licence nelze updatovat antivirové databáze, program však zůstává v provozu. Podpora předchozí verze 2013 byla ukončena. Pro firemní zákazníky je určena verze Business.
obr-01

Antivir i pro mobily: AVG Internet Security 2014 nabídne v hlavním okně informace o zabezpečení počítače, ale také odkaz na instalaci antivirů pro smartphony či tablety.

V hlavním okně AVG Internet Security 2014 najdete nejen přehled důležitých bezpečnostních komponent, připravených chránit váš počítač před hrozbami z internetu, ale rovněž i možnost okamžitého spuštění základního testu počítače na výskyt virů a dalšího škodlivého softwaru. Ihned po spuštění se automaticky vyřeší problém s neaktuální databází virů a škodlivých stránek. Sami se nemusíte o nic starat.

Prodlužování licence

Časovou funkčnost AVG Internet Security 2014 Chip Edition je nutné měsíčně prodlužovat pomocí speciální časové utility, která je vždy umístěna na Chip DVD. Termíny licence jsou voleny tak, aby bylo vždy dostatek času na její prodloužení. Pravidelní čtenáři tak získají časově neomezenou licenci. Časovou utilitu je nutno spouštět pod administrátorským účtem.

Konfigurace antiviru

Globální nastavení AVG Internet Security 2014 můžete upravit prostřednictvím nabídky »Možnosti | Pokročilé nastavení«. Nastavit můžete především upozornění zobrazovaná pomocí bublin u tlačítka v oznamovací oblasti, zvuky nebo ignorování chybových stavů konkrétních komponent programu. Nastavení jednotlivých komponent jsou dostupná jak z globální nabídky, tak i po kliknutí na tlačítko vybrané součásti AVG Internet Security 2014.

Důležité je samozřejmě především nastavení pravidelných kontrol, které najdete pod položkou »Naplánované úlohy«. Nabídka »Naplánovaný test« obsahuje předvolby četnosti spouštění testů, nastavení přesného času kdy budou testy spouštěny. V předvolbách »Nastavení« najdete parametry testů i volbu typů souborů, které nebudou testovány. Užitečná je také předvolba rychlosti testu, která buďto respektuje aktuální činnost uživatele a nezdržuje jej v práci, nebo má pevně nastavenou prioritu s ohledem na další běžící procesy. Pod nabídkou »Umístění« pak najdete samozřejmě i a výběr testovaných oblastí (konkrétní disky a složky, včetně disků síťových).

Automatických testů si můžete naplánovat kolik jen budete potřebovat. My vám doporučujeme provádět kompletní test počítače jedenkrát týdně. Test si nastavte tak, aby probíhal buďto v době kdy s počítačem nepracujete, nebo vás při práci co nejméně rušil. Funkci automatického vypnutí počítače po skončení testování najdete pod volbou »Nastavení«.

Podrobná nastavení jsou nabízena i u všech komponent AVG Internet Security 2014, včetně aktualizací, kde lze zvlášť volit periodicitu aktualizace virových definic, hlavní aplikace i antispamového filtru. Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje výchozí nastavení aktualizací, můžete si velmi podrobně nastavit, kdy se budou aktualizační data z internetu stahovat.

obr-02

Pravidelné kontroly: Důležitou součástí ochrany počítače jsou pravidelné kompletní kontroly. Nastavte si je podle vlastní potřeby.

Ochrana před škůdci

Hlavní skupina modulů AVG Internet Security 2014 chrání počítač před různými typy škodlivého kódu. Jde o moduly Anti-Virus a Anti-Rootkit. Kliknutím na tlačítko »Počítač« vyvoláte okno se základními informacemi a odkazy na pokročilá nastavení komponent.

U modulu Anti-Virus je zajímavé především testování zaváděcího sektoru výměnných médií a také ochrana pro komunikátory typu ICQ apod., společně s kontrolou dat stahovaných v P2P sítích. Obě volby jsou ve výchozím nastavení aktivovány. V pokročilých nastaveních lze aktivovat třeba i extrémní citlivost antiviru, což ovšem může přinést i množství planých poplachů.

U modulu Anti-Rootkit si můžete nastavit testované oblasti (aplikace a ovladače) a případně i volit mezi rychlým a kompletním testem. Ochrana před viry pracuje v AVG Internet Security 2014 automaticky a v reálném čase, přesto vám doporučujeme provádět i pravidelné kompletní testy, o jejichž nastavení se zmiňujeme výše.

obr-03

Precizní antispam: Nevyžádaná pošta je nejen obtěžující, ale i nebezpečná. Detailní nastavení antispamového filtru vám pomůže její množství omezit.

Bezpečnost v síti

Zabezpečení vašeho počítače při práci v síti se věnují i další komponenty AVG Internet Security 2014. Jde samozřejmě o firewall, který bedlivě sleduje síťovou komunikaci a blokuje nežádoucí pokusy o spojení z vnějšku i zevnitř počítače. Pro každou jednotlivou aplikaci či službu můžete ve firewallu nastavit povolení či zákaz síťové komunikace nebo ponechat rozhodnutí na AVG Internet Security 2014. Nastavení je možné provést pro různé typy připojení k internetu.

Během surfování na internetu vás před nebezpečnými weby a odkazy chrání LinkScanner. Modul AVG Internet Security 2014 spolupracuje především s internetovým prohlížečem Internet Explorer, kam integruje nástrojový panel a kontroluje nejen navštěvované weby ale rovněž i výsledky vyhledávání. V Internet Exploreru je třeba doplňky AVG Internet Security 2014 nejdříve povolit. Vyhledávání AVG Secure Search používá Google a vždy odfiltruje potenciálně nebezpečné stránky.

Velmi zajímavý je doplněk AVG Do Not Track, který zajistí odhalení a podle nastavení i blokování prostředků ke sledování činnosti uživatele na internetu. V době, kdy se téměř každý provozovatel webu snaží sledovat kohokoli, jde o velmi lákavou možnost.

S bezpečností v síti souvisí i nástroj na ochranu identity uživatele, který monitoruje podezřelé chování aplikací a automaticky blokuje všechny aktivity, které by mohly vést k nechtěnému provádění nebezpečných operací pod vaší identitou. Pomocí modulu Identity Protection vás AVG Internet Security 2014 ochrání i před hrozbami, které v daný okamžik nebudou zatím dostatečně zmapovány a popsány.

obr-04

Síťová komunikace: Filtrování síťového provozu firewallem lze nastavit zvlášť pro různé sítě i síťová zařízení. Většinu pravidel stanoví firewall automaticky, další se naučí.

E-maily bez virů a spamu

AVG Internet Security 2014 kontroluje samozřejmě také příchozí e-maily, bez ohledu na to, jaký e-mailový server pro svoji elektronickou poštu používáte. Nástroj E-mailová ochrana nabízí například i možnost automatického odstranění příloh vybraných typů (spustitelné soubory ad.).

E-mailová ochrana obsahuje i další podrobné možnosti nastavení na ochranu před nevyžádanou poštou, nejlépe spolupracuje s e-mailovým klientem Microsoft Outlook. Vedle úrovně citlivosti rozpoznávání spamu nabízí Anti-Spam také možnost tréninku v určování spamu, nastavení seznamů povolených a zakázaných odesílatelů a konkrétních IP adres, zakázaných znakových sad i blokování dle země, ze které jsou zprávy odesílány.

Nastavení filtru nevyžádané pošty jsou velmi detailní, při jejich úpravě však pamatujte na to, že při příliš restriktivních pravidlech může být za nevyžádanou zprávu označen i e-mail, na který netrpělivě čekáte.

obr-05

Šifrování dat: V AVG Internet Security 2014 si můžete nově vytvořit šifrovaný diskový oddíl k bezpečnému uložení soukromých dat.

Z dalších nástrojů AVG Internet Security 2014 můžeme jmenovat ještě také modul PC Analyzer, dostupný pod tlačítkem »Zlepšit výkon«. PC Analyzer slouží k vyhledání a opravu problémů v registru, odstranění zbytečných dat nebo defragmentaci disku, jedná se ovšem především o odkaz na zvlášť placenou aplikaci AVG PC TuneUp, bez níž nalezené problémy neopravíte.

Novinkou je funkce na spolehlivou likvidaci nepotřebných souborů. Najdete ji v kontextové nabídce pravého tlačítka myši v Průzkumníku či jiného souborového manažeru pod volbou »Trvale skartovat pomocí AVG«. Takto smazaný soubor již nebude možné obnovit.

Další novou funkcí je Datový Sejf, nástroj na šifrované ukládání osobních informací i celých souborů. Šifrované úložiště může mít libovolnou velikost a chová se jako virtuální pevný disk. Pracovat s jeho obsahem ovšem můžete pouze po vložení příslušného hesla. Nastavení Datového Sejfu najdete pod tlačítkem »Počítač«.

Antivir pro smartphony a tablety

Pomocí antiviru od AVG můžete rovněž chránit svůj tablet nebo mobilní telefon s operačním systémem Android. V hlavním okně AVG Internet Security 2014 klikněte na tlačítko »Pro mobil« nebo »Pro tablet« a následně zvolte bezplatnou verzi aplikace AntiVirus Security – FREE pro smartphone nebo Free Tablet Antivirus Security. Následně budete přesměrování na stránky obchodu Google Play, kde dokončíte instalaci bezpečnostní aplikace do vašeho zařízení.

I v bezplatné verzi AVG pro mobily a tablety najdete nejen funkce na ochranu před škodlivými aplikacemi či nebezpečnými webovými stránkami, ale také nástroje na vyhledávání a zablokování ztraceného zařízení. Placená verze PRO pak přidává například i zálohování instalovaných aplikací nebo jejich zabezpečení před neoprávněným použitím.

Sbírka nástrojů

V plné verzi AVG Internet Security 2014 Chip Edition získáváte všestranný nástroj na zabezpečení počítače před všemi typy hrozeb z internetu, který sice poskytuje více než dostatečné možnosti nastavení, především však pracuje zcela samostatně a automaticky. Vy se musíte pouze starat o aktualizaci licence prostřednictvím prodlužovací utility z Chip DVD.

Tento a další zajímavé články můžete číst hned

Navíc získáte řadu užitečných plných verzí softwaru

Kupte si jednotlivá vydání Chipu nebo výhodné předplatné.
Nákup Chipu
Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání
Komerční sdělení