Menu

Kvalitní regulační rámec

24.02.2009 00:00 | Redakce Chip + Přidat komentář
telekomunikační politika EU

Kvalitní regulační rámec

Viviane Redingová: Noční můra všech evropských operátorů. Ministři členských států EU a delegace Evropské komise vedená komisařkou pro média a informační společnost V. Redingovou jednali v Praze o budoucím vývoji elektronických komunikací v EU.

Cílem konference „Další kroky v evropských telekomunikacích" bylo vést diskusi o regulačním rámci a vhodných nástrojích, které budou stimulem pro investice do digitální infrastruktury.
Digitální technologie jsou jedním z hlavních pilířů konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Investice do elektronických komunikací představují významný nástroj, který může výrazně urychlit řešení současné hospodářské krize. Proto je zapotřebí, aby se evropské firmy mohly opřít o kvalitní regulační rámec, který jim umožní udržet konkurenceschopné postavení na světovém trhu a nabízet inovace a kvalitní služby zákazníkům.

„Jsem rád, že mezi členskými státy panuje shoda na tom, že nový regulační rámec po přijetí telekomunikačního balíčku by měl vytvořit podmínky pro investice zejména do nové infrastruktury. Pro udržení stabilního a fungujícího trhu je důležité, aby nová pravidla nebyla v rozporu s pravidly na ochranu hospodářské soutěže," řekl v průběhu konference ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Zásadním impulsem pro budoucí vývoj sektoru elektronických komunikací v EU bude přijetí tzv. telekomunikačního balíčku, který byl druhým tématem diskuse ministrů. Finální fázi vyjednávání o podobě balíčku zahájilo v lednu 2009 české předsednictví.

Dosavadní průběh vyjednávání s Evropským parlamentem ukazuje, že pro nalezení kompromisního znění balíčku je zapotřebí vyjednat shodu v pěti stěžejních bodech. Těmito body jsou politika rádiového spektra, investice do sítí nových generací, pravomoc Evropské komise harmonizovat vnitřní trh elektronických komunikací, právo Evropské komise vetovat rozhodnutí národních regulátorů a posílení spolupráce nezávislých regulátorů.

"Diskuse ministrů dnes ukázala, že existuje vůle členských států nalézt společný kompromis s Evropským parlamentem a Komisí. Jako předsednická země jsme se potřebovali ujistit, že ve sporných oblastech můžeme jít nad rámec politické dohody přijaté členskými státy v listopadu loňského roku. Členské státy vyjádřily důvěru ve strategii, kterou pro vyjednávání české předsednictví zvolilo. Stále ovšem platí, že pokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic," říká český ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Telekomunikační balíček je sada legislativních opatření, která nově nastavují rámec regulace v různých oblastech telekomunikačního trhu v EU. Jedná se o unikátní příležitost přizpůsobit regulatorní rámec aktuálnímu technologickému a ekonomickému vývoji v sektoru elektronických komunikací. Návrh telekomunikačního balíčku zveřejnila Evropská komise v listopadu 2007. Členské státy se shodly na společném postoji k návrhu v listopadu 2008. Dne 19. února bude oficiálně zahájeno druhé čtení telekomunikačního balíčku v Evropském parlamentu.

Info: http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/podminkou-rozvoje-evropskych-telekomunikaci-je-funkcni-vnitrni-trh-a-kvalitni-pravni-ramec-9893/

Komentář redakce: Některé postupy EU se zdají přinejmenším komické. Na jednu stranu hledají politici „stimuly pro investice do digitální infrastruktury", tzn. že chtějí po operátorech, aby probíhala výstavba moderních telekomunikačních sítí, na druhou stranu chtějí státy za prodej licencí na tyto sítě obrovské peníze v řádu miliard korun, což se operátorům příliš platit nechce, a proto se do výstavby moderních sítí nepouští, a ke všemu pak budou politici chtít regulovat cenu za používání těchto služeb.

Shrnutí: chceme moderní a drahé sítě, chceme za ně zaplatit pořádně tučnou sumu a pak vám řekneme, za kolik budete moci služby v této síti prodávat. Nám by se do takového obchodu jít nechtělo.

Politici EU už chtějí zkrátka regulovat do takové míry, že se zamýšlíme nad tím, jestli by neměla probíhat nějaká regulace samotných regulací. Je zde přece stará otázka: Proč je antimonopolní úřad jen jeden?

Vratislav Klega

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení