Menu
CHIP Speedtest

Kontrola korektnosti zadávaných údajů

22.07.2010 12:11 | Redakce Chip
Aby s vaší excelovskou tabulkou mohli pracovat různí uživatelé, uložili jste ji jako centrálně dostupnou. Vaši kolegové však bohužel nedodržují pokyny pro zadávání údajů a například pro kladnou odpověď používají střídavě »Ano«, »ano«, »a«, »A«, »Yes«, nebo dokonce »X«.

Nadefinujete-li pro zadávání údajů ověřovací kritéria, můžete vstupní data zredukovat na určité, povolené hodnoty.
Za tím účelem označte buňky, pro které chcete stanovit pravidla platnosti vstupů, a otevřete »Data | Ověření«. V Excelu 2007 v pásu karet klikněte na kartě »Data« na »Ověření dat«. V následném dialogu můžete definovat pravidla pro přípustné hodnoty, vytvořit pomocné texty pro zadávání a definovat chybové zprávy. Ověřovací pravidla vyberte na kartě »Nastavení« z rozevíracího seznamu  »Povolit«. Standardní nastavení »Jakoukoli hodnotu« dovolí uživateli zadávat libovolné údaje. Podle vašeho výběru se pak zobrazí další pole, jejichž pomocí pravidla upřesňujete. Tak například pro kritérium »Celé číslo« stanovíte prostřednictvím polí »Minimum« a »Maximum« číselný interval, v němž musí zadávané číslo ležet. Velmi zajímavé je kritérium »Seznam«, jímž omezíte vstup na určitý počet konkrétních možností. Ty zapište, oddělené středníkem, do pole »Zdroj«.  
Problém popsaný v úvodu tedy snadno vyřešíte tak, že v poli »Zdroj« uvedete například »ano;ne«. Zaškrtněte ještě volbu »Rozevírací seznam v buňce«. Excel pak uživateli nabídne přípustné hodnoty v podobě rozevíracího seznamu.
Všechna pravidla mohou vynutit zadání vstupních hodnot. Za tím účelem zrušte zaškrtnutí u »Přeskakovat prázdné buňky«. Kromě toho můžete na kartě »Zpráva při zadávání« aktivovat volbu »Zobrazit zprávu po výběru buňky«. Zprávu – lhostejno, zda se jedná o vysvětlení možných vstupů, nebo o význam zadávaných informací – popište v polích »Nadpis« a »Zpráva při zadávání«. Zpráva se pak objeví v podobě rychlé nápovědy, jakmile dojde ke zvolení buňky.
Na závěr můžete v dialogu »Ověření dat« na poslední kartě »Chybové hlášení« definovat pokyn pro uživatele, který vaše pravidla nedodržel. Tato informace se objeví v jednoduchém dialogu, který popíšete v polích »Styl«, »Nadpis« a »Chybové hlášení«.
UPOZORNĚNÍ: Pokud jako »Styl« hlášení zvolíte možnosti »Varování« nebo »Informace«, nabídne Excel uživateli možnost potvrdit zprávu odpovědí »Ano« nebo »OK«, načež program chybnou hodnotu přesto akceptuje.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání