Menu

Evropská asociace ECTA pomůže Dial Telecomu se strategií lepšího pokrytí ČR až 100Mb internetem

07.08.2015 19:58 | Aleš Přistál + Přidat komentář

Jednou ze široce diskutovaných témat, vzbuzující řadu otázek, je usnesení 2014/61/EU, podle něhož má mít v roce 2020 každá evropská domácnost možnost připojit se k internetu rychlostí alespoň 30 Mb/s.

Více než polovina z domácností v Evropské unii pak má mít k dispozici více než 100 Mb/s. Evropská unie se rozhodla tento rozvoj internetu podpořit dotacemi, na Českou republiku pak připadá zhruba 14 mld. Kč.

Dle usnesení EU má mít každá domácnost možnost se připojit vysokorychlostním internetem do roku 2020. Dial Telecomu má k tomu pomoci zázemí ECTA, asociace s vynikajícím renomé. ECTA sdružuje profesionály a znalosti v oblasti evropského práva napříč zeměmi EU. Jako nový člen asociace nyní může Dial Telecom nejen sdílet data z ČR, ale rovněž získat právní a strategickou podporu v oblasti vývoje trhu a investic do elektronických komunikací, kde ještě nepanuje celospolečenský konsenzus.

Definice přístupu k internetu v ČR

Strategie českého státu, ale i související hospodářská soutěž a klíčové regulační otázky nejsou dosud pevně stanoveny ani vyřešeny. Metodickou, právní a další pomoc při investicích při zmíněném projektu NGA (Next Generation Access Networks), tedy přístup veškerých českých domácností k vysokorychlostnímu internetu, by měla Dial Telecomu poskytnout právě celoevropsky působící asociace European Communities Trade Mark Association (ECTA).

„Strategie pomoci EU a její dotace ohledně rozmístění přístupových bodů v rámci NGA je pro nás velmi zajímavé téma. Cítíme zde standardní napětí mezi doporučením EU a jednotlivými státními úřady, v případě ČR je to zejména ČTÚ,“ řekla k tomu Martina Setunská, marketingová manažerka společnosti Dial Telecom.

„Dial Telecom si od členství v této organizaci slibuje především získání důležitých dat, stanovení správné strategie a výměnu zkušeností mezi členy ECTA napříč Evropou,“ dodala Martina Setunská.

Asociace ECTA primárně zkoumá nové návrhy zákonů a smluv jednotlivých členských zemí EU a vydává k nim odborná stanoviska a doporučení. Zároveň svým jménem následně dotazuje jednotlivé instituce a úřady, a to nejen na evropské úrovni, tedy Evropskou komisi, Evropský parlament, OHIM, WIPO, WTO a další, ale také úřady na úrovni jednotlivých států. Hájí tak i zájmy svých členů. Několikrát do roka pak pořádá konference svých členů, zpracovává regulační priority, akční plány pro členy asociace a pomoci s vývojem trhu členů v jednotlivých zemích.

„Společnost Dial Telecom jsme mezi našimi členy rádi přivítali. Jsme rádi, že můžeme propojit naše znalostní databáze, sdílet informace a zpracovaná shrnutí o klíčových regulačních otázkách, otázkách hospodářské soutěže v EU a jednotlivých zemích, které ovlivňují vývoj trhu a zejména pak v tomto případě i investice do evropského odvětví elektronických komunikací,“ řekl k tomu Marcus Benson, Director Operations asociace ECTA, která sídlí v Bruselu.

Dial Telecom jako člen nyní bude moci přispívat k ochraně evropského práva a ochranných známek, ale také k boji proti nekalé soutěži. A to zejména pomocí při harmonizaci vnitrostátních právních předpisů členských států EU, pomocí návrhů nařízení a směrnice Asociace, ochranou autorského zákona i ochraných známek, ale také znalostmi a postřehy z českého prostředí, zejména co se týká OHIM (The Office for Harmonization in the Internal Market).

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení