Menu
CHIP Speedtest

Otvírání propojených sešitů bez zpětného dotazu

15.09.2011 07:57 | Redakce Chip
Při otvírání excelovského sešitu s propojením na další sešit se vždy objeví varovná zpráva, že byla deaktivována automatická aktualizace hyperlinkových odkazů.

Počínaje verzí 2007 uvolňuje Excel přístup k externím odkazům a datovým spojům standardně až poté, co si to explicitně vyžádáte po otevření daného sešitu. Přitom je také spřažený sešit považován za hyperlink a zablokován. To podstatně zvyšuje bezpečnost, poněvadž skrze hyperlinky by mohla být automaticky zavedena také nežádoucí data jako „web beacons“ nebo škodlivé kódy.
Zacházení s externími obsahy můžete regulovat prostřednictvím „vztahů důvěryhodnosti“. Za tím účelem otevřete příkaz »Soubor | Možnosti« nebo ve verzi 2007 klikněte na tlačítko Office a pak na »Možnosti aplikace Excel«. Potom zvolte vlevo kategorii »Centrum vztahů důvěryhodnosti« a klikněte na tlačítko pro jeho nastavení. V Excelu 2007 a 2010 se funkce jmenuje jednodušeji »Centrum zabezpečení«. Potom klikněte na »Nastavení Centra zabezpečení« a zvolte kategorii »Externí obsah«. Zde můžete odděleně pro datové spoje a propojené sešity nastavit, zda je má program kompletně deaktivovat, dotázat se uživatele nebo spojení aktivovat. Z bezpečnostních důvodů byste zde však měli pokud možno ponechat standardní nastavení. Tomuto rušivému bezpečnostnímu dotazu u vlastních sešitů se lépe vyhnete tak, že si zřídíte důvěryhodné paměťové místo a své vlastní sešity budete ukládat tam.
Za tím účelem opět otevřete centrum zabezpečení Excelu, jak bylo popsáno, a vlevo zvolte kategorii »Důvěryhodná umístění«. Seznam ukáže již předem předdefinovaná standardní umístění, například standardní složky Excelu a Office. Klikněte na »Přidat nové umístění...«. V následném dialogu zadejte do pole »Cesta« požadovanou složku nebo na ni navigujte pomocí »Procházet...«. Aktivujte volbu »Podsložky tohoto umístění jsou rovněž důvěryhodné« a zadejte ještě krátký popis této složky. Zde záměrně používejte složku, do níž kopírujete vlastní sešity, a nikoli nadřazenou standardní složku jako „Dokumenty“, aby se tam nedopatřením nedostaly cizí dokumenty. Otevřené dialogy pokaždé potvrďte tlačítkem »OK«. Napříště už žádný soubor z tohoto paměťového místa nebude podroben kontrolám v Centru zabezpečení.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání