Menu

Přivítejte svoje digitální dvojče: ale nelekněte se

22.07.2021 17:40 | Jiří Palyza + Přidat komentář
Přivítejte svoje digitální dvojče: ale nelekněte se

Přivítejte svoje digitální dvojče: ale nelekněte se | foto: Pete Linforth/Pixabay

Technologie digitálního dvojčete (Digital Twin) vstoupila do našich životů zejména s průmyslem 4.0 v oborech průmyslové výroby a strojírenství. Tato revoluční technologie ale nastupuje stejně razantně i v oboru zdravotní péče.

Digitální dvojče je obecně vnímáno jako digitální replika, která umožňuje modelování fyzického objektu nebo činnosti nějakého systému. V oblasti zdravotní péče je digitální dvojče pojato jednak jako digitální replika zdravotnických prostředků, ale rovněž jako digitální replikace jednotlivých pacientů.

Pacientovo digitální dvojče je tvořeno přenosem fyzických vlastností pacienta, stavby a změn v jeho těle do digitálního prostředí. Tato technologie tak nabízí zcela inovativní a definitivní řešení pro přesnou diagnostiku a sledování procesů léčby, vhodných pro jednotlivého pacienta. Dnes můžeme využití této technologie stále častěji vidět ve studiích v oblasti personalizovaného lékařství a farmaceutického průmyslu.

S pandemií COVID-19 stoupl celospolečenský význam pojmů jako je lidské zdraví a zdravotnické služby, ale také digitalizace. Zdravotnictví se v tomto období stalo globálně nejpotřebnějším a nejnáročnějším odvětvím. Spolu s tím se do popředí zájmu firem a organizací dostala i digitalizace, a to k zajištění udržitelného pracovního života na dálku. Řada vlád přeřadila při digitalizaci služeb států na vyšší rychlostní stupeň. Razantně zrychlují digitalizační procesy v obchodu, zejména při vývoji služeb a produktů e-komerce. A k naplnění těchto požadavků ve všech oblastech také slouží technologie digitálního dvojčete.

Aktuální studie rozvoje digitalizace ve zdravotnictví, jako například „Hype Cycle for Healthcare Providers 2020“ od společnosti Gartner, uvádějí, že téma digitálního dvojčete ve zdravotnictví je silně na vzestupu. Technologie, u které se očekává další nárůst počtu i rozmanitosti zdravotnických činností, totiž nabízí slibná revoluční řešení.

digitaltwin

Samotné digitální dvojče je digitální kopie získaná modelováním stavu a vlastností fyzického systému. V případě zdravotní péče modelováním pacienta. | PublicDomainPictures/Pixabay

Provozní data systému digitálního dvojčete jsou shromažďována prostřednictvím různých senzorů a sond umístěných v těchto systémech a jsou přenášena do digitálního prostředí. Digitální dvojče tak vytváří most mezi fyzickým a digitálním světem. To nám umožní jednak lépe porozumět minulým a současným procesům, a stejně tak i nahlédnout do budoucnosti.

Právě v oblasti zdravotní péče nám prediktivní služby dovolují předvídání a včasnou diagnostiku nemocí, na které dnes můžeme přijít až při vyšetření reálných příznaků nebo orgánů v těle. Díky předpovědi možného vzniku onemocnění může být třeba včas proveden cévní bypass pro obnovení průtoku krve při ateroskleróze, výměna oční čočky u pacientů s šedým zákalem, nebo mohou proběhnout transplantace dalších orgánů, u kterých hrozí budoucí omezení nebo dokonce zastavení funkčnosti.

Zdravotnictví začíná proto technologii digitálního dvojčete akceptovat a dále rozvíjet. Díky tomu se zlepší personalizovaná medicína, zvýší se výkon zdravotnických organizací, a také vzniknou nové léky a přístroje. Ačkoli simulace už nějakou dobu existují, dnešní digitální dvojčata představují novou vyšší úroveň.

Díky tomu například mohou vznikat přesné modely orgánů založené na informacích z nositelných zařízení, laboratorních genomických, metabolických a biologických analýz, a z dalších záznamů o pacientech. Je také třeba zdůraznit, že digitální dvojče pomůže lépe propojit body v celém zdravotnickém ekosystému napříč procesy, které zahrnují jak pacienty a lékaře, tak i zdravotnické organizace včetně výrobců léků a lékařských přístrojů.

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda International CZ s. r. o.
Komerční sdělení