Menu
CHIP Speedtest

Access pomáhá chránit životní prostředí

29.06.2018 13:48 | Michal Bareš
Access pomáhá chránit životní prostředí

Díky databázové aplikaci Microsoft Access a pokročilé modelovací metodě od Statistics Netherlands zjistila Česká společnost ornitologická (ČSO), že u nás dochází k výraznému úbytku ptactva.

Zhruba stovka dobrovolníků sbírá údaje o početnosti ptáků na jednotlivých sčítacích bodech. Tato data sbírají vždy v daný termín, v ranních hodinách, tedy v době největší hlasové aktivity většiny druhů ptáků a pouze za dobrého počasí. Termín sčítání, čas a podmínky se nesmí v následujících letech lišit. Veškerá data se vyhodnocují za pomoci databázové aplikace Microsoft Access a pokročilých modelovacích metod vyvinutých Statistics Netherlands. Využití Microsoft Access umožnilo ČSO jak kvalitativní změnu ve zpracování, tak i změnu kvantitativní. „Nyní jsme schopni zpracovat datové balíky v řádu několika dnů a následně produkovat indexy a indikátory v řádu týdnů po shromáždění dat,“ říká ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Právě díky využití této moderní metody analýzy dat se České společnosti ornitologické daří téměř v reálném čase zjistit, jaké druhy ptactva mění svoji početnost a jakým způsobem je potřeba směřovat ochranářské úsilí.

Znečištěné ovzduší, úbytek zeleně či zhoršená voda. To jsou indikátory, podle kterých se určuje stav životního prostředí. Méně známým, ale neméně důležitým ukazatelem je ptactvo. Od roku 1982 početnost ptactva v ČR setrvale klesá. Množství populací běžných druhů ptáků se za posledních 25 let snížilo o 5,4 %, u lesních druhů byl pokles o 14,9 % a u ptactva zemědělské krajiny se jedná o úbytek vyčíslitelný na 33,5 %. To vše vyplývá z dlouhodobého monitoringu pracovníků ČSO. „Ptáci slouží jako bioindikátory. Pro každý druh získáváme údaje o jeho početnosti v jednotlivých letech a z těch pak sestavujeme jednotlivé indikátory. Když má takový indikátor setrvale klesající tendenci, znamená to, že ptáků v zemědělské krajině ubývá, a předpokládáme, že podobně ubývá i všech ostatních přírodních složek, které by se samy monitorovaly mnohem složitěji,“ vysvětluje Vermouzek.

Ocenění za inovativní analýzu dat

Za inovativní postup v oblasti zpracovávání dat si Česká společnost ornitologická odnesla cenu v kategorii „Vnější dopad“ v rámci soutěže Microsoft NGO Awards 2017. „Cílem soutěže je vyzdvihnout příklady neziskových organizací, které se nebojí inovovat svou práci pomocí technologií – a tak inspirovat ostatní. Právě ČSO se díky moderní metodě analýzy s využitím Microsoft Access daří rychleji a kvalitněji zpracovávat data týkající se dlouhodobého sledování ptactva, jež je zásadní pro pochopení změn v životním prostředí a klimatu České republiky,“ říká Lenka Čábelová, manažerka komunikace a společenské odpovědnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Nasazení Microsoft Access při analýze dat si ČSO pochvaluje. „Umožňuje nám poskytovat relevantní informace o životním prostředí jak odpovědným orgánům, tak i veřejnosti. Indikátory poté využívají například úředníci z Ministerstva zemědělství České republiky při vyhodnocování stavu naší krajiny,“ říká Zdeněk Vermouzek.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda International CZ s. r. o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání