Menu
CHIP Speedtest

Rychlé zálohování prostředky systému

17.03.2011 10:59 | Redakce Chip
Ke kopírování nebo přesouvání souborů a složek slouží ve Windows Průzkumník. Žádné speciálnější funkce, například pro vytváření návazných záložních kopií, však neposkytuje.

Počínaje verzí Windows Vista je nástroj Robocopy pevnou součástí operačního systému. Robocopy je výkonný kopírovací program pro režim příkazového řádku. Zvláště se vyznamenává při vytváření inkrementálních záloh. To jsou zálohy, které zohledňují jen nové nebo změněné soubory, a jejich tvorba je proto rychlá. Nástroj má velmi mnoho často dosti záhadných parametrů. Na rychlé a jednoduché zálohování důležitých dat ale stačí znát pouhý zlomek těchto parametrů. Pomocí plánovače úloh se dají dokonce automatizovat synchronizační operace.
Program spustíte tak, že do vstupního pole nabídky Start zapíšete příkaz »cmd« a stisknete [Enter]. Důležitá je zde – ostatně jako u všech řádkových příkazů – jejich syntaxe: příkaz a parametry musí být zadány ve stanoveném pořadí a v jednom řádku. Nástroj vyvolejte jeho názvem, za nímž uvedete zdroj a cíl kopírovací akce. Obojí mohou být soubory a adresáře. Zástupné znaky jako »*« (pro libovolný počet znaků) jsou dovoleny. Jak má Robocopy s daty zacházet, to určíte dalšími parametry.
K vytvoření zálohy slouží parametr »/MIR«. Ten založí zrcadlový obraz struktury zdroje v zadané archivní složce. Robocopy standardně rozšíří zadání o další parametry, například »/E« a »/PURGE«. »/E« kopíruje všechny plné i prázdné podadresáře, »/PURGE« vymaže v cílové složce všechny soubory, které už se ve zdroji nevyskytují.
Dalším důležitým, automaticky dosazeným parametrem je »/COPY:DAT«. Přitom »D« znamená data čili obsahy souborů, »A« značí atributy a »T« „timestamps“, tedy časová razítka. »/R:« a »/W:« udávají počet opakování a čekací dobu na neúspěšný kopírovací pokus v sekundách. Typickým příkladem použití programu by mohlo být založení backupu pro vlastní sbírku obrázků. Zadejte tedy například příkaz

robocopy "C:Moje_fotky" "D:BackupMoje_fotky" /MIR

Robocopy pak příkaz samočinně rozšíří na

robocopy "C:Moje_fotky" "D:BackupMoje_fotky" /S /E /DCOPY:DAT /PURGE /MIR /R:1000000 /W:30

Parametr »/DCOPY:DAT« zde například zařídí, aby nově založený adresář obdržel časové razítko původního adresáře. Volba »/MIR« zrcadlí adresáře. Znamená to, že »robocopy« v cílové složce případně odstraní také soubory, pokud jste je dříve vymazali ve zdroji. Chcete-li nějaký soubor z kopírování vyloučit, použijte parametr »/XF «. Uložíte-li si tento příkaz jako zástupce na plochu, můžete napříště bleskurychle vyvolat zálohování cenných souborů.
Upozornění: Pokud byste nedopatřením odstranili soubory nebo složky z původního umístění a potom spustili zálohování, Robocopy tato data vymaže i v záložní kopii, neboť obě paměťová místa stále porovnává. Chcete-li mít stoprocentní jistotu, založte si raději ještě také archiv nejdůležitějších souborů.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda International CZ s. r. o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání