Menu
CHIP Speedtest

AthTek Registry Cleaner 2.0

25.06.2013 22:00 | Redakce Chip
AthTek Registry Cleaner 2.0
Uveřejněno na Chip DVD 07/13.

Registr Windows obsahuje informace o všech instalovaných programech, systémových nastaveních, používaném hardwaru a mnoho dalších údajů. V průběhu používání počítače se proto jeho obsah postupně zanáší nepotřebnými záznamy, které se vyplatí alespoň jednou za čas vyhledat a smazat. S tímto úkolem vám pomůže plná verze programu AthTek Registry Cleaner 2.0 z Chip DVD, která celou operaci provede rychle, efektivně a ještě automaticky vytvoří zálohu původního obsahu, kdyby snad optimalizaci padl za oběť i některý z důležitých záznamů v registru. AthTek Registry Cleaner může svoji činnost vykonávat i zcela automaticky, stačí pouze jednoduše určit, s jakou pravidelností má program analýzu a čištění registru provádět.

Na Chip DVD je připravena plná verze programu AthTek Registry Cleaner 2.0, která svojí výbavou zcela odpovídá aktuální komerční edici aplikace. K neomezenému použití programu, jehož licence jinak přijde přibližně na 600 korun, vám stačí provést jednoduchou registraci na internetu.

  • Čištění registru Windows
  • Plná verze programu
  • Info: www.athtek.com

  • Jazyk: anglicky
  • OS: Win XP/Vista/7/8 (32/64 bit)
  • On-line registrace
Specialista na registr: Práce s programem AthTek Registry Cleaner je velmi snadná, všechny hlavní funkce najdete přímo ve výchozím okně aplikace.
Specialista na registr: Práce s programem AthTek Registry Cleaner je velmi snadná, všechny hlavní funkce najdete přímo ve výchozím okně aplikace.

Hned při prvním spuštění vás AthTek Registry Cleaner upozorní na možnost vytvoření zálohy obsahu registru Windows, kterou můžete rovnou spustit tlačítkem »OK«. Zálohování zabere jen několik okamžiků. Díky vytvořené záloze můžete kdykoli později vrátit nastavení počítače do stavu před prvním použitím programu AthTek Registry Cleaner.

Čištění registru

Na používání programu AthTek Registry Cleaner není vůbec nic složitého, jeho prostředí se navíc příliš neliší od uživatelského rozhraní aplikací podobného typu. Operaci čištění registru zahájíte na kartě »Registry Cleaner«, kde si můžete vybrat konkrétní oblasti registru, které bude AthTek Registry Cleaner kontrolovat. Pro kompletní čištění ponechejte označené všechny předvolby a pokračujte tlačítkem »Scan Now«.

Kontrola registru na výskyt poškozených nebo zbytečných položek bude trvat jen několik sekund a program AthTek Registry Cleaner okamžitě vypíše přehled nalezených problémů. Pokud se nechcete postupně probírat jednotlivými položkami, použijte tlačítko »Repair«, kterým zahájíte opravu všech nalezených problémů. AthTek Registry Cleaner automaticky zazálohuje obsah registru, takže nemusíte mít obavy, že by vám kvůli poškození registru zkolaboval počítač – vždy se totiž můžete vrátit k předchozímu nastavení.

Pokud byste takovou obnovu registru po provedeném čištění potřebovali provést, najdete potřebnou funkci na záložce »Undo Registry«, kde vyberete poslední záložní soubor a použijete tlačítko »Start Undo«.

Výsledek kontroly: Pokud se optimalizaci obsahu registru Windows nevěnujete pravidelně, bude na vás po kontrole čekat třeba i několik tisíc vadných záznamů.
Výsledek kontroly: Pokud se optimalizaci obsahu registru Windows nevěnujete pravidelně, bude na vás po kontrole čekat třeba i několik tisíc vadných záznamů.

Defragmentace registru

Jestliže nevynecháte jedinou příležitost jak zvýšit výkon, resp. rychlost práce, vašeho počítače, využijte z nabídky programu AthTek Registry Cleaner i funkci na defragmentaci registru.

Na kartě »Registry Defrager« najdete informaci o aktuální velikosti jednotlivých součástí registru před defragmentací (»Size Before«) a po provedení defragmentace (»Size After«). Abyste se mohli pustit do přeuspořádání obsahu registru, je ovšem nejdříve třeba provést jeho analýzu Klikněte proto na tlačítko »Analyze« a vyčkejte několik okamžiků, než AthTek Registry Cleaner vypíše odhad výsledku defragmentace. Můžete si ještě vybrat, zdali bude při defragmentaci použit pomalejší a důkladnější postup, nebo naopak jen rychlá optimalizace obsahu. Klikněte na odkaz »Defrag Mode« a v nově otevřeném okně zvolte v oddílu »Defrag Mode« mezi předvolbami »Normal(Slow)« a »Quick(Recommended)«. Nastavení potvrďte tlačítkem »Apply«.

Pro spuštění samotné defragmentace použijte tlačítko »Start Defrag«. K úspěšnému provedení defragmentace je třeba provést restart počítače.

Defragmentace registru: Při defragmentaci se žádné položky z registru nesmažou, pouze se upraví jejich pořadí pro co nejrychlejší načítání obsahu.
Defragmentace registru: Při defragmentaci se žádné položky z registru nesmažou, pouze se upraví jejich pořadí pro co nejrychlejší načítání obsahu.

Zálohování registru

Zálohu kompletního obsahu registru (nebo jen vybraných částí) lze provést i kdykoli jindy, ne pouze během procesu čištění. Slouží k tomu funkce na kartě »Backup Registry«, kde stačí jen zvolit složku pro umístění zálohy (»Choose your Backup Directory«), vybrat všechny nebo jen některé části registru a pokračovat tlačítkem »Start Backup«.

Všechny vytvořené zálohy (ručně i automaticky) najdete na kartě »Restore Registry«. Zde si z dostupných záloh vyberte tu, kterou chcete obnovit (nejnovější záloha je v seznamu vždy úplně nahoře) a pokračujte tlačítkem »Start Restore«. AthTek Registry Cleaner si vyžádá potvrzení obnovy registru a pak během okamžiku přehraje všechny záznamy ze zálohy zpět. Pro dokončení operace je nutné restartovat počítač.

Obnova ze zálohy: V případě problémů se můžete kdykoli vrátit k předchozímu obsahu registru, zazálohovanému buďto automaticky, nebo ručně.

Obnova ze zálohy: V případě problémů se můžete kdykoli vrátit k předchozímu obsahu registru, zazálohovanému buďto automaticky, nebo ručně.

Nástroje a nastavení

V hlavním okně programu AthTek Registry Cleaner najdete ještě kartu »Windows Toolkits«, která obsahuje další funkce a zástupce pro rychlé spouštění nástrojů na správu počítače, kterými je standardně vybaven operační systém Windows.

Důležitá je přitom především hned první záložka »Startup«, na které najdete seznam programů, automaticky spuštěných se startem operačního systému. Čím méně programů na seznamu bude, tím bude spouštění vašeho počítače rychlejší. Rozhodně si ale dobře rozmyslete, který program ze seznamu smažete, abyste například nenarušili funkci vašeho antiviru či jiné, nezbytně nutné komponenty.

Automatické čištění: Pravidelnou kontrolu a čištění registru Windows si můžete nastavit s denním nebo týdenním intervalem opakování.
Automatické čištění: Pravidelnou kontrolu a čištění registru Windows si můžete nastavit s denním nebo týdenním intervalem opakování.

Záložka »Uninstall« poskytuje rychlý přístup k seznamu instalovaných programů, z nichž ty nepotřebné můžete volbou »Run Uninstaller« pohodlně odinstalovat. Poslední záložka »System Tools« obsahuje odkazy na nástroje Windows na obnovu systému, kontrolu pevných disků a systémových souborů, zálohování dat a defragmentaci obsahu disků.

Chvilku pozornosti se vyplatí věnovat i možnostem nastavení programu AthTek Registry Cleaner, která najdete v okně vyvolaném tlačítkem s ozubeným kolem vpravo nahoře. Užitečné jsou především funkce na záložce »Scheduler«, kde si můžete navolit automatickou kontrolu registru v pravidelných intervalech. Proto, aby po kontrole došlo automaticky i k odstranění nalezených problémů, povolte ještě na záložce »General« předvolbu »Automatically repair items after scanning registry«. K automatickému spouštění programu se používá standardní plánovací služba Windows.

Zajímavosti ze světa IT v e-mailu

Stačí odeslat svoji e-mailovou adresu


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů a užitím pro marketingové účely vydavatelství Burda Praha, spol. s.r.o.

Předplatné / nákup chipu Digitální edice chipu Aktuální vydání