Menu
CHIP Speedtest

Ovládání všech aplikací z klávesnice

09.12.2010 13:24 | Redakce Chip
Ovládání PC klávesovými kombinacemi je velice rychlé, jenomže ne všechny programy tento způsob umožňují. Ukážeme vám, jak si pro ty ostatní můžete řízení klávesami doplnit a nakonfigurovat je podle specifických uživatelských potřeb.

Poněvadž žádná verze Windows nenabízí možnost nadefinovat pro aplikace klávesové zkratky a spravovat je, nezbývá než sáhnout po externím nástroji. Doporučujeme francouzský freeware Clavier+, se kterým vás nyní seznámíme. V něm můžete na systémové úrovni definovat vlastní, pro programy specifické klávesové kombinace – nezávisle na konfiguračních možnostech jednotlivých aplikací.

Instalace nástroje
Program  Clavier+  najdete na http://utilfr42.free.fr/util/Clavier.php. Chcete-li jej nainstalovat, spusťte »ClavierSetup.exe« a pak se řiďte pokyny programu. Po spuštění nástroje můžete kliknout dole na »Language« a změnit jazyk – standardně je nastavena možnost »English« (k dispozici je ještě němčina a francouzština).

Určení vlastních klávesových kombinací
Horní část plochy nástroje zobrazuje předdefinované klávesové zkratky. Pro založení nového příkazu klikněte na symbol plus. Nabídka umožňuje prostřednictvím nabídky »Program« vyvolání programu z nabídky Start nebo prostřednictvím »Launch a Program…« spuštění libovolného programu, respektive provedení příkazu z příkazového řádku. Dále můžete pomocí »Internet favorite« otevřít oblíbenou položku Internet Exploreru nebo prostřednictvím »Display a Website« spustit libovolnou webovou stránku ve standardním browseru.
Poté v dialogu »Shortcut« stiskněte požadovanou kombinaci kláves, podle potřeby zvolte aktivační podmínky a klikněte na »OK«.  Jestliže například pro »Caps Lock state« aktivujete volbu »no condition«, bude tato klávesová kombinace fungovat, jen pokud byla předem stisknuta klávesa Caps Lock. Kromě toho můžete pomocí volby »Distinguish between left and rigt special keys« rozlišovat mezi levými a pravými speciálními klávesami. Tím jsou míněny speciální klávesy umístěné vlevo a vpravo od mezerníku. Doporučit lze především vytvoření kombinací s klávesou Windows, neboť ty jsou v programech využívány jen zřídka. Pevně dané systémové klávesové kombinace, jako třeba [Windows]+[E] pro spouštění Průzkumníka, se ovšem přepsat nedají. Rovněž nezřizujte kombinace s [Alt]+[Shift], poněvadž ty ve Windows přepínají rozložení klávesnice.

Definice speciálních úkolů
Lze zřídit klávesové zkratky i pro zvláštní úlohy, jako například simulovaný stisk kláves, akce s myší nebo zadání textu. Posledně jmenovanou zkratku například vytvoříte příkazem »Write text…«. Vedle čistého vstupu textu do pole můžete příkazy vkládat také pomocí pravého tlačítka. Poté zvolte požadovanou klávesovou kombinaci a potvrďte tlačítkem »OK«. Poněvadž můžete prvky řadit za sebou, dají se tímto způsobem generovat kompletní posloupnosti příkazů, dokonce s integrovanými voláními programů. Tak můžete například jediným příkazem zkopírovat označenou oblast, otevřít editor a text do něj vložit. K tomu účelu nejprve simulujte [Ctrl]+[C], spusťte Poznámkový blok a poté simulujte [Ctrl]+[V]. Hotový kód jako text pak zní následovně:

[Ctrl + C] [[C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE]][Ctrl + V]

Povšimněte si pro maskování nutných zdvojených zpětných lomítek a dbejte na ně především tehdy, jestliže podobné kódování vkládáte z klávesnice.
V sekci »Advanced« dále můžete ovlivňovat vlastnosti spouštěných programů – lze zde například spustit program v určené složce nebo určit, v jaké podobě bude program spuštěn. U možnosti „Window“ najdete položky »Normal«, »Minimized« nebo »Maximized«. Kvůli správnému seřazení všech možných příkazů asi budete muset trochu experimentovat, dokud nedosáhnete požadovaného efektu. Mějte přitom na paměti, že vaše vlastní klávesové kombinace jsou aktivní pouze tehdy, bylo-li předtím okno Clavier+ zavřeno tlačítkem »OK«. Později se k dialogu rychle znovu dostanete přes ikonu v oznamovací oblasti hlavního panelu nebo vyvoláním programu z nabídky Start.
Omezení nasazení na programy
V hlavním okně můžete pro každou vazbu definovat, ve které aplikaci má platit. Stačí jen označit příslušnou položku v seznamu. Například v rozevíracím poli »Enable for« změňte nastavení na »only those programs«. Zcela vpravo klikněte na ikonu »Select program…« ve tvaru zaměřovače a tlačítko myši podržte stisknuté. Pak kurzor přetáhněte k oknu požadovaného programu a tlačítko myši uvolněte. Ve vstupním poli se nyní objeví název programu. Jména můžete zadávat také manuálně; jednotlivé elementy jsou poté odděleny středníkem. Označení musí vždy obsahovat úplný název programu včetně přípony, ale bez údaje cesty.
Jedné jediné klávesové kombinaci lze podle situace přiřadit i různé úkoly. Abyste přitom zabránili duplicitám, můžete prostřednictvím »Enable for« a »all programs but« cíleně programy vyloučit.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda International CZ s. r. o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání