Menu
CHIP Speedtest

Vlastní tvorba seznamů odkazů

18.04.2011 07:29 | Redakce Chip
Nový hlavní panel ve Windows 7, tzv. superbar, ukazuje v kontextové nabídce ikon programů často používané příkazy. Dosud ale tuto praktickou funkci podporuje jen málo aplikací. To však můžete změnit.

Jestliže Windows, potažmo požadované programy seznamy odkazů („jumplisty“) nenabízejí, zřiďte si je jednoduše sami. Nejvhodnějším prostředkem pro vás přitom bude freeware Jumplist Extender ze stránky http://jumplist-extender.en.softonic.com/. Poskytne vám sadu nástrojů pro tvorbu seznamů odkazů pro libovolný program pod Windows 7. Nástroj můžete používat bezplatně, jeho autor však bude vděčný za nějakou odměnu.

Instalace nástroje
Nejprve si nástroj stáhněte a nainstalujte jej. Na webové stránce přejděte na stahovací odkaz a soubor »JumplistExtender.exe« uložte lokálně do libovolného adresáře. Pro nainstalování dvojitě klikněte v Průzkumníku na ikonu programu a dále se řiďte pokyny průvodce. Pokud pracujete pod normálním uživatelským účtem, musíte tuto akci autorizovat volbou účtu správce a zadáním příslušného hesla. Po instalaci uvidíte v oznamovací oblasti na pravé straně „superbaru“ novou ikonu automaticky spuštěného Jumplist Extenderu.

Založení seznamu odkazů
Chcete-li si sestavit nový seznam odkazů, pravým tlačítkem myši klikněte na novou ikonu Jumplist Extenderu a v místní nabídce zvolte příkaz »Open Settings«. V následném dialogu klikněte na »Start a new jumplist«. V otevřeném dialogu zvolte EXE soubor nebo zástupce, pro nějž chcete definovat seznam odkazů. V dalším dialogu klikněte na jediné použitelné tlačítko, čímž spustíte zvolenou aplikaci. Pokud už je program spuštěn, můžete namísto toho také jednoduše kliknout do aktivního okna aplikace. Jumplist Extender pak samočinně převezme správné nastavení.
Na kartě »Program Settings« nástroj ještě jednou ukáže název a cestu k programu zvolené aplikace. Zde by neměly být zapotřebí žádné změny, takže můžete rovnou aktivovat kartu »Jumplist«. Ta je rozdělena do dvou sekcí. Na levé straně nástroj zobrazuje aktuálně existující seznam odkazů. V pravé části můžete definovat a měnit jednotlivé příkazy.

Definice příkazů pro seznam odkazů
V levé části klikněte na tlačítko se zeleným znakem plus, čímž zahájíte tvorbu nového příkazu. Jumplist Extender pak zobrazí kontextovou nabídku. V ní zvolte jednu z následujících možností:
»New Category« vytvoří novou kategorii pro členění seznamu odkazů. Označení této kategorie definujte v poli »Name«. Aktivací volby »New Separator« můžete už nadefinované příkazy v kategorii »Tasks« setřídit do skupin a vzájemně oddělit. Použitím »New File | Folder Shortcut« vytvoříte odkaz na adresář nebo soubor. Pro výběr složek nebo souborů použijte položky »Browse Folder« nebo »Browse File«. Kromě toho můžete rozhodnout, zda spolu se zvoleným typem souboru má spřažená aplikace standardně otevřít cíl (»Open the shortcut with its default program«). Tím však také můžete pověřit aplikaci, pro kterou právě definujete seznam odkazů (»Open the Shortcut with «).
Prostřednictvím »New Task« doplníte do seznamu odkazů nový příkaz. Potom pod »Action« stanovte, zda budete aplikaci chtít předávat klávesovou kombinaci (»Send keystrokes to windows«), používat příkaz z příkazového řádku (»Run command line or program«) nebo spouštět skript (»Run AutoHotKey script«). Program vás při těchto postupech podpoří anglickými pokyny, pokud aktivujete některou volbu a poté kliknete na »Help«.
Budete-li chtít z nového seznamu odkazů provádět příkaz v režimu příkazového řádku, zadejte jej do pole »Command Line«. Volba »Run in Command Line Window« samočinně otevře před provedením příkazu okno příkazového řádku. Máte-li v úmyslu posílat aplikaci klávesovou kombinaci, vložte ji do pole »Press keyboard shortcuts to be send to the program«. Zaškrtávacími políčky dole můžete Windows nařídit, aby příkaz ignorovala, pokud aplikace ještě není spuštěna (»Ignore if program is not running«), nebo naopak (»Ignore if program is currently running«). Pokud aktivujete »Open new windows if program is running«, spustí operační systém novou instanci aplikace.
Chcete-li ze seznamu odkazů nějaké prvky odstranit, označte je v levé oblasti a klikněte na tlačítko s červeným znakem minus. Tlačítka se šipkami nahoru a dolů posouvají prvky uvnitř seznamu. Až svůj „jumplist“ definitivně nakonfigurujete, uložte jej postupem »File | Save and Apply to Taskbar« a Jumplist Extender prostřednictvím »File | Exit« ukončete.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání