Menu
CHIP Speedtest

Vlastní knihovní složky pro snazší správu

11.11.2010 09:54 | Redakce Chip
Windows 7 jsou vybavena knihovnami. Ty umožňují tematické seskupování obsahů, což k nim usnadňuje přístup. Knihovnám můžete přiřadit libovolné složky. Standardní knihovny »Obrázky«, »Dokumenty«, »Hudba« a »Videa« však vašim potřebám nestačí.

Můžete si založit další knihovní složky, které například zjednoduší přístup k vašim dokumentům.
Nejprve spusťte Průzkumníka, abyste se ke knihovnám dostali. Navigační oblast na levé straně může zobrazit i složky existující v složce »Knihovny« – jsou to Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videa. Pokud kliknete na zvolenou složku, vypíší se složky a soubory, které obsahuje (které se ale mohou fyzicky nacházet kdekoliv na disku).
Pokud potřebujete přidat další knihovnu, pravým tlačítkem myši klikněte na »Knihovny« a v místní nabídce zvolte příkaz »Nový | Knihovna«. Název navržený systémem přepište na nový a pak v pravé části okna Průzkumníka klikněte nově vytvořenou složku knihovny. A jak do ní přidáte obsah? Stačí jen kliknout na novou ikonu knihovny a v okně, které se objeví, poté na »Zahrnout složku«. V následném dialogu navigujte na první složku, kterou chcete knihovně přiřadit, a klikněte na »Zahrnout složku«.
Chcete-li přidat další složky knihovny, na zvolenou složku klikněte pravým tlačítkem myši, zvolte kontextový příkaz »Vlastnosti« a v následném dialogu klikněte na »Zahrnout složku…«. V tomto dialogu také můžete složku z knihovny vyloučit, jestliže ji pod »Umístění knihoven« při horním okraji dialogu označíte a kliknete na »Odebrat«. Volbou »Zobrazeno v navigačním podokně« stanovíte, zda Windows mají knihovní složku zobrazit v navigační oblasti pod nadřazenou složkou »Knihovny«. Změny potvrďte tlačítkem »OK«. Chcete-li celou knihovní složku vymazat, klikněte v Průzkumníku pravým tlačítkem myši na odpovídající ikonu a zvolte »Odstranit«.
Můžete také ovlivnit zobrazení elementů v knihovní složce. Windows tyto obsahy standardně ukazují na bázi náhledu »Složky«. To znamená, že na pravé straně okna Průzkumníka se pro každou složku knihovny objeví oblast, v níž operační systém prezentuje obsažené složky a soubory. U pravého horního okraje oblasti vedle »Uspořádat podle« klikněte na označení aktuálního zobrazení, což vám umožní volit mezi různými náhledy při zobrazení obsahu složky. Zvláště zajímavý je přitom typ náhledu »Název«. Ten potlačí strukturu složek uvnitř knihovny a zobrazí výlučně soubory, které leží přímo v přiřazené složce nebo ve složce podřazené těmto adresářům.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání