Menu
CHIP Speedtest

Zobrazení názvu dne nebo měsíce pro určité datum

20.05.2011 08:50 | Redakce Chip
V sešitě Excelu byste chtěli k určitému datu automaticky přiřadit jméno dne nebo měsíce.

Použijte excelovskou funkci »HODNOTA.NA.TEXT()«. Ta převede číselné hodnoty na textové vyjádření. Excel interně ukládá datum jako numerickou hodnotu. Pomocí formátovacích znaků můžete textový výstup ovlivnit a k předanému datu například určit název dne. Funkce má dva argumenty: převáděnou numerickou hodnotu a v uvozovkách uvedené formátovací znaky.
Celou záležitost nejlépe objasní příklad: V buňce »A9« je uloženo datum. V sousední buňce »B9« chcete zobrazit název dne odpovídající tomuto datu. Do buňky »B9« proto vložte vzorec

=HODNOTA.NA.TEXT(A9;"dddd")

Formátovací znaky »"dddd"« způsobí převod předaného data na slovní vyjádření dne v týdnu. Pokud požadujete jenom jeho zkratku, můžete použít například formátování »"ddd"«. Údaje denního času je možné zobrazovat ve 12hodinovém režimu s označením pro dopoledne (am, ante meridiem) a odpoledne (pm, post meridiem). Za tím účelem doplňte formátování hodin za mezerou o požadované označení »AM/PM«, »am/pm«, »A/P« nebo »a/p«.
Tyto různé formátovací znaky je možné i kombinovat. Chcete-li například na sekundu přesný časový údaj zobrazit bez vteřin, použijte »=HODNOTA.NA.TEXT (A1;"hh:mm")«. Pokud je čas uložen ve 24hodinovém formátu a Excel jej má zobrazit ve 12hodinovém formátu, zvolte výraz »=HODNOTA.NA.TEXT(A1;"hh:mm AM/PM")«. Připojená tabulka uvádí možné formátovací znaky a jejich funkci pro výstup data a času. Při jejich použití dbejte na rozlišení velkých a malých písmen.

Formátovací znaky

Výstup

m

měsíc jako číslo

mm

měsíc jako číslo s úvodní nulou

mmm

zkrácený název měsíce

mmmm

úplný název měsíce

mmmmm

první písmeno měsíce

d

číslo dne

dd

číslo dne s úvodní nulou

ddd

zkrácený název dne

dddd

úplný název dne

rr

dvoumístný letopočet

rrrr

čtyřmístný letopočet

h

počet hodin

hh

počet hodin s úvodní nulou 

m

počet minut

mm

počet minut s úvodní nulou

s

počet sekund

ss

počet sekund s úvodní nulou

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda International CZ s. r. o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání