Menu
CHIP Speedtest

Pohodlné sdílení souborů za pomoci průvodce

07.12.2010 18:48 | Redakce Chip
Windows se dají do sítě začlenit poměrně snadno. Jakmile však chcete v LAN uvolnit nějakou složku pro sdílení s ostatními uživateli, začínají problémy.

Windows obsahují průvodce právě pro tuto úlohu. Ten je však dobře ukryt.
SPUŠTĚNÍ PRŮVODCE: Ve Vistě a Windows 7 klikněte na »Start« a do hledacího políčka nabídky Start zadejte příkaz »shrpubw«. V oblasti výsledků klikněte v sekci »Programy« na položku »shrpubw«. Při vyvolání z normálního uživatelského účtu požadují Windows volbu účtu správce a zadání příslušného hesla.
DEFINICE SDÍLENÍ: Na první stránce průvodce klikněte na »Další«. V dalším kroku určete složku, která má být sdílena. Za tím účelem zadejte buď kompletní cestu pod »Cesta ke složce«, nebo adresář vyberte prostřednictvím tlačítka »Procházet« a následného dialogu. Poté klikněte na »Další«.
STANOVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV: Na následující stránce určíte, kdo má mít čtecí a zápisová práva k datům ve sdílené složce. Windows zde nabízejí tři standardy, které rozlišují mezi správci, všemi nebo specifikovanými uživateli a přístupem plným nebo pouze pro čtení.
Volba »Vlastní« vám umožní pro sdílení cíleně vybrat uživatele, kteří jsou na daném PC registrováni. Za tím účelem klikněte na tlačítko »Přidat«, v dialogu »Vybrat objekt typu: Uživatelé, Počítače…« pod »Zadejte názvy objektů k výběru« vložte jméno uživatele a klikněte na »Kontrola názvů«. Své rozhodnutí potvrďte tlačítkem »OK«. Zvolený uživatel se pak objeví v seznamu »Název skupiny nebo jméno uživatele«. Příslušného uživatele označte a dole aktivujte pro tento účet platná přístupová práva tak, že ve sloupci »Povolit« zaškrtnete položky »Úplné řízení«, nebo »Změnit« či »Čtení«. Výběr uživatele nebo skupiny a jejich přístupová práva k uvolňované složce můžete opakovat pro další uživatele.
Mají-li zápisový a čtecí přístup ke složce obdržet všichni uživatelé v síti, označte »Everyone« a aktivujte »Úplné řízení«. Konfiguraci potvrďte tlačítky »OK« a »Dokončit«. Průvodce pak zobrazí shrnutí, které opět potvrdíte tlačítkem »Dokončit«.
POSTUP PRO XP: Otevřete »Start | Spustit«, do políčka »Otevřít« vložte příkaz »shrpubw«, klikněte na »OK« a v takto otevřeném průvodci na »Další«. V následujícím kroku zadejte do pole »Sdílená složka« název příslušné složky, vyplňte pole »Název sdílené položky« a, je-li třeba, také »Popis sdílené položky«. Nyní můžete, jak bylo popsáno výše, přidělit jednotlivým uživatelům přístupová práva.
Upozornění: Sdílené složky jsou slabinou z hlediska eventuálních útoků zvenčí. Každopádně byste proto měli svůj počítač chránit firewallem.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda International CZ s. r. o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání