Menu

Lepší zobrazování zlomků

01.03.2010 17:45 | Redakce Chip + Přidat komentář
Zlomky »1/4«, »1/2« a »3/4« Word automaticky nahrazuje znaky »¼«, »½« a »¾«. Jiné ligatury pro další zlomky však program nezná.

Pro většinu zlomků žádné předdefinované zvláštní znaky neexistují. Můžete si však vyrobit jejich napodobeniny nebo použít i jiná řešení. Jedna z cest vede přes editor vzorců. Ten však produkuje pravé zlomky, nikoli typografické tvary s lomítkem. Výsledek se navíc dá vložit do souvislého textu jen obtížně. Několik dalších zvláštních znaků, například pro »5/8«, ještě objevíte v písmu »Arial Unicode«. Například znak pro »5/6« tam ale nenajdete. Kromě toho jejich zobrazení neodpovídá druhu písma běžného textu. Proto je lepší vytvořit si potřebnou podobu zlomku z jednotlivých prvků a vhodně je zformátovat.

Za tím účelem zadejte zlomek nejprve ve tvaru například »5/6«. Pak označte jmenovatel a velikost písma změňte na polovinu. Při běžném textu o velikosti 12 bodů tedy v panelu nástrojů klikněte na rozevírací seznam »Velikost písma«, zadejte hodnotu »6« a stiskněte [Enter]. Potom označte lomítko a zformátujte jej na řez »Kurzíva«. Označte čitatel a prostřednictvím »Formát | Písmo« mu v sekci „Styl" přiřaďte efekt »Horní index«. Také tady musíte ještě upravit velikost písma. Poněvadž horní index není automaticky zmenšen právě na polovinu základní velikosti, použijte velikost cca 85 %, tedy v našem případě místo 12 bodů zvolte 10 bodů. Úpravu potvrďte tlačítkem »OK«.

Pokud takovéto formátování pro několik hodnot zlomků používáte častěji, můžete využít možností automatických oprav. Za tím účelem označte definitivně zformátovaný zlomek bez ohraničujících mezer a aktivujte »Nástroje | Možnosti automatických oprav«. Do pole »Nahrazovat« zadejte příslušný výchozí text - buď zvolte normální zápis zlomku jako »5/6«, má-li náhrada proběhnout ihned, nebo použijte zkratku, například »z5/6«, abyste měli možnost o formátu předem rozhodnout. Dále aktivujte volbu »formátovaný text« a klikněte na »Přidat«. Úpravu potvrďte tlačítkem »OK« a uvedené kroky zopakujte pro všechny často používané zlomky.

Upozornění: Napříště bude Word v souvislém textu předdefinované zlomky na přání samočinně formátovat. Při větší velikosti písma však budete muset jejich podobu ještě manuálně upravit. Jinou možností je nadefinovat další položky automatických oprav pro konkrétní velikosti písma, například »10-5/6«, »12-5/6« a »14-5/6«, kde hodnota před spojovníkem určuje výchozí velikost písma.

Komentáře

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Nemusíte se obávat, váš e-mail ochráníme. Postupujeme podle těchto zásad a obchodních podmínek. Budeme vás pravidelně informovat o novinkách ve světě počítačů a technologií. Díky newsletteru snadno vyhodnotíme, jestli jsme se vám trefili do vkusu.
Komerční sdělení