Menu
CHIP Speedtest

Abelssoft MoneyFox 2012

02.08.2012 22:00 | Redakce Chip
Abelssoft MoneyFox 2012
Uveřejněno na Chip DVD 08/12.

 

Plná verze programu Abelssoft MoneyFox 2012 se specializuje na správu osobních financí, ať už reprezentovaných běžným účtem v bance, hotovostí, úvěry či investicemi. V programu lze velmi snadno nastavit kategorie příjmů a výdajů a v rámci nich pak zanášet informace o všech finančních transakcích, včetně takových, které probíhají v pravidelných intervalech. MoneyFox nabízí velmi detailní pohledy na vývoj stavu vašich financí v čase, nastavitelné podle libovolných kritérií. Nechybí ani možnost exportu dat v různých formátech pro jejich další zpracování. Přístup k obsahu programu je chráněn heslem a jeho ovládání je velmi komfortní.

Na Chip DVD najdete plnou verzi programu Abelssoft MoneyFox 2012. Po jednoduché registraci vám aplikace pomůže s pohodlnou správou vašich osobních financí. Běžná cena licence programu je kolem 500 Kč.

 

Účty: Základem použití programu MoneyFox pro správu osobních financí je konfigurace bankovních účtů.
Účty: Základem použití programu MoneyFox pro správu osobních financí je konfigurace bankovních účtů.

Program MoneyFox startuje s průvodcem, který vám pomůže s vytvořením uživatelského profilu, nezbytného pro správné a efektivní používání aplikace.

V průvodci zadejte nejdříve vaše jméno, heslo a zvolte si avatara (ikonu). Následuje výběr použité měny, v našem případě pravděpodobně českých korun. Dále je ještě třeba nastavit název prvního použitého účtu a další podrobnosti. Na výběr přitom máte z běžného bankovního účtu, kreditního účtu, spořícího či investičního účtu a dalších. Zadejte ještě číslo účtu, jeho aktuální zůstatek a případně i další komentář. Účtů si samozřejmě můžete vytvořit kolik jen budete potřebovat, abyste pokryli všechny využívané bankovní produkty, jako jsou kreditní karty, různá spoření, úvěry atd. V dalším kroku můžete přidat další osoby, které mohou disponovat s vašimi účty, resp. se mohou podílet na finančních transakcích, typicky tedy asi členy rodiny.

Přehled o financích: V hlavním okně poskytuje MoneyFox přehled o stavu vašich účtů a vývoji příjmů a nákladů.
Přehled o financích: V hlavním okně poskytuje MoneyFox přehled o stavu vašich účtů a vývoji příjmů a nákladů.

Součástí základního nastavení uživatelského profilu je i definice kategorií příjmů a nákladů s možností nastavení limitů, při jejichž překročení budete informováni. Zde máte v zásadě dvě možnosti – buďto si vystačíte se stávajícími kategoriemi a případně přidáte několik nových, nebo si kompletně vytvoříte kategorie vlastní, s českými popisky (výchozím jazykem programu je angličtina). I přednastavené kategorie lze libovolně upravovat, včetně jejich popisků a limitů. S účty, disponenty i kategoriemi můžete samozřejmě pracovat i kdykoli později.

Tím je základní nastavení u konce a po zadání hesla k právě vytvořenému profilu se můžete pustit do používání programu MoneyFox.

Finanční transakce: Každou příjmovou i výdajovou transakci je třeba pečlivě zaznamenat do programu.
Finanční transakce: Každou příjmovou i výdajovou transakci je třeba pečlivě zaznamenat do programu.

Finanční transakce

Ve výchozím pohledu, označeném jako »View Dashboard« zobrazuje MoneyFox aktuální stav všech vašich účtů a přehled příjmů i nákladů. Pomocí předvoleb »Accounts« a »Range« můžete snadno přepínat mezi jednotlivými účty a délkou zobrazovaného období.

Pro sledování stavu financí vaší domácnosti je samozřejmě nejdůležitější zachycení všech transakcí. K tomu slouží pohled »View Transactions«, kde pomocí tlačítka »Add« otevřete kartu nového příjmu (»Add Income Transaction«), výdaje (»Add Expense Transaction«) či převodu mezi účty (»Add Transfer Transaction«).

Na kartě finanční transakce především zvolíte účet, finanční částku, kategorii příjmu či výdaje a případně i měnu nebo poznámku popisující transakci. Z každé transakce lze navíc rovnou vytvořit šablonu pro opakované použití, postačí, když ponecháte označenou předvolbu »Save as template« a vyplníte pole »Number«, které popisuje transakci (a nemusí být nutně číslem).

Pravidelné platby: Pravidelně se opakující transakce lze do programu MoneyFox zanést pomocí šablon.
Pravidelné platby: Pravidelně se opakující transakce lze do programu MoneyFox zanést pomocí šablon.

Všechny transakce jsou zaznamenány na listu »View Transactions« a zároveň jsou automaticky zanášeny do grafu na listu »View Dashboard«. Pokud kliknete na některou část grafu, zobrazí se její detail.

Vytvořené šablony transakcí lze spravovat v seznamu »View Templates« a na kartě »View Repeating Transactions« lze zakládat pravidelné platby či příjmy, jako je například nájemné, výplata ze zaměstnání, splátky úvěrů atd. Pravidelné transakce lze vytvářet jedině na základě šablon, u kterých pak určíte, s jakou periodou se mají opakovat (týdně, měsíčně, ročně) a ve kterém dni v měsíci.

Detailní pohled: MoneyFox nabídne finanční reporty přesně podle vašich požadavků, stačí jen správně nastavit parametry a filtry transakcí.
Detailní pohled: MoneyFox nabídne finanční reporty přesně podle vašich požadavků, stačí jen správně nastavit parametry a filtry transakcí.

Reporty a export

MoneyFox samozřejmě poskytuje základní přehled o stavu vašich financí v okně »View Dashboard«. Podrobnější informace ovšem získáte po kliknutí na volbu »View Reports«. K dispozici jsou předvolby, na základě kterých MoneyFox vygeneruje prakticky jakýkoli pohled na vaše účty a transakce, které na nich probíhají – jako kdybyste pracovali s kontingenčními tabulkami. Konkrétní nastavení parametrů zobrazení lze uložit pomocí tlačítka »Save view« a aktuální pohled na data z vašich účtů a transakcí můžete vtisknout tlačítkem »Print«.

Nechybí ani možnost exportu dat v různých formátech, jako PDF, HTML, RTF nebo pro další zpracování vhodný formát XLS. Na kartě »Configuration« pak najdete i funkce pro export a import celých uživatelských profilů.

Jestliže budete do plné verze programu pečlivě zanášet všechny své finanční operace, získáte perfektní přehled o stavu vaší hotovosti, bankovních účtů, investic či půjček. Všechna data jsou přitom uložena ve vašem počítači a přístup k nim je chráněn heslem.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda International CZ s. r. o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání