Menu
CHIP Speedtest

Doplnění gest myši nyní i do Průzkumníka

12.01.2012 08:50 | Redakce Chip
Ze svého browseru znáte praktickou funkci myších gest a teď byste ji rádi využívali i při práci s Průzkumníkem Windows. Zajímá vás proto, zda by to šlo nějak zařídit.

Také obsluhu Průzkumníka Windows můžete dále vylepšit používáním gest myši. Budete k tomu potřebovat například freeware Gest. Nástroj najdete na www.ghacks.net/2011/07/22/gest-mouse-gestures-for-windows-explorer/.
Pro jeho instalaci spusťte »Gest.exe«. Po krátké době bude nástroj k dispozici v oznamovací oblasti hlavního panelu. Dotaz na automatické spuštění programu potvrďte tlačítkem »Ano«. Poté se dostaňte do konfiguračního dialogu. I v případě, že žádné změny nejsou potřebné, věnujte teď trochu času nácviku předdefinovaných gest pro řízení pomocí pohybů myši na kartě »Gestures«. Sentence písmen zde označují posloupnosti pohybů, přičemž »L« znamená vlevo, »R« vpravo, »U« nahoru  a »D« dolů. Písmeno »O« označuje kroužek. Tomu byste se však měli raději vyhýbat, neboť krouživý pohyb myši bývá většinou interpretován jako posloupnost jednotlivých pohybů. Všechny položky je možné měnit. Další možná gesta pro tuto akci se oddělují čárkou. Vedle „New window“ klikněte na »Select folder« a pak určete, ve které složce má být takto otevřené nové okno Průzkumníka spuštěno, neboť standardní náhled na knihovny by zde eventuálně mohl být nežádoucí. Vedle zvláštních složek jako »Počítač« nebo »Ovládací panely« můžete také prostřednictvím »Other folder« definovat složku sami. Změny nakonec převezměte pomocí »Apply« a »OK«. Konfigurační dialog později podle potřeby znovu otevřete klávesovou kombinací [Ctrl]+[Shift]+[F2] nebo gestem myši »DUD«, tedy pohybem »dolů-nahoru-dolů«.
Pro vykonání gesta myši podržte stisknutou pravou klávesu myši a proveďte příslušné pohyby. Modrá stopa ukazatele myši přitom znázorňuje průběh. Navíc vám »Gesture Box« vlevo nahoře ukazuje rozpoznané pohyby. Pokud dotyčná sekvence dosud jako heslo není definována, můžete ji v zobrazeném dialogu doplnit. Mimochodem, gesta myši fungují také v oknech podobných Průzkumníku, například v Ovládacích panelech.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání